Hotărârea nr. 101/2006

HOTARAREnr. 101 din 2006-05-04 HOTARIRE 101 din 04/05/2006 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI COTIZATIEI ANUALE A PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI CATRE ASOCIATIA METROPOLIS-CGLU
HOT. 101 04/05/2006
HOTARIRE 101 din 04/05/2006

HOTARIRE    101 din 04/05/2006

PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI COTIZATIEI ANUALE A PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI CATRE ASOCIATIA METROPOLIS-CGLU

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea cuantumului cotizatiei anuale a Primariei Municipiului Bucuresti  catre Asociatia METROPOLIS- CGLU

 

         Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Relatii Internationale;

         Vazand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

         In conformitate cu art.31 din O.U.G. nr.45/2003 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

         In temeiul art.38 alin.2 lit.”d” si art. 46 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E :

 

Art.1 - Se aproba cuantumul cotizatiei anuale in suma de 5900,00 EURO, aferenta calitatii de membru cu drepturi depline a Primariei Municipiului Bucuresti la Asociatia Marilor Metropole METROPOLIS si CGLU – Orasele si Guvernele Locale Unite si plata acesteia, incepand cu anul 2006, precum si plata cotizatiei anuale restante din anul 2000, in valoare de 1347,00 EURO.

         Art.2 - Cotele aferente cotizatiilor anuale vor fi incluse in bugetele anuale ale Municipiului Bucuresti.

         Art.3 - Directiile de specialitate din Primaria Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 04.05.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 04.05.2006

Nr. 101