Hotărârea nr. 174/2006

HOTARAREnr. 174 din 2006-07-06 HOTARIRE 174 din 06/07/2006 PRIVIND APROBAREA COOPERARII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6, PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 6, CU FUNDATIA "FAMILIA SI OCROTIREA COPILULUI", IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI PENTRU INFIINTAREA CENTRULUI DE ASISTENTA PENTRU COPILUL DELICVENT "PANDORA"
HOT. 174 06/07/2006
HOTARIRE 174 din 06/07/2006

HOTARIRE    174 din 06/07/2006

PRIVIND APROBAREA COOPERARII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6, PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 6, CU FUNDATIA "FAMILIA SI OCROTIREA COPILULUI", IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI PENTRU INFIINTAREA CENTRULUI DE ASISTENTA PENTRU COPILUL DELICVENT "PANDORA"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

Privind aprobarea cooperarii Consiliului Local al Sectorului 6, prin Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6, cu Fundatia “Familia si Ocrotirea Copilului”, in vederea finantarii si realizarii in comun a proiectului pentru infiintarea Centrului de Asistenta pentru Copilul Delicvent “Pandora”

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti;

Vazand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile Legii nr.47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala;

In temeiul prevederilor art.38(1), art.46(2) si art.95(2) lit.”q” si (3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se imputerniceste Consiliul Local al Sectorului 6 sa hotarasca cu privire la cooperarea dintre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6 si Fundatia “Familia si Ocrotirea Copilului”, in vederea finantarii si realizarii in comun a proiectului pentru infiintarea Centrului de Asistenta pentru Copilul Delicvent “Pandora”.

Art.2 - Consiliul Local al Sectorului 6 va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 06.07.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 06.07.2006

Nr.174