Hotărârea nr. 168/2006

HOTARAREnr. 168 din 2006-07-06 HOTARIRE 168 din 06/07/2006 PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI, PRIN MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR A UNEI SOLICITARI PENTRU MODIFICAREA ORDONANTEI GUVERNULUI NR. 80/2001
HOT. 168 06/07/2006
HOTARIRE 168 din 06/07/2006

HOTARIRE    168 din 06/07/2006

PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI, PRIN MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR A UNEI SOLICITARI PENTRU MODIFICAREA ORDONANTEI GUVERNULUI NR. 80/2001

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind inaintarea catre Guvernul Romaniei, prin Ministerul Administratiei si Internelor a unei solicitari pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.80/2001

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Administrativ Transporturi;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliul General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul prevederilor art.38(1) si art.46(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

                                              

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 – Se aproba inaintarea catre Guvernul Romaniei, prin Ministerul Administratiei si Internelor a unei solicitari pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.80/2001, Anexa nr.3, pct.II – norme privind consumul lunar de carburanti pentru alte institutii publice – de la  200 litri/ luna/vehicul la 350  litri/ luna/vehicul

Art.2Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 06.07.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 06.07.2006

Nr.168

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative