Hotărârea nr. 117/2006

HOTARAREnr. 117 din 2006-05-04 HOTARIRE 117 din 04/05/2006 PRIVIND DESEMNAREA UNUI MEMBRU AL CGMB IN COMISIA DE SOLUTIONARE A INTAMPINARILOR IN VEDEREA EXPROPRIERII TERENULUI SITUAT IN STR. ION BAIULESCU NR. 59 BIS, SECTOR 5, CE CUPRINDE ZONA DE PROTECTIE SANITARA A LUCRARILOR "ALIMENTAREA CU UTILITATI A ANSAMBLULUI DE LOCUINTE DIN STR. ION USURELU, DECTOR 5"
HOT. 117 04/05/2006
HOTARIRE 117 din 04/05/2006

HOTARIRE    117 din 04/05/2006

PRIVIND DESEMNAREA UNUI MEMBRU AL CGMB IN COMISIA DE SOLUTIONARE A INTAMPINARILOR IN VEDEREA EXPROPRIERII TERENULUI SITUAT IN STR. ION BAIULESCU NR. 59 BIS, SECTOR 5, CE CUPRINDE ZONA DE PROTECTIE SANITARA A LUCRARILOR "ALIMENTAREA CU UTILITATI A ANSAMBLULUI DE LOCUINTE DIN STR. ION USURELU, DECTOR 5"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind desemnarea unui membru al Consiliului General al Municipiului Bucuresti in Comisia de solutionare a intampinarilor in vederea exproprierii terenului situat in Str. Ion Baiulescu nr.59 bis, sector 5, ce cuprinde zona de protectie sanitara a lucrarilor „Alimentarea cu utilitati a ansamblului de locuinte din Str. Ion Usurelu, sector 5”

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Referatul de specialitate al Directiei Utilitati Publice;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile art.15 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea de utilitate publica;

            In temeiul prevederilor art.38(1) si art.46(4) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 – Se desemneaza domnul consilier general IVASCU TIBERIU ca membru in Comisia de solutionare a intampinarilor in vederea exproprierii terenului situat in Str. Ion Baiulescu nr.59 bis, sector 5, ce cuprinde zona de protectie sanitara a lucrarilor „Alimentarea cu utilitati a ansamblului de locuinte din Str. Ion Usurelu, sector 5”.

Art.2 – Persoana nominalizata la art.1 si Directia Utilitati Publice vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 04.05.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 04.05.2006                     

Nr. 117