Hotărârea nr. 141/2006

HOTARAREnr. 141 din 2006-06-01 HOTARIRE 141 din 01/06/2006 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU INVESTITIA "EXTINDEREA RETELELOR DE APA SI CANALIZARE IN CARTIERUL OLIMPIA DIN SECTORUL 3"
HOTARIRE nr. 141 din 1/06/2006
HOTARIRE 141 din 01/06/2006

HOTARIRE    141 din 01/06/2006

PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU INVESTITIA "EXTINDEREA RETELELOR DE APA SI CANALIZARE IN CARTIERUL OLIMPIA DIN SECTORUL 3"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HO T A R A R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Extinderea retelelor de apa si canalizare in cartierul Olimpia din sectorul 3"

 

      Avand in vedere Expunerea de Motive a Consilierilor generali si Raportul de Specialitate  al  Directiei  Utilitati   Publice ;

      Vazand  avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile art.40 (1) din OUG nr.45/2003 privind finantele publice locale;

      In baza lit.c, art.26 din OG. nr.32 / 2002 privind serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare,   cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art.38(2) lit.d, f, si m si art. 46(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare.

  

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1. Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru investitia "Extinderea retelelor de apa si canalizare in cartierul Olimpia din sectorul 3" in conformitate cu anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Finantarea investitiei se va face din alocatii de la bugetul local, credite interne/externe in conditiile asigurarii fondurilor necesare investitiei si a respectarii clauzei 20 din Contractul de Concesiune a serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare din municipiul Bucuresti privind nivelele de servicii si a clauzei 5.2 din Anexa IV a Caietului de Sarcini privind tariful.

Art.3- Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prvederile prezentei hotarari.

 

           Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 01.06.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 01.06.2006

Nr.141

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

Anexa 1 LaHCGMB rM.li-.

Indicatorii tehnico-economici

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investiției "Extinderea rețelei de apa si canalizare in cartierul Olimpia din sectorul 3"

ZONAI:

1. Intrarea Borceag :

CANALIZARE :

Capacitati (extinderi): 0,075 km rețea de canalizare unitara Dn 315mm

2.    Intrarea Clăilor:

APA:

Capacitati (extinderi): 0,070 km rețea de distribuție apa Dn 1 lOmm

CANALIZARE :

Capacitati (extinderi): 0,072 km rețea de canalizare unitara Dn 315mm

3.    Intrarea Coltului

APA:

Capacitati (extinderi): 0,110 km rețea de distribuție apa Dn 1 lOmm

CANALIZARE :

Capacitati (extinderi) : 0,090 km rețea de canalizare unitara Dn 315mm

4. Intrarea Fumaritei:

APA:

Capacitati (extinderi) : 0,110 km rețea de distribuție apa Dn 1 lOmm

CANALIZARE :

Capacitati (extinderi): 0,105 km rețea de canalizare unitara Dn 315mm

5. Intrarea Lobodei:

APA:

Capacitati (extinderi) : 0,050 km rețea de distribuție apa Dn 1 lOmm

CANALIZARE :

Capacitati (extinderi)0,045 km rețea de canalizare unitara Dn 31^ n


6.    Intarea Monolitului:

APA:

Capacitati (extinderi): 0,070 km rețea de distribuție apa Dn 1 lOmm

CANALIZARE :

Capacitati (extinderi): 0,090 km rețea de canalizare unitara Dn 315 mm

7.    Intrarea Violoncelului:

APA:

Capacitati (extinderi): 0,130 km rețea de distribuție apa Dn 125mm

CANALIZARE :

Capacitati (extinderi): 0,115 km rețea de canalizare unitara Dn 315mm

8.    Brichetei:

APA:

Capacitati (extinderi): 0,095 km rețea de distribuție apa Dn 1 lOmm

CANALIZARE :

Capacitati (extinderi): 0,062 km rețea de canalizare unitara Dn 315mm

9.    Tarcau :

APA :

Capacitati (extinderi): 0,210 km rețea de distribuție apa Dn 125mm

CANALIZARE :

Capacitati (extinderi): 0,182 km rețea de canalizare unitara Dn 315mm

10.    Vitejilor: :

CANALIZARE :

Capacitati (extinderi): 0,157 km rețea de canalizare unitara Dn 315mm 0,025 km rețea de canalizare unitara Dn 500 mm 0,127 km rețea de canalizare unitara Dn 500 mm

11.    Nucului: :

CANALIZARE :

Capacitati (extinderi): 0,268 km rețea de canalizare unitara Dn 315mm 0,050 km rețea de canalizare unitara Dn 530 mm 0,042 km rețea de canalizare unitara Dn 600 mm 0,261 km rețea de canalizare unitara Dn 800 mm

12.    Moților:

CANALIZARE :

Capacitati (extinderi): 0,047 km rețea de canalizare unitara Dn 315mm

13. Penes CurcanulCANALIZARE :

Capacitati (extinderi) : 0,106 km rețea de canalizare unitara Dn 427mm 0,206 km rețea de canalizare unitara Dn 800 mm

ZONA II:

14.    Patlaginei:

CANALIZARE :

Capacitati (extinderi): 0,155 km rețea de canalizare unitara Dn 315mm

15.    Pelinului:

APA:

Capacitati (extinderi): 0,155 km rețea de distribuție apa Dn 125mm

CANALIZARE :

Capacitati (extinderi): 0,155 km rețea de canalizare unitara Dn 315mm

16.    Vrejului:

APA:

Capacitati (extinderi): 0,165 km rețea de distribuție apa Dn 125mm

CANALIZARE :

Capacitati (extinderi): 0,165 km rețea de canalizare unitara Dn 315mm

17.    Vântului:

APA:

Capacitati (extinderi): 0,330 km rețea de distribuție apa Dn 140mm

CANALIZARE :

Capacitati (extinderi): 0,060 km rețea de canalizare unitara Dn 800mm 0,190 km rețea de canalizare unitara Dn 400mm 0,070 km rețea de canalizare unitara Dn 315 mm

O    18. Troscotului:

APA:

Capacitati (extinderi): 0,190 km rețea de distribuție apa Dn 125 mm

CANALIZARE :

Capacitati (extinderi): 0,380 km rețea de canalizare unitara Dn 600mm

19. Eșarfei:

CANALIZARE :

Capacitati (extinderi): 0,265 km rețea de canalizare unitara Dn 315mm 0,280 km rețea de canalizare unitara Dn 427mm

20. Nita Elinescu : CANALIZARE :

Capacitati (extinderi)


0,285 km rețea de canalizare unitara^Dif 800 mm 0,232 km rețea de canalizare unitara Drr-315 mm


21. Aleea Coconi:

APA:

Capacitati (extinderi)

: 0,085 km rețea de distribuție apa Dn 125 mm

CANALIZARE : Capacitati (extinderi)

: 0,090 km rețea de canalizare unitara Dn 427mm

22. Aleea Tandala : APA:

Capacitati (extinderi)

: 0,290 km rețea de distribuție apa Dn 125 mm

CANALIZARE : Capacitati (extinderi)

: 0,230 km rețea de canalizare unitara Dn 427mm

23. Aleea Pacala : APA:

Capacitati (extinderi)

: 0,350 km rețea de distribuție apa Dn 125 mm

CANALIZARE :

Capacitati (extinderi)

: 0,230 km rețea de canalizare unitara Dn 315mm

24. Stiubei: CANALIZARE :

Capacitati (extinderi)

: 0,230 km rețea de canalizare unitara Dn 315mm

0,335 km rețea de canalizare unitara Dn lOOOmm 0,060 km rețea de canalizare unitara Dn 600mm

25. Piscul Răchitei: APA:

Capacitati (extinderi)

: 0,090 km rețea de distribuție apa Dn 110 mm

CANALIZARE :

Capacitati (extinderi):

: 0,195 km rețea de canalizare unitara Dn 1000 mm

26. Mares Scarlat: APA:

Capacitati (extinderi):

: 0,330 km rețea de distribuție apa Dn 125 mm

CANALIZARE :

Capacitati (extinderi):

: 0,338 km rețea de canalizare unitara Dn 427 mm

27. Voineasa :

APA:

Capacitati (extinderi):

: 0,550 km rețea de distribuție apa Dn 125 mm

CANALIZARE :

Capacitati (extinderi):

1

: 0,530 km rețea de canalizare unitara Dm427^tîîm"'

28.    Intrarea Discului:

APA:

Capacitati (extinderi): 0,080 km rețea de distribuție apa Dn 110 mm

CANALIZARE :

Capacitati (extinderi) : 0,085 km rețea de canalizare unitara Dn 315 mm

29.    Intrarea Detașamentului:

APA:

Capacitati (extinderi): 0,080 km rețea de distribuție apa Dn 110 mm

CANALIZARE :

Capacitati (extinderi): 0,071 km rețea de canalizare unitara Dn 315 mm

30.    Intr. Serg. Vasile Gheorghe :

APA:

Capacitati (extinderi): 0,115 km rețea de distribuție apa Dn 110 mm

CANALIZARE :

Capacitati (extinderi): 0,111 km rețea de canalizare unitara Dn 315 mm

31.    Sebesana :

APA:

Capacitati (extinderi): 0,110 km rețea de distribuție apa Dn 110 mm

CANALIZARE :

Capacitati (extinderi): 0,108 km rețea de canalizare unitara Dn 315 mm

32.    Gura Calnaului:

APA:

Capacitati (extinderi): 0,140 km rețea de distribuție apa Dn 125 mm

CANALIZARE :

Capacitati (extinderi): 0,150 km rețea de canalizare unitara Dn 315 mm

ZONA III:

33.    Rotaru Ion :

APA:

Capacitati (extinderi): 0,270 km rețea de distribuție apa Dn 125 mm

CANALIZARE :

Capacitati (extinderi): 0,265 km rețea de canalizare unitara Dn 315 mm

34. Lazarescu Petre APA:Capacitati (extinderi): 0,267 km rețea de distribuție apa Dn 125 mm

CANALIZARE :

Capacitati (extinderi): 0,260 km rețea de canalizare unitara Dn 315 mm

35, Marin Marin :

APA :

Capacitati (extinderi): 0,265 km rețea de distribuție apa Dn 125 mm

CANALIZARE :

Capacitati (extinderi) : 0,260 km rețea de canalizare unitara Dn 315 mm

36. TeodorescuConstantin :

APA:

Capacitati (extinderi) : 0,085 km rețea de distribuție apa Dn 125 mm

CANALIZARE :

Capacitati (extinderi): 0,080 km rețea de canalizare unitara Dn 315 mm

37. Releului:

APA:

Capacitati (extinderi): 0,325 km rețea de distribuție apa Dn 110 mm

CANALIZARE :

Capacitati (extinderi) : 0,325 km rețea de canalizare unitara Dn 427 mm

ZONA IV :

38. Intrarea Eufrosina Popescu :

CANALIZARE :

Capacitati (extinderi): 0,090 km rețea de canalizare unitara Dn 315 mm

TOTAL REȚELE : apa : 6152 ml    canalizare : 9710 ml

Valoarea totala a investiției: 24.468.533 RON Din care C + M :    21.859.972 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI :    24.468.533/21.859.972 RON

Durata de realizare a investiției:    12 luni