Hotărârea nr. 14/2006

HOTARAREnr. 14 din 2006-01-26 HOTARIRE 14 din 26/01/2006 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 AFERENTA HOTARARII C.G.M.B. NR. 235/2005
HOTARARE nr. 14 din 26/01/2006
HOTARIRE 14 din 26/01/2006

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind modificarea anexei nr.1 aferenta Hotararii C.G.M.B. nr.235/2005

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulatiei;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul art.38(1) si (2) lit.”f” si „l” si art.46(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se aproba modificarea anexei 1 a Hotararii C.G.M.B. nr.235/2005 cu retelele stradale prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Celelalte prevederi ale Hotararii C.G.M.B. nr.235/2005 raman neschimbate.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 26.01.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 26.01.2006

Nr. 14

ANEXA


la Hotararea


/20QfjT


STRĂZI NOU INTRODUSE

NR.

CT.

FELUL

ARTEREI

DENUMIREA

LIMITE

TRANSP.

IN

COMUN

LUNG.

ml

1

SECTOR

DE LA.....

PANA LA.....

0

1

2

3

4

6

7

8

1

STR

Gutenberg

Bd.Schitu Magureanu

Str.Elie Radu

nu

250

5

2

STR

Silfidelor

Str.Gutenberg

Bd.Regina Elisabeta

nu

150

5

3

STR

Elie Radu.ing

Splaiul Independentei

Bd.Regina Elisabeta

nu

200

5

4

STR

Mihai Vodă

Splaiul Independentei

Calea Victoriei

nu

250

5

5

STR

Ilfov

Splaiul Independentei

Str.Mihai Vodă

nu

250

5

6

STR

Saligny Anghel.ing

Splaiul Independentei

Bd.Regina Elisabeta

nu

250

5

7

STR

Domnita Anastasia

Str.Lipscani

Str.Saligny Anghel.ing

nu

200

5

8

STR

Eforie

Str.Domnita Anastasia

Calea Victoriei

nu

250

5

9

STR

Alexandru Beldiman

Str.Eforie

Bd.Regina Elisabeta

nu

150

5

10

STR

Brezoianu Ion

Str .Poiana Narciselor

Str.Mihai Vodă

nu

800

1+5