Hotărârea nr. 176/2006

HOTARAREnr. 176 din 2006-07-06 HOTARIRE 176 din 06/07/2006 PRIVIND NUMIREA DOAMNEI MIHAELA PAUN IN FUNCTIA DE DIRECTOR AL CENTRULUI DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - ARCUB
HOT. 176 06/07/2006
HOTARIRE 176 din 06/07/2006

HOTARIRE    176 din 06/07/2006

PRIVIND NUMIREA DOAMNEI MIHAELA PAUN IN FUNCTIA DE DIRECTOR AL CENTRULUI DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - ARCUB

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind numirea doamnei Mihaela Paun in functia de

director al Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului Bucuresti – ARCUB

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul Directiei Resurse Umane privind numirea doamnei Mihaela Paun in functia de director al Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului Bucuresti – ARCUB, urmare concursului desfasurat in data de 15.06.2006 pentru ocuparea postului vacant de director al institutiei.

In baza prevederilor Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, cu modificarile si completarile ulterioare si ale O.G. nr. 3/2006 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit <LLNK 12000    24180 301   0 46>Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la <LLNK 11998   154 10 201   0 18>Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica;

Vazand avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul art.38 alin (2), lit.i), art.46 alin. (1) si alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Doamna Mihaela Paun se numeste in functia de director al Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului Bucuresti – ARCUB.

Art.2 - Incheierea contractul individual de munca in calitate de angajator revine in sarcina ordonatorului principal de credite, respectiv Primarul General.

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 06.07.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 06.07.2006

Nr.176