Hotărârea nr. 178/2006

HOTARAREnr. 178 din 2006-07-06 HOTARIRE 178 din 06/07/2006 PRIVIND NUMIREA DOAMNEI PETRONELA TEGU IN FUNCTIA DE DIRECTOR AL SCOLII DE ARTA BUCURESTI
HOT. 178 06/07/2006
HOTARIRE 178 din 06/07/2006

HOTARIRE    178 din 06/07/2006

PRIVIND NUMIREA DOAMNEI PETRONELA TEGU IN FUNCTIA DE DIRECTOR AL SCOLII DE ARTA BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind numirea doamnei Petronela Tegu in functia de

director al Scolii de Arta Bucuresti

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul Directiei Resurse Umane privind numirea doamnei Petronela Tegu in functia de director al Scolii de Arta Bucuresti, urmare concursului desfasurat in data de 15.06.2006 pentru ocuparea postului vacant de director al institutiei.

In baza prevederilor Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, cu modificarile si completarile ulterioare si ale O.G. nr. 3/2006 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit <LLNK 12000    24180 301   0 46>Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la <LLNK 11998   154 10 201   0 18>Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica;

Vazand avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul art.38 alin (2), lit.i), art.46 alin. (1) si alin. (5) si art.50 alin(1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Doamna Petronela Tegu se numeste in functia de director al Scolii de Arta Bucuresti.

Art.2 - Incheierea contractul individual de munca in calitate de angajator revine in sarcina ordonatorului principal de credite, respectiv Primarul General.

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 06.07.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 06.07.2006

Nr.178