Hotărârea nr. 112/2006

HOTARAREnr. 112 din 2006-05-04 HOTARIRE 112 din 04/05/2006 PRIVIND APROBAREA ASOCIERII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 CU ASOCIATIA CLUB SPORTIV VIP SPORT, IN VEDEREA REALIZARII PROIECTULUI "CUPA SECTORULUI 1"
HOT. 112 04/05/2006
HOTARIRE 112 din 04/05/2006

HOTARIRE    112 din 04/05/2006

PRIVIND APROBAREA ASOCIERII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 CU ASOCIATIA CLUB SPORTIV VIP SPORT, IN VEDEREA REALIZARII PROIECTULUI "CUPA SECTORULUI 1"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind  aprobarea asocierii Consiliului Local al Sectorului 1 cu Asociatia Club Sportiv VIP Sport, in vederea realizarii proiectului

„Cupa Sectorului 1„

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei de Invatamant;

            Vazand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art.46(2) si art.95(2) lit.”q” si (3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

            CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A R E :

 

            Art.1 - Se aproba asocierea Consiliului Local al Sectorului 1 cu Asociatia Club Sportiv VIP Sport, in vederea realizarii proiectului „Cupa Sectorului 1„ care are ca scop promovarea  miscarii sportive de masa in randul elevilor din sectorul 1.

            Art.2 - Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti si Consiliul Local al Sectorului 1 vor aduce la  indeplinire prevederile prezentei hotarari.

           

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 04.05.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 04.05.2006                     

Nr. 112