• Hotărârea 341/2006 - Municipiul București - 14.12.2006

  HOTARAREnr. 341 din 2006-12-14 HOTARIRE 341 din 14/12/2006 PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA PARTENER IN CONSORTIUL CONSTITUIT PENTRU DERULAREA PROIECTULUI "ASK-IT@BUCHAREST" LA NIVELUL MUNIVCIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 340/2006 - Municipiul București - 14.12.2006

  HOTARAREnr. 340 din 2006-12-14 HOTARIRE 340 din 14/12/2006 PRIVIND TRANSMITEREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 200 MP, SITUAT IN STR. STEAUA ROSIE NR. 5, SECTORUL 2, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2 IN SCOPUL REALIZARII UNEI SECTII A POLITIEI COMUNITARE SECTOR 2 ABROGATA PRIN HCGMB NR. 312/2007
 • Hotărârea 339/2006 - Municipiul București - 14.12.2006

  HOTARAREnr. 339 din 2006-12-14 HOTARIRE 339 din 14/12/2006 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 231-233, SECTOR 5
 • Hotărârea 338/2006 - Municipiul București - 14.12.2006

  HOTARAREnr. 338 din 2006-12-14 HOTARIRE 338 din 14/12/2006 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - SOS. GIURGIULUI - DRUMUL BERCENARULUI, SECTOR 4
 • Hotărârea 337/2006 - Municipiul București - 14.12.2006

  HOTARAREnr. 337 din 2006-12-14 HOTARIRE 337 din 14/12/2006 PRIVIND CONCESIONAREA, PRIN LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, SITUAT IN STR. SEGARCEA NR. 1/ DRUMUL TABEREI, SECTOR 6, IN SUPRAFATA DE 390 MP PENTRU REALIZAREA UNEI CONSTRUCTII CU DESTINATIE DE SPATIU COMERCIAL SI PRESTARI SERVICII
 • Hotărârea 336/2006 - Municipiul București - 14.12.2006

  HOTARAREnr. 336 din 2006-12-14 HOTARIRE 336 din 14/12/2006 PRIVIND APROBAREA ASOCIERII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CU CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VOLUNTARI IN VEDEREA REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI "PASAJ SUPRATERAN SOSEAUA ANDRONACHE-STEFANESTI"
 • Hotărârea 335/2006 - Municipiul București - 14.12.2006

  HOTARAREnr. 335 din 2006-12-14 HOTARIRE 335 din 14/12/2006 PRIVIND APROBAREA INCHEIERII ACORDULUI DE COOPERARE INTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI (ROMANIA) SI PRIMARIA TORINO (REPUBLICA ITALIA)
 • Hotărârea 334/2006 - Municipiul București - 14.12.2006

  HOTARAREnr. 334 din 2006-12-14 HOTARIRE 334 din 14/12/2006 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, A STATULUI DE FUNCTII SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE DIRECTIEI GENERALE DE EVIDENTA A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCURESTI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 135/2009
 • Hotărârea 333/2006 - Municipiul București - 14.12.2006

  HOTARAREnr. 333 din 2006-12-14 HOTARIRE 333 din 14/12/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "MODERNIZAREA CAII DE RULARE PE BD. ION MIHALACHE, STR. BUZESTI, BD. ALEXANDRU IOAN CUZA, BD. GH. DUCA, CALEA GRIVITEI"
 • Hotărârea 332/2006 - Municipiul București - 14.12.2006

  HOTARAREnr. 332 din 2006-12-14 HOTARIRE 332 din 14/12/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "BUCLA DE INTOARCERE TRAMVAIE LA INTERSECTIA BD. BANU MANTA CU BD. NICOLAE TITULESCU"
 • Hotărârea 331/2006 - Municipiul București - 14.12.2006

  HOTARAREnr. 331 din 2006-12-14 HOTARIRE 331 din 14/12/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI INDICATORILOR TEHNICOECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "MODERNIZARE CENTRALA TERMICA DOCTOR SION-ADAPTAREA PROIECTULUI LA CONDITIILE ACTUALE DE LIVRARE A ENERGIEI TERMICE"
 • Hotărârea 330/2006 - Municipiul București - 14.12.2006

  HOTARAREnr. 330 din 2006-12-14 HOTARIRE 330 din 14/12/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE SI INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PROIECTULUI "MODERNIZARE PIATA ROMANA SI PASAJ PIETONAL"
 • Hotărârea 329/2006 - Municipiul București - 14.12.2006

  HOTARAREnr. 329 din 2006-12-14 HOTARIRE 329 din 14/12/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE SI INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PROIECTULUI "NOD INTERMODAL RAZOARE"
 • Hotărârea 328/2006 - Municipiul București - 14.12.2006

  HOTARAREnr. 328 din 2006-12-14 HOTARIRE 328 din 14/12/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE SI INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PROIECTULUI "PENETRATIE BULEVARDUL TIMISOARA" SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 156/2013
 • Hotărârea 327/2006 - Municipiul București - 14.12.2006

  HOTARAREnr. 327 din 2006-12-14 HOTARIRE 327 din 14/12/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE SI INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PROIECTULUI "STRAPUNGERE STR. 1 MAI (FOSTA STR. COMPOZITORILOR)"
 • Hotărârea 326/2006 - Municipiul București - 14.12.2006

  HOTARAREnr. 326 din 2006-12-14 HOTARIRE 326 din 14/12/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE SI INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PENTRU UN NUMAR DE 100 DE STRAZI DE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI SE MODIFICA ANEXELE NR. 88 SI NR. 89 PRIN HCGMB NR. 199/2008 MODIFICATE ANEXELE NR.18,20,21,26,27,28,29,36,39,42,49,54,55,56,57,63,65,67,71,76,83,86 SI 87 PRIN HCGMB NR. 342/2007
 • Hotărârea 325/2006 - Municipiul București - 14.12.2006

  HOTARAREnr. 325 din 2006-12-14 HOTARARE 325 din 14/12/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOIMICE SI INDICATORILOR TEHNICOECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "MODERNIZARE RACORD SI PUNCT TERMIC AFERENT PRIMARIEI SECTOR 6"
 • Hotărârea 324/2006 - Municipiul București - 14.12.2006

  HOTARAREnr. 324 din 2006-12-14 HOTARIRE 324 din 14/12/2006 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - STR. AVRIG - STR. CHRISTIGIILOR - STR. HELIADE RADULESCU, SECTOR 2
 • Hotărârea 323/2006 - Municipiul București - 14.12.2006

  HOTARAREnr. 323 din 2006-12-14 HOTARIRE 323 din 14/12/2006 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - STR. JIULUI NR. 139, SECTOR 1
 • Hotărârea 322/2006 - Municipiul București - 14.12.2006

  HOTARAREnr. 322 din 2006-12-14 HOTARIRE 322 din 14/12/2006 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII PLANULUI URBANISTIC ZONAL - STR. AJUSTORULUI, NR. 2, SECTOR 6
 • Hotărârea 321/2006 - Municipiul București - 14.12.2006

  HOTARAREnr. 321 din 2006-12-14 HOTARIRE 321 din 14/12/2006 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - STR. MATEI MILLO NR. 10, SECTOR 1
 • Hotărârea 320/2006 - Municipiul București - 14.12.2006

  HOTARAREnr. 320 din 2006-12-14 HOTARIRE 320 din 14/12/2006 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII PLANULUI URBANISTIC ZONAL-BD. BASARABIA NR. 96 B, SECTOR 2
 • Hotărârea 319/2006 - Municipiul București - 14.12.2006

  HOTARAREnr. 319 din 2006-12-14 HOTARIRE 319 din 14/12/2006 PRIVIND APROBARE PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA NR. 149-151, SECTOR 1
 • Hotărârea 318/2006 - Municipiul București - 14.12.2006

  HOTARAREnr. 318 din 2006-12-14 HOTARIRE 318 din 14/12/2006 PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE PROPRIETARI INTRE TERENUL IN SUPRAFATA DE 204 MP. SITUAT IN STR. JULES MICHELET NR. 13 a, SECTOR 1, PROPRIETATEA DOMNULUI POPESCU SERGIU MARCEL SI UN TEREN IN SUPRAFATA DE 201,50 MP., SITUAT IN STR. JULES MICHELET, SECTOR 1, APARTINAND MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 317/2006 - Municipiul București - 14.12.2006

  HOTARAREnr. 317 din 2006-12-14 HOTARIRE 317 din 14/12/2006 PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 759 M.P. DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 IN VEDEREA REALIZARII UNUI OBIECTIV SPORTIV (BAZIN DE INOT)
 • Hotărârea 316/2006 - Municipiul București - 14.12.2006

  HOTARAREnr. 316 din 2006-12-14 HOTARIRE 316 din 14/12/2006 PRIVIND CONCESIONAREA, FARA LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, SITUAT ADIACENT IMOBILULUI DIN STR. TRAIAN NR. 103, SECTOR 2, IN SUPRAFATA DE 180 M.P., NECESAR REALIZARII UNEI CLADIRI CU DESTINATIA DE LOCUINTE SI BIROURI
 • Hotărârea 315/2006 - Municipiul București - 14.12.2006

  HOTARAREnr. 315 din 2006-12-14 HOTARIRE 315 din 14/12/2006 PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 4867,5 M.P. DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 IN VEDEREA REALIZARII UNUI OBIECTIV SPORTIV (BAZIN DE INOT)
 • Hotărârea 314/2006 - Municipiul București - 14.12.2006

  HOTARAREnr. 314 din 2006-12-14 HOTARIRE 314 din 14/12/2006 PRIVIND CONCESIONAREA, FARA LICITATIE PUBLICA A UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, SITUAT ADIACENT IMOBILELOR DIN SOS. NICOLAE TITULESCU NR. 29-31/ STR. DR. IACOB FELIX NR. 48, SECTOR 1, IN SUPRAFATA DE 55 MP. PENTRU REALIZAREA UNEI CONSTRUCTII CU DESTINATIA DE BIROURI
 • Hotărârea 313/2006 - Municipiul București - 14.12.2006

  HOTARAREnr. 313 din 2006-12-14 HOTARIRE 313 din 14/12/2006 PRIVIND CONCESIONAREA, FARA LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, SITUAT IN INTR. GHEORGHE SIMIONESCU NR. 3, SECTOR 1, IN SUPRAFATA DE 110 MP, PENTRU REALIZAREA EXTINDERII UNEI CLADIRI CU DESTINATIE DE LOCUINTA
 • Hotărârea 312/2006 - Municipiul București - 14.12.2006

  HOTARAREnr. 312 din 2006-12-14 HOTARIRE 312 din 14/12/2006 PRIVIND CONCESIONAREA, FARA LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN , APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, SITUAT IN STR. VIDIN NR. 52, SECTOR 2, IN SUPRAFATA DE 45 M.P., PENTRU EXTINDEREA UNEI CLADIRI CU DESTINATIA DE LOCUINTA
 • Hotărârea 311/2006 - Municipiul București - 14.12.2006

  HOTARAREnr. 311 din 2006-12-14 HOTARIRE 311 din 14/12/2006 PRIVIND APROBAREA DEMARARII PROCEDURILOR DE CONCESIONARE DE LUCRARI PUBLICE PENTRU "PARCAJ SUBTERAN PIATA SALII PALATULUI", "PARCAJ SUBTERAN SOSEAUA STEFAN CEL MARE-BLOC PERLA", "PARCAJ SUBTERAN SOSEAUA STEFAN CEL MARE-ALEEA CIRCULUI", "PARCAJ SUBTERAN STRADA BARBU VACARESCU-BULEVARDUL LACUL TEI-CIRCUL GLOBUS", "PARCAJ SUBTERAN ESPLANADA GARA BANEASA", "PARCAJ SUBTERAN PARCUL HERASTRAU-PAVILIONUL H", "PARCAJ SUBTERAN PIATA WALTER MARACINEANU", "PARCAJ SUBTERAN PIATA ALBA IULIA", "PARCAJ SUBTERAN PIATA SUDULUI", "PARCAJ SUBTERAN PIATA HURMUZACHII", "PARCAJ SUBTERAN PIATA OBOR", "PARCAJ SUBTERAN PIATA AMZEI", "PARCAJ SUBTERAN RESTAURANT PESCARUS" SI "PARCAJ SUBTERAN PIATA DOROBANTI"
 • Hotărârea 310/2006 - Municipiul București - 14.12.2006

  HOTARAREnr. 310 din 2006-12-14 HOTARIRE 310 din 14/12/2006 PRIVIND APROBAREA DEMARARII PROCEDURILOR DE CONCESIONARE DE LUCRARI PUBLICE PRIVIND "PARCAJ SUBTERAN PIATA UNIVERSITATII", "PARCAJ SUBTERAN PIATA PRESEI LIBERE", "PARCAJ SUBTERAN PIATA DOMENII", "PARCAJ SUBTERAN STRADA EDGAR QUINET", "PARCAJ SUBTERAN BULEVARDUL MAGHERU" SI "PARCAJ SUBTERAN PIATA CHARLES DE GAULLE"
 • Hotărârea 309/2006 - Municipiul București - 14.12.2006

  HOTARAREnr. 309 din 2006-12-14 HOTARIRE 309 din 14/12/2006 PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA SERVICIULUI PAZA SI DESERVIRE GENERALA A OBIECTIVELOR DE PROTECTIE CIVILA A SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE SITUAT IN STR. DRISTOR NR. 97-119, SECTOR 3
 • Hotărârea 308/2006 - Municipiul București - 14.12.2006

  HOTARAREnr. 308 din 2006-12-14 HOTARIRE 308 din 14/12/2006 PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI GRADINA ZOOLOGICA IN VEDEREA REALIZARII UNUI PARC ZOOLOGIC SE CONSTATA NELEGALITATEA PRIN SENTINTA CIVILA NR. 1262/2010 PRONUNTATA DE TRIBUNALUL BUCURESTI - SECTIA A IX-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
 • Hotărârea 307/2006 - Municipiul București - 14.12.2006

  HOTARAREnr. 307 din 2006-12-14 HOTARIRE 307 din 14/12/2006 PRIVIND ACORDAREA UNUI SPOR DE 10% DIN SALARIUL DE BAZA SALARIATILOR ADMINISTRATIEI LACURI SI AGREMENT BUCURESTI CARE ISI DESFASOARA ACTIVITATEA IN CONDITII NEDORITE
 • Hotărârea 306/2006 - Municipiul București - 07.12.2006

  HOTARAREnr. 306 din 2006-12-07 HOTARIRE 306 din 07/12/2006 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN COMISIA PENTRU ANALIZA SOLICITARILOR PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMTIUNE DE CATRE MUNICIPIUL BUCURESTI PENTRU IMOBILELE MONUMENTE ISTORICE ABROGATA PRIN HCGMB NR. 28/2009
 • Hotărârea 305/2006 - Municipiul București - 07.12.2006

  HOTARAREnr. 305 din 2006-12-07 HOTARIRE 305 din 07/12/2006 PRIVIND COMPONENTA NOMINALA A COMISIEI PENTRU RELATII CU ORGANIZATII NEGUVERNAMENTALE SI ALTI PARTENERI SOCIALI SI A COMISIEI PENTRU INTEGRARE EUROPEANA DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 304/2006 - Municipiul București - 07.12.2006

  HOTARAREnr. 304 din 2006-12-07 HOTARIRE 304 din 07/12/2006 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU LUCRARILE DE ILUMINAT PUBLIC AFERENTE PROGRAMULUI DE INVESTITII DE INFRASTRUCTURA DIN MUNICIPIUL BUCURESTI, PE PERIOADA 2006 - 2009
 • Hotărârea 303/2006 - Municipiul București - 07.12.2006

  HOTARAREnr. 303 din 2006-12-07 HOTARIRE 303 din 07/12/2006 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 28/ 2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIR=EI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITARE STRAZI - ADMINISTRATIA STRAZILOR"
 • Hotărârea 302/2006 - Municipiul București - 07.12.2006

  HOTARAREnr. 302 din 2006-12-07 HOTARIRE 302 din 07/12/2006 PRIVIND APROBAREA TERMENULUI LIMITA DE DEPUNERE A DOSARELOR DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE URGENTA
 • Hotărârea 301/2006 - Municipiul București - 07.12.2006

  HOTARAREnr. 301 din 2006-12-07 HOTARIRE 301 din 07/12/2006 PRIVIND REPARTIZAREA PE BUGETE COMPONENTE A VENITURILOR BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ANUL 2007
 • Hotărârea 300/2006 - Municipiul București - 07.12.2006

  HOTARAREnr. 300 din 2006-12-07 HOTARIRE 300 din 07/12/2006 PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE IN MUNICIPIUL BUCURESTI, PENTRU ANUL 2007
 • Hotărârea 299/2006 - Municipiul București - 07.12.2006

  HOTARAREnr. 299 din 2006-12-07 HOTARIRE 299 din 07/12/2006 PRIVIND CLARIFICAREA PREVEDERILOR HOTARARII C.G.M.B. NR. 3/2006 PRIVIND REPARTIZAREA PE BUGETE COMPONENTE A VENITURILOR BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2006
 • Hotărârea 298/2006 - Municipiul București - 07.12.2006

  HOTARAREnr. 298 din 2006-12-07 HOTARIRE 298 din 07/12/2006 PRIVIND REPARTIZAREA LA BUGETELE SECTORELOR A UNOR SUME DE LA BUGETUL DE STAT APROBATE MUNICIPIULUI BUCURESTI, PE ANUL 2006
 • Hotărârea 297/2006 - Municipiul București - 07.12.2006

  HOTARAREnr. 297 din 2006-12-07 HOTARIRE 297 din 07/12/2006 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2006
 • Hotărârea 296/2006 - Municipiul București - 07.12.2006

  HOTARAREnr. 296 din 2006-12-07 HOTARIRE 296 din 07/12/2006 PRIVIND APROBAREA PUNCTELOR DE COLECTARE A DESEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE
 • Hotărârea 295/2006 - Municipiul București - 07.12.2006

  HOTARAREnr. 295 din 2006-12-07 HOTARIRE 295 din 07/12/2006 PRIVIND ACHIZITIONAREA UNUI TEREN CU CONSTRUCTII AFERENTE (HALE SI CLADIRI ANEXE) PENTRU ADMINISTRATIA PENTRU SUPRAVEGHEREA SI PROTECTIA ANIMALELOR
 • Hotărârea 294/2006 - Municipiul București - 07.12.2006

  HOTARAREnr. 294 din 2006-12-07 HOTARIRE 294 din 07/12/2006 PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE PROPRIETATI INTRE TERENUL SITUAT IN SOS. GIURGIULUI NR. 58 a, SECTOR 4, PROPRIETATEA DOMNULUI TUDOR MIRCEA CRISTIAN SI A DOAMNEI TUDOR MIRELA SI TERENUL SITUAT IN SOS. GIURGIULUI NR. 126, SECTOR 4, APARTINAND MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 293/2006 - Municipiul București - 17.11.2006

  HOTARAREnr. 293 din 2006-11-17 HOTARIRE 293 din 17/11/2006 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. RAZOARE - BDUL GENIULUI, SECTOR 6 MODIFICATA PRIN HCGMB NR. 12/2008
 • Hotărârea 292/2006 - Municipiul București - 17.11.2006

  HOTARAREnr. 292 din 2006-11-17 HOTARIRE 292 din 17/11/2006 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - CALEA PLEVNEI NR. 114-STR. MIRCEA VULCANESCU, SECTOR 1
 • Hotărârea 291/2006 - Municipiul București - 17.11.2006

  HOTARAREnr. 291 din 2006-11-17 HOTARIRE 291 din 17/11/2006 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII PLANULUI URBANISTIC ZONAL - SOS. NORDULUI NR. 102-104, SECTOR 1
 • Hotărârea 290/2006 - Municipiul București - 17.11.2006

  HOTARAREnr. 290 din 2006-11-17 HOTARIRE 290 din 17/11/2006 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - STR. HENRI COANDA NR. 36, SECTOR 1
 • Hotărârea 289/2006 - Municipiul București - 17.11.2006

  HOTARAREnr. 289 din 2006-11-17 HOTARIRE 289 din 17/11/2006 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL-STR. SEVASTOPOL NR. 30, SECTOR 1
 • Hotărârea 288/2006 - Municipiul București - 17.11.2006

  HOTARAREnr. 288 din 2006-11-17 HOTARIRE 288 din 17/11/2006 PENTRU COMPLETAREA SI MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 250/2006 PRIVIND ACHIZITIONAREA DE IMOBILE CU DESTINATIA DE LOCUINTE DE LA PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE
 • Hotărârea 287/2006 - Municipiul București - 17.11.2006

  HOTARAREnr. 287 din 2006-11-17 HOTARIRE 287 din 17/11/2006 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL "PARCAJ SUBTERAN GARA DE NORD"
 • Hotărârea 286/2006 - Municipiul București - 17.11.2006

  HOTARAREnr. 286 din 2006-11-17 HOTARIRE 286 din 17/11/2006 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE PIATA DELHI
 • Hotărârea 285/2006 - Municipiul București - 17.11.2006

  HOTARAREnr. 285 din 2006-11-17 HOTARIRE 285 din 17/11/2006 PRIVIND EXCLUDEREA SPATIILOR COMERCIALE DIN COMPLEXUL HALA MATACHE, SITUAT IN STR. HARALAMBIE BOTESCU NR. 10 A (FOST NR. 1), SECTOR 1, DIN LISTA SPATIILOR COMERCIALE SI DE PRESTARI SERVICII CARE SE VAND IN TEMEIUL LEGII NR. 550/2002
 • Hotărârea 284/2006 - Municipiul București - 17.11.2006

  HOTARAREnr. 284 din 2006-11-17 HOTARIRE 284 din 17/11/2006 PRIVIND REPARTIZAREA LA BUGETELE SECTOARELOR A UNOR SUME ALOCATE MUNICIPIULUI BUCURESTI DIN FONDUL DE REZERVA BUGETARA LA DISPOZITIA GUVERNULUI PENTRU ASIGURAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL ALE UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT
 • Hotărârea 283/2006 - Municipiul București - 17.11.2006

  HOTARAREnr. 283 din 2006-11-17 HOTARIRE 283 din 17/11/2006 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2006
 • Hotărârea 282/2006 - Municipiul București - 17.11.2006

  HOTARAREnr. 282 din 2006-11-17 HOTARIRE 282 din 17/11/2006 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOMNULUI MARASESCU NICULAE ION ANTON
 • Hotărârea 281/2006 - Municipiul București - 02.11.2006

  HOTARAREnr. 281 din 2006-11-02 HOTARIRE 281 din 02/11/2006 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" DOMNULUI DAVID ESRIG
 • Hotărârea 280/2006 - Municipiul București - 02.11.2006

  HOTARAREnr. 280 din 2006-11-02 HOTARIRE 280 din 02/11/2006 PRIVIND VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 279/2006 - Municipiul București - 02.11.2006

  HOTARAREnr. 279 din 2006-11-02 HOTARIRE 279 din 02/11/2006 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI MODIFICARII REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL REGIEI AUTONOME DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE - RADET MODIFICA ANEXA 2 A H.C.G.M.B. NR. 189/2005 ABROGA H.C.G.M.B. NR. 22/2005
 • Hotărârea 278/2006 - Municipiul București - 02.11.2006

  HOTARAREnr. 278 din 2006-11-02 HOTARIRE 278 din 02/11/2006 PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE RECOMANDARI PENTRU PARTENERIAT PUBLIC PRIVAT PENTRU RADET
 • Hotărârea 277/2006 - Municipiul București - 02.11.2006

  HOTARAREnr. 277 din 2006-11-02 PRIVIND PROMOVAREA STRATEGIEI ENERGETICE MUNICIPALE SI FORMAREA COMITETULUI MUNICIPAL AL ENERGIEI SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 42/2016 ANEXA NR. 3 SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 42/2016 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 190/2017
 • Hotărârea 276/2006 - Municipiul București - 02.11.2006

  HOTARAREnr. 276 din 2006-11-02 HOTARIRE 276 din 02/11/2006 PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI A TERENURILOR PE CARE SUNT AMPLASATE CONSTRUCTII PROVIZORII ALE REGIEI
 • Hotărârea 275/2006 - Municipiul București - 02.11.2006

  HOTARAREnr. 275 din 2006-11-02 HOTARIRE 275 din 10/11/2006 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 DIN H.C.G.M.B. NR. 211/2006, PRIVIND APROBAREA "METODOLOGIEI DE EVALUARE A TERENURILOR APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI A DOCUMENTATIEI CADRU DE ELABORARE A OFERTELOR PENTRU PROCEDURILE DE CONCESIONARE"
 • Hotărârea 274/2006 - Municipiul București - 02.11.2006

  HOTARAREnr. 274 din 2006-11-02 HOTARIRE 274 din 02/11/2006 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI PENTRU SUPRAVEGHEREA SI PROTECTIA ANIMALELOR
 • Hotărârea 273/2006 - Municipiul București - 02.11.2006

  HOTARAREnr. 273 din 2006-11-02 HOTARIRE 273 din 02/11/2006 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PENTRU 14 PARCAJE SUBTERANE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI ANEXA NR. 8 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 269/2010 ANEXA NR. 7 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 270/2010 ANEXA NR. 14 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 310/2010
 • Hotărârea 272/2006 - Municipiul București - 02.11.2006

  HOTARAREnr. 272 din 2006-11-02 HOTARIRE 272 din 02/11/2006 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII NR. 214/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE SI INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PENTRU 13 STRAZI PE TERITORIUL MUNICPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 271/2006 - Municipiul București - 02.11.2006

  HOTARAREnr. 271 din 2006-11-02 HOTARIRE 271 din 02/11/2006 PRIVIND DEZAFECTAREA UNOR LINII DE CALE FERATA AMPLASATE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 270/2006 - Municipiul București - 02.11.2006

  HOTARAREnr. 270 din 2006-11-02 HOTARIRE 270 din 02/11/2006 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI. NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL ADMINISTRATIEI STRAZILOR MODIFICA ANEXELE 1,2 SI 3 ALE H.C.G.M.B. NR. 175/2005
 • Hotărârea 269/2006 - Municipiul București - 02.11.2006

  HOTARAREnr. 269 din 2006-11-02 HOTARIRE 269 din 02/11/2006 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI IN VEDEREA REALIZARII INVESTITIEI "EXTINDERE SI MANSARDARE CLADIRI LA SEDIUL ADMINISTRATIEI STRAZILOR"
 • Hotărârea 268/2006 - Municipiul București - 02.11.2006

  HOTARAREnr. 268 din 2006-11-02 HOTARIRE 268 din 02/11/2006 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 25/ 01.02.2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "MODERNIZAREA UNOR ARTERE DE PENETRATIE, STRAPUNGERI, SUPRALARGIRI SI PASAJE RUTIERE SI PIETONALE"
 • Hotărârea 267/2006 - Municipiul București - 02.11.2006

  HOTARAREnr. 267 din 2006-11-02 HOTARIRE 267 din 02/11/2006 PRIVIND DECLARAREA DE UTILITALE PUBLICA A LUCRARII DE INTERES LOCAL "SUPRALARGIRE STR. GHEORGHE IONESCU SISESTI-BD. ION IONESCU DE LA BRAD"
 • Hotărârea 266/2006 - Municipiul București - 02.11.2006

  HOTARAREnr. 266 din 2006-11-02 HOTARIRE 266 din 02/11/2006 PRIVIND DECLARAREA DE UTILITATE PUBLICA A LUCRARII DE INTERES LOCAL "PENETRATIE SPLAIUL INDEPENDENTEI-CIUREL-AUTOSTRADA BUCURESTI-PITESTI" SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 28/2015
 • Hotărârea 265/2006 - Municipiul București - 02.11.2006

  HOTARAREnr. 265 din 2006-11-02 HOTARIRE 265 din 02/11/2006 PRIVIND DECLARAREA DE UTILITATE PUBLICA A LUCRARII DE INTERES LOCAL "STRAPUNGERE BD. NICOLAE GRIGORESCU-SPLAI DUDESCU"
 • Hotărârea 264/2006 - Municipiul București - 02.11.2006

  HOTARAREnr. 264 din 2006-11-02 HOTARIRE 264 din 02/11/2006 PRIVIND DECLARAREA DE UTILITATE PUBLICA A LUCRARII DE INTERES LOCAL "PENETRATIE PRELUNGIREA GHENCEA-DOMNESTI"
 • Hotărârea 263/2006 - Municipiul București - 02.11.2006

  HOTARAREnr. 263 din 2006-11-02 HOTARIRE 263 din 02/11/2006 PRIVIND DECLARAREA DE UTILITATE PUBLICA A LUCRARII DE INTERES LOCAL "PENETRATIE SI RACORD SPLAIUL UNIRII- AUTOSTRADA BUCURESTI-CONSTANTA"
 • Hotărârea 262/2006 - Municipiul București - 02.11.2006

  HOTARAREnr. 262 din 2006-11-02 HOTARIRE 262 din 02/11/2006 PRIVIND DECLARAREA DE UTILITATE PUBLICA A LUCRARII DE INTERES LOCAL "DUBLAREA DIAMETRALEI N-S PE TRONSONUL BUZESTI-BERZEI-VASILE PARVAN, ETAPA 1 DIN TRONSONUL BUZESTI-BERZEI-VASILE PARVAN-B.P. HASDEU-URANUS-CALEA RAHOVEI" CONFORM DOSARULUI NR. 52455/3/2010, INSTANTA DE JUDECATA A CURTII DE APEL BUCURESTI-SECTIA A VIII CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, LA DATA DE 16.06.2011, A DECIS IREVOCABIL SUSPENDAREA EXECUTARII H.C.G.M.B NR. 262/02.11.2006 PRIVIND DECLARAREA DE UTILITATE PUBLICA A LUCRARII DE INTERES LOCAL "DUBLAREA DIAMETRALEI N-S PE TRONSONUL BUZESTI-BERZEI-VASILE PARVAN- B.P. HASDEU-URANUA-CALEA RAHOVEI" PANA LA PRONUNTAREA INSTANTEI DE FOND. EXPIRAREA DURATEI SUSPENDARII, PANA LA PRONUNTAREA INSTANTEI DE FOND CE A FOST INVESTITA CU SOLUTIONAREA CERERII DE ANULARE A H.C.G.M.B NR. 262/02.11.2006 IN DOSARUL NR. 30021/3/2011AFLAT PE ROLUL TRIBUNALULUI BUCURESTI-SECTIA A IX A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, CU TERMEN DE JUDECATA LA DATA DE 28 MARTIE 2012, CONFORM CITATIEI TRIBUNALULUI BUCURESTI DIN DATA DE 02 MAI 2011.
 • Hotărârea 261/2006 - Municipiul București - 02.11.2006

  HOTARAREnr. 261 din 2006-11-02 HOTARIRE 261 din 02/11/2006 PRIVIND EXCLUDEREA DIN LISTA SPATIILOR COMERCIALE SI PRESTARI SERVICII CARE SE VAND IN TEMEIUL LEGII NR. 550/2002 A SPATIULUI SITUAT LA PARTERUL IMOBILULUI DIN BDUL REGINA ELISABETA NR. 42, SECTOR 5 SI INTRAREA ZALOMIT NR. 5, SECTOR 1 (LIMITA DE SECTOARE) SI PREDAREA ACESTUIA DE CATRE ADMIINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR CATRE PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI IN VEDEREA AMENAJARII UNUI NOU SPATIU IN CARE VA FUNCTIONA CENTRUL DE INFORMARE SI DOCUMENTARE PENTRU RELATII CU CETATENII AL PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 260/2006 - Municipiul București - 02.11.2006

  HOTARAREnr. 260 din 2006-11-02 HOTARIRE 260 din 02/11/2006 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI PENTRU EFICIENTA ENERGETICA
 • Hotărârea 259/2006 - Municipiul București - 02.11.2006

  HOTARAREnr. 259 din 2006-11-02 HOTARIRE 259 din 02/11/2006 PRIVIND ASIGURAREA FURNIZARII UTILITATILOR PUBLICE IN ORASELE BUFTEA SI OTOPENI
 • Hotărârea 258/2006 - Municipiul București - 02.11.2006

  HOTARAREnr. 258 din 2006-11-02 HOTARIRE 258 din 02/11/2006 PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE PROPRIETATE INTRE TERENUL IN SUPRAFATA DE 21,67 M.P., SITUAT IN STR. SERG. PAMFIL NASTASE NR. 21, SECTOR 2, PROPRIETATEA DOMNILOR FLORIN IONESCU SI ALEXANDRU FLORIN IONESCU SI O PARCELA IN SUPRAFATA DE 21,67 SITUATA IN STR. SERG. PAMFIL NASTASE, SECTOR 2, APARTINAND MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 257/2006 - Municipiul București - 02.11.2006

  HOTARAREnr. 257 din 2006-11-02 HOTARIRE 257 din 02/11/2006 PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A PROPUNERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI DE GUVERN PRIVIND TRANSMITEREA IMOBILELOR SITUATE IN STR. ANTIAERIANA NR. 6, SECTOR 5 SI BDUL GHENCEA NR. 45, SECTOR 6, DIN PROPRIETATEA STATULUI IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 256/2006 - Municipiul București - 12.10.2006

  HOTARAREnr. 256 din 2006-10-12 PRIVIND APROBAREA SOLICITARII UNEI AJUSTARI TARIFARE EXTRAORDINARE NRGATIVE, CORESPUNZATOARE INVESTITIILOR MUNICIPALITATII IN ARIA DE RESPONSABILITATE CONTRACTUALA A CONCESIONARULUI SC APA NOVA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 255/2006 - Municipiul București - 12.10.2006

  HOTARAREnr. 255 din 2006-10-12 HOTARIRE 255 din 12/10/2006 PRIVIND INFIINTAREA TEATRULUI TINERETULUI "METROPOLIS", PRIN REORGANIZAREA SI RESTRUCTURAREA TEATRULUI DE PROIECTE CULTURALE "THEATRUM MUNDI" SE ABROGA ART. 7, 8 SI 12 PRIN HCGMB NR. 171/2009
 • Hotărârea 254/2006 - Municipiul București - 12.10.2006

  HOTARAREnr. 254 din 2006-10-12 HOTARIRE 254 din 12/10/2006 PRIVIND APROBAREA REAMPLASARII STATUII "CAROL I" IN PIATA REVOLUTIEI
 • Hotărârea 253/2006 - Municipiul București - 12.10.2006

  HOTARAREnr. 253 din 2006-10-12 HOTARIRE 253 din 12/10/2006 PRIVIND UTILIZAREA UNOR SUME DIN FONDUL DE REZERVA AL BUGETULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2006
 • Hotărârea 252/2006 - Municipiul București - 12.10.2006

  HOTARAREnr. 252 din 2006-10-12 HOTARIRE 252 din 12/10/2006 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITIE "AMENAJARE ZONA DE COLECTARE DESEURI VEGETALE - CIMITIRUL BELLU"
 • Hotărârea 251/2006 - Municipiul București - 12.10.2006

  HOTARAREnr. 251 din 2006-10-12 HOTARIRE 251 din 12/10/2006 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI CIMITIRELOR SI CREMATORIILOR UMANE SE MODIFICA ART. 1 SI ANEXA NR. 1 PRIN HCGMB NR. 350/2008 ABROGATA PRIN HCGMB NR. 58/2009 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 174/2010
 • Hotărârea 250/2006 - Municipiul București - 12.10.2006

  HOTARAREnr. 250 din 2006-10-12 HOTARIRE 250 din 12/10/2006 PRIVIND ACHIZITIONAREA DE IMOBILE CU DESTINATIA DE LOCUINTE DE LA PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE
 • Hotărârea 249/2006 - Municipiul București - 12.10.2006

  HOTARAREnr. 249 din 2006-10-12 HOTARIRE 249 din 12/10/2006 PRIVIND ACTUALIZAREA LISTEI SPATIILOR MEDICALE, SUPUSE VANZARII IN CONDITIILE ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 110/2005, APROBATA CU MODIFICARI SI COMPLETARI PRIN LEGEA NR. 236/2006
 • Hotărârea 248/2006 - Municipiul București - 12.10.2006

  HOTARAREnr. 248 din 2006-10-12 HOTARIRE 248 din 12/10/2006 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII NR. 215/30.08.2006 PENTRU REGLEMENTAREA RAPORTURILOR CONTRACTUALE PRIVIND SPATIILE CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA AFLATE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 247/2006 - Municipiul București - 12.10.2006

  HOTARAREnr. 247 din 2006-10-12 HOTARIRE 247 din 12/10/2006 PRIVIND TRECEREA IN ADMINISTRAREA CASEI DE ASIGURARI DE SANATATE A MUNICIPIULUI BUCURESTI, PE O DURATA DE 10 ANI, A SPATIILOR SITUATE IN IMOBILUL DIN STR. VASILE LASCAR NR. 27, SECTOR 2
 • Hotărârea 246/2006 - Municipiul București - 12.10.2006

  HOTARAREnr. 246 din 2006-10-12 HOTARIRE 246 din 12/10/2006 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "CONSOLIDARE, REPARATII, RESTAURARE SI MODERNIZARE LA MUZEUL THEODOR AMAN"
 • Hotărârea 245/2006 - Municipiul București - 12.10.2006

  HOTARAREnr. 245 din 2006-10-12 HOTARIRE 245 din 12/10/2006 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "CONSOLIDARE, REPARATII, RESTAURARE SI MODERNIZARE LA MUZEUL GEORGE SEVEREANU"
 • Hotărârea 244/2006 - Municipiul București - 12.10.2006

  HOTARAREnr. 244 din 2006-10-12 HOTARIRE 244 din 12/10/2006 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 115/2006
 • Hotărârea 243/2006 - Municipiul București - 12.10.2006

  HOTARAREnr. 243 din 2006-10-12 HOTARIRE 243 din 12/10/2006 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA 01.11.2006 - 31.01.2007
 • Hotărârea 242/2006 - Municipiul București - 12.10.2006

  HOTARAREnr. 242 din 2006-10-12 HOTARIRE 242 din 12/10/2006 RIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A PROPUNERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI DE GUVERN PRIVIND TRECEREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 40.416 MP., SITUAT IN BD. BASARABIA NR.37-39, SECTOR 2 IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI
 • Hotărârea 241/2006 - Municipiul București - 12.10.2006

  HOTARAREnr. 241 din 2006-10-12 HOTARIRE 241 din 12/10/2006 PRIVIND APROBAREA COOPERARII DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI CU BISERICA SF. SPIRIDON VECHI IN VEDEREA FINANTARII REALIZARII IN COMUN A ASEZAMANTULUI SOCIO-MEDICAL SF. SPIRIDON VECHI
 • Hotărârea 240/2006 - Municipiul București - 12.10.2006

  HOTARAREnr. 240 din 2006-10-12 HOTARIRE 240 din 12/10/2006 PRIVIND APROBAREA COOPERARII DINTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 SI INSPECTORSTUL SCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN VEDEREA DERULARII PROIECTULUI LEONARDO DA VINCI "FORMAREA MANAGERILOR SCOLARI PENTRU DEZVOLTAREA CALITATII TOTALE IN EDUCATIE"
 • Hotărârea 239/2006 - Municipiul București - 12.10.2006

  HOTARAREnr. 239 din 2006-10-12 HOTARIRE 239 din 12/10/2006 PRIVIND APROBAREA COOPERARII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 6 CU FUNDATIA COPII IN DIFICULTATE, IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI " CENTRUL SPECIALIZAT PENTRU COPII CU DIZABILITATI PROFUNDE"
 • Hotărârea 238/2006 - Municipiul București - 12.10.2006

  HOTARAREnr. 238 din 2006-10-12 HOTARIRE 238 din 12/10/2006 PRIVIND APROBAREA COOPERARII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 5 CU ASOCIATIA "OVIDIU ROM", IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI PRIVIND INFIINTAREA CENTRULUI DE ZI "I. C. BRATIANU"
 • Hotărârea 237/2006 - Municipiul București - 12.10.2006

  HOTARAREnr. 237 din 2006-10-12 HOTARIRE 237 din 12/10/2006 PRIVIND APROBAREA COOPERARII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 5 CU F.I.C.E. ROMANIA IN VEDEREA FINALIZARII SI REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI PRIVIND INFIINTAREA "CENTRELOR DE ZI"
 • Hotărârea 236/2006 - Municipiul București - 12.10.2006

  HOTARAREnr. 236 din 2006-10-12 HOTARIRE 236 din 12/10/2006 PRIVIND APROBAREA DE COOPERARE INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI, INSPECTORATUL SCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI LIGA APARARII DREPTURILOR OMULUI (LADO)
 • Hotărârea 235/2006 - Municipiul București - 12.10.2006

  HOTARAREnr. 235 din 2006-10-12 HOTARIRE 235 din 12/10/2006 PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE COOPERARE INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI (ROMANIA) SI ORASUL ROMA (ITALIA)
 • Hotărârea 234/2006 - Municipiul București - 12.10.2006

  HOTARAREnr. 234 din 2006-10-12 HOTARIRE 234 din 12/10/2006 PRIVIND UTILIZAREA DE CATRE S.C. SERVICE CICLOP S.A. A FONDURILOR DIN VANZAREA ACTIVELOR POTRIVIT HOTARARII C.G.M.B. NR. 128/2000 SI A HOTARARII C.G.M.B. NR. 280/2003 COMPLETEAZA H.C.H.M.B. NR. 128/2000
 • Hotărârea 233/2006 - Municipiul București - 12.10.2006

  HOTARAREnr. 233 din 2006-10-12 HOTARIRE 233 din 12/10/2006 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU INVESTITIA "AMENAJARE INSTALATIE DE INCALZIRE CU LEMNE LA CIMITIRUL BERCENI II"
 • Hotărârea 232/2006 - Municipiul București - 12.10.2006

  HOTARAREnr. 232 din 2006-10-12 HOTARIRE 232 din 12/10/2006 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU INVESTITIA "AMENAJARE CAPELA DE LEMN LA CIMITIRUL DOMNESTI"
 • Hotărârea 231/2006 - Municipiul București - 12.10.2006

  HOTARAREnr. 231 din 2006-10-12 HOTARIRE 231 din 12/10/2006 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOLICI PENTRU INVESTITIA "AMENAJARE CAPELA DIN LEMN LA CIMITIRUL STRAULESTI II"
 • Hotărârea 230/2006 - Municipiul București - 12.10.2006

  HOTARAREnr. 230 din 2006-10-12 HOTARIRE 230 din 12/10/2006 PRIVIND ELABORAREA STUDIILOR DE FEZABILITATE PENTRU REALIZAREA INVESTITIEI "EXTINDERE RETELE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE PE STRAZILE DE PAMANT, DIN SECTORUL 3"
 • Hotărârea 229/2006 - Municipiul București - 12.10.2006

  HOTARAREnr. 229 din 2006-10-12 HOTARIRE 229 din 12/10/2006 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI AINDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "REABILITARE SI MODERNIZARE STADIONUL NATIONAL LIA MANOLIU" SE MODIFICA ANEXA NR. 1 PRIN HCGMB NR. 234/2008 ANEXA NR. 1 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 273/2010
 • Hotărârea 228/2006 - Municipiul București - 12.10.2006

  HOTARAREnr. 228 din 2006-10-12 HOTARIRE 228 din 12/10/2006 PRIVIND APROBAREA REALIZARII INVESTITIEI PREVAZUTE IN CADRUL PROIECTULUI "ALIMENTAREA CU APA A CIMITIRULUI BUCURESTII NOI"
 • Hotărârea 227/2006 - Municipiul București - 12.10.2006

  HOTARAREnr. 227 din 2006-10-12 HOTARIRE 227 din 12/10/2006 PRIVIND APROBAREA REALIZARII INVESTITIEI PREVAZUTE IN CADRUL PROIECTULUI "EXTINDEREA RETELEI DE ALIMENTARE CU GAZE A CIMITIRULUI BELLU" SE MODIFICA ANEXELE 2 SI 3 PRIN HCGMB NR. 251/2009
 • Hotărârea 226/2006 - Municipiul București - 12.10.2006

  HOTARAREnr. 226 din 2006-10-12 HOTARIRE 226 din 12/10/2006 PRIVIND APROBAREA REALIZARII INVESTITIEI PREVAZUTE IN CADRUL PROIECTULUI "INSTALATIE DE INCALZIRE CENTRALA ALIMENTATA CU GAZE PENTRU CAPELA CIMITIRULUI BELLU"
 • Hotărârea 225/2006 - Municipiul București - 12.10.2006

  HOTARAREnr. 225 din 2006-10-12 HOTARIRE 225 din 12/10/2006 PRIVIND TRECEREA UNOR BUNURI DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 224/2006 - Municipiul București - 12.10.2006

  HOTARAREnr. 224 din 2006-10-12 HOTARIRE 224 din 12/10/2006 PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A PROPUNERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI DE GUVERN PRIVIND TRANSMITEREA CU TITLU GRATUIT DIN PATRIMONIUL STATULUI IN PETRIMONIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI A UNOR BUNURI EXTERNALIZATE DE ADMINISTRATIA NATIONALA "APELE ROMANE"
 • Hotărârea 223/2006 - Municipiul București - 12.10.2006

  HOTARAREnr. 223 din 2006-10-12 ANULATA IN PARTE PRIN SENTINTA CIVILA NR. 574/15.02.2008 A TRIBUNALULUI BUCURESTI, RAMASA DEFINITIVA SI IREVOCABILA PRIN RESPINGEREA RECURSULUI HOTARIRE 223 din 12/10/2006 PRIVIND EXCLUDEREA DIN LISTA SPATIILOR COMERCIALE SI DE PRESTARI SERVICII CARE SE VAND IN BAZA LEGII NR. 550/2002 A SPATIILOR SITUATE IN ALEEA SUTER NR. 21, SECTOR 4 SI SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 2K, SECTOR 3, BUCURESTI SI TRANSMITEREA SPATIILOR CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA SITUATE IN CALEA MOSILOR NR. 113, SUBSOL, SECTOR 2, ALEEA SUTER NR. 21, SECTOR 4 SI SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 2K, SECTOR 3, IN ADMINISTRAREA POLITIEI COMUNITARE A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 222/2006 - Municipiul București - 18.09.2006

  HOTARAREnr. 222 din 2006-09-18 HOTARIRE 222 din 18/09/2006 PRIVIND REPARTIZAREA LA BUGETELE SECTOARELOR A UNOR SUME DE LA BUGETUL DE STAT APROBATE MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL DIN INSTITUTIILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT
 • Hotărârea 221/2006 - Municipiul București - 18.09.2006

  HOTARAREnr. 221 din 2006-09-18 HOTARIRE 221 din 18/09/2006 PRIVIND UNELE MASURI TEMPORARE PRIVIND CIRCULATIA RUTIERA NECESARE DESFASURARII IN BUNE CONDITII A SOMMET-ULUI FRANCOFONIEI BUCURESTI 23 - 29.09.2006
 • Hotărârea 220/2006 - Municipiul București - 18.09.2006

  HOTARAREnr. 220 din 2006-09-18 HOTARIRE 220 din 18/09/2006 PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A PROPUNERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI DE GUVERN PRIVIND VIRAREA DE CATRE MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE IN CONTUL MUNICIPIULUI BUCURESTI A UNOR DISPONIBILITATI BANESTI NECESARE TRANSMITERII CU PLATA DIN PATRIMONIUL C.E.C. SA IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILULUI SITUAT IN CALEA VICTORIEI NR. 13, SECTOR 3
 • Hotărârea 219/2006 - Municipiul București - 30.08.2006

  HOTARAREnr. 219 din 2006-08-30 HOTARIRE 219 din 30/08/2006 PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A PROPUNERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI DE GUVERN PRIVIND TRANSMITEREA CU TITLU GRATUIT DIN PATRIMONIUL STATULUI IN PATRIMONIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI A UNUI TEREN
 • Hotărârea 218/2006 - Municipiul București - 30.08.2006

  HOTARAREnr. 218 din 2006-08-30 HOTARIRE 218 din 30/08/2006 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE PUNERE IN APLICARE A CLAUZEI 8.5 DIN CONTRACTUL DE CONCESIUNE CU PRIVIRE LA FURNIZAREA DE SERVICII DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE PENTRU MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 217/2006 - Municipiul București - 30.08.2006

  HOTARAREnr. 217 din 2006-08-30 HOTARIRE 217 din 30/08/2006 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI 1 LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 235/2005, MODIFICATA SI COMPLETATA PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 14/2006
 • Hotărârea 216/2006 - Municipiul București - 30.08.2006

  HOTARAREnr. 216 din 2006-08-30 HOTARIRE 216 din 30/08/2006 PRIVIND PARCAREA VEHICULELOR GRELE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI ABROGA H.C.G.M.B. NR. 235/2000
 • Hotărârea 215/2006 - Municipiul București - 30.08.2006

  HOTARAREnr. 215 din 2006-08-30 HOTARIRE 215 din 30/08/2006 PRIVIND REGLEMENTAREA RAPORTURILOR CONTRACTUALE PRIVIND SPATIILE CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA AFLATE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI ABROGA H.C.G.M.B. NR. 27/1993 SI NR. 59/1997
 • Hotărârea 214/2006 - Municipiul București - 30.08.2006

  HOTARAREnr. 214 din 2006-08-30 HOTARIRE 214 din 30/08/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE SI INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PENTRU 13 STRAZI PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 213/2006 - Municipiul București - 30.08.2006

  HOTARAREnr. 213 din 2006-08-30 HOTARIRE 213 din 30/08/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE SI INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PENTRU 6 PARCAJE SUBTERANE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI ANEXA NR. 4 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 271/2010 ANEXA NR. 6 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 272/2010
 • Hotărârea 212/2006 - Municipiul București - 30.08.2006

  HOTARAREnr. 212 din 2006-08-30 HOTARIRE 212 din 30/08/2006 PRIVIND VANZAREA SPATIILOR AFLATE IN PROPRIETATEA PRIVATA A MUNICIPIULUI BUCURESTI DESTINATE CA SEDII ALE PARTIDELOR POLITICE SI ORGANIZATIILOR MINORITATILOR NATIONALE CARE SUNT REPREZENTATE IN PARLAMENTUL ROMANIEI
 • Hotărârea 211/2006 - Municipiul București - 30.08.2006

  HOTARAREnr. 211 din 2006-08-30 HOTARIRE 211 din 30/08/2006 PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE EVALUARE A TERENURILOR APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI A DOCUMENTATIEI CADRU DE ELABORARE A OFERTELOR PENTRU PROCEDURILE DE CONCESIONARE COMPLETATA PRIN HCGMB NR. 2/2008
 • Hotărârea 210/2006 - Municipiul București - 30.08.2006

  HOTARAREnr. 210 din 2006-08-30 HOTARIRE 210 din 30/08/2006 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI 1 A HOTARII C.G.M.B. NR. 16/2006 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITAREA ZONELOR URBANE CU DEFICIENTE MAJORE IN SERVICII DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN MUNICIPIUL BUCURESTI SECTOR 1 SI 6"
 • Hotărârea 209/2006 - Municipiul București - 30.08.2006

  HOTARAREnr. 209 din 2006-08-30 HOTARIRE 209 din 30/08/2006 PRIVIND PROCEDURA INTERNA DE AVIZARE A STRUCTURILOR SI A CATEGORIILOR DE PERSONAL CARE GESTIONEAZA ASISTENTA FINANCIARA DIN IMPRUMUTURI EXTERNE CONTRACTATE SAU GARANTATE DE STAT, RAMBURSABILE, PRECUM SI ALTE CREDITE SAU IMPRUMUTURI SIMILARE, FONDURILE STRUCTURALE SI FONDURILE DE COEZIUNE
 • Hotărârea 208/2006 - Municipiul București - 30.08.2006

  HOTARAREnr. 208 din 2006-08-30 HOTARIRE 208 din 30/08/2006 PRIVIND APROBAREA REALIZARII INVESTITIILOR PREVAZUTE IN CADRUL PROIECTULUI ECOLOGIZAREA SI DEZVOLTAREA POTENTIALULUI TURISTIC DE RECREERESI AGREMENT AL PARCURILOR CISMIGIU, HERASTRAU, CAROL SI TINERETULUI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 207/2006 - Municipiul București - 30.08.2006

  HOTARAREnr. 207 din 2006-08-30 HOTARIRE 207 din 30/08/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIIREABILITARE RETELE TERMICE PRIMARE - CALEA PLEVNEI-FLUVIULUI-POD BASARAB-TITULESCU-BANUL MANTA
 • Hotărârea 206/2006 - Municipiul București - 30.08.2006

  HOTARAREnr. 206 din 2006-08-30 HOTARIRE 206 din 30/08/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII REABILITARE RETELE TERMICE PRIMARE BANU MANTA-CALEA PLEVNEI-GIULESTI-PODUL GRAND-CET GRIRO
 • Hotărârea 205/2006 - Municipiul București - 30.08.2006

  HOTARAREnr. 205 din 2006-08-30 HOTARIRE 205 din 30/08/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII MODERNIZARE RETEA TERMOFICARE AFERENTA PT PERLA
 • Hotărârea 204/2006 - Municipiul București - 30.08.2006

  HOTARAREnr. 204 din 2006-08-30 HOTARIRE 204 din 30/08/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "INLOCUIRE IZOLATIE PE TRASEU AERIAN CET PIPERA - STR. GARII HERASTRAU
 • Hotărârea 203/2006 - Municipiul București - 30.08.2006

  HOTARAREnr. 203 din 2006-08-30 HOTARIRE 203 din 30/08/2006 PRIVIND PLATA DREPTURILOR SALARIALE CUVENITE DOMNULUI POPA SILVIU PENTRU FUNCTIA DE DIRECTOR INTERIMAR AL ADMINISTRATIEI PARCURILOR SI GRADINILOR BUCURESTI, IN PERIOADA 06.02.2003-27.04.2004
 • Hotărârea 202/2006 - Municipiul București - 30.08.2006

  HOTARAREnr. 202 din 2006-08-30 HOTARIRE 202 din 30/08/2006 PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL S.C. PRESTARI SERVICII S.A.
 • Hotărârea 201/2006 - Municipiul București - 30.08.2006

  HOTARAREnr. 201 din 2006-08-30 HOTARIRE 201 din 30/08/2006 PRIVIND TRANSMITEREA IMOBILULUI SITUAT IN B-DUL BASARABIEI NR. 104, SECTOR 2, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, DIN ADMINISTRAREA TEATRULUI DE REVISTA CONSTANTIN TANASE
 • Hotărârea 200/2006 - Municipiul București - 30.08.2006

  HOTARAREnr. 200 din 2006-08-30 HOTARIRE 200 din 30/08/2006 PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A PROPUNERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI DE GUVERN PRIVIND TRANSMITEREA UNOR IMOBILE DIN DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI SI DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 199/2006 - Municipiul București - 30.08.2006

  HOTARAREnr. 199 din 2006-08-30 HOTARIRE 199 din 30/08/2006 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2006
 • Hotărârea 198/2006 - Municipiul București - 27.07.2006

  HOTARAREnr. 198 din 2006-07-27 HOTARIRE 198 din 27/07/2006 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN COMISIA PENTRU VANZAREA SPATIILOR PROPRIETATE PRIVATA A STATULUI CU DESTINATIA DE CABINETE MEDICALE, PRECUM SI A SPATIILOR IN CARE SE DESFASOARA ACTIVITATI CONEXE ACTULUI MEDICAL, ORGANIZATA LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PENTRU APLICAREA O.U.G. NR. 110/2005 APROBATA CU MODIFICARI SI COMPLETARI PRIN LEGEA NR. 236/2006
 • Hotărârea 197/2006 - Municipiul București - 27.07.2006

  HOTARAREnr. 197 din 2006-07-27 HOTARIRE 197 din 27/07/2006 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - LOTIZARE LOCUINTE STR. PRISACA DORNEI, SECTOR 3
 • Hotărârea 196/2006 - Municipiul București - 27.07.2006

  HOTARAREnr. 196 din 2006-07-27 HOTARIRE 196 din 27/07/2006 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - ALEEA CODRII NEAMTULUI NR. 1-3; 5-7, SETOR 3
 • Hotărârea 195/2006 - Municipiul București - 27.07.2006

  HOTARAREnr. 195 din 2006-07-27 HOTARIRE 195 din 27/07/2006 PRIVIND REPARTIZAREA LA BUGETELE SECTOARELOR A UNOR SUME DE LA BUGETUL DE STAT APROBATE MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL DIN INSTITUTIILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT
 • Hotărârea 194/2006 - Municipiul București - 27.07.2006

  HOTARAREnr. 194 din 2006-07-27 HOTARIRE 194 din 27/07/2006 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "ARENA BUCURESTILOR"
 • Hotărârea 193/2006 - Municipiul București - 27.07.2006

  HOTARAREnr. 193 din 2006-07-27 HOTARIRE 193 din 27/07/2006 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 55/2005 PRIVIND INFIINTAREA DE INFO-CHIOSCURI PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 192/2006 - Municipiul București - 27.07.2006

  HOTARAREnr. 192 din 2006-07-27 HOTARIRE 192 din 27/07/2006 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU INVESTITIA " EXTINDEREA RETELELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN ZONE DEFICITARE DE PE RAZA SECTORULUI 2 CARTIERUL ANDRONACHE" ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 183/2009
 • Hotărârea 191/2006 - Municipiul București - 27.07.2006

  HOTARAREnr. 191 din 2006-07-27 HOTARIRE 191 din 27/07/2006 PRIVIND TRECEREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 71,9698 HA AFLAT PE TERITORIUL COMUNEI GLINA, CARE A FOST EDIFICATA "STATIA DE EPURARE A APELOR UZATE A MUNICIPIULUI BUCURESTI", IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 190/2006 - Municipiul București - 27.07.2006

  HOTARAREnr. 190 din 2006-07-27 HOTARIRE 190 din 27/07/2006 PRIVIND MODIFICAREA HCGMB NR. 105/2005 REFERITOARE LA ACHIZITIONAREA DE CATRE REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI A UNUI NUMAR DE 50 DE TRAMVAIE PENTRU REABILITAREA TRANSPORTULUI URBAN DE CALATORI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 189/2006 - Municipiul București - 27.07.2006

  HOTARAREnr. 189 din 2006-07-27 HOTARIRE 189 din 27/07/2006 PRIVIND DAREA IN ADMINISTRARE A UNOR IMOBILE ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI
 • Hotărârea 188/2006 - Municipiul București - 27.07.2006

  HOTARAREnr. 188 din 2006-07-27 HOTARIRE 188 din 27/07/2006 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR TERENURI APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, SITUATE PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALA A SECTORULUI 6, IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 IN VEDEREA REALIZARII DE PARCAJE SUPRATERANE
 • Hotărârea 187/2006 - Municipiul București - 27.07.2006

  HOTARAREnr. 187 din 2006-07-27 HOTARIRE 187 din 27/07/2006 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA 01.08. - 31.10.2006
 • Hotărârea 186/2006 - Municipiul București - 27.07.2006

  HOTARAREnr. 186 din 2006-07-27 HOTARIRE 186 din 27/07/2006 PRIVIND APROBAREA LISTEI SPATIILOR MEDICALE, SUPUSE VANZARII IN CONDITIILE ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 110/2005, APROBATA CU MODIFICARI SI COMPLETARI PRIN LEGEA NR. 236/ 2006
 • Hotărârea 185/2006 - Municipiul București - 27.07.2006

  HOTARAREnr. 185 din 2006-07-27 HOTARIRE 185 din 27/07/2006 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE COOPERARE INTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI (ROMANIA) SI CONSILIUL ORASULUI RUSE (BULGARIA)
 • Hotărârea 184/2006 - Municipiul București - 27.07.2006

  HOTARAREnr. 184 din 2006-07-27 HOTARIRE 184 din 27/07/2006 PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE PREDARE-PRELUARE A BLOCURILOR V 53 A SI V 53 B DIN ANSAMBLUL VITAN-DUDESTI INCHEIAT INTRE MINISTERUL APARARII NATIONALE SI MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 183/2006 - Municipiul București - 27.07.2006

  HOTARAREnr. 183 din 2006-07-27 HOTARIRE 183 din 27/07/2006 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI HOTARARII C.G.M.B. NR. 264/ 2000 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "MODERNIZAREA STRAZILOR URBANE IN BUCURESTI - REABILITARE SRAZI"
 • Hotărârea 182/2006 - Municipiul București - 27.07.2006

  HOTARAREnr. 182 din 2006-07-27 HOTARIRE 182 din 27/07/2006 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI "AMENAJARE TERMINAL MULTIMODAL SFANTA VINERI "
 • Hotărârea 181/2006 - Municipiul București - 27.07.2006

  HOTARAREnr. 181 din 2006-07-27 HOTARIRE 181 din 27/07/2006 PRIVIND TRANSMITEREA UNUI SECTOR DE DRUM DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI IN ADMINISTRAREA MINISTERULUI TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI
 • Hotărârea 180/2006 - Municipiul București - 27.07.2006

  HOTARAREnr. 180 din 2006-07-27 HOTARIRE 180 din 27/07/2006 PRIVIND ACORDAREA CONCEDIULUI DE ODIHNA SUPLIMENTAR PERSONALULUI CENTRULUI DE CALCUL
 • Hotărârea 179/2006 - Municipiul București - 27.07.2006

  HOTARAREnr. 179 din 2006-07-27 HOTARIRE 179 din 27/07/2006 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 351/2008
 • Hotărârea 178/2006 - Municipiul București - 06.07.2006

  HOTARAREnr. 178 din 2006-07-06 HOTARIRE 178 din 06/07/2006 PRIVIND NUMIREA DOAMNEI PETRONELA TEGU IN FUNCTIA DE DIRECTOR AL SCOLII DE ARTA BUCURESTI
 • Hotărârea 177/2006 - Municipiul București - 06.07.2006

  HOTARAREnr. 177 din 2006-07-06 HOTARIRE 177 din 06/07/2006 PRIVIND NUMIREA DOAMNEI CLAUDIA NICOLETA VIRLAN IN FUNCTIA DE DIRECTOR AL CENTRULUI DE CONSERVARE SI VALORIFICARE A TRADITIEI SI CREATIEI POPULARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 176/2006 - Municipiul București - 06.07.2006

  HOTARAREnr. 176 din 2006-07-06 HOTARIRE 176 din 06/07/2006 PRIVIND NUMIREA DOAMNEI MIHAELA PAUN IN FUNCTIA DE DIRECTOR AL CENTRULUI DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - ARCUB
 • Hotărârea 175/2006 - Municipiul București - 06.07.2006

  HOTARAREnr. 175 din 2006-07-06 HOTARIRE 175 din 06/07/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI FINANTAREA LUCRARII DE INVESTITII "PASAJUL MARASESTI - CANALIZARE APE PLUVIALE LA EVENIMENTE PLUVIOMETRICE DEOSEBITE"
 • Hotărârea 174/2006 - Municipiul București - 06.07.2006

  HOTARAREnr. 174 din 2006-07-06 HOTARIRE 174 din 06/07/2006 PRIVIND APROBAREA COOPERARII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6, PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 6, CU FUNDATIA "FAMILIA SI OCROTIREA COPILULUI", IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI PENTRU INFIINTAREA CENTRULUI DE ASISTENTA PENTRU COPILUL DELICVENT "PANDORA"
 • Hotărârea 173/2006 - Municipiul București - 06.07.2006

  HOTARAREnr. 173 din 2006-07-06 HOTARIRE 173 din 06/07/2006 PRIVIND TRANSMITEREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 3900 M.P., SITUAT IN SOS. PIPERA NR. 55, SECTOR 2, IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2, IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "PASAJ SUPRATERAN SOS. PIPERA-TUNARI"
 • Hotărârea 172/2006 - Municipiul București - 06.07.2006

  HOTARAREnr. 172 din 2006-07-06 HOTARIRE 172 din 06/07/2006 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 DIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 207/2005, PRIVIND "APROBAREA METODOLOGIEI DE EVALUARE A TERENURILOR APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI A DOCUMENTATIEI CADRU DE ELABORARE A OFERTELOR PENTRU PROCEDURILE DE CONCESIONARE"
 • Hotărârea 171/2006 - Municipiul București - 06.07.2006

  HOTARAREnr. 171 din 2006-07-06 HOTARIRE 171 din 06/07/2006 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE TEATRULUI ODEON, INSTITUTIE PUBLICA DE CULTURA CU PERSONALITATE JURIDICA DIN SUBORDINEA C.G.M.B. ABROGA H.C.G.M.B. NR. 178/1999
 • Hotărârea 170/2006 - Municipiul București - 06.07.2006

  HOTARAREnr. 170 din 2006-07-06 HOTARIRE 170 din 06/07/2006 PRIVIND EXCLUDEREA DIN LISTA SPATIILOR COMERCIALE SI DE PRESTARI DE SERVICII APROBATE PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 271/2002 A SPATIILOR CU ALTA DESTINATIE AFLATE IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI CIMITIRELOR SI CREMATORIILOR UMANE
 • Hotărârea 169/2006 - Municipiul București - 06.07.2006

  HOTARAREnr. 169 din 2006-07-06 HOTARIRE 169 din 06/07/2006 PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A PROPUNERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI PRIVIND TRANSMITEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI EDUCATIEI SI CERCETARII IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1, A TERENURILOR SPORTIVE SI CLADIRILOR AFERENTE ACESTORA, SITUATE LA INTERSECTIA DINTRE STR. ATHANASIE ENESCU CU STR. HERMAN OBERTH SI STR. COPILULUI (BAZA SPORTIVA CIRESARII), SECTOR 1 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 4/2016
 • Hotărârea 168/2006 - Municipiul București - 06.07.2006

  HOTARAREnr. 168 din 2006-07-06 HOTARIRE 168 din 06/07/2006 PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI, PRIN MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR A UNEI SOLICITARI PENTRU MODIFICAREA ORDONANTEI GUVERNULUI NR. 80/2001
 • Hotărârea 167/2006 - Municipiul București - 06.07.2006

  HOTARAREnr. 167 din 2006-07-06 HOTARIRE 167 din 06/07/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE (STUDIULUI DE FEZABILITATE) PENTRU BLOCUL V34B CU LUCRARILE EXTERIOARE AFERENTE DIN ANSAMBLUL VITAN DUDESTI
 • Hotărârea 166/2006 - Municipiul București - 06.07.2006

  HOTARAREnr. 166 din 2006-07-06 HOTARIRE 166 din 06/07/2006 PRIVIND MODIFICAREA HCGMB NR. 75/2001 REFERITOARE LA ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL SOCIETATII COMERCIALE "PRIMCOM" S.A. SE ABROGA POZ. 1 DIN ANEXA H.C.G.M.B. NR. 75/2001
 • Hotărârea 165/2006 - Municipiul București - 06.07.2006

  HOTARAREnr. 165 din 2006-07-06 HOTARIRE 165 din 06/07/2006 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 99/06.04.2000 PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL SOCIETATII COMERCIALE "PRIMCOM" S.A. MODIFICA ART. 1 AL H.C.G.M.B. NR. 99/2000
 • Hotărârea 164/2006 - Municipiul București - 06.07.2006

  HOTARAREnr. 164 din 2006-07-06 HOTARIRE 164 din 06/07/2006 PRIVIND MODIFICAREA HCGMB NR. 198/2004 REFERITOARE LA ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL SOCIETATII COMERCIALE "PRACTIC" S.A.
 • Hotărârea 163/2006 - Municipiul București - 06.07.2006

  HOTARAREnr. 163 din 2006-07-06 HOTARIRE 163 din 06/07/2006 PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SITUAT IN B-DUL VASILE MILEA F.N., SECTOR 6, IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6, IN VEDEREA REALIZARII UNOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC
 • Hotărârea 162/2006 - Municipiul București - 06.07.2006

  HOTARAREnr. 162 din 2006-07-06 HOTARIRE 162 din 06/07/2006 PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE ZONALE MODIFICATA PRIN HCGMB NR. 14/2008 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 306/2010 POZ. 25 SE COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 55/2011 POZ. 24 SE COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 56/2011
 • Hotărârea 161/2006 - Municipiul București - 06.07.2006

  HOTARAREnr. 161 din 2006-07-06 HOTARIRE 161 din 06/07/2006 PRIVIND DECLARAREA DE UTILITATE PUBLICA A LUCRARII DE INTERES LOCAL "REGULARIZAREA TRASEULUI BULEVARDULUI TUDOR VLADIMIRESCU, INTRE STR. CEDRILOR SI CALEA RAHOVEI"
 • Hotărârea 160/2006 - Municipiul București - 06.07.2006

  HOTARAREnr. 160 din 2006-07-06 HOTARIRE 160 din 06/07/2006 PRIVIND DECLARAREA DE UTILITATE PUBLICA A LUCRARII DE INTERES LOCAL "PASAJ DENIVELAT SUPERIOR BASARAB", IN ZONA BD. NICOLAE TITULESCU-SOS. ORHIDEELOR-INTERSECTIA CALEA PLEVNEI-CALEA GIULESTI-SOS. GROZAVESTI, SECTOR 1 SI 6
 • Hotărârea 159/2006 - Municipiul București - 06.07.2006

  HOTARAREnr. 159 din 2006-07-06 HOTARIRE 159 din 06/07/2006 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL TRASEU PASAJ DENIVELAT SUPRATERAN BASARAB
 • Hotărârea 158/2006 - Municipiul București - 27.06.2006

  HOTARAREnr. 158 din 2006-06-27 HOTARIRE 158 din 27/06/2006 PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, DOMNULUI MARCEL GUGUIANU
 • Hotărârea 157/2006 - Municipiul București - 27.06.2006

  HOTARAREnr. 157 din 2006-06-27 HOTARIRE 157 din 27/06/2006 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI ETAPEI II A PROIECTULUI "REABILITAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE IN BUCURESTI" - 50 DE UNITATI DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT
 • Hotărârea 156/2006 - Municipiul București - 27.06.2006

  HOTARAREnr. 156 din 2006-06-27 HOTARIRE 156 din 27/06/2006 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, A STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL DIRECTIEI GENERALE DE EVIDENTA A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCURESTI.
 • Hotărârea 155/2006 - Municipiul București - 27.06.2006

  HOTARAREnr. 155 din 2006-06-27 HOTARIRE 155 din 27/06/2006 PRIVIND APROBAREA SCHIMBARII DESTINATIEI SPATIILOR DE LA PARTERUL SI SUBSOLUL IMOBILULUI SITUAT IN CALEA VICTORIEI NR. 33-35, SECTOR 1
 • Hotărârea 154/2006 - Municipiul București - 27.06.2006

  HOTARAREnr. 154 din 2006-06-27 HOTARIRE 154 din 27/06/2006 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI LA PROIECTUL "CITIES"
 • Hotărârea 153/2006 - Municipiul București - 27.06.2006

  HOTARAREnr. 153 din 2006-06-27 HOTARIRE 153 din 27/06/2006 PRIVIND RAPORTAREA DE CATRE PRIMARIILE SECTOARELOR 1 - 6, A DATELOR REFERITOARE LA BUGETELE PROPRII
 • Hotărârea 152/2006 - Municipiul București - 27.06.2006

  HOTARAREnr. 152 din 2006-06-27 ANULATA PRIN DECIZIA CIVILA NR. 1937/22.09.2008 A CURTII DE APEL BUCURESTI, IN DOSARUL NR. 21535/3/2007, RAMASA DEFINITIVA SI IREVOCABILA PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE "STRADA ORLANDO"
 • Hotărârea 151/2006 - Municipiul București - 27.06.2006

  HOTARAREnr. 151 din 2006-06-27 HOTARIRE 151 din 27/06/2006 PRIVIND APROBAREA "DELIMITARII SPATIULUI PUBLIC AFERENT DIAMETRALEI N-S, ETAPA 1, PE TRONSONUL - BUZESTI - BERZEI - VASILE PARVAN" IN CADRUL IN CADRUL "P.U.Z." DUBLAREA DIAMETRALEI N-S PE TRONSONUL BUZESTI - BERZEI - VASILE PARVAN - B.P. HASDEU - URANUS - CALEA RAHOVEI. SUSPENDATA PANA LA SOLUTIONAREA IREVOCABILA A DOSARULUI NR. 52450/3/2010, PRIN DECIZIA CIVILA PRONUNTATA DE INSTANTA CURTII DE APEL - SECTIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL IN DOSARUL NR. 22382/3/2011 ANULATA PRIN SENTINTA CIVILA NR. 1619/01.02.2013, PRONUNTATA DE CATRE TRIBUNALUL CLUJ-SECTIA MIXTA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV, IN DOSARUL NR. 5256/117/2011, RAMASA IREVOCABILA PRIN DECIZIA CIVILA NR. 9867/17.10.2013 A CURTII DE APEL CLUJ
 • Hotărârea 150/2006 - Municipiul București - 09.06.2006

  HOTARAREnr. 150 din 2006-06-09 HOTARIRE 150 din 09/06/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU PROIECTUL DE INVESTITII "LINIE DE METROU GARA DE NORD - AEROPORTUL INTERNATIONAL HENRI COANDA" ABROGATA PRIN HCGMB NR. 292/2007
 • Hotărârea 149/2006 - Municipiul București - 01.06.2006

  HOTARAREnr. 149 din 2006-06-01 HOTARIRE 149 din 01/06/2006 PRIVIND PROROGAREA TERMENULUI PREVAZUT LA ART. 1 DIN HCGMB NR. 15/2006
 • Hotărârea 148/2006 - Municipiul București - 01.06.2006

  HOTARAREnr. 148 din 2006-06-01 HOTARIRE 148 din 01/06/2006 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2005
 • Hotărârea 147/2006 - Municipiul București - 01.06.2006

  HOTARAREnr. 147 din 2006-06-01 HOTARIRE 147 din 01/06/2006 PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADITIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE A SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI, PRIN CARE SE REESALONEAZA OBLIGATIILE S.C. APA NOVA BUCURESTI SI SE MODIFICA PERIOADA DE EVALUARE PENTRU NIVELUL DE SERVICIU A7 - APA FACTURATA CA PROCENT DIN APA PRODUSA
 • Hotărârea 146/2006 - Municipiul București - 01.06.2006

  HOTARAREnr. 146 din 2006-06-01 HOTARIRE 146 din 01/06/2006 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI CADRU DE INCHIRIERE CU S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL BUCURESTI BANEASA S.A. SI IMPUTERNICIREA PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SA NEGOCIEZE SI SA SEMNEZE RESPECTIVUL CONTRACT DE INCHIRIERE
 • Hotărârea 145/2006 - Municipiul București - 01.06.2006

  HOTARAREnr. 145 din 2006-06-01 HOTARIRE 145 din 01/06/2006 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU INVESTITIA "REABILITAREA ZONELOR URBANE CU DEFICIT MAJOR IN RETELE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE, ZONELE CAPIDAVA, PETRICANI, PLUMBUITA SI ION CREANGA DIN SECTORUL 2" ANEXA SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 321/2008 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 335/2009
 • Hotărârea 144/2006 - Municipiul București - 01.06.2006

  HOTARAREnr. 144 din 2006-06-01 HOTARIRE 144 din 01/06/2006 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU INVESTITIA "REABILITAREA ZONELOR URBANE CU DEFICIT MAJOR IN RETELE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE, ZONELE CAPIDAVA, PETRICANI, PLUMBUITA SI ION CREANGA DIN SECTORUL 2" SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 46/2010
 • Hotărârea 143/2006 - Municipiul București - 01.06.2006

  HOTARAREnr. 143 din 2006-06-01 HOTARIRE 143 din 01/06/2006 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU INVESTITIA "REABILITAREA ZONELOR URBANE CU DEFICIT MAJOR IN RETELE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE, ZONA ALEXANDRIEI DIN SECTORUL 5"
 • Hotărârea 142/2006 - Municipiul București - 01.06.2006

  HOTARAREnr. 142 din 2006-06-01 HOTARIRE 142 din 01/06/2006 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU INVESTITIA "REABILITAREA ZONELOR URBANE CU DEFICIT MAJOR IN RETELELE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE, ZONELE APARATORII PATRIEI SI PROGRESULUI DIN SECTORUL 4" SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 214/2009 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 215/2009
 • Hotărârea 141/2006 - Municipiul București - 01.06.2006

  HOTARAREnr. 141 din 2006-06-01 HOTARIRE 141 din 01/06/2006 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU INVESTITIA "EXTINDEREA RETELELOR DE APA SI CANALIZARE IN CARTIERUL OLIMPIA DIN SECTORUL 3"
 • Hotărârea 140/2006 - Municipiul București - 01.06.2006

  HOTARAREnr. 140 din 2006-06-01 HOTARIRE 140 din 01/06/2006 PRIVIND IMPUTERNICIREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR LA S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI - REBU S.A. IN VEDEREA VOTULUI PENTRU ACHIZITIONAREA UNUI TEREN CATRE S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI - REBU S.A.
 • Hotărârea 139/2006 - Municipiul București - 01.06.2006

  HOTARAREnr. 139 din 2006-06-01 HOTARIRE 139 din 01/06/2006 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 36/2005 REFERITOARE LA ACORDAREA UNOR GRATUITATI ANUMITOR CATEGORII DE CALATORI
 • Hotărârea 138/2006 - Municipiul București - 01.06.2006

  HOTARAREnr. 138 din 2006-06-01 HOTARIRE 138 din 01/06/2006 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII, REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL ADMINISTRATIEI GRADINA ZOOLOGICA ANULATA PARTIAL PRIN HCGMB NR. 132/2009 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 7/2010> SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 174/2010 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 296/2010
 • Hotărârea 137/2006 - Municipiul București - 01.06.2006

  HOTARAREnr. 137 din 2006-06-01 HOTARIRE 137 din 01/06/2006 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC ISI INCETEAZA APLICABILITATEA ART. 2 ALIN. 4 DIN H.C.G.M.B. NR. 85/1999 ABROGATA PRIN HCGMB NR. 353/2007
 • Hotărârea 136/2006 - Municipiul București - 01.06.2006

  HOTARAREnr. 136 din 2006-06-01 HOTARIRE 136 din 01/06/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE (STUDIU DE FEZABILITATE) PENTRU BLOCUL 11 (SC. 3 SI 4) CU LUCRARILE EXTERIOARE AFERENTE DIN ANSAMBLUL DESISULUI, STR. CETATEA DE BALTA NR. 124, SECTOR 6, BUCURESTI
 • Hotărârea 135/2006 - Municipiul București - 01.06.2006

  HOTARAREnr. 135 din 2006-06-01 HOTARIRE 135 din 01/06/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNIC-O-ECONOMICE (STUDIU DE FEZABILITATE) PENTRU BLOCUL 10 (SC. 1 SI 2) CU LUCRARILE EXTERIOARE AFERENTE DIN ANSAMBLUL DESISULUI, STR. CETATEA DE BALTA NR. 122, SECTOR 6, BUCURESTI
 • Hotărârea 134/2006 - Municipiul București - 01.06.2006

  HOTARAREnr. 134 din 2006-06-01 HOTARIRE 134 din 01/06/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "MODERNIZARE RETEA DE TERMOFICARE 2 DN 800 CALEA FLOREASCA, CAMIN CS 12 DINAMO-CAMIN STAVILAR" SI INCLUDEREA ACESTUIA IN OBIECTIVUL DE INVESTITII "REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" COFINANTAT DIN CREDITE BEI SI BDCE
 • Hotărârea 133/2006 - Municipiul București - 01.06.2006

  HOTARAREnr. 133 din 2006-06-01 HOTARIRE 133 din 01/06/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII DISPECER PENTRU 24 PUNCTE TERMICE, ANSAMBLUL BERCENI - OLTENITA SI BERCENI - GIURGIU SI INCLUDEREA ACESTUIA IN OBIECTIVUL DE INVESTITII REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI COFINANTAT DIN CREDITE BEI SI BDCE
 • Hotărârea 132/2006 - Municipiul București - 01.06.2006

  HOTARAREnr. 132 din 2006-06-01 HOTARIRE 132 din 01/06/2006 PRIVIND TRECEREA IMOBILULUI SITUAT IN BDUL NICOLAE GRIGORESCU NR. 10-12, SECTOR 3 DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 IN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI ADMINISTRATIEI SI INTERENELOR
 • Hotărârea 131/2006 - Municipiul București - 01.06.2006

  HOTARAREnr. 131 din 2006-06-01 HOTARIRE 131 din 01/06/2006 PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE PREDARE-PRIMIRE INTRE MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR SI CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A LUCRARILOR DE ARTA MONUMENTALA: PLACA COMEMORATIVA " EUROPA PATRIMONIU COMUN" SI ANSAMBLUL MONUMENTAL "IULIU MANIU - STATUIA "IULIU MANIU" SI LUCRAREA "COPAC"
 • Hotărârea 130/2006 - Municipiul București - 01.06.2006

  HOTARAREnr. 130 din 2006-06-01 HOTARIRE 130 din 01/06/2006 PRIVIND APROBAREA ELABORARII STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU COMBATEREA EXCESULUI DE UMIDITATE A SOLULUI IN ZONA DE NORD A MUNICIPIULUI BUCURESTI PE SECTORUL SITUAT INTRE LINIA DE CALE FERATA DE CENTURA SI LINIA DE CALE FERATA BUCURESTI CONSTANTA
 • Hotărârea 129/2006 - Municipiul București - 01.06.2006

  HOTARAREnr. 129 din 2006-06-01 HOTARIRE 129 din 01/06/2006 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI 1 LA HOTARAREA C.G.M.B. 224/2005 PRIVIND PROCEDURA DE EDITARE, PUBLICARE SI DIFUZARE A MONITORULUI OFICIAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 130/2011
 • Hotărârea 128/2006 - Municipiul București - 01.06.2006

  HOTARAREnr. 128 din 2006-06-01 HOTARIRE 128 din 01/06/2006 PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE PROPRIETATI INTRE TERENURILE PROPRIETATEA SC ISROM GRUP CONSTRUCT S.R.L. IN SUPRAFATE TOTALA DE 2683,01 M.P. SITUATE IN ZONA B-DUL ALEXANDRU OBREGIA/ ALEEA TERASEI, SECTOR 4, SI UN TERENIN SUPRAFATA DE 2682,92 M.P. SITUAT IN ACEEASI ZONA, APARTINAND MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 127/2006 - Municipiul București - 01.06.2006

  HOTARAREnr. 127 din 2006-06-01 HOTARIRE 127 din 01/06/2006 PRIVIND REPARTIZAREA LA BUGETELE SECTOARELOR A UNOR SUME DE LA BUGETUL DE STAT APROBATE MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL DIN INSTITUTIILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT
 • Hotărârea 126/2006 - Municipiul București - 01.06.2006

  HOTARAREnr. 126 din 2006-06-01 HOTARIRE 126 din 01/06/2006 PRIVIND APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE CENTRALIZATE ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2005
 • Hotărârea 125/2006 - Municipiul București - 22.05.2006

  HOTARAREnr. 125 din 2006-05-22 HOTARIRE 125 din 22/05/2006 PRIVIND APROBAREA DEMARARII PROCEDURILOR SPECIFICE PARTENERIATULUI PUBLIC-PRIVAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "ARENA BUCURESTILOR"
 • Hotărârea 124/2006 - Municipiul București - 22.05.2006

  HOTARAREnr. 124 din 2006-05-22 HOTARIRE 124 din 22/05/2006 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE PREFEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "ARENA BUCURESTILOR"
 • Hotărârea 123/2006 - Municipiul București - 18.05.2006

  HOTARAREnr. 123 din 2006-05-18 HOTARIRE 123 din 18/05/2006 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL POLITIEI COMUNITARE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SE ABROGA ART. 2 PRIN HCGMB NR. 414/2008
 • Hotărârea 122/2006 - Municipiul București - 18.05.2006

  HOTARAREnr. 122 din 2006-05-18 HOTARIRE 122 din 18/05/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII " MODERNIZARE RETEA PRIMARA CAMINE DE TERMOFICARE C7 POD CONSTANTA - CB 2, BUCURESTII NOI"
 • Hotărârea 121/2006 - Municipiul București - 18.05.2006

  HOTARAREnr. 121 din 2006-05-18 HOTARIRE 121 din 18/05/2006 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "EXTINDEREA RETELELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN ZONE DEFICITARE ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI"
 • Hotărârea 120/2006 - Municipiul București - 18.05.2006

  HOTARAREnr. 120 din 2006-05-18 HOTARIRE 120 din 18/05/2006 PRIVIND APROBAREAINDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU INVESTITIA "EXTINDERE RETELE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE PE UNELE STRAZI DE PAMANT LOCALIZATE IN MUNICIPIUL BUCURESTI SI PRELUNGIREA COLECTORULUI DN 120 CM - ZONA DE NORD"
 • Hotărârea 119/2006 - Municipiul București - 18.05.2006

  HOTARAREnr. 119 din 2006-05-18 HOTARIRE 119 din 18/05/2006 PRIVIND IMPUTERNICITREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA COOPERAREA SAU ASOCIEREA CU PERSOANE JURIDICE ROMANE SAU STRAINE, CU ORGANIZATII NEGUVERNAMENTALE SI CU ALTI PARTENERI SOCIALI IN VEDEREA REALIZARII CENTRULUI DE AGREMENT PANTELIMON - AQUA PARK
 • Hotărârea 118/2006 - Municipiul București - 18.05.2006

  HOTARAREnr. 118 din 2006-05-18 HOTARIRE 118 din 18/05/2006 PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE COOPERARE INTRE PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI, INTERNATIONAL STUDENT TRAVEL CONFEDERATION (ISTC) SI ASOCIATIA PENTRU SPRIJINIREA TINERILOR, STUDENTILOR SI PROFESORILOR (ASYST)
 • Hotărârea 117/2006 - Municipiul București - 04.05.2006

  HOTARAREnr. 117 din 2006-05-04 HOTARIRE 117 din 04/05/2006 PRIVIND DESEMNAREA UNUI MEMBRU AL CGMB IN COMISIA DE SOLUTIONARE A INTAMPINARILOR IN VEDEREA EXPROPRIERII TERENULUI SITUAT IN STR. ION BAIULESCU NR. 59 BIS, SECTOR 5, CE CUPRINDE ZONA DE PROTECTIE SANITARA A LUCRARILOR "ALIMENTAREA CU UTILITATI A ANSAMBLULUI DE LOCUINTE DIN STR. ION USURELU, DECTOR 5"
 • Hotărârea 116/2006 - Municipiul București - 04.05.2006

  HOTARAREnr. 116 din 2006-05-04 HOTARIRE 116 din 04/05/2006 PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 A UNUI TEREN NECESAR REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "LICEUL DE COREGRAFIE" ABROGA H.C.G.M.G. NR. 91/1998
 • Hotărârea 115/2006 - Municipiul București - 04.05.2006

  HOTARAREnr. 115 din 2006-05-04 HOTARIRE 115 din 04/05/2006 PRIVIND TRANSMITEREA IMOBILULUI SITUAT IN STR. LIPSCANI NR. 86-88, SECTOR 3, IN ADMINISTRAREA CENTRULUI DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - ARCUB ABROGA DECIZIA PMB NR. 1061/1990
 • Hotărârea 114/2006 - Municipiul București - 04.05.2006

  HOTARAREnr. 114 din 2006-05-04 HOTARIRE 114 din 04/05/2006 PRIVIND TRANSMITEREA UNUI SECTOR DE DRUM DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI IN ADMINISTRAREA COMPANIEI NATIONALE DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA
 • Hotărârea 113/2006 - Municipiul București - 04.05.2006

  HOTARAREnr. 113 din 2006-05-04 HOTARIRE 113 din 04/05/2006 PRIVIND APROBAREA ASOCIERII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 CU CENTRAS - CENTRUL DE ASISTENTA PENTRU ORGANIZATII NEGUVERNAMENTALE, IN VEDEREA REALIZARII PROIECTULUI "PARTICIPAREA TINERILOR LA ADMINISTRAREA LOCALA (PAL - TIN)
 • Hotărârea 112/2006 - Municipiul București - 04.05.2006

  HOTARAREnr. 112 din 2006-05-04 HOTARIRE 112 din 04/05/2006 PRIVIND APROBAREA ASOCIERII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 CU ASOCIATIA CLUB SPORTIV VIP SPORT, IN VEDEREA REALIZARII PROIECTULUI "CUPA SECTORULUI 1"
 • Hotărârea 111/2006 - Municipiul București - 04.05.2006

  HOTARAREnr. 111 din 2006-05-04 HOTARIRE 111 din 04/05/2006 PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNULNROMANIEI A PROPUNERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI DE GUVERN PRIVINDTRECEREA UNOR IMOBILE DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI DIN ADMINISTRAREA AGENTIEI NATIONALE PENTRU SPORT, PRIN COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL "LIA MANOLIU" BUCURESTI, IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 110/2006 - Municipiul București - 04.05.2006

  HOTARAREnr. 110 din 2006-05-04 HOTARIRE 110 din 04/05/2006 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 129/2005 REFERITOARE LA ADERAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI LA RETEAUA +30 NETWORK
 • Hotărârea 109/2006 - Municipiul București - 04.05.2006

  HOTARAREnr. 109 din 2006-05-04 HOTARIRE 109 din 04/05/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII MODERNIZARE RETEA PRIMARA CAMINE DE TERMOFICARE CJ PAJURA - C3 MARMURA
 • Hotărârea 108/2006 - Municipiul București - 04.05.2006

  HOTARAREnr. 108 din 2006-05-04 HOTARIRE 108 din 04/05/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII MODERNIZARE RETEA PRIMARA CENTRALA DE TERMOFICARE (CT) CASA PRESEI - CAMIN TERMOFICARE CJ 17
 • Hotărârea 107/2006 - Municipiul București - 04.05.2006

  HOTARAREnr. 107 din 2006-05-04 HOTARIRE 107 din 04/05/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII DOTAREA CONSUMATORILOR RACORDATI LA STATIILE CENTRALIZATE (SC) CU MODULE TERMICE - SECTOR 3
 • Hotărârea 106/2006 - Municipiul București - 04.05.2006

  HOTARAREnr. 106 din 2006-05-04 HOTARIRE 106 din 04/05/2006 PRIVIND ATRIBUIREA DE DENUMIRI PENTRU DOUA ARTERE DE CIRCULATIE SITUATE IN SECTORUL 6, BUCURESTI, ARTERE DE CIRCULATIE NOU CREATE IN URMA CONSTITUIRII PARCELARILOR IN BAZA LEGII NR. 18/1991
 • Hotărârea 105/2006 - Municipiul București - 04.05.2006

  HOTARAREnr. 105 din 2006-05-04 HOTARIRE 105 din 04/05/2006 PRIVIND AMPLASAREA PE DOMENIUL PUBLIC A RETELELOR TEHNICO-EDILITARE SI A ECHIPAMENTELOR TEHNICE AFERENTE
 • Hotărârea 104/2006 - Municipiul București - 04.05.2006

  HOTARAREnr. 104 din 2006-05-04 HOTARIRE 104 din 04/05/2006 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. 126/2004 PRIVIND "CONDITIILE DE REFACERE A SISTEMULUI RUTIER SI PIETONAL DE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI"
 • Hotărârea 103/2006 - Municipiul București - 04.05.2006

  HOTARAREnr. 103 din 2006-05-04 HOTARIRE 103 din 04/05/2006 PRIVIND CORELAREA LUCRARILOR DE MODERNIZARE/ REABILITARE DDRUMURI CU RIDICAREA LA COTA A ECHIPAMENTELOR RETELELOR EDILITARE SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 212/2017
 • Hotărârea 102/2006 - Municipiul București - 04.05.2006

  HOTARAREnr. 102 din 2006-05-04 HOTARIRE 102 din 04/05/2006 PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIA CIMITIRELOR SI CREMATORIILOR UMANE A SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE SITUAT IN STR. TURNU MAGURELE NR. 17, SECTOR 4
 • Hotărârea 101/2006 - Municipiul București - 04.05.2006

  HOTARAREnr. 101 din 2006-05-04 HOTARIRE 101 din 04/05/2006 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI COTIZATIEI ANUALE A PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI CATRE ASOCIATIA METROPOLIS-CGLU
 • Hotărârea 100/2006 - Municipiul București - 04.05.2006

  HOTARAREnr. 100 din 2006-05-04 HOTARIRE 100 din 04/05/2006 PRIVIND CONCESIONAREA UNUI TEREN, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN SUPRAFATA DE 518 M.P., SITUAT IN STR. POLIZU NR. 6, SECTOR 1, PENTRU EXTINDEREA CLADIRII CU DESTINATIE DE HOTEL
 • Hotărârea 99/2006 - Municipiul București - 04.05.2006

  HOTARAREnr. 99 din 2006-05-04 HOTARIRE 99 din 04/05/2006 PRIVIND TRANSMITEREA SPATIULUI SITUAT IN STR. MURGUTA NR. 2, BL. 7, SECTOR 6, IN SUPRAFATA DE 57,40 M.P. IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 6
 • Hotărârea 98/2006 - Municipiul București - 04.05.2006

  HOTARAREnr. 98 din 2006-05-04 HOTARIRE 98 din 04/05/2006 PRIVIND TRANSMITEREA CU TITLU GRATUIT A IMOBILULUI SITUAT IN CALEA VICTORIEI NR. 174, SECTOR 1, IN PROPRIETATEA REPUBLICII FEDERALE GERMANIA
 • Hotărârea 97/2006 - Municipiul București - 04.05.2006

  HOTARAREnr. 97 din 2006-05-04 HOTARIRE 97 din 04/05/2006 PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE ZONALE MODIFICATA PRIN HCGMB NR. 18/2008
 • Hotărârea 96/2006 - Municipiul București - 04.05.2006

  HOTARAREnr. 96 din 2006-05-04 HOTARARE 96 din 04/05/2006 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 PENTRU COOPERAREA SI ASOCIEREA IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII LUCRARILOR DE REABILITARE SI REAMENAJARE A TERENURILOR SPORTIVE DIN UNITATILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR
 • Hotărârea 95/2006 - Municipiul București - 04.05.2006

  HOTARAREnr. 95 din 2006-05-04 HOTARIRE 95 din 04/05/2006 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI CONSILULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2006
 • Hotărârea 94/2006 - Municipiul București - 13.04.2006

  HOTARAREnr. 94 din 2006-04-13 HOTARIRE 94 din 13/04/2006 PRIVIND ELIBERAREA DOMNULUI ION COCORA DIN FUNCTIA DE DIRECTOR AL TEATRULUI DE PROIECTE CULTURALE "THEATRUM MUNDI" SI INCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA, URMARE A INDEPLINIRII CONDITIILOR LEGALE DE PENSIONARE SI DETASAREA DOMNULUI GEORGE IVASCU PENTRU A INDEPLINI ATRIBUTIILE FUNCTIEI DE DIRECTOR AL INSTITUTIEI
 • Hotărârea 93/2006 - Municipiul București - 13.04.2006

  HOTARAREnr. 93 din 2006-04-13 HOTARIRE 93 din 13/04/2006 PRIVIND TRANSMITEREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 9.080 MP SITUAT IN MUNICIPIUL BUCURESTI, ANSAMBLUL DE LOCUINTE CONSTANTIN BRANCUSI, SECTOR 6, DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6
 • Hotărârea 92/2006 - Municipiul București - 13.04.2006

  HOTARAREnr. 92 din 2006-04-13 HOTARIRE 92 din 13/04/2006 PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, SITUAT IN STR. IULIU BARASCH, SECTOR 3, IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3, IN VEDEREA REALIZARII UNEI UNITATI DE INVATAMANT IN ASOCIERE CU GRADINITA "LAUDER REUT"
 • Hotărârea 91/2006 - Municipiul București - 13.04.2006

  HOTARAREnr. 91 din 2006-04-13 HOTARIRE 91 din 13/04/2006 PRIVIND TRANSMITEREA CATRE MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI A CERERII DE INITIERE A UNEI HOTARARI DE GUVERN PRIVIND TRANSMITEREA IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 A TERENULUI SITUAT IN STR. MAXIMILIAN POPPER NR. 30, SECTOR 3, IN SUPRAFATA DE 795,80 MP SE ABROGA ART. 3 PRIN HCGMB NR. 235/2008
 • Hotărârea 90/2006 - Municipiul București - 13.04.2006

  HOTARAREnr. 90 din 2006-04-13 HOTARIRE 90 din 13/04/2006 PRIVIND TRANSMITEREA CATRE MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI A CERERII DE INITIERE A UNEI HOTARARI DE GUVERN PRIVIND TRANSMITEREA IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 A TERENULUI SITUAT IN STR. VIRTUTII NR. 22, IN SUPRAFATA DE 1092,81 M.P.
 • Hotărârea 89/2006 - Municipiul București - 13.04.2006

  HOTARAREnr. 89 din 2006-04-13 HOTARIRE 89 din 13/04/2006 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA 01.05 - 31.07.2006
 • Hotărârea 88/2006 - Municipiul București - 13.04.2006

  HOTARAREnr. 88 din 2006-04-13 HOTARIRE 88 din 13/04/2006 PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE PRIETENIE SU COOPERARE INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI (ROMANIA) SI ORASUL AMMAN (REGATUL HASEMIT AL IORDANIEI)
 • Hotărârea 87/2006 - Municipiul București - 13.04.2006

  HOTARAREnr. 87 din 2006-04-13 HOTARIRE 87 din 13/04/2006 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL SI A REGULAMENTULUI-CADRU DE DELEGARE A SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL DE PERSOANE PE TRASEE SECUNDARE
 • Hotărârea 86/2006 - Municipiul București - 13.04.2006

  HOTARAREnr. 86 din 2006-04-13 HOTARIRE 86 din 13/04/2006 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU INVESTITIA "RETEA METROPOLITANA DE FIBRA OPTICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU TELECOMUNICATII - NETCITY"
 • Hotărârea 85/2006 - Municipiul București - 13.04.2006

  HOTARAREnr. 85 din 2006-04-13 HOTARIRE 85 din 13/04/2006 PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE ZONALE MODIFICATA PRIN HCGMB NR. 28/2008 POZ.44 SE COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 54/2011 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 87/2011
 • Hotărârea 84/2006 - Municipiul București - 13.04.2006

  HOTARAREnr. 84 din 2006-04-13 HOTARIRE 84 din 13/04/2006 PRIVIND CONCESIONAREA, PRIN LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 250 M.P., SITUAT IN STR. TARGU FRUMOS NR. 11-13, SECTOR 4, PENTRU REALIZAREA UNEI CLADIRI CU DESTINATIA DE SPATIU COMERCIAL
 • Hotărârea 83/2006 - Municipiul București - 13.04.2006

  HOTARAREnr. 83 din 2006-04-13 HOTARIRE 83 din 13/04/2006 PRIVIND APROBAREA FARA LICITATIE A UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, SITUAT ADIACENT IMOBILULUI DIN ALEEA ZANELOR NR. 9, SECTOR 4, IN SUPRAFATA DE 80 M.P., PENTRU EXTINDEREA LOCUINTEI
 • Hotărârea 82/2006 - Municipiul București - 13.04.2006

  HOTARAREnr. 82 din 2006-04-13 HOTARIRE 82 din 13/04/2006 PRIVIND CONCESIONAREA FARA LICITATIE A UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, SITUAT ADIACENT IMOBILULUI DIN STR. SIBIEL NR. 3 A, SECTOR 4, IN SUPRAFATA DE 80 M.P., PENTRU EXTINDEREA LOCUINTEI
 • Hotărârea 81/2006 - Municipiul București - 13.04.2006

  HOTARAREnr. 81 din 2006-04-13 HOTARIRE 81 din 13/04/2006 PRIVIND CONCESIONAREA, PRIN LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN SUPRAFATA DE 180 M.P., SITUAT IN STR. SIRENELOR NR. 24, SECTOR 5, PENTRU REALIZAREA UNEI CLADIRI CU DESTINATIA DE LOCUINTE
 • Hotărârea 80/2006 - Municipiul București - 13.04.2006

  HOTARAREnr. 80 din 2006-04-13 HOTARIRE 80 din 13/04/2006 PRIVIND CONCESIONAREA, FARA LICITATIE A UNUI TEREN, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN SUPRAFATA DE 110 M.P., SITUAT ADIACENT IMOBILULUI DIN STR. ALEXANDRINA NR. 40, SECTOR 1, PENTRU REALIZAREA EXTINDERII UNEI CLADIRI CU DESTINATIA DE BIROURI
 • Hotărârea 79/2006 - Municipiul București - 13.04.2006

  HOTARAREnr. 79 din 2006-04-13 HOTARIRE 79 din 13/04/2006 PRIVIND CONCESIONAREA, PRIN LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN SUPRAFATA DE 250 M.P., SITUAT IN CALEA FERENTARI NR. 81, SECTOR 5, PENTRU REALIZAREA UNEI CLADIRI CU DESTINATIA DE COMERT, PRESTARI SERVICII SI BIROURI
 • Hotărârea 78/2006 - Municipiul București - 13.04.2006

  HOTARAREnr. 78 din 2006-04-13 HOTARIRE 78 din 13/04/2006 PRIVIND CONCESIONAREA, PRIN LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN SUPRAFATA DE 230 M.P., SITUAT IN STR. BREAZA (FOSTA STR. LABORATR NR. 123), SECTOR 3, PENTRU REALIZAREA UNEI CLADIRI CU DESTINATIA DE SPATIU COMERCIAL
 • Hotărârea 77/2006 - Municipiul București - 13.04.2006

  HOTARAREnr. 77 din 2006-04-13 HOTARIRE 77 din 13/04/2006 PRIVIND CONCESIONAREA, PRIN LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN SUPRAFATA DE 378,93 M.P., ADIACENT IMOBILULUI DIN STR. NEAJLOVULUI NR. 7, SECTOR 1, NECESAR REALIZARII UNEI CLADIRI CU DESTINATIA DE STUDIO DE INREGISTRARI
 • Hotărârea 76/2006 - Municipiul București - 13.04.2006

  HOTARAREnr. 76 din 2006-04-13 HOTARIRE 76 din 13/04/2006 PRIVIND CONCESIONAREA, PRIN LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN SITUAT IN STR. BANU ANTONACHE NR. 57, SECTOR 1 (LOTUL 2), IN SUPRAFATA DE 193,70 M.P., PENTRU REALIZAREA UNEI CLADIRI CU DESTINATIA DE LOCUINTA, BIROURI DI SPATII COMERCIALE
 • Hotărârea 75/2006 - Municipiul București - 13.04.2006

  HOTARAREnr. 75 din 2006-04-13 HOTARIRE 75 din 13/04/2006 PRIVIND CONCESIONAREA, PRIN LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN SITUAT IN STR. BANU ANTONACHE NR. 57, SECTOR 1 (LOTUL 1), IN SUPRAFATA DE 173 M.P., PENTRU REALIZAREA UNEI CLADIRI CU DESTINATIA DE LOCUINTA, BIROURI SI SPATII COMERCIALE
 • Hotărârea 74/2006 - Municipiul București - 13.04.2006

  HOTARAREnr. 74 din 2006-04-13 HOTARIRE 74 din 13/04/2006 PRIVIND CONCESIONAREA, PRIN LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN SUPRAFATA DE 488,00 M.P., SITUAT IN STR. VIRGIL PLESOIANU NR. 17-19, SECTOR 1, PENTRU REALIZAREA UNEI CLADIRI CU DESTINATIA DE LOCUINATA UNIFAMILIALA
 • Hotărârea 73/2006 - Municipiul București - 13.04.2006

  HOTARAREnr. 73 din 2006-04-13 HOTARIRE 73 din 13/04/2006 PRIVIND CONCESIONAREA FARA LICITATIE A UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 270 M.P., SITUAT ADIACENT IMOBILULUI DIN STR. CAUZASI NR. 27, SECTOR 3, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU EXTINDEREA UNEI CONSTRUCTII CU DESTINATIA DE HOTEL
 • Hotărârea 72/2006 - Municipiul București - 06.04.2006

  HOTARAREnr. 72 din 2006-04-06 HOTARIRE 72 din 06/04/2006 PRIVIND TRANSMITEREA, FARA PLATA, A TERENULUI SITUAT IN MUNICIPIUL BUCURESTI, STR. PARCULUI NR. 67-79, SECTOR 1, DIN PROPRIETATEA AGENTIEI NATIONALE PENTRU LOCUINTE, IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI AGENTIEI NATIONALE PENTRU LOCUINTE, IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1, IN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINTE PRIN CREDIT IPOTECAR SI PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR DE VIABILIZARE
 • Hotărârea 71/2006 - Municipiul București - 06.04.2006

  HOTARAREnr. 71 din 2006-04-06 HOTARIRE 71 din 06/04/2006 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 156/2001 REFERITOARE LA APROBAREA NORMELOR PRIVIND DESFASURAREA TRANSPORTULUI IN COMUN IN MIJLOACELE DE TRANSPORT ALE RATB SI MODUL DE SANCTIONARE A ABATERILOR SAVARSITE MODIFICA ALIN. 1 AL ART. 10 DIN H.C.G.M.B. NR. 156/2001
 • Hotărârea 70/2006 - Municipiul București - 06.04.2006

  HOTARAREnr. 70 din 2006-04-06 HOTARIRE 70 din 06/04/2006 PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE PREDARE-PRELUATE A 40 DE AUTOBUZE MARCA IVECO INCHEIAT INTRE CANCELARIA PRIMULUI MINISTRU SI CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 69/2006 - Municipiul București - 06.04.2006

  HOTARAREnr. 69 din 2006-04-06 HOTARIRE 69 din 06/04/2006 PRIVIND APROBAREA STRATEGIEIPRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI DE PUNERE IN CONFORMITATE CU BUNA PRACTICA INDUSTRIALA SI CU PREVEDERILE LEGISLATIEI SPECIFICE A RETELELOR DE ALIMENTARE CU APA IN AVALUL A 126 DE STATII DE HIDROFOR (RETELELE TELESCOPICE) MODIFICATA PRIN HCGMB NR. 55/2009
 • Hotărârea 68/2006 - Municipiul București - 06.04.2006

  HOTARAREnr. 68 din 2006-04-06 HOTARIRE 68 din 06/04/2006 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI 1 LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 82/2005 CUPRINZAND INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIILOR DE FEZABILITATE PENTRU REALIZAREA INVESTITIEI " EXTINDERE RETELE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE"
 • Hotărârea 67/2006 - Municipiul București - 06.04.2006

  HOTARAREnr. 67 din 2006-04-06 HOTARIRE 67 din 06/04/2006 PRIVIND INCHIRIEREA PRIN LICITATIE DESCHISA A CLUBULUI DE AGREMENT "LA CLUB" DE CATRE ADMINISTRATIA LACURI PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI
 • Hotărârea 66/2006 - Municipiul București - 06.04.2006

  HOTARAREnr. 66 din 2006-04-06 HOTARIRE 66 din 06/04/2006 PRIVIND APROBAREA NORMELOR PRIVIND ASIGURAREA NUMARULUI MINIM DE LOCURI DE PARCARE PENTRU NOILE CONSTRUCTII SI AMENAJARI AUTORIZATE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI APROSPECTELOR NECESARE UNEI CORECTE FUNCTIONARI A ARTERELOR DE CIRCULATIE
 • Hotărârea 65/2006 - Municipiul București - 06.04.2006

  HOTARAREnr. 65 din 2006-04-06 HOTARIRE 65 din 06/04/2006 PRIVIND APROBAREA COOPERARII INTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 6 SI FUNDATIA " SF. iRINA", IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI "CENTRUL DE INGRIJIRI PALIATIVE SF. IRINA"
 • Hotărârea 64/2006 - Municipiul București - 06.04.2006

  HOTARAREnr. 64 din 2006-04-06 HOTARIRE 64 din 06/04/2006 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL AGENTIEI DE REGLEMENTARE A NIVELELOR DE SERVICII APA-CANAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI (ARBAC) PE ANUL 2006
 • Hotărârea 63/2006 - Municipiul București - 06.04.2006

  HOTARAREnr. 63 din 2006-04-06 HOTARIRE 63 din 06/04/2006 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI CA MEMBRU AL ASOCIATIEI MUNICIPIILOR DIN ROMANIA
 • Hotărârea 62/2006 - Municipiul București - 06.04.2006

  HOTARAREnr. 62 din 2006-04-06 HOTARIRE 62 din 06/04/2006 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI COTIZATIEI ANUALE A PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI CATRE ASOCIATIA EUROCITIES
 • Hotărârea 61/2006 - Municipiul București - 06.04.2006

  HOTARAREnr. 61 din 2006-04-06 HOTARIRE 61 din 06/04/2006 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII INDICATORILOR STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU CONSOLIDAREA IMOBILULUI DIN STR. C. A. ROSETTI NR. 25, SECTOR 1
 • Hotărârea 60/2006 - Municipiul București - 06.04.2006

  HOTARAREnr. 60 din 2006-04-06 HOTARIRE 60 din 06/04/2006 PRIVIND ACORDAREA SPORULUI PENTRU CONDITII VATAMATOARE SI A CONSCEDIULUI DE ODIHNA SUPLIMENTAR PERSONALULUI DIRECTIEI GENERALE DE EVIDENTA A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 59/2006 - Municipiul București - 06.04.2006

  HOTARAREnr. 59 din 2006-04-06 HOTARIRE 59 din 06/04/2006 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE TEATRULUI DE COMEDIE ABROGA H.C.G.M.B. NR. 180/1999
 • Hotărârea 58/2006 - Municipiul București - 06.04.2006

  HOTARAREnr. 58 din 2006-04-06 HOTARIRE 58 din 06/04/2006 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CALEA 13, SEPTEMBRIE - STR. IZVOR, SECTOR 5 - ANSAMBLUL ARHITECTURAL CATEDRALA MANTUIRII NEAMULUI
 • Hotărârea 57/2006 - Municipiul București - 16.03.2006

  HOTARAREnr. 57 din 2006-03-16 HOTARIRE 57 din 16/03/2006 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR C.G.M.B. IN COMISIA DE CERCETARE PREALABILA IN VEDEREA DECLARARII UTILITATII PUBLICE A UNOR LUCRARI DE INTERES LOCAL MODIFICATA PRIN HCGMB NR. 316/2007
 • Hotărârea 56/2006 - Municipiul București - 16.03.2006

  HOTARAREnr. 56 din 2006-03-16 HOTARIRE 56 din 16/03/2006 PRIVIND INFIINTAREA UNUI CIMITIR IN ADMINISTRAREA ACCU PENTRU INHUMAREA PERSOANELOR DE CULT MUSULMAN
 • Hotărârea 55/2006 - Municipiul București - 16.03.2006

  HOTARAREnr. 55 din 2006-03-16 HOTARIRE 55 din 16/03/2006 PRIVIND CUMPARAREA TERENURILOR SITUATE IN PERIMETRUL CUPRINS INTRE BDUL UNIRII, STR. NERVA TRAIAN, BDUL OCTAVIAN GOGA SI BDUL MIRCEA VODA, SECTOR 3
 • Hotărârea 54/2006 - Municipiul București - 16.03.2006

  HOTARAREnr. 54 din 2006-03-16 HOTARIRE 54 din 16/03/2006 PRIVIND DEPUNEREA CANDIDATURII MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU GAZDUIREA FINALE CUPEI UEFA 2008/2009
 • Hotărârea 53/2006 - Municipiul București - 16.03.2006

  HOTARAREnr. 53 din 2006-03-16 HOTARIRE 53 din 16/03/2006 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 DIN H.C.G.M.B. NR. 207/29.09.2005, MODIFICATA PRIN "METODOLOGIA DE CALCUL A EVALUARII TERENURILOR APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT SI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, DESTINATE EXECUTARII DE CONSTRUCTII"
 • Hotărârea 52/2006 - Municipiul București - 16.03.2006

  HOTARAREnr. 52 din 2006-03-16 HOTARIRE 52 din 16/03/2006 PRIVIND APROBAREA INCHEIERII ACORDULUI DE COOPERARE INTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI (ROMANIA) SI PRIMARIA NAPOLI (REPUBLICA ITALIANA)
 • Hotărârea 51/2006 - Municipiul București - 16.03.2006

  HOTARAREnr. 51 din 2006-03-16 HOTARIRE 51 din 16/03/2006 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE COOPERARE INTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI (ROMANIA) SI PRIMARIA NAPOLI (REPUBLICA ITALIANA)
 • Hotărârea 50/2006 - Municipiul București - 16.03.2006

  HOTARAREnr. 50 din 2006-03-16 HOTARIRE 50 din 16/03/2006 SE APROBA PROTOCOLUL DE INFIINTARE, ORGANIZARE, REGLEMENTARE SI CONTROL A PRESTATIEI DE TRANSPORT PUBLIC DE CALATORI DESFASURAT INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI LOCALITATI ALE JUDETULUI ILFOV
 • Hotărârea 49/2006 - Municipiul București - 16.03.2006

  HOTARAREnr. 49 din 2006-03-16 HOTARIRE 49 din 16/03/2006 PRIVIND COLABORAREA INTRE PAROHIA DOAMNA SI ADMINISTRATIA MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC IN SCOPUL DERULARII PROIECTULUI RESTAURAREA PICTURILOR MURALE DE LA BISERICA DOAMNA DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 48/2006 - Municipiul București - 16.03.2006

  HOTARAREnr. 48 din 2006-03-16 HOTARIRE 48 din 16/03/2006 PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A UNEI SOLICITARI DE TRANSMITERE A IMOBILULUI GARAJELE LEONIDA SI A TERENULUI AFERENT DIN PROPRIETATEA PUBLICA A STATULUI IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI SI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 47/2006 - Municipiul București - 16.03.2006

  HOTARAREnr. 47 din 2006-03-16 HOTARIRE 47 din 16/03/2006 PRIVIND SCHIMBAREA DENUMIRII SCOLII POPULARE DE ARTA BUCURESTI IN SCOALA DE ARTA BUCURESTI
 • Hotărârea 46/2006 - Municipiul București - 16.03.2006

  HOTARAREnr. 46 din 2006-03-16 HOTARIRE 46 din 16/03/2006 PRIVIND APROBAREA COOPERARII INTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN DIRECTIA GENERALA ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 6 SI FUNDATIA " ESTUAR", IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI "UN PAS INAINTE"
 • Hotărârea 45/2006 - Municipiul București - 16.03.2006

  HOTARAREnr. 45 din 2006-03-16 HOTARIRE 45 din 16/03/2006 PRIVIND APROBAREA COOPERARII INTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 6 SI FUNDATIA CRUCEA ALB GALBENA, IN VEDEREA REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI " SPRIJIN LA BATRANETE"
 • Hotărârea 44/2006 - Municipiul București - 16.03.2006

  HOTARAREnr. 44 din 2006-03-16 HOTARIRE 44 din 16/03/2006 PRIVIND APROBAREA COOPERARII INTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 6 SI ASOCIATIA UMANITARA "EQUILIBREE", IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI "SERVICIUL SOCIAL PENTRU PERSOANE IN VARSTA DIN SECTORUL 6"
 • Hotărârea 43/2006 - Municipiul București - 16.03.2006

  HOTARAREnr. 43 din 2006-03-16 HOTARIRE 43 din 16/03/2006 PRIVIND APROBAREA INTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 6 SI ASOCIATIA "SPRIJINIREA INTEGRARII SOCIALE", IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI "VIP LA 18 ANI"
 • Hotărârea 42/2006 - Municipiul București - 16.03.2006

  HOTARAREnr. 42 din 2006-03-16 HOTARIRE 42 din 16/03/2006 PRIVIND APROBAREA COOPERARII INTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 6 SI FUNDATIA CRUCEA ALB GALBENA, IN VEDEREA REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI "ACORDAREA DE SERVICII SOCIALE LA DOMICILIU"
 • Hotărârea 41/2006 - Municipiul București - 16.03.2006

  HOTARAREnr. 41 din 2006-03-16 HOTARIRE 41 din 16/03/2006 PRIVIND APROBAREA COOPERARII INTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SECTOR 1 SI FUNDATIA "M.A.T.C.A. 2000", IN VEDEREA FINALIZARII SI REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI "DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE ARTERAPIE"
 • Hotărârea 40/2006 - Municipiul București - 16.03.2006

  HOTARAREnr. 40 din 2006-03-16 HOTARIRE 40 din 16/03/2006 PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, SITUAT IN STR. SFANTA VINERI INTERSECTIE CU BDUL MIRCEA VODA, SECTOR 3, IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 IN VEDEREA REALIZARII UNUI PARCAJ PUBLIC MULTIETAJAT
 • Hotărârea 39/2006 - Municipiul București - 16.03.2006

  HOTARAREnr. 39 din 2006-03-16 HOTARIRE 39 din 16/03/2006 PRIVIND ATRIBUIREA IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, STR. SCARLAT VARNAV NR. 30, SECTOR 6, IN FOLOSINTA GRATUITA ASOCIATIEI SAMUSOCIAL DIN ROMANIA, PE TERMEN DE 10 ANI - PERIOADA DERULARII PROIECTULUI - IN VEDEREA INFIINTARII UNUI ADAPOST DE NOAPTE SI AMBULANTA SOCIALA PENTRU PERSOANELE ADULTE FARA ADAPOST DIN BUCURESTI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 192/2013
 • Hotărârea 38/2006 - Municipiul București - 16.03.2006

  HOTARAREnr. 38 din 2006-03-16 HOTARIRE 38 din 16/03/2006 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 216/2005, PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE IN MUNICIPIUL BUCURESTI PENTRU ANUL 2006
 • Hotărârea 37/2006 - Municipiul București - 16.03.2006

  HOTARAREnr. 37 din 2006-03-16 HOTARIRE 37 din 16/03/2006 PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI DE POSTURI SI A STATULUI DE FUNCTII ALE APARATULUI PROPRIU DE SPECIALITATE ALE C.G.M.B. MODIFICA H.C.G.M.B. NR. 130/2004
 • Hotărârea 36/2006 - Municipiul București - 16.03.2006

  HOTARAREnr. 36 din 2006-03-16 HOTARIRE 36 din 16/03/2006 PRIVIND APROBAREA FINANTARII STUDIULUI "STRATEGIA DE PARCARI IN MUNICIPIUL BUCURESTI" PRINTR-UN GRANT OFERIT DE GUVERNUL SPANIOL SI DERULAT PRIN BANCA EUROPEANA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE
 • Hotărârea 35/2006 - Municipiul București - 16.03.2006

  HOTARAREnr. 35 din 2006-03-16 HOTARIRE 35 din 16/03/2006 PRIVIND SUPLIMENTAREA VALORII INVESTITIEI "REFACEREA INFRASTRUCTURII IN ZONA PILOT A CENTRULUI ISTORIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI"
 • Hotărârea 34/2006 - Municipiul București - 16.03.2006

  HOTARAREnr. 34 din 2006-03-16 HOTARIRE 34 din 16/03/2006 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, IN VEDEREA REALIZARII INVESTITIEI "EXTINDERE RACORD GAZE NATURALE" LA CAPELA CIMITIRULUI BELLU
 • Hotărârea 33/2006 - Municipiul București - 16.03.2006

  HOTARAREnr. 33 din 2006-03-16 HOTARIRE 33 din 16/03/2006 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII INDICATORILOR STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU REABILITAREA TEATRULUI DE VARA - TEATRUL DE REVISTA CONSTANTIN TANASE
 • Hotărârea 32/2006 - Municipiul București - 16.03.2006

  HOTARAREnr. 32 din 2006-03-16 HOTARIRE 32 din 16/03/2006 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" DOMNULUI CRISTIAN GATU
 • Hotărârea 31/2006 - Municipiul București - 10.02.2006

  HOTARAREnr. 31 din 2006-02-10 HOTARIRE 31 din 10/02/2006 PRIVIND INAINTAREA CATRE CANCELARIA PRIMULUI MINISTRU A PROPUNERII DE EMITERE A UNUI ORDIN CU PRIVIRE LA TRANSMITEREA IN FOLOSINTA GRATUITA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI, A 40 AUTOBUZE IVECO DONATE STATULUI ROMAN DE CATRE PRIMARIA DIN MILANO-ITALIA, CONFORM H.G. NR. 2028/2004
 • Hotărârea 30/2006 - Municipiul București - 10.02.2006

  HOTARAREnr. 30 din 2006-02-10 HOTARIRE 30 din 10/02/2006 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2006
 • Hotărârea 29/2006 - Municipiul București - 01.02.2006

  HOTARAREnr. 29 din 2006-02-01 HOTARIRE 29 din 01/02/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "MODERNIZAREA INTERSECTIILOR A ECHIPAMENTELOR SI CONSTRUCTIILOR PENTRU DIRIJAREA SI SISTEMATIZAREA CIRCULATIEI - ADMINISTRATIA STRAZILOR"
 • Hotărârea 28/2006 - Municipiul București - 01.02.2006

  HOTARAREnr. 28 din 2006-02-01 HOTARIRE 28 din 01/02/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITARE STRAZI - ADMINISTRATIA STRAZILOR" SE MODIFICA ANEXA NR. 19 PRIN HCGMB NR. 200/2008 MODIFICATE ANEXELE NR. 6, 10, 48, 53, 63, 76 SI 92 PRIN HCGMB NR. 343/2007 SE MODIFICA SI COMPLETEAZA ANEXA NR. 94 PRIN HCGMB NR. 116/2012
 • Hotărârea 27/2006 - Municipiul București - 01.02.2006

  HOTARAREnr. 27 din 2006-02-01 HOTARIRE 27 din 01/02/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REPARATII CAPITALE PRIVIND ECHIPAMENTE SI CONSTRUCTII PENTRU DIRIJAREA SI SIGURANTA CIRCULATIEI - GENIULUI-RAZOARE"
 • Hotărârea 26/2006 - Municipiul București - 01.02.2006

  HOTARAREnr. 26 din 2006-02-01 HOTARIRE 26 din 01/02/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU "UNELE OBIECTIVE DE INVESTITII ALE REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI" MODIFICATE ANEXELE NR. 4, 6 SI 8 PRIN HCGMB NR. 333/2007
 • Hotărârea 25/2006 - Municipiul București - 01.02.2006

  HOTARAREnr. 25 din 2006-02-01 HOTARIRE 25 din 01/02/2006 ANEXA NR. 8 SE MODIFICA SI SE COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 322/2008 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "MODERNIZAREA UNOR ARTERE DE PENETRARE, STRAPUNGERI, SUPRALARGIRI SI PASAJE RUTIERE SI PIETONALE" SE MODIFICA ANEXA NR.9 PRIN HCGMB NR. 42/2010" SE MODIFICA ANEXA PRIN HCGMB NR. 156/2010 ANEXA 14 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR.217/2011
 • Hotărârea 24/2006 - Municipiul București - 01.02.2006

  HOTARAREnr. 24 din 2006-02-01 HOTARIRE 24 din 01/02/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "MODERNIZAREA BULEVARDULUI REGINA ELISABETA SI A BULEVARDULUI MIHAIL KOGALNICEANU"
 • Hotărârea 23/2006 - Municipiul București - 01.02.2006

  HOTARAREnr. 23 din 2006-02-01 HOTARIRE 23 din 01/02/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "MODERNIZARE LINII DE TRAMVAI" MODIFICATE ANEXELE NR. 1, 5, 6, 8 SI 12 PRIN HCGMB NR. 334/2007
 • Hotărârea 22/2006 - Municipiul București - 01.02.2006

  HOTARAREnr. 22 din 2006-02-01 HOTARIRE 22 din 01/02/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "MODERNIZARE STRAZI CU LINII DE TRAMVAI" HCGMB NR. 57/2008 MODIFICA ANEXELE NR. 1, 2 SI 9. SE ABROGA ANEXA NR. 5 PRIN HCGMB NR. 80/2010
 • Hotărârea 21/2006 - Municipiul București - 01.02.2006

  HOTARAREnr. 21 din 2006-02-01 HOTARIRE 21 din 01/02/2006 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA 01.02 - 30.04.2006
 • Hotărârea 20/2006 - Municipiul București - 26.01.2006

  HOTARAREnr. 20 din 2006-01-26 HOTARIRE 20 din 26/01/2006 PRIVIND APROBAREA CONTRACTARII UNUI IMPRUMUT EXTERN DE LA BANCA MONDIALA PENTRU FINANTAREA OBIECTIVULUI "REABILITAREA ZONELOR URBANE CU DEFICIENTE MAJORE IN SERVICII DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN MUNICIPIUL BUCURESTI - SECTOR 1 SI 6 "
 • Hotărârea 19/2006 - Municipiul București - 26.01.2006

  HOTARAREnr. 19 din 2006-01-26 HOTARIRE 19 din 26/01/2006 PRIVIND APROBAREA INFIINTARII CENTRULUI DE COORDONARE SI INFORMARE PRIVIND SITUATIA COPIILOR STRAZII
 • Hotărârea 18/2006 - Municipiul București - 26.01.2006

  HOTARAREnr. 18 din 2006-01-26 HOTARIRE 18 din 26/01/2006 PRIVIND DECLARAREA DE UTILITATE PUBLICA A LUCRARILOR "ALIMENTAREA CU UTILITATI A ANSAMBLULUI DE LOCUINTE DIN STRADA ION USURELU, SECTOR 5 "
 • Hotărârea 17/2006 - Municipiul București - 26.01.2006

  HOTARAREnr. 17 din 2006-01-26 HOTARIRE 17 din 26/01/2006 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSURILOR PENTRU ANGAJAREA SI PROMOVAREA PERSONALULUI IN CADRUL INSTITUTIILOR PUBLICE DE CULTURA DIN SUBORDINEA C.G.M.B., CU EXCEPTIA CONDUCATORILOR ACESTORA
 • Hotărârea 16/2006 - Municipiul București - 26.01.2006

  HOTARAREnr. 16 din 2006-01-26 HOTARIRE 16 din 26/01/2006 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITAREA ZONELOR URBANE CU DEFICIENTE MAJORE IN SERVICII DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN MUNICIPIUL BUCURESTI SECTOR 1 SI 6"
 • Hotărârea 15/2006 - Municipiul București - 26.01.2006

  HOTARAREnr. 15 din 2006-01-26 HOTARIRE 15 din 26/01/2006 PRIVIND PROROGAREA TERMENULUI PREVAZUT LA ARTICOLUL UNIC DIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 239/2005
 • Hotărârea 14/2006 - Municipiul București - 26.01.2006

  HOTARAREnr. 14 din 2006-01-26 HOTARIRE 14 din 26/01/2006 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 AFERENTA HOTARARII C.G.M.B. NR. 235/2005
 • Hotărârea 13/2006 - Municipiul București - 26.01.2006

  HOTARAREnr. 13 din 2006-01-26 HOTARIRE 13 din 26/01/2006 PRIVIND SUPLIMENTAREA VALORII INVESTITIEI "MODERNIZAREA RETELEI DE TRAMVAI IN ZONA DE SUD-VEST A MUNICIPIULUI BUCURESTI"
 • Hotărârea 12/2006 - Municipiul București - 26.01.2006

  HOTARAREnr. 12 din 2006-01-26 HOTARIRE 12 din 26/01/2006 PRIVIND ACHIZITIONAREA A 65 DE UNITATI (CABINE BILETE-ABONAMENTE) CU FINANTARE DIN ALOCATII DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII R.A.T.B. "MODERNIZAREA SISITEMULUI DE TAXARE IN ORASUL BUCURESTI"
 • Hotărârea 11/2006 - Municipiul București - 26.01.2006

  HOTARAREnr. 11 din 2006-01-26 HOTARIRE 11 din 26/01/2006 PRIVIND TRANSMITEREA SPATIULUI SITUAT IN CALEA GIULESTI NR. 125, SECTOR 6, IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6
 • Hotărârea 10/2006 - Municipiul București - 26.01.2006

  HOTARAREnr. 10 din 2006-01-26 HOTARIRE 10 din 26/01/2006 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU CONSOLIDAREA IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI - SECTOR 1, ION CAMPINEANU NR. 9
 • Hotărârea 9/2006 - Municipiul București - 26.01.2006

  HOTARAREnr. 9 din 2006-01-26 HOTARIRE 9 din 26/01/2006 PRIVIND ABROGAREA ART. 6 AL HOTARARII C.G.M.B. NR. 149/20.07.2001 PRIVIND "REABILITAREA TOALETELOR PUBLICE EXISTENTE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI"
 • Hotărârea 8/2006 - Municipiul București - 26.01.2006

  HOTARAREnr. 8 din 2006-01-26 HOTARIRE 8 din 26/01/2006 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE " PARCUL KHALIL GIBRAN"
 • Hotărârea 7/2006 - Municipiul București - 06.01.2006

  HOTARAREnr. 7 din 2006-01-06 HOTARIRE 7 din 06/01/2006 PRIVIND COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 225/2005, CU ATRIBUTIILE COMANDAMENTULUI ANTIEPIZOOTIC LOCAL SI PENTRU IMPUTERNICIREA PRIMARULUI GENERAL DE A CONSTATA SI APLICA SANCTIUNI IN SITUATIA NERESPECTARII MASURILOR DISPUSE DE CATRE COMANDAMENTELE ANTIEPIZOOTICE
 • Hotărârea 6/2006 - Municipiul București - 06.01.2006

  HOTARAREnr. 6 din 2006-01-06 HOTARIRE 6 din 06/01/2006 PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, SITUAT IN STR. SF. VINERI/ BDUL MIRCEA VODA, SECTOR 3, IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 IN VEDEREA REALIZARII UNUI PARCAJ PUBLIC SUPRAETAJAT
 • Hotărârea 5/2006 - Municipiul București - 06.01.2006

  HOTARAREnr. 5 din 2006-01-06 HOTARIRE 5 din 06/01/2006 PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, SITUAT IN BDUL 1 DECEMBRIE 1918/ STR. SUCCESULUI, SECTOR 3, IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 IN VEDEREA REALIZARII DE LOCUINTE SOCIALE
 • Hotărârea 4/2006 - Municipiul București - 06.01.2006

  HOTARAREnr. 4 din 2006-01-06 HOTARIRE 4 din 06/01/2006 PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, SITUAT IN CALEA CALARASILOR/ BDUL DECEBAL, SECTOR 3, IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 IN VEDEREA REALIZARII UNUI PARCAJ PUBLIC SUPRAETAJAT
 • Hotărârea 3/2006 - Municipiul București - 06.01.2006

  HOTARAREnr. 3 din 2006-01-06 HOTARIRE 3 din 06/01/2006 PRIVIND REPARTIZAREA PE BUGETE COMPONENTE A VENITURILOR BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2006
 • Hotărârea 2/2006 - Municipiul București - 06.01.2006

  HOTARAREnr. 2 din 2006-01-06 HOTARIRE 2 din 06/01/2006 PRIVIND REPARTIZAREA PE BUGETE COMPONENTE A SUMELOR DIN COTA DEFALCATA DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE ALE SECTOARELOR SI BUGETUL MUNICIPIULUI BUCURESTI (BUGETUL PROPRIU AL C.G.M.B.) PE ANUL 2006
 • Hotărârea 1/2006 - Municipiul București - 06.01.2006

  HOTARAREnr. 1 din 2006-01-06 HOTARIRE 1 din 06/01/2006 PRIVIND REPARTIZAREA PE BUGETE COMPONENTE A SUMELOR DEFALCATE DIN UNELE VENITURI ALE BUGETULUI DE STAT APTOBATE MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN LEGEA BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2006