Hotărârea nr. 160/2006

HOTARAREnr. 160 din 2006-07-06 HOTARIRE 160 din 06/07/2006 PRIVIND DECLARAREA DE UTILITATE PUBLICA A LUCRARII DE INTERES LOCAL "PASAJ DENIVELAT SUPERIOR BASARAB", IN ZONA BD. NICOLAE TITULESCU-SOS. ORHIDEELOR-INTERSECTIA CALEA PLEVNEI-CALEA GIULESTI-SOS. GROZAVESTI, SECTOR 1 SI 6
HOTARIRE nr. 160 din 6/07/2006
HOTARIRE 160 din 06/07/2006

HOTARIRE    160 din 06/07/2006

PRIVIND DECLARAREA DE UTILITATE PUBLICA A LUCRARII DE INTERES LOCAL "PASAJ DENIVELAT SUPERIOR BASARAB", IN ZONA BD. NICOLAE TITULESCU-SOS. ORHIDEELOR-INTERSECTIA CALEA PLEVNEI-CALEA GIULESTI-SOS. GROZAVESTI, SECTOR 1 SI 6

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind declararea de utilitate publica a lucrarii de interes local „Pasaj denivelat superior Basarab”, in zona Bd. Nicolae Titulescu-Sos. Orhideelor - Intersectia Calea Plevnei-Calea Giulesti-Sos. Grozavesti, sector 1 si 6

 

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul comun de specialitate al Directiei Transporturi Drumuri si Sistematizarea Circulatiei si al Secretariatului Comisiei de Cercetare Prealabila in vederea Declararii de utilitate publica a lucrarilor de interes local ;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In baza HCGMB nr.269/2000 si Dispozitiei Primarului General nr.730/2006;

In conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, si ale art. 22 din H.G.R. 583/1994 de aprobarea a Regulamentului privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentru lucrari de interes national sau de interes local;

In temeiul art. 38 alin.2 si 3 art.46 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

Art.1 -Se declara de utilitate publica lucrarea de interes local ”Pasaj denivelat superior Basarab”, in zona Bd. Nicolae Titulescu-Sos. Orhideelor - Intersectia Calea Plevnei-Calea Giulesti-Sos. Grozavesti, sector 1 si 6, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. -Expropriatorul este Municipiului Bucuresti.

Art.3. -Prezentul act de declarare a utilitatii publice va fi adus la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei Municipiului Bucuresti, Primariei sector 1 si sector 6 si prin publicitate in presa locala.

Art.4. - Directia Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulatiei, Directia Utilitati Publice, Directia Juridic Contencios Legislatie, Directia Financiar Contabilitate, Directia Investitii si Directia Achizitii, Concesionari , Contracte vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 06.07.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 06.07.2006

Nr.160

PASAJUL BASARAB    Hf.

Lista amplasamentelor propuse pentru expropriere    Z

Nr.

1

Adresă

Orhideelor 39 ?

Denumire

secom

<mp>

53

Observații

Plan

2

Orhideelor fa

361

Plan

3

Orhideelor 39

NG Construct

239

Ocpi poz.2

4

Orhideelor 35

Precizia + IDM

762

Ocpi poz. 1

5

Cfr

54

Plan

6

Orhideelor 31-33

Semănătoarea

780

Plan

7

Orhideelor 27-29

linșat

1820

Plan

8

Orhideelor 25

679

Plan

9

Orhideelor 23

Imsat

862

Plan

10

Plevnei 248?

554

Plan

11

Giulești 2

Isaf

2468

Plan

12

Orhideelor 15

Pâine Spicul

650

Ocpi poz. 16

13

?

136

Plan

14

Grozăvești fost 2

10

Reconstituire

15

Grozăvești fost 4

25

Reconstituire

16

Grozăvești fost 6

7

Reconstituire

17

Vasile Milea 2C

Shouka

37

Ocpi poz. 12

18

Grozăvești fost 6

3

Reconstituire

19

Grozăvești fost 8

49

Reconstituire

20

Grozăvești fost 10

59

Reconstituire

21

Grozăvești fost 12

60

Reconstituire

22

Grozăvești fost 14

70

Reconstituire

23

Grozăvești fost 16

19

Reconstituire

24

Grozăvești 16-18

159

Ocpi poz.6

25

Teren viran

75

Reconstituire

26

Vasile Milea 21

Ayash

249

Ocpi poz. 13

27

Grozăvești fost 20

16

Reconstituire

28

Grozăvești fost 22

39

Reconstituire

29

Grozăvești fost 24

10

Reconstituire

30

Grozăvești fost 26

481

Reconstituire

31

Grozăvești fost 28

46

Reconstituire

32

Atanasie Stoicescu 17-19 ?

IDEB stație trafo

187

Plan

'■> 'y

33

Grozăvești 30

143

Reconstituire

34

Teren viran

269

Reconstituire

35

Vasile Milea 1D

429

Poștal

36

Vasile Milea 1G

Universitatea Ecologică

344

Ocpi poz.l 1

37

Grozăvești fn

13

Reconstituire

38

Grozăvești 42

74

Ocpi poz. 8

39

Grozăvești 44

157

Reconstituire

40

Grozăvești fh

100

Reconstituire

41

Grozăvești 46

190

Ocpi poz. 8

42

Grozăvești fn

156

Reconstituire

43

Grozăvești 84

Fundația pentru tineret

865

Ocpi poz.9

44

Splaiul Independenței 210

Carrefour

5609

Ocpi poz. 10

45

Splaiul Independenței 210

Carrefour

1340

Ocpi poz. 10

46

Splaiul Independenței 210

Carrefour

271

Ocpi poz. 10

47

Splaiul Independenței 210 .

1031

Ocpi poz. 10

48

Plevnei 159

336

Reconstituire

49

Plevnei 163    fi

1893

Reconstituire

50

Orhideelor 24    / f

1195

Reconstituire

51

-

cfr

17

Plan

52

cfr

9

Plan

53

Plevnei 161

791

Reconstituire

54

Orhideelor 16-18

450

Ocpi poz.6

55

Orhideelor 18A

374

Reconstituire

56

Orhideelor 20A

137

Reconstituire

57

Orhideelor 12B

construcție

4

Ocpi poz.14

58

Orhideelor 14

65

Ocpi poz. 15

59

Orhideelor fii

80

Reconstituire

60

Orhideelor fn

183

Reconstituire

61

Orhideelor fii

Depozite materiale de construcție

19183

Zonă problemă

62

Plevnei 244

Construcție

2

Plan

63

Plevnei 246

547

Plan

64

Orhideelor 26bis

171-

Plan

65

Orhideelor 28

170

Plan

66

Orhideelor 30

104

Plan

67

Orhideelor 32

141

Plan .

68

Orhideelor 34-36

Bere Grivița

546

Plan

69

Orhideelor 38

Club

148

Plan

70

Orhideelor 40

108

Plan

71

Orhideelor 38

111

Plan

72

Orhideelor

Cfr

62

Plan

73

Orhideelor 42-48

Bere Grivița

552

Plan

74

Orhideelor 50

100

Ocpi poz.3

75

Orhideelor 52

117

Ocpi poz.4

76

Orhideelor 54

Tehnica sticlei

200

Plan

77

Orhideelor 58?

175

Plan

78

Orhideelor 60

150

Plan

79

Orhideelor 62

Tehnometal

384

Ocpi poz. 5

80

Orhideelor

Cfr

200

Plan

'Țq/4'7-