Hotărârea nr. 121/2006

HOTARAREnr. 121 din 2006-05-18 HOTARIRE 121 din 18/05/2006 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "EXTINDEREA RETELELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN ZONE DEFICITARE ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI"
HOTARIRE nr. 121 din 18/05/2006
HOTARIRE 121 din 18/05/2006

HOTARIRE    121 din 18/05/2006

PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "EXTINDEREA RETELELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN ZONE DEFICITARE ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti documentatiei pentru obiectivul de investitii „Extinderea retelelor de alimentare cu apa si canalizare in zone deficitare ale municipiului Bucuresti”

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei de Utilitati Publice;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu art.40(1) din O.U.G. nr.45/2003 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

            In baza art.26 lit.”c” din O.G. nr.32/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare;

            In temeiul art.38(2) lit.”m” si art.46(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se aproba indicatorii tehnico-economici aferenti documentatiei pentru obiectivul de investitii „Extinderea retelelor de alimentare cu apa si canalizare in zone deficitare ale municipiului Bucuresti”, in conformitate cu anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 – Finantarea investitiei in zona concesionata se va face cu respectarea prevederilor Clauzei 20 din Contractul de Concesiune si a Clauzei 5.2 (i) din Anexa 4 a Caietului de sarcini, parte integranta din Contractul de concesiune a sistemului public de alimentare cu apa si canalizare din Bucuresti.

Art.3 – Finantarea investitiei se va face din sume alocate de la bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti in limita fondurilor bugetare.

Art.4 – Directiile de specialitate din cadrul Primariei  Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 18 mai 2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 18.05.2006

Nr. 121

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

 

y\î*16X3 1

La HCGMB


Indicatorii tehnico-economici

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investiției "Extinderea rețelelor de alimentare cu apa si canalizare in zone deficitare ale municipiului București"

SECTOR 1

1. Aleea Snagov :

APA:

Valoarea totala a investiției: 176.931,29 RON

Din care C + M :    158.205,57 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI : 176.931,297 158.205,57 RON

Durata de realizare a investiției:    12 luni

Capacitati (extinderi) : 0,505 km rețea de distribuție apa si branșamente

SECTOR 2

2. Țesătoarelor :

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției: 962.035,37 RON Din care C + M:    861.513,17 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI : 962.035,37/861.513,17 RON

Durata de realizare a investiției:    12 luni

Capacitati (extinderi) : 0,771 km rețea de canalizare unitara

3. Scortan IonCANALIZARE :

Valoarea totala a investiției: 986.217,12 RON Din care C + M:    883.168,19 RON

Eșalonarea investiției:

Durata de realizare a investiției:    12 luni

Capacitati (extinderi): 0,961 km rețea de canalizare unitara

4. Ropotului

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției: 1.251.757,95 RON Din care C + M :    1.120.962,89 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI :    1.251.757,95 / 1.120.962,89 RON

Durata de realizare a investiției:    12 luni

Capacitati (extinderi) : 1,271 km rețea de canalizare unitara

5.    Cumpenei:

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției: 435.648,10 RON Din care C + M:    390.127,63 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI :    435.648,10 / 390.127,63 RON

Durata de realizare a investiției:    12 luni

Capacitati (extinderi) :0,528 km rețea de canalizare unitara

6.    Porțile de Fier :

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției: 471.600,87 RON Din care C + M :    422.323,72 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI :    471.600,87/422.323,72 RON

Durata de realizare a investiției:    12 luni

Capacitati (extinderi): 0,233 km rețea de canalizare unitara

7. Coacăzelor:

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției: 336.398,48 RON Din care C + M:    301.248,51 RON

Eșalonarea investiției:Durata de realizare a investiției:    12 luni

Capacitati (extinderi) : 0,111 km rețea de canalizare unitara

8. Escalei:

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției: 943.397,05 RON Din care C + M :    844.822,35 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI :    943.397,05/844.822,35 RON

Durata de realizare a investiției:    12 luni

Capacitati (extinderi) : 0,987 km rețea de canalizare unitara

9. Tusnad :

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției: 834.306,09 RON Din care C + M :    747.130,22 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI :    834.306,09/747.130,22 RON

Durata de realizare a investiției :    12 luni

Capacitati (extinderi) : 0,670 km rețea de canalizare unitara

10. Cireșului:

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției: 68.656,66 RON Din care C + M :    61.482,79 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI :    68.656,66/61.482,79 RON

Durata de realizare a investiției:    12 luni

Capacitati (extinderi): 0,100 km rețea de canalizare unitara

11. Nicolae Parau :

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției: 534.951,52 RON Din care C + M :    479.054,92 RON


Eșalonarea investiției:

AnulI :    534.951,52/479.054,92 RON

Durata de realizare a investiției :    12 luni

12.    Gimalau :

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției: 1.717.511,32 RON

Din care C + M+U :    1.479.230,59 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI :    1.717.511,32/ 1.497.230,59 RON

Durata de realizare a investiției :    12 luni

Capacitati (extinderi): 0,503 km rețea de canalizare ape uzate si pluviale - pr.divizor

2 buc Statii de pompare pentru str. Nicolae Parau si Gimalau (Peninsula Ghica Tei)

13.    Șiragului:

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției: 315.205,97 RON

Din care C + M :    282.270,39 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI :    315.205,97/282.270,39 RON

Durata de realizare a investiției:    12 luni

Capacitati (extinderi): 0,364 km rețea de canalizare unitara

APA:

Valoarea totala a investiției: 147.166,39 RON

Din care C + M :    131.598,28 RON

Eșalonarea investiției:

Anul I : 147.166,39 / 131.598,28 RON

Durata de realizare a investiției:    12 luni

Capacitati (extinderi): 0,375 km rețea de distribuție apa si branșamente

14. Simion Busuioc :

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției: 1.252.315,80 RON Din care C + M :    1.121.462,45 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI :    1.252.315,80/ 1.121.462,45 RON


Durata de realizare a investiției:    12 luni

Capacitati (extinderi): 0,497 km rețea de canalizare unitara

15. Triteni:

APA :

Valoarea totala a investiției: 90.412,07 RON

Din care C + M :    80.847,78 RON

Eșalonarea investiției:

Anul I : 90.412,07 / 80.847,78 RON

Durata de realizare a investiției:    12 luni

Capacitati (extinderi): 0,167 km rețea de distribuție apa si branșamente

16. Zalau :

APA :

Valoarea totala a investiției: 52.551,17 RON

Din care C + M :    46.992,02 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI : 52.551,17/46.992,02 RON

Durata de realizare a investiției:    12 luni

Capacitati (extinderi): 0,100 km rețea de distribuție apa si branșamente

SECTOR 4

17. Merisan Nicolae :

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției: 126.625,27 RON Din care C + M :    113.394,31 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI :    126.625,27/ 113.394,31 RON

Durata de realizare a investiției:    12 luni

Capacitati (extinderi): 0,210 km rețea de canalizare unitara

18. Salinei:

APA :

Valoarea totala a investiției: 143.377,06 RON Din care C + M :    128.209,84 RON

Eșalonarea investiției:


AnulI : 143.377,06/ 128.209,84 RON

SECTORUL 5

19. Condorului:

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției: 656.235,68 RON DincareC + M:    587.666,21 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI :    656.235,68/587.666,21 RON

Durata de realizare a investiției:    12 luni

Capacitati (extinderi): 0,530 km rețea de canalizare unitara

APA:

Valoarea totala a investiției: 411.189,47 RON DincareC + M:    367.691,56 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI : 411.189,47/367.691,56 RON

Durata de realizare a investiției:    12 luni

Capacitati (extinderi): 0,785 km rețea de distribuție apa si branșamente

20. Mistrețului

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției: 316.232,8 RON DincareC + M:    283.189,92 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI :    316.232,8/283.189,92 RON

Durata de realizare a investiției:    12 luni

Capacitati (extinderi): 0,465 km rețea de canalizare unitara APA:

Valoarea totala a investiției: 293.298,76 RON Din care C + M :    262.271,98 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI : 293.298,76/262.271,98 RON


Durata de realizare a investiției:    12 luni

21.    Cascadei

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției: 152.234,98 RON

Din care C + M :    136.328,09 RON

Eșalonarea investiției:

Anul I :    152.234,98 / 136.328,09 RON

Durata de realizare a investiției:    12 luni

Capacitati (extinderi): 0,188 km rețea de canalizare unitara

22.    Suranesti:

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției: 177.227,19 RON

Din care C + M :    158.708,88 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI :    177.227,19/ 158.708,88 RON

Durata de realizare a investiției:    12 luni

Capacitati (extinderi): 0,210 km rețea de canalizare unitara

APA:

Valoarea totala a investiției: 144.063,53 RON

Din care C + M :    128.823,69 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI : 144.063,53 / 128.823,69 RON

Durata de realizare a investiției:    12 luni

Capacitati (extinderi): 0,245 km rețea de distribuție apa si branșamente

23.    Piatra Neamț:

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției: 370.995,80 RON

Din care C + M :    332.230,79 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI :    370.995,80/332.230,79 RON

Durata de realizare a investiției:    12 luni


Capacitati (extinderi): 0,490 km rețea de canalizare unit

j

24. Dretea :

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției: 146.194,51 RON

Din care C + M:    130.918,78 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI :    146.194,51 / 130.918,78 RON

Durata de realizare a investiției:    12 luni

Capacitati (extinderi): 0,258 km rețea de canalizare unitara APA:

Valoarea totala a investiției : 164.800,65 RON

Din care C + M :    147.367,12 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI : 164.800,65/ 147.367,12 RON

Durata de realizare a investiției:    24 luni

Capacitati (extinderi): 0,274 km rețea de distribuție apa si branșamente

25.    Bardasului, Gemanata, Radarului:

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției: 543.614,00 RON Din care C + M:    486.812,27 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI :    543.614,00/486.812,27 RON

Durata de realizare a investiției:    12 luni

Capacitati (extinderi): 0,600 km rețea de canalizare unitara

26.    Humulesti (intre străzile Mândrești si Cap.Balan) CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției: 579.528,39 RON DincareC + M:    518.974,00 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI :    579.528,39/518.974,00 RON

Durata de realizare a investiției:    12 luni

Capacitati (extinderi): 0,430 km rețea de canalizare unitara


27.    Prelungirea Ferentari:

APA:

Valoarea totala a investiției: 223.806,04 RON Din care C + M :    200.130,59 RON

Eșalonarea investiției:

,,    AnulI : 223.806,04/200.130,59 RON

Durata de realizare a investiției:    12 luni

Capacitati (extinderi) : 0,465 km rețea de distribuție apa si branșamente

28.    Radu Dudescu :

APA:

Valoarea totala a investiției: 125.268,39 RON Din care C + M:    112.016,81 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI : 125.268,39/ 112.016,81 RON

Durata de realizare a investiției:    12 luni

   Capacitati (extinderi): 0,317 km rețea de distribuție apa si branșamente

29. Sonia Cluceru :

APA:

Valoarea totala a investiției: 127.056,36 RON Din care C + M:    113.615,63 RON

*'    Eșalonarea investiției:

AnulI : 127.056,36/ 113.615,63 RON

Durata de realizare a investiției:    12 luni

Capacitati (extinderi): 0,300 km rețea de distribuție apa si branșamente

30. Teodosiu Gheorghiade :

APA:

Valoarea totala a investiției: 112.400,44 RON Din care C + M:    100.510,10 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI : 112.400,44/100.510,10 RON

Durata de realizare a investiției: 12 luni


Capacitati (extinderi) : 0,287 km rețea de distribuție apa si bp

//


31.    Halmageanu Gheorghe :

APA :

Valoarea totala a investiției : 102.175,29 RON

DincareC + M:    91.366,62 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI : 102.175,29 / 91.366,62 RON

Durata de realizare a investiției: 12 luni

Capacitati (extinderi): 0,240 km rețea de distribuție apa si branșamente

32.    Risipitu Samoila :

APA:

Valoarea totala a investiției: 203.565,88 RON

DincareC + M:    182.031,55 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI : 203.565,88/ 182.031,55 RON

Durata de realizare a investiției: 12 luni

Capacitati (extinderi) : 0,346 km rețea de distribuție apa si branșamente

33. Pichetului:

APA:

Valoarea totala a investiției: 128.537,67 RON DincareC + M:    114.940,24 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI : 128.537,67 / 114.940,24 RON

Durata de realizare a investiției: 12 luni

Capacitati (extinderi) : 0,216 km rețea de distribuție apa si branșamente

34. Dragova :

APA:

Valoarea totala a investiției: 275.807,40 RON

Din care C + M :    246.630,96 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI : 275.807,40 / 246.630,96 RON

Durata de realizare a investiției: 12 luni

Capacitati (extinderi) : 0,478 km rețea de distribuție apa si branșamente -


35.    Albotesti:

APA :

Valoarea totala a investiției: 170.471,96 RON

Din care C + M :    152.438,49 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI : 170.471,96/ 152.438,49 RON

Durata de realizare a investiției: 12 luni

Capacitati (extinderi) : 0,335 km rețea de distribuție apa si branșamente

36.    Dantelei:

APA:

Valoarea totala a investiției: 152.790,11 RON

Din care C + M:    136.627,12 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI : 152.790,11 / 136.627,12 RON

Durata de realizare a investiției: 12 luni

Capacitati (extinderi): 0,305 km rețea de distribuție apa si branșamente

37. Gheorghe Asachi:

APA:

Valoarea totala a investiției: 153.169,25 RON Din care C + M :    136.966,16 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI : 153.169,25 / 136.966,16 RON

Durata de realizare a investiției: 12 luni

Capacitati (extinderi) : 0,275 km rețea de distribuție apa si branșamente

38. Ghidigeni:

APA :

Valoarea totala a investiției: 690.247,54 RON DincareC + M:    617.229,31 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI : 690.247,54/617.229,31 RON

Of39. Drumul Ghindarului:

APA :

Valoarea totala a investiției: 395.349,14 RON

Din care C + M :


353.526,91 RON


Eșalonarea investiției:

AnulI : 395.349,14/353.526,91 RON

Durata de realizare a investiției: 12 luni

Capacitati (extinderi): 1,170 km rețea de distribuție apa si branșamente

40. Drumul Maracineni:

APA :

Valoarea totala a investiției: 196.875,94 RON

Din care C + M:    176.049,31 RON

Eșalonarea investiției:

Anul I : 196.875,94 / 176.049,31 RON

Durata de realizare a investiției: 12 luni

Capacitati (extinderi): 0,630 km rețea de distribuție apa si branșamente

41. Păstrăvilor :

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției: 173.700 RON

Din care C + M :    143.500 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI : 173.700/ 143.500RON

Durata de realizare a investiției :    12 luni

Capacitati (extinderi): 0,133 km rețea de canalizare unitara

SECTOR 6

42. Săbiuței:

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției: 144.586,45 RON

Din care C + M :


129.478,25 RONEșalonarea investiției:

AnulI :    144.586,45/ 129.478,25 RON

Capacitati (extinderi) : 0,190 km rețea de canalizare

43. Ion Nonna Otescu:

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției: 33.867,55 RON Din care C + M :    30.328,76 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI :    33.867,55/30.328,76 RON

Durata de realizare a investiției :    12 luni

Capacitati (extinderi): 0,32 km rețea de canalizare unitara