Hotărârea nr. 124/2006

HOTARAREnr. 124 din 2006-05-22 HOTARIRE 124 din 22/05/2006 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE PREFEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "ARENA BUCURESTILOR"
HOTARIRE nr. 124 din 22/05/2006
HOTARIRE 124 din 22/05/2006

HOTARIRE    124 din 22/05/2006

PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE PREFEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "ARENA BUCURESTILOR"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti studiului de prefezabilitate pentru obiectivul de investitii „Arena Bucurestilor”

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei de Investitii;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile art.40(1) din O.U.G. nr.45/2003 privind finantele publice locale;

In temeiul art.38(2) lit.”m” si art.46(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se aproba indicatorii tehnico-economici aferenti studiului de prefezabilitate pentru obiectivul de investitii „Arena Bucurestilor”, prezentati in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 – Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 22.05.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 22.05.2006

Nr.124

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

 

HC£>M£> nr.

Anexa nr 1

- INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI - “Arena Bucureștilor” -

Conform documentației prezentate prin studiu se recomandă coordonatele generale ale proiectului, care sunt în esență următoarele:

•    proiectarea și realizarea unei săli cu o capacitate de min. 16.000 locuri, flexibilă din punctul de vedere al amenajării, funcție de numărul, dorit, de locuri pentru public (distribuția standard propusă este de min. 11.000 locuri fixe în tribune și loje VIP, min. 2.500 locuri pe gradene retractabile și min. 2.500 locuri pe scaune demontabile în arenă);

•    alegerea unei soluții de arhitecturale și de construcție, în incinta complexului,

polivalent    (pentru a putea folosi unele facilități în comun cu sala propriu-

zisă) a unui spațiu de spectacole exterioare (tip AMFITETRU), cu o capacitate de 3.000 - 4.000 locuri;

•    asigurarea condițiilor de organizare (prin mare flexibilitate funcțională) pentru toate;tipurile de evenimente naționale și internaționale (competiții sportive, concerte, conferințe și congrese, expoziții, etc.), ceea ce .ar putea atrage și colaborarea oricărui promoter local sau internațional.

•    Locația propusă pentru realizarea proiectului este în Parcul Tineretului, pe latura de est a acestuia (înspre str. Pridvorului paralelă cu Calea Văcărești ), având la vest latura cu Sala Polivalentă actuală și Orășelul Copiilor, la nord zona cu Palatul Copiilor de pe Bulevardul Tineretului și la sud cartierul de locuințe dinspre Șoseaua Olteniței (Piața Sudului). Locația respectivă indică ca soluție optimă realizarea cu această ocazie a primei „construcții ecologică” de anvergură din România, care să aibă arhitectura, funcționalitățile și legătura cu zona verde, propuse în capitolele anterioare Studiul de prefezabilitate.

Principalele suprafețe ale proiectului se vor încadra în următoarele limite:


•    Aria totală desfășurată.....................................cca. 26.800 mp ;

•    Aria parcări    sub și supraterane    (    1.000 mașini).........cca. 20.000 mp ;

•    Aria la sol (fără AMFITEATRU exterior)..............cca. 16.700 mp ;

•    Arie AMFITEATRU.......................................cca. 2.100 mp;

•    Aria ALA....................................................cca.    300 mp ;

•    Ariafoyere public..........................................cca. 8.000 mp ;

-    cca.    2.500 mp la cota + 0,00 m ;

-    cca.    3.800 mp la cota + 4,70 m ;

-    cca.    1.200 mp la cota+ 10,55 m.

•    Arie spații tehnice................................................cca.    1.000    mp    ;

•    Arie spații pentru administrație (inclusiv depozite    ).........cca. 2.500 mp ;

•    Arie spații pentru sportivi, actori, etc...........................cca.    2.000    mp    ;

•    Arie zonă public ( grupuri sanitare, comerț,    săli,    etc.)........cca. 3.000 mp ;

•    Aria maximă arena propriu-zisă..................................cca.    4.400    mp    ;

•    Arie arenă cu gradenele retractabile extinse....................cca.    3.200    mp.

Numărul de locuri pentru public va fi variabil funcție de evenimentul care va avea loc în sală:

•    Număr total de locuri..............................min.    16.000 ;

•    Număr de locuri demontabile în arenă...........min.    2.500;

•    Număr de locuri pe gradenele retractabile......cca.    2.700;

®    Număr de locuri pe gradenele fixe................cca.    10.800 ;

<= Numări locuri V.I.P.........................cca. 80 în 10 loje ;

® Număr locuri pentru presă................cca. 80 în 10 cabine.

Valoarea aproximativă a investiției este de cca. 50.000.000 EUR, estimare preliminară care va fi detaliată de Studiul de fezabilitate prevăzut pentru etapa următoare. Această valoare depinde de o multitudine de factori variabili (terenul, soluția aleasă pentru sală, inffastrucura, variantele de acces la viitoarea sală, varianta de parcare etc.)

De asemenea Studiul de prefezabilitate realizează o analiză economico-financiară a proiectului din care rezultă că se poată realiza o amortizare a investiției în 8 - 9 ani sau o rambursare a unui împrumut în cca. 15 ani.

Studiul de prefezabilitate a obținut avizele Comisiei Tehnico - Economice, a Comisiei Tehnice de Urbanism și a Comisiei de Circulație.