Hotărârea nr. 158/2006

HOTARAREnr. 158 din 2006-06-27 HOTARIRE 158 din 27/06/2006 PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, DOMNULUI MARCEL GUGUIANU
HOTARARE nr. 158 din 27/06/2006
HOTARIRE 158 din 27/06/2006

HOTARIRE    158 din 27/06/2006

PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, DOMNULUI MARCEL GUGUIANU

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind acordarea titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Bucuresti Domnului MARCEL GUGUIANU

 

Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor generali;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul art.38(2) lit.”v” si art.46(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Articol unic : Se acorda titlul de Cetatean de Onoare al Municipiului Bucuresti Domnului MARCEL GUGUIANU.

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 27.06.2006.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 27.06.2006

Nr. 158