Hotărârea nr. 120/2006

HOTARAREnr. 120 din 2006-05-18 HOTARIRE 120 din 18/05/2006 PRIVIND APROBAREAINDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU INVESTITIA "EXTINDERE RETELE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE PE UNELE STRAZI DE PAMANT LOCALIZATE IN MUNICIPIUL BUCURESTI SI PRELUNGIREA COLECTORULUI DN 120 CM - ZONA DE NORD"
HOTARIRE nr. 120 din 18/05/2006
HOTARIRE 120 din 18/05/2006

HOTARIRE    120 din 18/05/2006

PRIVIND APROBAREAINDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU INVESTITIA "EXTINDERE RETELE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE PE UNELE STRAZI DE PAMANT LOCALIZATE IN MUNICIPIUL BUCURESTI SI PRELUNGIREA COLECTORULUI DN 120 CM - ZONA DE NORD"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia „Extindere retele publice de alimentare cu apa si canalizare pe unele strazi de pamant localizate in municipiul Bucuresti si Prelungirea colectorului Dn 120 cm – Zona de Nord”

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Utilitati Publice;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile art.40(1) din O.U.G. nr.45/2003 privind finantele publice locale;

In baza lit.”c”, art.26 din O.G. nr.32/2002, privind serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.38(2) lit.”m” si art.46(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru investitia „Extindere retele publice de alimentare cu apa si canalizare pe unele strazi de pamant localizate in municipiul Bucuresti si Prelungirea colectorului Dn 120 cm – Zona de Nord” in conformitate cu anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 – Finantarea investitiei in zona concesionata se va face cu respectarea prevederilor Clauzei 20 din Contractul de Concesiune si a Clauzei 5.2 (i) din Anexa 4 a Caietului de sarcini, parte integranta din Contractul de concesiune a sistemului public de alimentare cu apa si canalizare din Bucuresti.

Art.3 – Finantarea investitiei se va face din sume alocate de la bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti in limita fondurilor bugetare.

Art.4 – Directiile de specialitate din cadrul Primariei  Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 18 mai 2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 18.05.2006

Nr. 120

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

La HCGMB nr!ZvV/

Indicatorii tehnico-economici

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investiției "Extindere rețele publice de alimentare cu apa si canalizare pe unele străzi de pamant localizate in municipiul București"

SECTOR 1

1. Prelungirea colectorului Dn 120cm - Zona de Nord

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției = 12.852.562 RON (cu TVA)

Din care C+M = 9.125.000 RON (cu TVA)

Capacitati:

Extindere colector Dn 120cm CV32- sos.Odai( Pipe Jacking) 2.865 m Durata:    18 luni

Eșalonarea investiției:

Anul I    8.568.375 RON (din care C+M 6.083.333 RON)

Anul II    4.284.187 RON (din care C+M 3.041.667 RON )

2. Străzile Eracle Arion, Intrarea Lapusului si Lapusului: CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției:    848.663 RON

Din care C + M :    665.267 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI : 848.663 /665.267 RON

Durata de realizare a investiției:    6 luni

Capacitati (extinderi): 0,606 km rețea de canalizare


SECTORUL 3

3. Strada Moților :

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției:    390.043 RON

Din care C + M :


348.637 RON


Eșalonarea investiției:

Anul I :    390.043 / 348.637 RON

Durata de realizare a investiției: 45 zile

Capacitati (extinderi): 0,420 km rețea de canalizare

4. Intrarea Văilor :

APA:

Valoarea totala a investiției:    56.231 RON

Din care C + M :    23.622 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI :    36.881/23.452 RON

Durata de realizare a investiției: 2 luni

Capacitati (extinderi) : 0,095 km rețea de distribuție apa si branșamente

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției:    101.011 RON

DincareC + M:    81.246 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI : 101.011 / 81.246 RON

Durata de realizare a investiției: 2 luni

Capacitati (extinderi): 0,095 km rețea de canalizare

5. Intrarea Siliciului:

APA:

Valoarea totala a investiției:    36.881 RON

Din care C + M :    23.622 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI : 36.881 /23.622 RON

Durata de realizare a investiției: 45 zile

Capacitati (extinderi): 0,060 km rețea de distribuție apa si br^fs^rft®nte/ș?v


CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției:    52.713 RON

Din care C + M :    39.275 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI : 52.713 / 39.275 RON

Durata de realizare a investiției: 45 zile Anul I :    45 zile

Capacitati (extinderi): 0,085 km rețea de canalizare

6. Intrarea Albastritei:

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției:    28.813 RON

Din care C + M:    16.687 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI : 28.813 / 16.687 RON

Durata de realizare a investiției: 45 zile Anul I :    45 zile

Capacitati (extinderi): 0,080 km rețea de canalizare

7. Strada Rosovita :

APA :

Valoarea totala a investiției: 60.234 RON

DincareC + M:    41.545 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI : 60.234/41.545 RON

Durata de realizare a investiției: 5 luni

Anul I :    5 luni

Capacitati (extinderi): 0,060 km rețea de distribuție apa si branșamente

8. Strada Crestei:

APA:


Valoarea totala a investiției:    99.502,3 RON

Din care C + M :    83.453 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI : 99.502,3 /83.453 RON

Durata de realizare a investiției: 5 luni Anul I :    5 luni

Capacitati (extinderi) : 0,120 km rețea de distribuție apa si branșamente

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției:    652.763,70 RON

DincareC + M:    577.181,90 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI : 652.763,707 577.181,90 RON

Durata de realizare a investiției: 5 luni Anul I :    5 luni

Capacitati (extinderi) : 0,180 km rețea de canalizare

9. Strada Voioșiei:

APA:

Valoarea totala a investiției: 352.871,6 RON

Din care C + M :    304.568,3 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI : 352.871,6/304.568,3 RON

Durata de realizare a investiției: 5 luni

Anul 1:    5 luni

Capacitati (extinderi): 0.385 km rețea de distribuție apa si branșamente

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției: 796.931,9 RON

Din care C + M :    703.788,1 RON

Eșalonarea investiției:

Anul I : 796.931,9 / 703.788,1 RON

Durata de realizare a investiției: 5 luni

Capacitati (extinderi): 0,395 km rețea de canalizare

10. Strada Ciubaru Ion :


APA:

Valoarea totala a investiției: 299.429,7 Din care C + M :    258.080,7

Eșalonarea investiției:

AnulI : 299.429,7 / 258.080,7 RON

Durata de realizare a investiției:    5 luni

Capacitati (extinderi): 0,325 km rețea de distribuție apa si branșamente

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției:    596.086,1 RON

Din care C + M :    524.608,5 RON

Eșalonarea investiției:

Anul I : 596.086,1 / 524.608,5 RON

Durata de realizare a investiției: 5 luni

Capacitati (extinderi) : 0,315 km rețea de canalizare

11. Strada Dumitru Z. Nicolae :

APA :

Valoarea totala a investiției: 142.396,3 RON

Din care C + M :    119.601,3 RON

Eșalonarea investiției:

Anul I : 142.396,3 / 119.601,3 RON

Durata de realizare a investiției:    5 luni

Capacitati (extinderi) : 0,225 km rețea de distribuție apa si branșamente

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției: 331.323,3 RON

DincareC + M:    287.165,9 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI : 331.323,3 /287.165,9 RON

Durata de realizare a investiției:    5 luni

Capacitati (extinderi): 0,230 km rețea de canalizare

12. Strada Prispei:

APA :


Valoarea totala a investiției: 76.612,9 RON DincareC+M:    64.212,6 RON

*>■


Eșalonarea investiției:

AnulI : 76.612,9/64.212,6RON

Durata de realizare a investiției:    5 luni

Capacitati (extinderi) : 0,077 km rețea de distribuție apa si branșamente

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției:    154.800,9 RON

DincareC + M:    134.837,1 RON

***


Eșalonarea investiției:

Anul 1: 154.800,9 / 134.837,1 RON

Durata de realizare a investiției:    5 luni

Capacitati (extinderi) :0.070 km rețea de canalizare

13. Strada Martinesti:

APA:

Valoarea totala a investiției: 178.327,6 RON

Din care C + M :    149.567,2 RON

Eșalonarea investiției:

Anul I : 178.327,6 / 149.567,2 RON

Durata de realizare a investiției:    5 luni

Capacitati (extinderi): 0,253 km rețea de distribuție apa si branșamente

CANALIZARE:

Valoarea totala a investiției:    340.227,3 RON

Din care C + M :    294.844,5 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI : 340.227,3 /294.844,5 RON

Durata de realizare a investiției:    5 luni

Capacitati (extinderi): 0,240 km rețea de canalizare

14. Strada Popescu Alexandru :

APA :

Valoarea totala a investiției: 302.190,0 RON Din care C + M :    254.959,5 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI : 302.190/254.959,5 RON

Durata de realizare a investiției:    5 luni

Capacitati (extinderi): 0,465 km rețea de distribuție apa si branșamente

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției Din care C + M :

Eșalonarea investiției:


Anul I : 806.309,1 / 707.001,5 RON

Durata de realizare a investiției:    5 luni

Capacitati (extinderi): 0,490 km rețea de canalizare

15. Strada Sintesti:

APA :

Valoarea totala a investiției: 79.373,6 RON Din care C + M :    67.020,2 RON

Eșalonarea investiției:

Anul I : 79.373,6 / 67.020,2 RON

Durata de realizare a investiției:    5 luni

Capacitati (extinderi) : 0,070 km rețea de distribuție apa si branșamente

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției:    185.697,9 RON

Din care C + M :    162.674,7 RON

Eșalonarea investiției:

Anul I : 185.697,9 / 162.674,7 RON

Durata de realizare a investiției:    5 luni

Capacitati (extinderi): 0,078 km rețea de canalizare

16. Strada Dregătorului:

APA :

Valoarea totala a investiției: 90.918,1 RON Din care C + M :    75.778,5 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI : 90.918,1 /75.778,5 RON

Durata de realizare a investiției:    5 luni

Capacitati (extinderi) : 0,115 km rețea de distribuție apa si branșamente

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției:    163.539,0 RON

Din care C + M :    141.750,3 RON


Eșalonarea investiției:

Anul I : 163.539 / 141.750,3 RON

Durata de realizare a investiției:    5 luni

Capacitati (extinderi): 0,110 km rețea de canalizare

17. Strada Mărului:

APA :

Valoarea totala a investiției: 241.034,5 RON

Din care C + M :


206.464,8 RON


Eșalonarea investiției:

Anul 1: 241.034,5 / 206.464,8 RON

Durata de realizare a investiției:    5 luni

Capacitati (extinderi): 0,280 km rețea de distribuție apa si branșamente

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției:    513.260,0 RON

Din care C + M :    450.551,8 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI: 513.260/450.551,8 RON

Durata de realizare a investiției:    5 luni

Capacitati (extinderi) : 0,285 km rețea de canalizare

18. Strada Spiesti:

APA:

Valoarea totala a investiției: 257.269,3 RON = 62.644,71 Euro DincareC + M:    221.715,0 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI : 257.269,3/221.715,0RON

Durata de realizare a investiției:    5 luni

Capacitati (extinderi) : 0,210 km rețea de distribuție apa si branșamente

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției:    500.408,5 RON

DincareC + M:    440.213,4 RON

Eșalonarea investiției:

Anul 1: 500.408,5 / 440.213,4 RON

Durata de realizare a investiției:    5 luni

Capacitati (extinderi) : 0,260 km rețea de canalizare


/o


19. Strada Buhusi:

APA :

Valoarea totala a investiției: 329.180,2 RON DincareC + M:    280.510,7 RON

Eșalonarea investiției:

Anul 1: 329.180,2 / 280.510,7 RON

Durata de realizare a investiției:    5 luni

Capacitati (extinderi): 0,445 km rețea de distribuție apa si branșamente

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției:    740.793,4 RON

Din care C + M :    647.656,6 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI : 740.793,4 / 647.656,6 RON

Durata de realizare a investiției:    5 luni

Capacitati (extinderi): 0,480 km rețea de canalizare

20. Strada Eterului:

APA :

Valoarea totala a investiției: 161.448,4 RON

DincareC + M:    135.278,5 RON

Eșalonarea investiției:

AnulI : 161.448,4/ 135.278,5 RON

Durata de realizare a investiției:    5 luni

Capacitati (extinderi) : 0,240 km rețea de distribuție apa si branșamente

21. Strada Lianei:

APA:

Valoarea totala a investiției: 146.436,0 RON

DincareC + M:    123.360,6 RON

Eșalonarea investiției:

Anul I : 146.436 / 123.360,6 RON

Durata de realizare a investiției:    5 luni

Capacitati (extinderi): 0,195 km rețea de distribuție apa si branșamente

22.    Strada Varasti:

CANALIZARE :

990.656,6 RON 875.572,9 RON


Valoarea totala a investiției :

Din care C + M :

Eșalonarea investiției:

AnulI : 990.656,6/875.572,9 RON

Durata de realizare a investiției:    5 luni

Capacitati (extinderi): 0,490 km rețea de canalizare

23.    Strada Păpădiei:

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției:    163.961,0 RON

Din care C + M:    142.500,4 RON

Eșalonarea investiției:

*    Anul 1: 163.961,0 / 142.500,4 RON

Durata de realizare a investiției:    5 luni

Capacitati (extinderi): 0,083 km rețea de canalizare

24.    Strada Petre Petre :

CANALIZARE :

**    Valoarea totala a investiției:    389.007,1 RON

Din care C + M :    341.060,5 RON

Eșalonarea investiției:

Anul I : 389.007,1 / 341.060,5 RON

Durata de realizare a investiției:    5 luni

**    Capacitati (extinderi): 0,260 km rețea de canalizare

25. Strada Brățării:

CANALIZARE :

Valoarea totala a investiției:    694.803,8 RON

Din care C + M :    603.065,2 RON

Eșalonarea investiției:

Anul 1: 694.803,8 / 603.065,2 RON


Durata de realizare a investiției:    5 luni

Capacitati (extinderi): 0,525 km rețea de canalizare

26. Aleea Mizil:

CANALIZARE :

349.938,6 RON 289.542,5 RON


Valoarea totala a investiției:

Din care C + M :

Eșalonarea investiției:

AnulI : 349.938,6/289.542,5 RON

Durata de realizare a investiției:    4 luni

Capacitati (extinderi): 0,275 km rețea de canalizare

Sef Serviciu, Alexandru ZAHARIA