Hotărârea nr. 162/2006

HOTARAREnr. 162 din 2006-07-06 HOTARIRE 162 din 06/07/2006 PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE ZONALE MODIFICATA PRIN HCGMB NR. 14/2008 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 306/2010 POZ. 25 SE COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 55/2011 POZ. 24 SE COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 56/2011
HOTARARE nr. 162 din 6/07/2006
HOTARIRE 162 din 06/07/2006

HOTARIRE    162 din 06/07/2006

PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE ZONALE

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea unor Planuri Urbanistice Zonale

 

Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor generali;

Vazand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Tinand seama de prevederile:

Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinul MTCT nr.1107/01.08.2001 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in municipiul Bucuresti;

Hotararii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

PUG- Municipiul Bucuresti aprobat HCGMB nr.269/21.12.2000.

In temeiul prevederilor art.38(2) lit.”k” si art.46(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

 

Art.1 - Se aproba Planurile Urbanistice Zonale, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Prezentele documentatii reprezinta regulamente de urbanism si nu dau dreptul la construire.

Art.3 - Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 - Perioada de valabilitate a prezentelor documentatii de urbanism este de 5 (cinci) ani.

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 06.07.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 06.07.2006

Nr.162ANEXA LA HOTARAREA NR....................

Nr.

Nr. / data Registratura

SOLICITANT

ADRESA

POȘTALA

ÎNCADRARE

PUG

DENUMIRE

INVESTIȚIE

Supraf. teren studiata

TEREN

PROPRIETATE PERSOANE FIZICE/JURIDICE

TEREN

DOMENIUL

PRIVAT

P.M.B./STAT

TEREN

DOMENIUL

PUBLIC

P.M.B./STAT

OBSERVAȚII

1.

518934/

06.03.2006

GUVERNUL

ROMÂNIEI

PIAȚA VICTORIEI

CP4-zona nucleului central comercial si de afaceri

Extindere

GUVERNUL ROMÂNIEI S=5525,00 MP

POTmax-80%

CUTmax-4,5

Hmax-24 m

* noul corp de clădire va prelua in mod obligatoriu inaltimea primei cornișe a Palatului Victoria (H=17m)

S=5525,00 MP

2.

536108/

15.05.2006

D-NUL STELIAN DANIEL BARA

SOS. GH. IONESCU SISESTI,

PARCELA NR. A91/12, SECTOR 1

Zona M3-zona mixta avand regim de inaltime P+4E

Zona V4-spatii verzi pt. protecția cursurilor de apa

LOCUINȚE

S=100 000,00 MP POTmax-50%

CUTmax-2

Hmax-10 m

S=2506,00 MP

3.

537220/

18.05.2006

SC COMALIMENT SA

STR. VARSOVIA-STR. PRAGA, SECTOR 1

L2b-locuinte individuale mici situate in Zona protejata-Bonaparte-Mora

Se modifica Avizul

nr. 7/16/20.04.2005 care avea

indicatorii:

POTmax-50%

CUTmax-2,45 Hmaxcornisa-14m

Hmax-17m

Astfel:

Indicatorii urbanistici: POTmax-50%

CUTmax-2,45 Hmaxcornisa-14,4 m Hmax-17,4 m

Se modifica configurația edificabilului

S=793,00MP

4.

513465/

15.02.2006

D-NA STAN

VIOLETA D-NUL STAN DORU

STR. G.V. BIBESCU NR. 7A,

SECTOR 1

L3a asimilabila cu L2a -parcela retrocedata intr-o enclava existenta intre blocurile de locuințe

LOCUINȚE

S=12 000,00 MP POTmax-55%

CUTmax-2,7

Hmax-16,50 m

S=300,00 MP

5.

507561/

27.01.2006

SC DEDEMAN SRL

STR. ACȚIUNII NR. 2-4, SECTOR 4

A2b-zona unităților industriale si de servicii

COMERȚ, BIROURI, CENTRUL COMERCIAL ARTICOLE BRICOLAJ S=19699,00 MP POTmax-50%

CUTmax-0,6

Hmax-12 m

S=19699,00 MP

6.

507363/

27.01.2006

LESONOR CONSTRUCȚII SRL SC HS KIRMAN LAND

DEVELOPEMENT

SOS. STRAULESTI NR. 25B,

NR. 29-31, SECTOR 1

Lla-zona locuințelor cu maxim P+2 niveluri

LOCUINȚE

S=10 000,00 MP POTmax-60%

CUTmax-2,5

Hmax-18 m

S=6375,00 MP

7.

519563/

07.03.2006

D-NUL NICULESCU TITA

STR. TEIUS, SECTOR 5

Vla-parcuri, grădini, si scuaruri publice orășenești

LOCUINȚE

S=31 200,00 MP POTmax-45%

CUTmax-1,3

Hmax-10 m

S=31200,00 MP

8.

526411/

03.04.2006

SC DOIT ARHITECTURA SRL

B-DUL V. MILEA

NR. 5D-5E,

SECTOR 6

Vla-parcuri, grădini si Iașii plantate publice

LOCUINȚE

S=10,00 HA

POTmax-15%

CUTmax-3,8

Hmax-90 m

S=34591,63 MP

9.

477710/

14.09.2005

SC DESCOROM CONSTRUCT SRL

B-DUL LIBERTĂȚII NR. 5,

SECTOR 5

CA2- subzona centrala

BIROURI, LOCUINȚE, COMERȚ, SERVICII, SPATII ÎNCHISE PT. PARCARE

S=10 000,00 MP POTmax-100%

CUTmax-16

Hmax-58 m

S=795,00 MP

10.

537220/

18.05.2006

SC COMALIMENT SAAUDIA

STR. G. GEORGESCU NR. 55,

SECTOR 1

CP1 - supgpna centrala

BIROURI

S=5000,00 MP

POTmax-60%

CUTmax-3,3

Hmax-28 m

S=1311,33 MP

S=285,00 MP

11.

523993/

24.03.2006

SC GRAND OFFICES SRL

CALEA FLOREASCA

NR. 55,

SECTOR 1

Lla - subzona locuințe

BIROURI SI LOCUINȚE S=l,00 HA

POTmax-70%

CUTmax-4,2

FImax-23 m

S=800,00 MP

12.

491813/

15.11.2005

SC DENTA AMERICA INC SRL

STR. POLIZU-STR. DR. VARNALI,

SECTOR 1

CA2-subzona centrala

FUNCȚIUNI MIXTE S=8000,00 MP

POTmax-80%

CUTmax-5,6

Rmax-24 m

S=274,00 MP

13.

509013/

02.02.2006

D-NUL TAUSANU VICTOR

D-NUL TAUSANU VLADIMIR

STR. POPA SAVU

NR. 32-34,

SECTOR 1

M2b-subzona locuințe in zone protejate

LOCUINȚE

S=453,00 MP

POTmax-48,7

CUTmax-2,08

Hmax-16,6 m

S=453,00 MP

14.

530438/

17.04.2006

D-NA FILOFTEIA POPESCU D-NUL VASILE POPESCU

STR. AV. VASILE FUICA NR. 29-31, SECTOR 1

Zona L2a-locuinte individuale si colective mici

LOCUINȚA

S=1 000,00 MP POTmax-49,7%

CUTmax-2,4

Rmax-16 m

S=350,13 MP

15.

491192/

14.11.2005

SC AUTOROM SRL

STR. EXPOZIȚIEI NR. 2, SECTOR 1

Al-subzona parcuri activitati

FUNCȚIUNI MIXTE S=5500,00 MP

POTmax-40%

CUTmax-3

Hmax-20 m

S=2089,00 MP

16.

523153/

23.03.2006

SC MINER VA SRL

STR. GH. MÂNU NR. 2-4, SECTOR 1

CPl-subzona centrala protejata

HOTEL

S=5000,00 MP

POTmax-88%

CUTmax-5,8

Hmax-25,40 m

S=1410,00 MP

17.

530074/

12.05.2006

PRIMĂRIA SECTOR 1

SOS. ODĂI NR. 3-5, SECTOR 1

SI- zona cu destinație speciala cu caracter urban:unitati militare, unitati apartinand serviciilor speciale

FUNCȚIUNI MIXTE, LOCUINȚE

S=10,00 HA

POTmax-30-60%

CUTmax-1,5-3

Hmax-P+4-5E

S=64180,00 MP

18.

524925/ 13.04. 2006

SC

CONFIDENȚIAL BUSINES SRL

SOS. GH. IONESCU SISESTI NR. 146-156, SECTOR 1

Zona locuințelor colective

LOCUINȚE

S=10 000,00 MP POTmax-30%

CUTmax-2

Hmax-19 m

S=8733,05 MP

19.

540075/

01.06.2006

AMBASADA

REPUBLICII

FRANCEZE

STR. TIPOGRAFILOR, SECTOR 1

Vla-parcuri, grădini si iașii plantate publice

Se modifica retragerea posterioara a edificabilului fata de cei aprobat prin HCGMB NR. 156/14.07.2005 S=17470,00 MP

S=17470,00 MP

20.

537874/

22.05.2006

S.C. DESIGN

UNIT S.R.L.

STR. FETEȘTI, NR. 52 SECTUR 3

A2b- unități industriale și servicii

LOCUINȚE

S=10,00 HA

POTmax-39%

CUTmax-2

Hmax-25 m

S=6604,2 MP

21.

531419/2006

TRIUNF

CONSTRUCT

STR. LĂMÂIULUI NR. 77, SECT. I

Lla- locuințe individuale colective mici

V5- culoare de protecție față de infrastructura tehnică

LOCUINȚE

S=9000,00 MP

POTmax-40%

CUTmax-2,5

Hmax-P+6E

S=8234,00 MP

22.

504467/2006

ZEEV ȘI

EMANUEL

MECHALOVITZ

B-DUL. REGINA MARIA,

CP1- Subzonă centrala protejtă

BIROURI

S=3,00 HA

POTmax-80%

CUTmax-4,75

Hmax-3S+P+6E(7 RETRAS) Hmax.- 30 m

S=896,04 MP

23.

509229/

02.02.2006

D-NUL TASBAC NICOLAE

SC GREEC ROM TRANSINTERNATI ONALIMPEX SRL

STR. AUREL PERSU, SECTOR4

M3- zona mixta avand regim de inaltime P+4E

LOCUINȚE si funcțiuni aferente Zonei mixte M3 S=883 000,00 MP POTmax-45%-60% CUTmax-1,3-2,5 Hmax-10m-15m

S=600,54 MP S=8792,00 MP

24.

532930;536073

2006

PMB

PARCUL CISMIGIU, SECTOR 1

PUG Vlc- Spatii plantate protejate

Elaborarea unor reglementari integrate-categ. de intervenții, restricții si permisivitati-care sa orienteze dezv. urbanistica a zonei si pregătirea procesului de investiții compatibile cu funcțiunea dominanta a zonei.

PLAN DE ACȚIUNE ce definește strategia de implementare a intervențiilor necesare.

S-20,00 HA

S-20,00 HA

25.

532928;536074

2006

PMB

PARCUL CAROL, SECTOR 4

PUG Vlc- Spatii plantate protejate

Elaborarea unor reglementari integrate-categ. de intervenții, restricții si permisivitati-care sa orienteze dezv. urbanistica a zonei si pregătirea procesului de investiții compatibile cu funcțiunea dominanta a zonei.

PLAN DE ACȚIUNE ce definește strategia de implementare a intervențiilor necesare.

S-45,00 HA

S-45,00 HA

26

536551/

16.05.2006

D-NII

S. MERET;

A. MARINT;

T. LETA;

M. STICLARU.

ALEEA TEISANI-STR. PADUREA PUSNICU, SECTOR 1

Parțial PUG CB3-poli urbani principali;

Partial PUG Llc-locuinte individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri.

LOCUINȚE SI FUNCȚIUNI MIXTE

S=14,35 HA

POTmax-45-60% CUTmax-1,3-2,5 Hmaxcornisa-10-20 m

S=18816,00 MP

27.

537548/

19.05.2006

D-NII

M. GOICEANU; C.E. POPA;

E.G. ULUTAS;

G.V. COMAN;

GH. BERCEANU; R.G. DUMITRU.

STR. TIPARNIȚEI

NR. 46-50, SECTOR 5

PUG Llc-Iocuinte individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri.

LOCUINȚE

S=5,0 HA

POTmax-45%

CUTmax-1,3

Bmaxcornisa-10 m

S=5360,97 MP

28.

541107/

02.06.2006

SC CASA COLOSS SRL

ALEEA LACUL MORII NR. 5-11, SECTOR 6

PUZ-Sos. Virtutii-str. Dambovita edificabil propus POTmax-30%;CUTmax-4,8; Hmax-P+2E

BIROURI SI FUNCȚIUNI CU ACCES PUBLIC LA PARTER SI MEZANIN S=l,5 HA

POTmax-30%

CUTmax-4,5

Hmax-65 m

S=11715,92 MP

29

540947/

02.06.2006

D-NII

M.C. VLADU;

N. PETRE;

N. TIMIȘ

INTR. TRIBUNEI NR. 32, SECTOR 1

PUZ-Zona de Nord

Zona E-zona care se va reglementa prin PUZ

LOCUINȚE SI FUNCȚIUNI MIXTE

S=2,2 HA

POTmax-45-60% CUTmax-1,6-2,5 Hmaxcornisa-10 -20 m

S=21904,37 MP

30.

530060/

14.04.2006

D-NUL NICULESCU DUVAZ BOGDAN NICOLAE

STR. E. PORUMBARU NR. 82-84-86, SECTOR 1

PUZ - Zone protejate -Zona nr. 93 :POT-40; CUT-1,8

LOCUINȚE

S=3000,00 MP

POTmax-65%

CUTmax-3

Hmax-21 m

S=1146,00 MP

31.

538213/

23.05.2006

D-NII

SPANTOVEANU MIHAIL SI TEODORESCU VIRGIL

STR. TEHERAN NR. 22, SECTOR 1

PUZ - Zone protejate -Zona nr. 54 .-POT-50; CUT-2,5

LOCUINȚE

S=2 000,00 MP POTmax-50%

CUTmax-2,5

Hmax-17m

S=163,00 MP

S=388,00 MP

32.

534791/

28.06.2006

D-NUL MOISA ȘTEFAN

STR. DRUMUL GILAULUI NR. 11S, SECTOR 4

Parțial PUG M3-zona mixta cu clădiri avand regim de construire continuu sau discontinuu;

Parțial PUG Llc-locuinte individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri.

LOCUINȚE

S=4 000,00 MP

POTmax-45%

CUTmax-1,3

Hmax-P+2E

S=250,00 MP

33.

533144/

26.06.2006

SC AGRO-ROM PLASTICS SA

STR. D-TRU BRUMA RESCU-DRUMUL DEALUL

BRADULUI,

SECTOR 4

PUG M3-zona mixta cu clădiri avand regim de construire continuu sau discontinuu;

HALA DE PRODUCȚIE SI DEPOZITARE

S=30 000,00 MP POTmax-60-75%(cf. Aviz CTUAT)

CUTmax-2,5

Hmax-12 m

S=30 000,00 MP

34.

538350/

26.06.2006

D-NII

V. OLARESCU; A.E. GOLZARI; N. IOANESI

SC MONDO-CARP PRODIMPORT EXPORT SRL

STR. DRUMUL CRETESTILOR, SECTOR 4

PUZ - str. Dealul Cretestilor-B-dul Metalurgiei - ZonaM3b-cona mixta cu clădiri avand regim maxime P+4E.

RECONFIGURARE

CIRCULAȚII

S=73 000,00 MP POTmax-25-39% CUTmax-0,35-0,8 Hmax-P+2E

S=8000,00 MP

35.

533133/

28.06.2006

SC YIMPAS-DORUK SRL

SOS. BUCURESTI-PLOIESTI NR. 83, SECTOR 1

PUG M3-zona mixta cu clădiri avand regim de construire continuu sau discontinuu;

PUG V5-culoar de protecție fata de infrastructura tehnica.

_

BIROURI SI HOTEL

S=2,00 HA

POTmax-60%

CUTmax-2,5

Hmax-25 m

S=20000,00 MP

36.

507566/

27.01.2006

D-NII

RADU MARIAN ALEXANDRU; STANCA BOGDAN; BECEA CĂTĂLIN.

STR. CADEREA BASTILIEI NR. 64, SECTOR 1

PUZ - Zone protejate -Zona 94.

LOCUINȚE

S=1500,00 MP

POTmax-53%

CUTmax-3,5 Hmax-S+P+6E-7E retras

S=197,78 MP

S=100,25 MP

37.

527213/

01.03.2006

SC CONTINENTAL HOTELS SA

CALEA VICTORIEI NR. 56,

SECTOR 1

PUZ - Zone protejate -Zona 16

HOTEL

S=9500,00 MP

POTmax-86%

CUTmax-3,63

Hmax-5,9 m

S=1703,00 MP

38.

487087/

26.10.2005

SC ALFA

DEVELOPEMENT

COMP.

B-DUL BUCUREȘTII

NOI-STR. TIMISULUI-STR. TELEGA, SECTOR 1

Parțial PUG M3-zona mixta cu clădiri avand regim de construire continuu sau discontinuu;

Parțial PUG Gl-gospodarie comunala

FUNCȚIUNI MIXTE, LOCUINȚE

S=70,00 HA

POTmax-30-40-60-70% CUTmax-1,3-2-3-6 Hmax-15-24-35 m

S=10 000,00 MP

39.

510455/

09.02.2005

SC GEA PRASA INTERNATIONAL

INTR. CHEFALULUI NR. 11-13, SECTOR 1

Parțial PUG Lld - zona locuințelor individuale mici.

Parțial PUG V4-zona de protecție a cursurilor de apa

LOCUINȚE

S=6,50 HA

POT max-25%

CUTmax-1,4

Hmaxcornisa-25 m

S=53 547,00 MP

40.

524563/

18.05.2006

D-NUL. GHITĂ GRIGORE

STR. ION NECULCE NR.38

P.U.G. UTR Lla-Subzona lpcuințe pe lot

LOCUINȚE

S+P+3+4 RETRAS

S=cca 4500.00mp

POT max-74%

CUTmax-3,6

Hma -16,5 m

S=269,14 MPCQ