Hotărârea nr. 157/2006

HOTARAREnr. 157 din 2006-06-27 HOTARIRE 157 din 27/06/2006 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI ETAPEI II A PROIECTULUI "REABILITAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE IN BUCURESTI" - 50 DE UNITATI DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT
HOTARIRE nr. 157 din 27/06/2006
HOTARIRE 157 din 27/06/2006

HOTARIRE    157 din 27/06/2006

PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI ETAPEI II A PROIECTULUI "REABILITAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE IN BUCURESTI" - 50 DE UNITATI DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti etapei II a Proiectului “Reabilitarea infrastructurii  educationale in Bucuresti “ - 50 de unitati de invatamant preuniversitar de stat

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Cabinet Primar General;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile art.40 (1) din O.U.G. nr.45/2003 privind finantele publice locale;

In baza art.3 din Legea nr.69/2004 privind ratificarea Contractului de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii si Municipiul Bucuresti pentru finantarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii eductionale in Bucuresti, semnat la Bucuresti la 1 octombrie 2003 si la Luxemburg la 7 octombrie 2003;

In temeiul prevederilor art.38 (2) lit. “m“ si art.46 (3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se aproba indicatorii tehnico-economici aferenti etapei II a ProiectuluiReabilitarea infrastructurii educationale in Bucuresti“ - 50 de unitati de invatamant preuniversitar de stat, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Finantarea investitiei, in valoare de 149,6 milioane Euro, se face conform contractului ratificat prin Legea nr.69/2004, astfel:

-        112,2 milioane Euro fonduri rambursabile alocate de catre Banca Europeana de Investitii (75%)

-        37,4 milioane Euro fonduri din bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti (25%).

Art.3 - Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 27.06.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 27.06.2006

Nr. 157

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

 

ANEXA LA H.C.G.M.B.

Nr.

din data deJ’X, Ofe, Ac )S

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVELOR PE INVESTIT»

privind

Reabilitarea Infrastructurii Educaționale in București - etapa II

Nr. Pr.

Unitate de Invatamant

Adresa

Sector

Valoare INV/C+M( cu TVA)

Consolidare

Suprafața Desfășurată

Existenta

Sala Sport -

noua

Construcții Noi

euro

mp

mp

mp

070/S5

Școala Generala Nr.141

Strada Amurgului, nr.35

5

653.338

489,294

nu

1,054.44

32.80

048/S4

Școala Generala Nr.194

B-ul Alexandru Obregia ,nr.3

4

2,359,468

1,774,077

nu

3,819.00

1,525.30

052/S4

Școala Generala Nr.120

Strada Mărțișor, nr.39

4

952,676

558,005

da

2,326.00

21.30

055/S4

Școala Generala Nr.102

Strada G-ral Eremia Grigorescu, nr.27

4

2,989,329

2,238,454

da

5,554.30

1,054.44

64.15

062/S4

Școala Generala Nr.165

Aleea Slatioara, nr.8

4

1,767,893

1,243,287

da

4,583.60

17.80

063/S4

Școala Generala Nr.36

Strada Coștila, nr.2

4

2,048,715

1.535,722

nu

3,708.40

798.00

97.10

065/S4

Școala Generala Nr.74

Calea Serban Vodă, nr.62-64

4

2,574,361

1.949,343

da

2,580.00

1,054.44

482.10

077/S3

Școala Generala Nr.149

Aleea Perișoru, nr.4

3

2,280,252

1,727,386

da

3,261.70

1,054.44

63.40

097/S5

Grupul Școlar "Dimitrie Guști"

' Strada Samuil Vulcan, nr.8,

5

4,877,251

3,748,571

nu

demolate

1,730.00

5,875.25

098/S5

Colegiul Tehnic Ind. Alim. "Motoc"

Strada Spătaru Preda, nr.16

5

3.839,245

3,091.107

da

13,536.85

329 35

020/S2

Școala Generala Nr.36

Strada Laptari, nr.3

2

2,138,401

1,598,349

nu

5,568.50

28.30

021/S2

Școala Generala Nr. 66

Strada Logofăt Dan, nrl

2

1,394,000

1,016,858

nu

3,795.00

-

75 30

015/S2

Colegiul Tehnic "Traian"

Strada Louigi Galvani, nr. 20

2

4,491,959

3,602,989

da

13,364.08

17 85

0I7/S2

Școala Generala Nr.41

Strada Nicolae Apostol, nr.2

2

1,150,590

714,832

da

2,956.10

418.00

333.00

028/S2

Colegiul National Spiru Haret

Strada Italiana, nr. 17

2

2,598,970

1,899.998

da

7,555.14

616.00

032/S2

Școala Generala Nr.50(Gr.nr.lQ9)

Strada Prof. Ion Maiorescu, nr.32

2

2,494.704

1,889,793

da

2,932.28

1,054.44

709,28

033/S2

Școala Generala Nr.145

Strada Heliade intre Vii, nr.36

2

1,577,845

1,287,654

nu

4,418.76

29.41

073/S3

Școala Generala Nr.16

Strada Constantin Brâncuși, nr.7

3

2,395,992

1,850,431

da

3,312.30

1,054.44

75.35

074/S3

Grupul Școlar Industrial "Republica"

B-ul Basarabia, Nr.256

3

2.911,914

2,238,176

nu

7,681.90

28.30

079/S3

Școala Generala Nr.81

Strada Nerva Traian nr.33

3

2,026,225

1,506,052

da

2,401.86

1,054.44

75.35

010/S1

Școala Speciala Nr. 7

Strada Surorilor, nr.4

1

1,154,831

774,879

da

1,614.00

418.00

291.80

0023/S2

Centrul Special Nr. 1

Strada Vatra Luminoasa, nr.108

2

6,237,369

4,884,979

da

12,987.00

1,130.00

18.00

060/S4

Școala Generala Nr. 308

Strada Râul Șoimului, nr.8

4

1,343,190

998,918

nu

2,253.10

1,054.44

75,30

058/S4

Școala Speciala Nr. 3

Strada Toporasi, nr. 10

4

1,996,453

1,477,493

da

3,345.47

206.60

100/S5

Școala Speciala Nr. 9

Strada Trompetului, nr. 34A

5

1,376,874 1,000,138

da

1,216.00

1,013.30

082/S6

Grupul Sc.Tehnometal "Dna Stanca"

StradaPorumbacu, Nr.52

6

3,083,151

2,257,657

da

5,969.00

1,054.44

633.60

081/S6

Școala Generala Nr. 153

Strada Săbăreni, nr,21

2

1.858,042.^ 1,341

1,951.80

1,054.44

75.30

080/S6

Școala Generala Nr.l61(Gr.nr.8O)

Cala Giulesti, nr 486

6

1.530^66? .

1.0§^969/Z

--J

\ 991.00

993.00

786.30

Nr. Pr.

Adresa

Sector

Valoare INV/C+M( cu TVA)

Consolidare

Suprafața Desfasurata

Existenta

Sala Sport -

noua

Construcții Noi

euro

mp

mp

mp

085/S6

Grădiniță Nr. 250

Strada Dealul Tugulea, nr. 35

6

1,497,469 1,000,585

da

1,596.00

-

836.10

087/S6

Școala Generala Nr. 310

Strada Roșia Montana, nr.42

6

1,382,504

1,016,968

nu

2,253.10

1,054.44

75.30

024/S2

Școala Generala Nr.49

Strada Vatra Luminoasa, nr. 99

2

1,281,013

843,688

da

2,040.00

465.30

076/S3

Școala Generala Nr.20

Strada Prevederii, nr. 19

3

1,815,170

1,385,208

nu

4,522.47

32.80

061S4

Școala Generala Nr.119

Strada Almașu. Nr. 4

4

1,342,407 1,001,127

nu

2,832.40

400.82

057/S4

Școala Generala Nr. 111

Strada Stoian Militaru, nr. 72

4

1,519,262

1,118,243

nu

3,663.00

160.00

053/S4

Școala Generala Nr. 113

Strada Parincea, nr. 4

4

1,699,089

1,274,222

nu

5,799.00

28.30

054/S4

Școala Generala Nr,133

Strada Stanjeneilor, nr. 3

4

1,382,554

1,096,314

nu

2,827.80

403.32

064/S4

Școala Generala Nr.129

Strada Izvorul Crisului, nr. 6

4

1,440,706 1,057,834

nu

3,163.29

77 85

043/S5

Școala Generala Nr.l 15

Calea 13 Septembrie, nr.l77

5

847,402

524,712

da

1,980.00

42.50

011/SI

Școala pentru surzi Nr. 1

Strada Neatamarii, nr.5

1

1,100.025

818,680

nu

2,423.00

28.30

027/S2

Centrul Special Nr. 3

Strada Austrului, nr.37

2

2,023,541

1,451,222

da

4,902.00

120.00

018/S2

Școala Generala Nr.40

Strada Periș, nr. 27

2

1,700,995 1,225,754

da

791.00

1.421.00

051/S2

Școala Generala Nr.98

Strada Stupilor, nr. 1

' 2

1,522,224

1,124,445

nu

3,267.00

77.85

105/S5

Grădiniță Nr. 73

Splaiul Independentei, nr.68

5

1,289,685

947,971

da

629.90

1,145.90

092/S6

Școala pentru surzi Nr. 2

Aleea Jstru, nr. 2

6

1.398,700

997,803

nu

2,399.78

430.91

091/S6

Școala Speciala Nr.ll

Aleea Istru, nr.4

6

2,210,160

1,650,841

nu

4,199.45

21.10

045/S4

Școala Generala Nr.97

Strada Viorele, nr.7

4

2,640,591

2,097,124

nu

4,766.00

1,708.30

103/S5

Grădiniță Nr.205

Calea Ferentari, nr.2

5

1,356.314

861,355

da

2,065.00

61.50

083/S6

Școala Generala Nr. 202

Calea Crangasilor. nr. 140

6

1,381.126

919,562

da

3,378.00

-

27.50

090/S6

Școala Generala Nr.l42

Strada Centurii , nr.4

6

1,858.914

1,393,017

nu

4,777.10

-

27.50

095/S6

Școala Generala Nr.193

Strada Mihaeia Ruxandra Marcu, nr.3

6

1,936,430

1,404,605

da

3,300.00

-

135.50

TOTAL VALOARE

HCGMB 80/2005

Propus HCGMB _/ 2006

Total Indicatori

EURO (fara TVA)

INV

63,965,310

84,647,216

148,612,526

C+M

45,895,566

63,020,028

108,915,594

2/2

4