Hotărârea nr. 179/2006

HOTARAREnr. 179 din 2006-07-27 HOTARIRE 179 din 27/07/2006 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 351/2008
HOTARARE nr. 179 din 27/07/2006
HOTARIRE 179 din 27/07/2006

HOTARIRE    179 din 27/07/2006

PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind  aprobarea organigramei, numarului de posturi, statului de functii si regulamentului de organizare si functionare ale Administratiei Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti

 

         Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti, raportul  Directiei Resurse Umane;

            Vazand  Raportul Comisiei de Ecologie si Protectia Mediului si Avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul  Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul art. 38 alin.1, alin.2 lit. „a”, alin.3 lit.”b”, si art. 46 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E :

 

            Art.1 - Se aproba organigrama Administratiei Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti, cu un numar total de posturi 1435, din care 44 posturi de conducere, conform anexei 1.

            Art.2 - Se aproba statul de functii al Administratiei Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti, conform anexei 2.

            Art.3 - Regulamentul de organizare si functionare al Administratiei Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti se prezinta spre aprobare in termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotarari.

            Art.4 - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.5 - Primarul General, directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti si Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti vor aduce la indeplinire prezenta hotarare.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 27.07.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 27.07.2006

Nr. 179

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI L CURESTI ADMINISTRAȚIA LACURI,PARCURI SI AGREMENT


\nexa nr. 1 la H.C.G.M.B.nr. J. $9.. din


DIRECTOR


SERVICIUL RESURSE UMANE


DIRECTOR

ADJUNCT


DIRECTOR

ADJUNCT


DIRECTOR

ADJUNCT


INGINER SEF


CONTABIL SEF


SERVICIUL

UTILITATI


SERVICIUL

AVIZESERVICIUL

HORTICOL


SECȚIA

DENDRO-FLORICOLASECȚIA

SPATII VERZI NORD


SECȚIA

SPATII VERZI SUD


Număr total de posturi: 1435 din care:conducere: 44 din care șefi formație: 10


SECȚIA PRESTĂRI SERVICII DE AGREMENT
SERVICIUL

CONTABILITATE


SERVICIUL

FINANCIAR

BUGET


SERVICIUL

FINANCIAR

CONTABILITATE SAT FRANCEZ


Anexa nr. 2 la H.C.G.M.B. nr..........

din...............


STAT DE FUNCȚII

AL ADMINISTRAȚIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT

Nr.crt.

Compartimentul

Funcția

De execuție    de conducere

Nivel

studii

Grad sau Treapta Profesionala

Număr

Posturi

Anexa la O.G. nr.3/2006 si in baza careia se stabilesc salariul de baza si indemnizația de conducere

1

2

3

4

5

6

CONDUCERE

1

Inspector de specialitate

Director

S

IA

1

Anexa II si VI/1

2

Inspector de specialitate

Director Adjunct 1

s

IA

1

Anexa II si VI/1

3

Inspector de specialitate

Director Adjunct 2

s

IA

1

Anexa II si VI/1

4

Consilier juridic

Director Adjunct 3

s

IA

1

Anexa II si VI/1

5

Inspector de specialitate Inginer Sef

s

IA

1

Anexa II si VI/1

6

Inspector de specialitate Contabil Sef

s

IA

1

Anexa II si VI/1

TOTAL

6

Anexa II si VI/1

SERVICIUL RESURSE UMANE


7

Inspector de specialitate

Sef serviciu

s

IA

1

Anexa II si VI/1

8

Inspector de specialitate

s

I

1

Anexa II

9-11

Referent

IA

3

Anexa II

12-13

Referent

-

a

I

2

Anexa II

14-15

Referent

/ —F

v—

II

2

Anexa II

TOTAL

\    i

9

BIROUL PROTECȚIA SI SANATATEA MUNCII

16

Referent    Șef birou

M

IA

1

Anexa II si VI/1

17

Inspector de specialitate

S

I

1

Anexa II

18-19

Referent

M

IA

2

Anexa II

TOTAL

4

COMPARTIMENT AUDIT

20-21

Inspector de specialitate

S

IA

■. 2

Anexa II

TOTAL

2

SERVICIUL UTILITATI

22

Inspector de specialitate Sef serviciu

S

IA

1

Anexa II si VI /I

23

Inspector de specialitate

S

II

1

Anexa II

24

Inspector de specialitate

s

III

1

Anexa II

25

Subinginer

SSD

IA

1

Anexa II

26

Referent

M

IA

1

Anexa II

27

Referent

M

I

1

Anexa II

TOTAL

6

SECȚIA CONSTRUCȚII

28

Subinginer

Sef secție

SSD

IA

1

Anexa II si VI/1

• 29

Subinginer

SSD

I

1

Anexa II

30-33

Referent

M

IA

4

Anexa II

34

Maistru

I

1

Anexa V/2

TOTAL

7

SECȚIA FANTANI-PUNCTE TERMICE-CEASURI

SECȚIA UTILAJ TRANSPORT


----... • z35

Subinginer    Sef secție

SSD

IA

1

Anexa II si VI/1

36

Subinginer

SSD

I

1

Anexa II

37

Referent

M

IA

1

Anexa II

38

Maistru

I

1

Anexa V/2

TOTAL

4

Zb M

39

Inspector de specialitate Sef secție

40

Inspector de specialitate

S

II

1

Anexa II

41

Subinginer

SSD

IA

1

Anexa II

42

Subinginer

SSD

I

1

Anexa II

43

Referent

M

IA

1

Anexa II

44

Maistru

I

1

Anexa V/2

TOTAL

6

SECȚIA ADMINISTRARE STADION N/

LTIONAL

45

Inspector de specialitate    Sef secție

S

IA

1

Anexa II si VI/1

46

Administrator

M

I

1

Anexa V/2

47

Magaziner

M

I

1

Anexa V/2

TOTAL

3

SERVICIUL AVIZE

48

Inspector de specialitate    Sef serviciu

S

IA

1

Anexa II si VI/I

49-51

Inspector de specialitate

S

IA

3

Anexa II

52

Inspector de specialitate

s

I

1

Anexa II

53-55

Inspector de specialitate

s

II

3

Anexa II

56

Referent

M

IA

1

Anexa II

57

Referent

M

II

1

Anexa II

58

Referent

M

III

1

Anexa II

TOTAL

11

SERVICIUL HORTICOL

59

Inspector de specialitate    Sef serviciu

S

IA

1

Anexa II si VI/1

60

Inspector de specialitate

S

IA

1

Anexa II

61

Inspector de specialitate

s

I

1

Anexa II

62

Inspector de specialitate

s

III

1

Anexa II

63-64

Referent

M

II

2

Anexa II

TOTAL

6

SECȚIA DENDRO-FLORICOLA

65

Inspector de specialitate

Sef secție ,

IA

1

Anexa II si VI/1

66

Inspector de specialitate    f

\ vNk

IA

1

Anexa II

67-68

Inspector de specialitate    /

/Jsfral

\ ț III

2

Anexa II

69-74

Referent

M

IA

6

Anexa II

75

Referent

M

II

1

Anexa II

TOTAL

11

SECȚIA SPATII VERZI NORD

76

Inspector de specialitate    Sef secție

S

I

1

Anexa II si VI/1

77

Inspector de specialitate

S

II

1

Anexa II

78-83

Referent

M

IA

6

Anexa II

84

Referent

M

II

1

Anexa II

TOTAL

9

SECȚIA SPATII VERZI SUD

85

Inspector de specialitate

Sef secție

S

IA

1

Anexa II si VI/1

86

Inspector de specialitate

S

II

1

Anexa II

87-91

Referent

M

IA

5

Anexa II

92

Referent

M

I

1

Anexa II

93

Referent

M

III

1

Anexa II

TOTAL

9

SECȚIA PRESTĂRI SERVICII DE AGREMENT

94

Inspector de specialitate    Sef secție

S

IA

1

Anexa II si VI/1

95

Inspector de specialitate

S

I

1

Anexa II

96-97

Referent

M

IA

2

Anexa II

98

Referent

M

I

1

Anexa II

99-100

Referent

M

III

2

Anexa II

TOTAL

7

SERVICIUL INVESTIȚII, URMĂRIRE LUCRĂRI CONSTRUCȚII MONTAJ SI REPARAȚII DOTĂRI PROPRII

101

Inspector de specialitate

Sef serviciu

S

IA

1

Anexa II si VI /I

102-105

Inspector de specialitate

S

IA

4

Anexa II

106

Referent

1

Anexa II

TOTAL

-

<

’x CA

6

SERVICIUL CONTRACTE ^CHIZltflt

SERVICII

107

Inspector de specialitate

Sef serviciu

■ S(

Sf ia f

1

Anexa II si VI /I

108-110

Inspector de specialitate

S

IA

3

Anexa II

111

Inspector de specialitate

S

III

1

Anexa II

112-114

Referent

M

IA

3

Anexa II

TOTAL

8

SERVICIUL ADMINISTRATIV,PAZA,P.S.I.

115

Inspector de specialitate    Sef serviciu

S

IA

1

Anexa II si VI/I

116-117

Referent

M

IA

2

Anexa II

118-119

Referent

M

III

2

Anexa II

120

Dactilografa

M/G

II

1

Anexa V/2

TOTAL

6

SERVICIUL JURIDIC

121

Consilier juridic    Sef serviciu

S

IA

1

Anexa II si VI/1

122-123

Consilier juridic

s

IA

2

Anexa II

124

Consilier juridic

s

I

1

Anexa II

125

Consilier juridic

s

III

1

Anexa II

126

Inspector de specialitate

s

III

1

Anexa II

TOTAL

6

SERVICIUL CONTRACTE AGENTI ECONOMICI

127

Inspector de specialitate Sef serviciu

S

IA

1

Anexa II si VI/1

128

Inspector de specialitate

S

IA

1

Anexa II

129

Inspector de specialitate

s

I

1

Anexa II

130

Inspector de specialitate

s

II

1

Anexa II

131

Inspector de specialitate

s

III

1

Anexa II

132

Referent

M

IA

1

Anexa II

TOTAL

6

BIROUL I.T.


133

Inspector de specialitate    Sef birou

S

IA

1

Anexa II si VI/1

134

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa II

135

Inspector de specialitate

S

1

Anexa II

136

Subinginer

SSI/; 7

5—

1

Anexa II

TOTAL

;/    f

\—A-

4

SECȚIA ADMINISTRARE SAT FRANCEZ

137

Inspector de specialitate    Sef secție

S

IA

1

Anexa II si VI/1

138-139

Inspector de specialitate

s

III

2

Anexa II

140

Subinginer

SSD

IA

1

Anexa II

141-142

Referent

M

IA

2

Anexa II

TOTAL

6

SERVICIUL TEHNIC EXPLOATARE LACURI

143

Inspector de specialitate Sef serviciu

S

IA

1

Anexa II si VI/I

144

Inspector de specialitate

S

IA

1

Anexa II

145

Inspector de specialitate

S

I

1

Anexa II

146

Inspector de specialitate

S

III

1

Anexa II

147

Subinginer

SSD

IA

1

Anexa II

148

Referent

M

IA

1

Anexa II

TOTAL

6

SERVICIUL INSPECȚIE ACORDURI REGLEMENTARI SI PROGRAME MEDIU

149

Inspector de specialitate Sef serviciu

S

IA

1

Anexa II si VI/1

150-151

Inspector de specialitate

s

IA

2

Anexa II

152

Inspector de specialitate

s

II

1

Anexa II

153

Inspector de specialitate

s

III

1

Anexa II

154

Referent

M

IA

1

Anexa II

TOTAL

6

SECȚIA EXPLOATARE LACURI

155

Inspector de specialitate    Sef secție

S

IA

1

Anexa II si VI/I

156

Inspector de specialitate

S

IA

1

Anexa II

157

Subinginer

SSD

IA

1

Anexa II

TOTAL

3

_m_

SECȚIA ÎNTREȚINERE SI SALUBRIZARE LACURI

158

Subinginer

Sef secție

SSQ^

1

Anexa II si VI/I

159

Inspector de specialitate

-

1

Anexa II

160

Referent

1

Anexa II

TOTAL

i. wfl 1    •

3

SECȚIA AMBARCATII

161

Inspector de specialitate    Sef secție

S

IA

1

Anexa II si VI/I

162-163

Inspector de specialitate

S

IA

2

Anexa II

164

Referent

M

IA

1

Anexa II

165

Referent

M

II

1

Anexa II

166-167

Maistru

I

2

Anexa V/2

TOTAL

7

SERVICIUL CONTABILITATE

• 168

Inspector de specialitate    Sef serviciu

S

IA

1

Anexa II si VI/1

169

Inspector de specialitate

s

IA

1

Anexa II

170-172

Inspector de specialitate

s

II

3

Anexa II

173-175

Referent

M

IA

3

Anexa II

176-177

Referent

M

II

2

Anexa II

178

Referent

M

III

1

Anexa II

TOTAL

11

SERVICIUL FINANCIAR BUGET


179

Inspector de specialitate    Sef serviciu

S

IA

1

Anexa II si VI/1

180

Inspector de specialitate

S

IA

1

Anexa II

181

Inspector de specialitate

S

II

1

Anexa II

182-183

Referent

M

IA

2

Anexa II

184-187

Referent

M

I

4

Anexa II

188

Referent

M

II

1

Anexa II

189

Referent

M

III

1

Anexa II

11

MUNCITORI

SERVICIUL ADMINISTRATIV, PAZA, PSI, PERSONAL SERVICIU, MANIPULANTI

196

Sef formație paza

I

1

Anexa V/2

197-211

Paznic, portar, ingrijitor,pompier, manipulant bunuri

I

15

Anexa V/2

212-222

Paznic, portar, ingrijitor, manipulant bunuri

II

11

Anexa V/2

TOTAL

27

SECȚIA CONSTRUCȚII

223-230

Muncitor calificat

I

8

Anexa V/2

231-238

Muncitor calificat

11

8

Anexa V/2

239-255

Muncitor calificat

III

17

Anexa V/2

' 256-273

Muncitor calificat

IV

18

Anexa V/2

274-281

Muncitor calificat

V

8

Anexa V/2

282-288

Muncitor calificat

VI

7

Anexa V/2

289-297

Muncitor necalificat

9

Anexa V/2

TOTAL

75

SECȚIA FÂNTÂNI, PUNCTE TE]

RMICE, CEASURI

298

Muncitor calificat    -sef formație

I

1

Anexa V/2 si VI/1

299-302

Muncitor calificat

I

4

Anexa V/2

303-306

Muncitor calificat

II

4

Anexa V/2

307-312

Muncitor calificat

III

6

Anexa V/2

313-325

Muncitor calificat

IV

13

Anexa V/2

326-334

Muncitor calificat

V

9

Anexa V/2

335-344

Muncitor calificat

VI

10

Anexa V/2

345-347

Muncitor necalificat

3

Anexa V/2

TOTAL

......\-

50

SECȚIA UTILAJ TRANSPORT

348-360

Muncitor calificat

13

Anexa V/2

361-426

Muncitor calificat

—/ t    ii) i

66

Anexa V/2

427-460

Muncitor calificat

III

34

Anexa V/2

461-472

Muncitor calificat

IV

12

Anexa V/2

473-484

Muncitor calificat

V

12

Anexa V/2

485-508

Muncitor calificat

VI

24

Anexa V/2

509-512

Muncitor necalificat

4

Anexa V/2

TOTAL

165

SECȚIA DENDRO-FLORICOLA

513-514

Muncitor calificat

-sef formație

II

2

Anexa V/2 si VI/1

515-543

Muncitor calificat

II

29

Anexa V/2

544-583

Muncitor calificat

III

40

Anexa V/2

584-630

Muncitor calificat

IV

47

Anexa V/2

631-691

Muncitor calificat

V

61

Anexa V/2

692-753

Muncitor calificat

VI

62

Anexa V/2

754-812

Muncitor necalificat

59

Anexa V/2

TOTAL

300

SECȚIA SPATII VERZI NORD

813-816

Muncitor calificat

-sef formație

II

4

Anexa V/2 si VI/1

817-827

Muncitor calificat

II

11

Anexa V/2

- 828-847

Muncitor calificat

III

20

Anexa V/2

848-882

Muncitor calificat

IV

35

Anexa V/2

883-915

Muncitor calificat

V

33

Anexa V/2

916-979

Muncitor calificat

VI

64

Anexa V/2

980-1021

Muncitor necalificat

42

Anexa V/2

TOTAL

209

SECȚIA SPATII VERZI SUD

1022-1023

Muncitor calificat    -sef formație

ii

2

Anexa V/2 si VI/1

1024-1036

Muncitor calificat

ii

13

Anexa V/2

1037-1052

Muncitor calificat

X    III

16

Anexa V/2

1053-1071

Muncitor calificat

IV

19

Anexa V/2

1072-1092

Muncitor calificat

\    \ V

21

Anexa V/2

1093-1140

Muncitor calificat    -

--

f—

’i V»-

48

Anexa V/2

1141-1187

Muncitor necalificat

47

Anexa V/2

TOTAL

166

SECȚIA PRESTĂRI SERVICII DE AGREMENT

1188-1210

Muncitor calificat

I

23

Anexa V/2

1211-1214

Muncitor calificat

II

4

Anexa V/2

1215-1217

Muncitor calificat

III

3

Anexa V/2

1218-1219

Muncitor calificat

IV

2

Anexa V/2

1220-1229

Muncitor calificat

V

10

Anexa V/2

1230-1231

Muncitor calificat

VI

2

Anexa V/2

1232-1262

Muncitor necalificat

31

Anexa V/2

TOTAL

75

SERVICIUL ADMINISTRATIV, PAZA, PSI

1263

Muncitor calificat

I

1

Anexa V/2

1264-1265

Muncitor calificat

II

2

Anexa V/2

1266-1268

Muncitor calificat

III

3

Anexa V/2

1269-1271

Muncitor calificat

IV

3

Anexa V/2

1272-1274

Muncitor calificat

V

3

Anexa V/2

1275

Muncitor calificat

VI

1

Anexa V/2

1276-1280

Muncitor necalificat

5

Anexa V/2

TOTAL

18

SECȚIA ADMINISTRARE SAT FRANCEZ

1281-1283

Muncitor calificat

I

3

Anexa V/2

1284-1286

Muncitor calificat

II

3

Anexa V/2

1287-1289

Muncitor calificat

III

3

Anexa V/2

1290-1293

Muncitor calificat

IV

4

Anexa V/2

1294-1299

Muncitor calificat

V

6

Anexa V/2

1300-1306

Muncitor calificat

VI

7

Anexa V/2

1307-1310

Muncitor necalificat

4

Anexa V/2

TOTAL

-

30

1315

Muncitor calificat

IV

1

Anexa V/2

TOTAL

5

SECȚIA EXPLOATARE LACURI

1316-1331

Muncitor calificat

I

16

Anexa V/2

1332-1334

Muncitor calificat

II

3

Anexa V/2

1335-1336

Muncitor calificat

III

2

Anexa V/2

1337-1338

Muncitor calificat

IV

2

Anexa V/2

1339

Muncitor calificat

V

1

Anexa V/2

1340-1344

Muncitor calificat

VI

5

Anexa V/2

1345-1354

Muncitor necalificat

10

Anexa V/2

TOTAL

39

SECȚIA ÎNTREȚINERE SI SALUBRIZARE LACURI

1355-1357

Muncitor calificat

I

3

Anexa V/2

1358

Muncitor calificat

II

1

Anexa V/2

1359-1379

Muncitor necalificat

21

Anexa V/2

TOTAL

25

SECȚIA AMBARCATII

1380

Muncitor calificat    -sef formație

I

1

Anexa V/2 si VI/1

1381-1430

Muncitor calificat

I

50

Anexa V/2

1431

Muncitor calificat

V

1

Anexa V/2

1432-1435

Muncitor necalificat

4

Anexa V/2

TOTAL

56

TOTAL GENERAL

1435

,-s

NOTA:

Nivelul salariilor de baza si al indemnizațiilor de conducere pentru fiecare funcție este stabilit pe baza O.G nr.3/2006, metodologiei de aplicare a salariilor de baza intre limite si a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale, precum si pe baza Hotaririlor de indexare a salariilor si se modifica conform actelor normative aparute ulterior datei aprobării statului de funcții.

Salariile de merit se stabilesc odata pe an prin dispoziția conducerii, conform art.4 din H.G.281/1993 si O.G.3/2006.

Denumirea funcțiilor de muncitori calificați este cea care corespunde muncii efectiv prestate, potrivit indicatorului tarifar de calificare (ex.:mecanic intretinere, șofer, zidar, zugrav, electrician, e.t.c.), structura acestor funcții urmind a fi stabilita de către Administrația Lacuri, Parcuri si Agrement București.

Repartizarea funcțiilor pe structura compartimentelor conform Organigramei si numărului de posturi aprobat (respecta normele de constituire aprobate : birou - minim 3 posturi - din care I de conducere si serviciu - minim 6 posturi - din care 1 de conducere ) se vor face prin Dispoziția Primarului General.

In situația in care, in cadrul numărului total de posturi aprobat prin Organigrama, nu intervin modificări, statul de funcții anual se aproba prin Dispoziția Primarului

General.

Transformările de posturi vacante se vor face cu aprobarea Primarului General.

Nivelul salariilor de baza corespunzător funcțiilor, gradelor si treptelor profesionale prevăzute in prezentul stat de funcții, precum si al celorlalte drepturi salariate aferente se incadreaza in sumele alocate prin bugetul instituției in anul 2006 la “Titlul I - Cheltuieli de personal”, subdiviziunea “cheltuieli cu salariile”.

SECȚIA ADMINISTRARE <^DIGW^TIONAL

• _-—--—; * - — X > -

1311-1314

Muncitor calificat    /

I

4

Anexa V/2

/ (

EH

1 l

1 î