Hotărârea nr. 162/2006

HOTARAREnr. 162 din 2006-07-06 HOTARIRE 162 din 06/07/2006 PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE ZONALE MODIFICATA PRIN HCGMB NR. 14/2008 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 306/2010 POZ. 25 SE COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 55/2011 POZ. 24 SE COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 56/2011
HOTARARE nr. 162 din 6/07/2006
HOTARIRE 162 din 06/07/2006

HOTARIRE    162 din 06/07/2006

PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE ZONALE

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea unor Planuri Urbanistice Zonale

 

Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor generali;

Vazand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Tinand seama de prevederile:

Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinul MTCT nr.1107/01.08.2001 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in municipiul Bucuresti;

Hotararii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

PUG- Municipiul Bucuresti aprobat HCGMB nr.269/21.12.2000.

In temeiul prevederilor art.38(2) lit.”k” si art.46(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

 

Art.1 - Se aproba Planurile Urbanistice Zonale, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Prezentele documentatii reprezinta regulamente de urbanism si nu dau dreptul la construire.

Art.3 - Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 - Perioada de valabilitate a prezentelor documentatii de urbanism este de 5 (cinci) ani.

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 06.07.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 06.07.2006

Nr.162

ANEXA LA HOTARAREA NR....................

Nr.

Nr. / data Registratura

SOLICITANT

ADRESA

POȘTALA

ÎNCADRARE

PUG

DENUMIRE

INVESTIȚIE

Supraf. teren studiata

TEREN

PROPRIETATE PERSOANE FIZICE/JURIDICE

TEREN

DOMENIUL

PRIVAT

P.M.B./STAT

TEREN

DOMENIUL

PUBLIC

P.M.B./STAT

OBSERVAȚII

1.

518934/

06.03.2006

GUVERNUL

ROMÂNIEI

PIAȚA VICTORIEI

CP4-zona nucleului central comercial si de afaceri

Extindere

GUVERNUL ROMÂNIEI S=5525,00 MP

POTmax-80%

CUTmax-4,5

Hmax-24 m

* noul corp de clădire va prelua in mod obligatoriu inaltimea primei cornișe a Palatului Victoria (H=17m)

S=5525,00 MP

2.

536108/

15.05.2006

D-NUL STELIAN DANIEL BARA

SOS. GH. IONESCU SISESTI,

PARCELA NR. A91/12, SECTOR 1

Zona M3-zona mixta avand regim de inaltime P+4E

Zona V4-spatii verzi pt. protecția cursurilor de apa

LOCUINȚE

S=100 000,00 MP POTmax-50%

CUTmax-2

Hmax-10 m

S=2506,00 MP

3.

537220/

18.05.2006

SC COMALIMENT SA

STR. VARSOVIA-STR. PRAGA, SECTOR 1

L2b-locuinte individuale mici situate in Zona protejata-Bonaparte-Mora

Se modifica Avizul

nr. 7/16/20.04.2005 care avea

indicatorii:

POTmax-50%

CUTmax-2,45 Hmaxcornisa-14m

Hmax-17m

Astfel:

Indicatorii urbanistici: POTmax-50%

CUTmax-2,45 Hmaxcornisa-14,4 m Hmax-17,4 m

Se modifica configurația edificabilului

S=793,00MP

4.

513465/

15.02.2006

D-NA STAN

VIOLETA D-NUL STAN DORU

STR. G.V. BIBESCU NR. 7A,

SECTOR 1

L3a asimilabila cu L2a -parcela retrocedata intr-o enclava existenta intre blocurile de locuințe

LOCUINȚE

S=12 000,00 MP POTmax-55%

CUTmax-2,7

Hmax-16,50 m

S=300,00 MP

5.

507561/

27.01.2006

SC DEDEMAN SRL

STR. ACȚIUNII NR. 2-4, SECTOR 4

A2b-zona unităților industriale si de servicii

COMERȚ, BIROURI, CENTRUL COMERCIAL ARTICOLE BRICOLAJ S=19699,00 MP POTmax-50%

CUTmax-0,6

Hmax-12 m

S=19699,00 MP

6.

507363/

27.01.2006

LESONOR CONSTRUCȚII SRL SC HS KIRMAN LAND

DEVELOPEMENT

SOS. STRAULESTI NR. 25B,

NR. 29-31, SECTOR 1

Lla-zona locuințelor cu maxim P+2 niveluri

LOCUINȚE

S=10 000,00 MP POTmax-60%

CUTmax-2,5

Hmax-18 m

S=6375,00 MP

7.

519563/

07.03.2006

D-NUL NICULESCU TITA

STR. TEIUS, SECTOR 5

Vla-parcuri, grădini, si scuaruri publice orășenești

LOCUINȚE

S=31 200,00 MP POTmax-45%

CUTmax-1,3

Hmax-10 m

S=31200,00 MP

8.

526411/

03.04.2006

SC DOIT ARHITECTURA SRL

B-DUL V. MILEA

NR. 5D-5E,

SECTOR 6

Vla-parcuri, grădini si Iașii plantate publice

LOCUINȚE

S=10,00 HA

POTmax-15%

CUTmax-3,8

Hmax-90 m

S=34591,63 MP

9.

477710/

14.09.2005

SC DESCOROM CONSTRUCT SRL

B-DUL LIBERTĂȚII NR. 5,

SECTOR 5

CA2- subzona centrala

BIROURI, LOCUINȚE, COMERȚ, SERVICII, SPATII ÎNCHISE PT. PARCARE

S=10 000,00 MP POTmax-100%

CUTmax-16

Hmax-58 m

S=795,00 MP

10.

537220/

18.05.2006

SC COMALIMENT SAAUDIA

STR. G. GEORGESCU NR. 55,

SECTOR 1

CP1 - supgpna centrala

BIROURI

S=5000,00 MP

POTmax-60%

CUTmax-3,3

Hmax-28 m

S=1311,33 MP

S=285,00 MP

11.

523993/

24.03.2006

SC GRAND OFFICES SRL

CALEA FLOREASCA

NR. 55,

SECTOR 1

Lla - subzona locuințe

BIROURI SI LOCUINȚE S=l,00 HA

POTmax-70%

CUTmax-4,2

FImax-23 m

S=800,00 MP

12.

491813/

15.11.2005

SC DENTA AMERICA INC SRL

STR. POLIZU-STR. DR. VARNALI,

SECTOR 1

CA2-subzona centrala

FUNCȚIUNI MIXTE S=8000,00 MP

POTmax-80%

CUTmax-5,6

Rmax-24 m

S=274,00 MP

13.

509013/

02.02.2006

D-NUL TAUSANU VICTOR

D-NUL TAUSANU VLADIMIR

STR. POPA SAVU

NR. 32-34,

SECTOR 1

M2b-subzona locuințe in zone protejate

LOCUINȚE

S=453,00 MP

POTmax-48,7

CUTmax-2,08

Hmax-16,6 m

S=453,00 MP

14.

530438/

17.04.2006

D-NA FILOFTEIA POPESCU D-NUL VASILE POPESCU

STR. AV. VASILE FUICA NR. 29-31, SECTOR 1

Zona L2a-locuinte individuale si colective mici

LOCUINȚA

S=1 000,00 MP POTmax-49,7%

CUTmax-2,4

Rmax-16 m

S=350,13 MP

15.

491192/

14.11.2005

SC AUTOROM SRL

STR. EXPOZIȚIEI NR. 2, SECTOR 1

Al-subzona parcuri activitati

FUNCȚIUNI MIXTE S=5500,00 MP

POTmax-40%

CUTmax-3

Hmax-20 m

S=2089,00 MP

16.

523153/

23.03.2006

SC MINER VA SRL

STR. GH. MÂNU NR. 2-4, SECTOR 1

CPl-subzona centrala protejata

HOTEL

S=5000,00 MP

POTmax-88%

CUTmax-5,8

Hmax-25,40 m

S=1410,00 MP

17.

530074/

12.05.2006

PRIMĂRIA SECTOR 1

SOS. ODĂI NR. 3-5, SECTOR 1

SI- zona cu destinație speciala cu caracter urban:unitati militare, unitati apartinand serviciilor speciale

FUNCȚIUNI MIXTE, LOCUINȚE

S=10,00 HA

POTmax-30-60%

CUTmax-1,5-3

Hmax-P+4-5E

S=64180,00 MP

18.

524925/ 13.04. 2006

SC

CONFIDENȚIAL BUSINES SRL

SOS. GH. IONESCU SISESTI NR. 146-156, SECTOR 1

Zona locuințelor colective

LOCUINȚE

S=10 000,00 MP POTmax-30%

CUTmax-2

Hmax-19 m

S=8733,05 MP

19.

540075/

01.06.2006

AMBASADA

REPUBLICII

FRANCEZE

STR. TIPOGRAFILOR, SECTOR 1

Vla-parcuri, grădini si iașii plantate publice

Se modifica retragerea posterioara a edificabilului fata de cei aprobat prin HCGMB NR. 156/14.07.2005 S=17470,00 MP

S=17470,00 MP

20.

537874/

22.05.2006

S.C. DESIGN

UNIT S.R.L.

STR. FETEȘTI, NR. 52 SECTUR 3

A2b- unități industriale și servicii

LOCUINȚE

S=10,00 HA

POTmax-39%

CUTmax-2

Hmax-25 m

S=6604,2 MP

21.

531419/2006

TRIUNF

CONSTRUCT

STR. LĂMÂIULUI NR. 77, SECT. I

Lla- locuințe individuale colective mici

V5- culoare de protecție față de infrastructura tehnică

LOCUINȚE

S=9000,00 MP

POTmax-40%

CUTmax-2,5

Hmax-P+6E

S=8234,00 MP

22.

504467/2006

ZEEV ȘI

EMANUEL

MECHALOVITZ

B-DUL. REGINA MARIA,

CP1- Subzonă centrala protejtă

BIROURI

S=3,00 HA

POTmax-80%

CUTmax-4,75

Hmax-3S+P+6E(7 RETRAS) Hmax.- 30 m

S=896,04 MP

23.

509229/

02.02.2006

D-NUL TASBAC NICOLAE

SC GREEC ROM TRANSINTERNATI ONALIMPEX SRL

STR. AUREL PERSU, SECTOR4

M3- zona mixta avand regim de inaltime P+4E

LOCUINȚE si funcțiuni aferente Zonei mixte M3 S=883 000,00 MP POTmax-45%-60% CUTmax-1,3-2,5 Hmax-10m-15m

S=600,54 MP S=8792,00 MP

24.

532930;536073

2006

PMB

PARCUL CISMIGIU, SECTOR 1

PUG Vlc- Spatii plantate protejate

Elaborarea unor reglementari integrate-categ. de intervenții, restricții si permisivitati-care sa orienteze dezv. urbanistica a zonei si pregătirea procesului de investiții compatibile cu funcțiunea dominanta a zonei.

PLAN DE ACȚIUNE ce definește strategia de implementare a intervențiilor necesare.

S-20,00 HA

S-20,00 HA

25.

532928;536074

2006

PMB

PARCUL CAROL, SECTOR 4

PUG Vlc- Spatii plantate protejate

Elaborarea unor reglementari integrate-categ. de intervenții, restricții si permisivitati-care sa orienteze dezv. urbanistica a zonei si pregătirea procesului de investiții compatibile cu funcțiunea dominanta a zonei.

PLAN DE ACȚIUNE ce definește strategia de implementare a intervențiilor necesare.

S-45,00 HA

S-45,00 HA

26

536551/

16.05.2006

D-NII

S. MERET;

A. MARINT;

T. LETA;

M. STICLARU.

ALEEA TEISANI-STR. PADUREA PUSNICU, SECTOR 1

Parțial PUG CB3-poli urbani principali;

Partial PUG Llc-locuinte individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri.

LOCUINȚE SI FUNCȚIUNI MIXTE

S=14,35 HA

POTmax-45-60% CUTmax-1,3-2,5 Hmaxcornisa-10-20 m

S=18816,00 MP

27.

537548/

19.05.2006

D-NII

M. GOICEANU; C.E. POPA;

E.G. ULUTAS;

G.V. COMAN;

GH. BERCEANU; R.G. DUMITRU.

STR. TIPARNIȚEI

NR. 46-50, SECTOR 5

PUG Llc-Iocuinte individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri.

LOCUINȚE

S=5,0 HA

POTmax-45%

CUTmax-1,3

Bmaxcornisa-10 m

S=5360,97 MP

28.

541107/

02.06.2006

SC CASA COLOSS SRL

ALEEA LACUL MORII NR. 5-11, SECTOR 6

PUZ-Sos. Virtutii-str. Dambovita edificabil propus POTmax-30%;CUTmax-4,8; Hmax-P+2E

BIROURI SI FUNCȚIUNI CU ACCES PUBLIC LA PARTER SI MEZANIN S=l,5 HA

POTmax-30%

CUTmax-4,5

Hmax-65 m

S=11715,92 MP

29

540947/

02.06.2006

D-NII

M.C. VLADU;

N. PETRE;

N. TIMIȘ

INTR. TRIBUNEI NR. 32, SECTOR 1

PUZ-Zona de Nord

Zona E-zona care se va reglementa prin PUZ

LOCUINȚE SI FUNCȚIUNI MIXTE

S=2,2 HA

POTmax-45-60% CUTmax-1,6-2,5 Hmaxcornisa-10 -20 m

S=21904,37 MP

30.

530060/

14.04.2006

D-NUL NICULESCU DUVAZ BOGDAN NICOLAE

STR. E. PORUMBARU NR. 82-84-86, SECTOR 1

PUZ - Zone protejate -Zona nr. 93 :POT-40; CUT-1,8

LOCUINȚE

S=3000,00 MP

POTmax-65%

CUTmax-3

Hmax-21 m

S=1146,00 MP

31.

538213/

23.05.2006

D-NII

SPANTOVEANU MIHAIL SI TEODORESCU VIRGIL

STR. TEHERAN NR. 22, SECTOR 1

PUZ - Zone protejate -Zona nr. 54 .-POT-50; CUT-2,5

LOCUINȚE

S=2 000,00 MP POTmax-50%

CUTmax-2,5

Hmax-17m

S=163,00 MP

S=388,00 MP

32.

534791/

28.06.2006

D-NUL MOISA ȘTEFAN

STR. DRUMUL GILAULUI NR. 11S, SECTOR 4

Parțial PUG M3-zona mixta cu clădiri avand regim de construire continuu sau discontinuu;

Parțial PUG Llc-locuinte individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri.

LOCUINȚE

S=4 000,00 MP

POTmax-45%

CUTmax-1,3

Hmax-P+2E

S=250,00 MP

33.

533144/

26.06.2006

SC AGRO-ROM PLASTICS SA

STR. D-TRU BRUMA RESCU-DRUMUL DEALUL

BRADULUI,

SECTOR 4

PUG M3-zona mixta cu clădiri avand regim de construire continuu sau discontinuu;

HALA DE PRODUCȚIE SI DEPOZITARE

S=30 000,00 MP POTmax-60-75%(cf. Aviz CTUAT)

CUTmax-2,5

Hmax-12 m

S=30 000,00 MP

34.

538350/

26.06.2006

D-NII

V. OLARESCU; A.E. GOLZARI; N. IOANESI

SC MONDO-CARP PRODIMPORT EXPORT SRL

STR. DRUMUL CRETESTILOR, SECTOR 4

PUZ - str. Dealul Cretestilor-B-dul Metalurgiei - ZonaM3b-cona mixta cu clădiri avand regim maxime P+4E.

RECONFIGURARE

CIRCULAȚII

S=73 000,00 MP POTmax-25-39% CUTmax-0,35-0,8 Hmax-P+2E

S=8000,00 MP

35.

533133/

28.06.2006

SC YIMPAS-DORUK SRL

SOS. BUCURESTI-PLOIESTI NR. 83, SECTOR 1

PUG M3-zona mixta cu clădiri avand regim de construire continuu sau discontinuu;

PUG V5-culoar de protecție fata de infrastructura tehnica.

_

BIROURI SI HOTEL

S=2,00 HA

POTmax-60%

CUTmax-2,5

Hmax-25 m

S=20000,00 MP

36.

507566/

27.01.2006

D-NII

RADU MARIAN ALEXANDRU; STANCA BOGDAN; BECEA CĂTĂLIN.

STR. CADEREA BASTILIEI NR. 64, SECTOR 1

PUZ - Zone protejate -Zona 94.

LOCUINȚE

S=1500,00 MP

POTmax-53%

CUTmax-3,5 Hmax-S+P+6E-7E retras

S=197,78 MP

S=100,25 MP

37.

527213/

01.03.2006

SC CONTINENTAL HOTELS SA

CALEA VICTORIEI NR. 56,

SECTOR 1

PUZ - Zone protejate -Zona 16

HOTEL

S=9500,00 MP

POTmax-86%

CUTmax-3,63

Hmax-5,9 m

S=1703,00 MP

38.

487087/

26.10.2005

SC ALFA

DEVELOPEMENT

COMP.

B-DUL BUCUREȘTII

NOI-STR. TIMISULUI-STR. TELEGA, SECTOR 1

Parțial PUG M3-zona mixta cu clădiri avand regim de construire continuu sau discontinuu;

Parțial PUG Gl-gospodarie comunala

FUNCȚIUNI MIXTE, LOCUINȚE

S=70,00 HA

POTmax-30-40-60-70% CUTmax-1,3-2-3-6 Hmax-15-24-35 m

S=10 000,00 MP

39.

510455/

09.02.2005

SC GEA PRASA INTERNATIONAL

INTR. CHEFALULUI NR. 11-13, SECTOR 1

Parțial PUG Lld - zona locuințelor individuale mici.

Parțial PUG V4-zona de protecție a cursurilor de apa

LOCUINȚE

S=6,50 HA

POT max-25%

CUTmax-1,4

Hmaxcornisa-25 m

S=53 547,00 MP

40.

524563/

18.05.2006

D-NUL. GHITĂ GRIGORE

STR. ION NECULCE NR.38

P.U.G. UTR Lla-Subzona lpcuințe pe lot

LOCUINȚE

S+P+3+4 RETRAS

S=cca 4500.00mp

POT max-74%

CUTmax-3,6

Hma -16,5 m

S=269,14 MPCQ