Hotărârea nr. 169/2006

HOTARAREnr. 169 din 2006-07-06 HOTARIRE 169 din 06/07/2006 PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A PROPUNERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI PRIVIND TRANSMITEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI EDUCATIEI SI CERCETARII IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1, A TERENURILOR SPORTIVE SI CLADIRILOR AFERENTE ACESTORA, SITUATE LA INTERSECTIA DINTRE STR. ATHANASIE ENESCU CU STR. HERMAN OBERTH SI STR. COPILULUI (BAZA SPORTIVA CIRESARII), SECTOR 1 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 4/2016
HOTARARE nr. 169 din 6/07/2006
HOTARIRE 169 din 06/07/2006

HOTARIRE    169 din 06/07/2006

PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A PROPUNERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI PRIVIND TRANSMITEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI EDUCATIEI SI CERCETARII IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1, A TERENURILOR SPORTIVE SI CLADIRILOR AFERENTE ACESTORA, SITUATE LA INTERSECTIA DINTRE STR. ATHANASIE ENESCU CU STR. HERMAN OBERTH SI STR. COPILULUI (BAZA SPORTIVA CIRESARII), SECTOR 1

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind inaintarea catre Guvernul Romaniei a propunerii de emitere a unei hotarari privind transmiterea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei si Cercetarii in domeniul public al Municipiului Bucuresti si administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, a terenurilor sportive si cladirilor aferente acestora, situate la intersectia dintre Str. Athanasie Enescu cu Str. Herman Oberth si Str. Copilului (Baza Sportiva Ciresarii), sector 1

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei  Evidenta Imobiliara si Cadastrala;

Vazand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Luand in considerare prevederile art.9 (1) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art.38(2) lit.”f” si art.46(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se aproba transmiterea catre Guvernul Romaniei a propunerii de emitere a unei hotarari privind transmiterea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei si Cercetarii in domeniul public al Municipiului Bucuresti si administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, a terenurilor sportive si cladirilor aferente acestora, situate la intersectia dintre Str. Athanasie Enescu cu Str. Herman Oberth si Str. Copilului (Baza Sportiva Ciresarii), sector 1.

Terenurile se identifica conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 – Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 06.07.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 06.07.2006

Nr.169