• Hotărârea 297/2005 - Municipiul București - 22.12.2005

  HOTARAREnr. 297 din 2005-12-22 HOTARIRE 297 din 22/12/2005 PRIVIND ELIBERAREA DOMNULUI TIRU RAZVAN NICOLAE DIN FUNCTIA DE DIRECTOR AL ADMINISTRATIEI PENTRU SUPRAVEGHEREA ANIMALELOR SI NUMIREA, PE DURATA NEDETERMINATA, IN ACEEASI FUNCTIE A DOAMNEI PANAITESCU SIMONA- NUMITA, CONFORM HOTARARII C.G.M.B. NR. 160/14.07.2005, IN FUNCTIA DE DIRECTOR AL INSTITUTIEI, PE DURATA DETERMINATA, PANA LA INCETAREA SUSPENDARII DIN FUNCTIE A TITULARULUI POSTULUI.
 • Hotărârea 296/2005 - Municipiul București - 22.12.2005

  HOTARAREnr. 296 din 2005-12-22 HOTARIRE 296 din 22/12/2005 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE "STRADA SFANTUL PETRU TEI" ARTEREI DE CIRCULATIE CARE POARTA DENUMIREA DE "STRADA LOPATARILOR"
 • Hotărârea 295/2005 - Municipiul București - 22.12.2005

  HOTARAREnr. 295 din 2005-12-22 HOTARIRE 295 din 22/12/2005 PRIVIND MODIFICAREA ANEXELOR 1 SI 2 DIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 247/10.11.2005, PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 51/ 03.03.2005 PRIVIND INFIINTAREA POLITIEI COMUNITARE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI PENTRU ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 271/2005
 • Hotărârea 294/2005 - Municipiul București - 22.12.2005

  HOTARAREnr. 294 din 2005-12-22 HOTARIRE 294 din 22/12/2005 PRIVIND APROBAREA PLANULUI LOCAL DE ACTIUNE PENTRU MEDIU SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 127/2016
 • Hotărârea 293/2005 - Municipiul București - 22.12.2005

  HOTARAREnr. 293 din 2005-12-22 HOTARIRE 293 din 22/12/2005 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU REALIZAREA INVESTITIEI "EXTINDERE RETELE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE PE STRAZILE DE PAMANT, LOCALIZATE IN SECTORUL 3"
 • Hotărârea 292/2005 - Municipiul București - 22.12.2005

  HOTARAREnr. 292 din 2005-12-22 HOTARIRE 292 din 22/12/2005 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU CONSOLIDAREA IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, SECTOR 1, BDUL NICOLAE BALCESCU, NR. 32-34
 • Hotărârea 291/2005 - Municipiul București - 22.12.2005

  HOTARAREnr. 291 din 2005-12-22 HOTARIRE 291 din 22/12/2005 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FAEZABILITATE PENTRU CONSOLIDAREA IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, SECTOR 1, INTR. VICTOR EFTIMIU NR. 9
 • Hotărârea 290/2005 - Municipiul București - 22.12.2005

  HOTARAREnr. 290 din 2005-12-22 HOTARIRE 290 din 22/12/2005 PRIVIND STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU CONSOLIDAREA IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, SECTOR 5, STR. SFANTUL ELEFTERIE NR. 11 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 329/2009
 • Hotărârea 289/2005 - Municipiul București - 22.12.2005

  HOTARAREnr. 289 din 2005-12-22 HOTARIRE 289 din 22/12/2005 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU CONSOLIDAREA IMOBILELOR SITUATE IN BUCURESTI, SECTOR 2, STR. ARMENEASCA NR. 28, STR. ARMENEASCA NR. 28 A, STR. SEMILUNEI NR. 8
 • Hotărârea 288/2005 - Municipiul București - 22.12.2005

  HOTARAREnr. 288 din 2005-12-22 HOTARIRE 288 din 22/12/2005 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU CONSOLIDAREA IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, SECTOR 3, BDUL I.C. BRATIANU NR. 5 ANEXA SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 215/2011
 • Hotărârea 287/2005 - Municipiul București - 22.12.2005

  HOTARAREnr. 287 din 2005-12-22 HOTARIRE 287 din 22/12/2005 PRIVIND CUMPARAREA TERENURILOR SITUATE LA INTERSECTIA STRAZII RAZOARE CU BULEVARDUL GENIULUI, IN SUPRAFATA DE 1000 M.P.
 • Hotărârea 286/2005 - Municipiul București - 22.12.2005

  HOTARAREnr. 286 din 2005-12-22 HOTARIRE 286 din 22/12/2005 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 DIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 207/29.09.2005 PRIVIND METODOLOGIA DE CALCUL A EVALUARII TERENURILOR APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT SI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, DESTINATE EXECUTARII DE CONSTRUCTII
 • Hotărârea 285/2005 - Municipiul București - 22.12.2005

  HOTARAREnr. 285 din 2005-12-22 HOTARIRE 285 din 22/12/2005 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI "ANSAMBLUL DE 8 VILE P+1E SI BLOC DE LOCUINTE P+4E" IN SOS. NORDULUI NR. 114-140, SECTOR 1 BUCURESTI (SATUL FRANCEZ)
 • Hotărârea 284/2005 - Municipiul București - 22.12.2005

  HOTARAREnr. 284 din 2005-12-22 HOTARIRE 284 din 22/12/2005 PENTRU APROBAREA INITIERII PROIECTULUI PRIVIND "PROGRAMUL DE SUPRAVEGHERE AUDIO-VIDEO A UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL BUCURESTI"
 • Hotărârea 283/2005 - Municipiul București - 22.12.2005

  HOTARAREnr. 283 din 2005-12-22 HOTARIRE 283 din 22/12/2005 PRIVIND ABROGAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 215/29.09.2005 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR TERENURI APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 IN VEDEREA REALIZARII UNOR OBIECTIVE DE INTERES LOCAL
 • Hotărârea 282/2005 - Municipiul București - 22.12.2005

  HOTARAREnr. 282 din 2005-12-22 HOTARIRE 282 din 22/12/2005 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI DOAMNEI STELA POPESCU
 • Hotărârea 281/2005 - Municipiul București - 22.12.2005

  HOTARAREnr. 281 din 2005-12-22 HOTARIRE 281 din 22/12/2005 PRIVIND COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 128/2005 CU LISTA IMOBILELOR IN CARE FUNCTIONEAZA CABINETE MEDICALE CARE TREC IN ADMINISTRAREA CONSILIILORLOCALE ALE SECTOARELOR 1 - 4
 • Hotărârea 280/2005 - Municipiul București - 22.12.2005

  HOTARAREnr. 280 din 2005-12-22 HOTARIRE 280 din 22/12/2005 PRIVIND CONCESIONAREA UNOR TERENURI, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN VEDEREA REALIZARII DE CONSTRUCTII CU DESTINATIE DIVERSA
 • Hotărârea 279/2005 - Municipiul București - 22.12.2005

  HOTARAREnr. 279 din 2005-12-22 HOTARIRE 279 din 22/12/2005 PRIVIND CONCESIONAREA, FARA LICITATIE, A UNOR TERENURI APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN VEDEREA REALIZARII DE EXTINDERI LA IMOBILE DEJA EXISTENTE
 • Hotărârea 278/2005 - Municipiul București - 22.12.2005

  HOTARAREnr. 278 din 2005-12-22 HOTARIRE 278 din 22/12/2005 PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE ZONALE SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 159/2009 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 172/2010
 • Hotărârea 277/2005 - Municipiul București - 22.12.2005

  HOTARAREnr. 277 din 2005-12-22 HOTARIRE 277 din 22/12/2005 PRIVIND ATRIBUIREA DE DENUMIRI PENTRU ARTERELE DE CIRCULATIE SITUATE IN ZONA A DIN CARTIERUL BRANCUSI- DRUMUL TABEREI
 • Hotărârea 276/2005 - Municipiul București - 22.12.2005

  HOTARAREnr. 276 din 2005-12-22 HOTARIRE 276 din 22/12/2005 PRIVIND APROBAREA TRECERII IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI A CEASURILOR ANALOGICE AMPLASATE PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 275/2005 - Municipiul București - 22.12.2005

  HOTARAREnr. 275 din 2005-12-22 HOTARIRE 275 din 22/12/2005 PRIVIND ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 166/2002 SI A HOTARARII C.G.M.B. NR. 216/2002
 • Hotărârea 274/2005 - Municipiul București - 22.12.2005

  HOTARAREnr. 274 din 2005-12-22 HOTARIRE 274 din 22/12/2005 PRIVIND UTILIZAREA IN ANUL 2006 A UNOR SUME DIN FONDUL DE RULMENT AL BUGETULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 273/2005 - Municipiul București - 22.12.2005

  HOTARAREnr. 273 din 2005-12-22 HOTARIRE 273 din 22/12/2005 PRIVIND REPARTIZAREA LA BUGETELE SECTOARELOR A SUMEI DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL LA INSTITUTIILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL LA INSTITUTIILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT PE ANUL 2005, APROBATA PRIN H.G. 1518/2005
 • Hotărârea 272/2005 - Municipiul București - 29.11.2005

  HOTARAREnr. 272 din 2005-11-29 HOTARIRE 272 din 29/11/2005 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA COMPLETAREA ANEXEI NR. 1 LA H.C.G.M.B. NR. 187/2004 PRIVIND CONCESIONAREA FARA LICITATIE PUBLICA, A UNOR SPATII CU DESTINATIA DE CABINETE MEDICALE
 • Hotărârea 271/2005 - Municipiul București - 29.11.2005

  HOTARAREnr. 271 din 2005-11-29 HOTARIRE 271 din 29/11/2005 PRIVIND MODIFICAREA ANEXELOR 1 SI 2 DIN H.C.G.M.B. NR. 247/10.11.2005 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA H.C.G.M.B. NR. 51/ 03.03.2005
 • Hotărârea 270/2005 - Municipiul București - 29.11.2005

  HOTARAREnr. 270 din 2005-11-29 HOTARIRE 270 din 29/11/2005 PRIVIND REPARTIZAREA LA BUGETELE SECTOARELOR SUPLIMENTARE ALOCATE MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN OUG NR. 154/2005 PE ANUL 2005
 • Hotărârea 269/2005 - Municipiul București - 29.11.2005

  HOTARAREnr. 269 din 2005-11-29 HOTARIRE 269 din 29/11/2005 PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A PROPUNERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI DE GUVERN PRIVIND TRANSMITEREA IMOBILULUI SITUAT IN CALEA VICTORIEI NR. 13, SECTOR 3 DIN PROPRIETATEA STATULUI IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 268/2005 - Municipiul București - 29.11.2005

  HOTARAREnr. 268 din 2005-11-29 HOTARIRE 268 din 29/11/2005 PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII CENTRULUI DE PLANIFICARE URBANA SI METROPOLITANA BUCURESTI, CA PARTENER IN CONSORTIUL CONSTITUIT IN SCOPUL EXECUTARII PROIECTULUI "SISTEM DE SUPRAVEGHERE AI AVERTIZARE PRIVIND IMPACTUL POLUARII AERULUI ASUPRA MEDIULUI URBAN - AIR AWARE", IN CADRUL PROGRAMULUI LIFE III - MEDIU
 • Hotărârea 267/2005 - Municipiul București - 29.11.2005

  HOTARAREnr. 267 din 2005-11-29 HOTARIRE 267 din 29/11/2005 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 177/04.08.2005
 • Hotărârea 266/2005 - Municipiul București - 29.11.2005

  HOTARAREnr. 266 din 2005-11-29 HOTARIRE 266 din 29/11/2005 PRIVIND INSTITUIREA OBLIGATIVITATII PRODUCATORILOR DE DESEURI DIN CONSTRUCTII SI DEMOLARI DE A LE DEPOZITA SI RECICLA LA RAMPELE EXISTENTE
 • Hotărârea 265/2005 - Municipiul București - 29.11.2005

  HOTARAREnr. 265 din 2005-11-29 HOTARIRE 265 din 29/11/2005 PRIVIND INAINTAREA DE CATRE GUVERNUL ROMANIEI A PROPUNERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI DE GUVERN PRIVIND TRANSMITEREA FARA PLATA A BAZEI SPORTIVE "VOINICELUL" - CONSTRUCTII SI TEREN - DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI, SI DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI EDUCATIEI SI CERCETARII - CLUBUL COPIILOR DIN SECTORUL 3 IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 264/2005 - Municipiul București - 29.11.2005

  HOTARAREnr. 264 din 2005-11-29 HOTARIRE 264 din 29/11/2005 PRIVIND SCHIMBUL DE TERENURI, INTRE LOTUL NR. 3 IN SUPRAFATA DE 91,80 M.P. PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI SI LOTUL NR. 1 IN SUPRAFATA DE 91,80 M.P. PROPRIETATEA DOMNILOR VOICAN IOAN SI VOICAN FLORICA ELENA
 • Hotărârea 263/2005 - Municipiul București - 29.11.2005

  HOTARAREnr. 263 din 2005-11-29 HOTARIRE 263 din 29/11/2005 PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A PROPUNERII DE EMITERE A UNUI ACT NORMATIV CU PRIVIRE LA EXCEPTAREA R.A.T.B. DE LA PREVEDERILE O.G. NR. 60/2001 SI INCREDINTAREA DIRECTA A CONTRACTULUI DE ACHIZITII LUCRARI LA LINIA DE TRAMVAI 44, PE CALEA GIULESTI INTRE SOS. ORHIDEELOR SI STR. PATRARULUI
 • Hotărârea 262/2005 - Municipiul București - 29.11.2005

  HOTARAREnr. 262 din 2005-11-29 HOTARIRE 262 din 29/11/2005 PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE ZONALE MODIFICATA PRIN HCGMB NR. 67/2008 ANULATA IN PARTE, IN PRIVINTA PUZ-ULUI STR. URANUS NR. 144, SECTOR 5(POZITIA 8 DIN ANEXA), PRIN DECIZIA CIVILA NR. 414/12.02.2009 IREVOCABILA, A CURTII DE APEL BUCURESTI, PRONUNTATA IN DOSARUL NR. 25465/3/2007 MODIFICATA PRIN HCGMB NR. 32/2008 SE ANULEAZA IN PARTE PRIN DECIZIA CIVILA NR. 191/03.02.2011
 • Hotărârea 261/2005 - Municipiul București - 29.11.2005

  HOTARAREnr. 261 din 2005-11-29 HOTARIRE 261 din 29/11/2005 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2005
 • Hotărârea 260/2005 - Municipiul București - 10.11.2005

  HOTARAREnr. 260 din 2005-11-10 HOTARIRE 260 din 10/11/2005 PRIVIND ACCESUL AUTOVEHICULELOR ISTORICE CU MASA PROPRIE MAI MARE DE 3,5 TONE IN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 259/2005 - Municipiul București - 10.11.2005

  HOTARAREnr. 259 din 2005-11-10 HOTARIRE 259 din 10/11/2005 PRIVIND MODIFICAREA H.C.G.M.B. NR. 200/08.09.2005 REFERITOARE LA ORGANIZAREA SI DESFASURAREA JOCURILOR DE ARTIFICII IN MUNICIPIUL BUCURESTI SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 214/2017
 • Hotărârea 258/2005 - Municipiul București - 10.11.2005

  HOTARAREnr. 258 din 2005-11-10 HOTARIRE 258 din 10/11/2005 PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A PROPUNERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI DE GUVERN PRIVIND TRANSMITEREA FARA PLATA A UNUI IMOBIL DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI EDUCATIEI SI CERCETARII IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 257/2005 - Municipiul București - 10.11.2005

  HOTARAREnr. 257 din 2005-11-10 HOTARIRE 257 din 10/11/2005 PRIVIND APROBAREA LISTEI SPATIILOR MEDICALE, AFLATE SUB INCIDENTA H.G. NR. 884/2004, SUPUSE VANZARII IN CONDITIILE ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 110/2005
 • Hotărârea 256/2005 - Municipiul București - 10.11.2005

  HOTARAREnr. 256 din 2005-11-10 HOTARIRE 256 din 10/11/2005 PRIVIND COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 245/20.10.2005
 • Hotărârea 255/2005 - Municipiul București - 10.11.2005

  HOTARAREnr. 255 din 2005-11-10 HOTARIRE 255 din 10/11/2005 PRIVIND NUMIREA DOAMNEI GHINERARU ELENA AGLAIA IN FUNCTIA DE DIRECTOR AL ADMINISTRATIEI STRAZILOR
 • Hotărârea 254/2005 - Municipiul București - 10.11.2005

  HOTARAREnr. 254 din 2005-11-10 HOTARIRE 254 din 10/11/2005 PRIVIND ACHIZITIONAREA DE CATRE RATB A UNUI NUMAR DE 100 DE TROLEIBUZE PENTRU REABILITAREA TRANSPORTULUI URBAN DE CALATORI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 253/2005 - Municipiul București - 10.11.2005

  HOTARAREnr. 253 din 2005-11-10 HOTARIRE 253 din 10/11/2005 PRIVIND COMPLETAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "PASAJ RUTIER DENIVELAT SUPERIOR BASARAB" SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 155/2010
 • Hotărârea 252/2005 - Municipiul București - 10.11.2005

  HOTARAREnr. 252 din 2005-11-10 HOTARIRE 252 din 10/11/2005 PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A PROPUNERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI DE GUVERN PRIVIND TRANSMITEREA IMOBILULUI SITUAT IN CALEA VICTORIEI NR. 22-24, SECTOR 3 DIN PROPRIETATEA PUBLICA A STATULUI IN PROPRIETATEA PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 251/2005 - Municipiul București - 10.11.2005

  HOTARAREnr. 251 din 2005-11-10 HOTARIRE 251 din 10/11/2005 PRIVIND IMPUTERNICIREA PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SA NEGOCIEZE SI SA SEMNEZE CONTRACTUL DE COMODAT PENTRU IMOBILUL SITUAT IN MUNICIPIUL BUCURESTI STR. IULIU BARASCH NR. 15, SECTOR 3
 • Hotărârea 250/2005 - Municipiul București - 10.11.2005

  HOTARAREnr. 250 din 2005-11-10 HOTARIRE 250 din 10/11/2005 PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII CENTRULUI DE PLANIFICARE URBANA SI METROPOLITANA BUCURESTI, CA PARTENER IN PROIECTUL MODUR, PE TEMA "PROMOVAREA MOBILITATII URBANE DURABILE IN MUNICIPIUL BUCURESTI"
 • Hotărârea 249/2005 - Municipiul București - 10.11.2005

  HOTARAREnr. 249 din 2005-11-10 HOTARIRE 249 din 10/11/2005 PRIVIND ACCEPTAREA DONATIEI IN VALOAREA DE 275.380 EURO PENTRU FINANTAREA STUDIULUI FINAL DE FEZABILITATE LA PROIECTUL DE REABILITARE A DRUMURILOR IN MUNICIPIUL BUCURESTI, DIN PARTEA REGATULUI SPANIEI
 • Hotărârea 248/2005 - Municipiul București - 10.11.2005

  HOTARAREnr. 248 din 2005-11-10 HOTARIRE 248 din 10/11/2005 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI CIMITIRELOR SI CREMATORIILOR UMANE SE ABROGA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 210/14.10.2004
 • Hotărârea 247/2005 - Municipiul București - 10.11.2005

  HOTARAREnr. 247 din 2005-11-10 HOTARIRE 247 din 10/11/2005 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 51/03.03.2005 PRIVIND INFIINTAREA POLITIEI COMUNITARE A MUNICIPIULUI BUCURESTI, SERVICIU PUBLIC CU PERSONALITATE JURIDICA IN SUBORDINEA CONSILULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 246/2005 - Municipiul București - 10.11.2005

  HOTARAREnr. 246 din 2005-11-10 HOTARIRE 246 din 10/11/2005 PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE PRIETENIE SI COOPERARE INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI (ROMANIA) SI ORASUL SEUL (REPUBLICA COREEA)
 • Hotărârea 245/2005 - Municipiul București - 20.10.2005

  HOTARAREnr. 245 din 2005-10-20 HOTARIRE 245 din 20/10/2005 PRIVIND APROBAREA CONTRACTARII UNOR IMPRUMUTURI EXTERNE DE LA BANCA EUROPEANA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE PENTRU FINANTAREA OBIECTIVULUI "REABILITARE STATIE DE EPURARE A APELOR UZATE BUCURESTI - FAZA 1"
 • Hotărârea 244/2005 - Municipiul București - 20.10.2005

  HOTARAREnr. 244 din 2005-10-20 HOTARIRE 244 din 20/10/2005 PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A PROPUNERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI DE GUVERN PRIVIND TRANSMITEREA CU TITLU GRATUIT DIN PATRIMONIUL STATULUI IN PATRIMONIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI A UNOR IMOBILE
 • Hotărârea 243/2005 - Municipiul București - 20.10.2005

  HOTARAREnr. 243 din 2005-10-20 HOTARIRE 243 din 20/10/2005 PRIVIND PASTRAREA CURATENIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI DE CATRE POSESORII DE ANIMALE DE COMPANIE SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 120/2010
 • Hotărârea 242/2005 - Municipiul București - 20.10.2005

  HOTARAREnr. 242 din 2005-10-20 HOTARIRE 242 din 20/10/2005 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTELOR OBLIGATORII, PROCEDURILOR SI A CRITERIILOR DE INTOCMIRE A LISTEI PRIVIND ATRIBUIREA DE SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA BENEFICIARILOR PREVEDERILOR LEGII RECUNOSTINTEI FATA DE EROII-MARTIRI SI LUPTATORI CARE AU CONTRIBUIT LA VICTORIA REVOLUTIEI ROMANE DIN DECEMBRIE 1989 NR. 341/2004 SE ABROGA ART. 6 PRIN HCGMB NR. 75/2010
 • Hotărârea 241/2005 - Municipiul București - 20.10.2005

  HOTARAREnr. 241 din 2005-10-20 HOTARIRE 241 din 20/10/2005 PRIVIND ELIBERAREA DOMNULUI NICOLAE SCARLAT DIN FUNCTIA DE DIRECTOR AL CENTRULUI DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI ARCUB SI INCETAREA CONTRACTULUI SAU INDIVIDUAL DE MUNCA
 • Hotărârea 240/2005 - Municipiul București - 20.10.2005

  HOTARAREnr. 240 din 2005-10-20 HOTARIRE 240 din 20/10/2005 PRIVIND VALIDAREA DOMNULUI CATALIN DEACONESCU CA MEMBRU IN AUTORITATEA TERITORIALA DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI ABROGATA PRIN HCGMB NR. 315/2007
 • Hotărârea 239/2005 - Municipiul București - 20.10.2005

  HOTARAREnr. 239 din 2005-10-20 HOTARIRE 239 din 20/10/2005 PRIVIND PROROGAREA TERMENULUI PREVAZUT LA ART. 1 DIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 159/2005
 • Hotărârea 238/2005 - Municipiul București - 20.10.2005

  HOTARAREnr. 238 din 2005-10-20 HOTARIRE 238 din 20/10/2005 PRIVIND MAJORAREA TARIFELOR PE MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN ALE REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI
 • Hotărârea 237/2005 - Municipiul București - 20.10.2005

  HOTARAREnr. 237 din 2005-10-20 HOTARIRE 237 din 20/10/2005 PRIVIND APROBAREA CONTRIBUTIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI LA FINANTAREA CHELTUIELILOR AGENTIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA BUCURESTI - ILFOV PE ANUL 2005
 • Hotărârea 236/2005 - Municipiul București - 20.10.2005

  HOTARAREnr. 236 din 2005-10-20 HOTARIRE 236 din 20/10/2005 PRIVIND INCADRAREA CELOR 10 APARTAMENTE AFERENTE COTEI CELOR 11% DIN BL. V53 ANSAMBLUL 13 SEPTEMBRIE-GHENCEA, FINALIZAT IN BAZA H.G.R. NR. 441/1991 CA LOCUINTE DE NECESITATE
 • Hotărârea 235/2005 - Municipiul București - 20.10.2005

  HOTARAREnr. 235 din 2005-10-20 HOTARIRE 235 din 20/10/2005 PRIVIND ADMINISTRAREA RETELEI STRADALE PRINCIPALE SI A LUCRARILOR DE ARTA DIN MUNICIPIUL BUCURESTI SE COMPLETEAZA ANEXA NR. 1 PRIN HCGMB NR. 293/2007 ABROGA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 181/2000
 • Hotărârea 234/2005 - Municipiul București - 20.10.2005

  HOTARAREnr. 234 din 2005-10-20 HOTARIRE 234 din 20/10/2005 PRIVIND APROBAREA DEMARARII PROCEDURILOR DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT PRIVIND OBIECTIVELE DE INVESTITII "PARCAJ SUBTERAN PIATA REVOLUTIEI-ATENEUL ROMAN" SI "PARCAJ SUBTERAN - GARA DE NORD"
 • Hotărârea 233/2005 - Municipiul București - 20.10.2005

  HOTARAREnr. 233 din 2005-10-20 HOTARIRE 233 din 20/10/2005 PRIVIND MODIFICAREA SI ABROGAREA UNOR PREVEDRERI ALE HOTARARII C.G.M.B. NR. 153/2001
 • Hotărârea 232/2005 - Municipiul București - 20.10.2005

  HOTARAREnr. 232 din 2005-10-20 HOTARIRE 232 din 20/10/2005 PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE ZONALE
 • Hotărârea 231/2005 - Municipiul București - 20.10.2005

  HOTARAREnr. 231 din 2005-10-20 HOTARIRE 231 din 20/10/2005 PRIVIND TRECEREA IN ADMINISTRAREA INSTITUTULUI DE DIABET, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE "N.C. PAULESCU", PE O DURATA DE 10 ANI, A SPATIILOR DIN POLICLINICA "11 IUNIE" SITUATE IN STR. 11 IUNIE NR. 10, PARTER, SECTOR 4
 • Hotărârea 230/2005 - Municipiul București - 20.10.2005

  HOTARAREnr. 230 din 2005-10-20 HOTARIRE 230 din 20/10/2005 PRIVIND CONSTITUIREA UNEI SERVITUTI DE TRECERE PE TERENUL PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI DIN STR. SEVASTOPOL NR. 28, SECTOR 1, IN FAVOAREA S.C. D&A; SHOES COMPANY PROD S.R.L.
 • Hotărârea 229/2005 - Municipiul București - 20.10.2005

  HOTARAREnr. 229 din 2005-10-20 HOTARIRE 229 din 20/10/2005 PRIVIND ADMINISTRAREA, EXPLOATAREA SI INTRETINEREA OBIECTIVELOR REVAZUTE IN CADRUL PROIECTULUI " ECOLOGIZAREA SI DEZVOLTAREA POTENTIALULUI TURISTIC, DE RECREERE SI AGREMENT AL PARCURILOR CISMIGIU, HERASTRAU, CAROL SI TINERETULUI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI" DE CATRE ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI
 • Hotărârea 228/2005 - Municipiul București - 20.10.2005

  HOTARAREnr. 228 din 2005-10-20 HOTARIRE 228 din 20/10/2005 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE REFERITOR LA PROIECTUL " ECOLOGIZAREA SI DEZVOLTAREA POTENTIALULUI TURISTIC, DE RECREERE SI AGREMENT AL PARCURILOR CISMIGIU, HERASTRAU, CAROL SI TINERETULUI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI"
 • Hotărârea 227/2005 - Municipiul București - 20.10.2005

  HOTARAREnr. 227 din 2005-10-20 HOTARIRE 227 din 20/10/2005 PRIVIND APROBAREA NECESITATII, OPORTUNITATII SI FINANTARII INVESTITIILOR PREVAZUTE IN CADRUL PROIECTULUI "ECOLOGIZAREA SI DEZVOLTAREA POTENTIALULUI TURISTIC, DE RECREERE SI AGREMENT AL PARCURILOR CISMIGIU, HERASTRAU, CAROL SI TINERETULUI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI"
 • Hotărârea 226/2005 - Municipiul București - 11.10.2005

  HOTARAREnr. 226 din 2005-10-11 HOTARIRE 226 din 11/10/2005 PRIVIND NUMIREA DOAMNEI CONSTANTIN BARNA GRATIELA IN FUNCTIA DE DIRECTOR GENERAL AL MONITORULUI OFICIAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 225/2005 - Municipiul București - 11.10.2005

  HOTARAREnr. 225 din 2005-10-11 HOTARIRE 225 din 11/10/2005 PRIVIND CONSTITUIREA COMANDAMENTULUI ANTIEPIZOOTIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 224/2005 - Municipiul București - 11.10.2005

  HOTARAREnr. 224 din 2005-10-11 HOTARIRE 224 din 11/10/2005 PRIVIND PROCEDURA DE EDITARE, PUBLICARE SI DIFUZARE A MONITORULUI OFICIAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 130/2011
 • Hotărârea 223/2005 - Municipiul București - 11.10.2005

  HOTARAREnr. 223 din 2005-10-11 HOTARIRE 223 din 11/10/2005 PRIVIND APROBAREA "P.U.D. - REVITALIZARE ZONA PALATULUI CURTEA VECHE APARTINAND CENTRULUI ISTORIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI"
 • Hotărârea 222/2005 - Municipiul București - 11.10.2005

  HOTARAREnr. 222 din 2005-10-11 HOTARIRE 222 din 11/10/2005 PRIVIND APROBAREA "P.U.Z. - REVITALIZAREA ZONA PALATULUI CURTEA VECHE APARTINAND CENTRULUI ISTORIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 221/2005 - Municipiul București - 11.10.2005

  HOTARAREnr. 221 din 2005-10-11 HOTARIRE 221 din 11/10/2005 PRIVIND APROBAREA "REGULAMENTULUI P.U.D. ZONA PILOT A CENTRULUI ISTORIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI"
 • Hotărârea 220/2005 - Municipiul București - 11.10.2005

  HOTARAREnr. 220 din 2005-10-11 HOTARIRE 220 din 11/10/2005 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU CONSOLIDAREA IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI-SECTOR 5, BDUL MIHAIL KOGALNICEANU NR. 51
 • Hotărârea 219/2005 - Municipiul București - 11.10.2005

  HOTARAREnr. 219 din 2005-10-11 HOTARIRE 219 din 11/10/2005 PRIVIND APROBAREA COOPERARII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 1, SCOALA GENERALA NR. 152 URUGUAY CU ORGANIZATIA WORLD VISION INTERNATIONAL- PROGRAMUL PENTRU ROMANIA- IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI "CENTRUL COMUNITAR URUGUAY"
 • Hotărârea 218/2005 - Municipiul București - 11.10.2005

  HOTARAREnr. 218 din 2005-10-11 HOTARIRE 218 din 11/10/2005 PRIVIND ABROGAREA HOTARARII REFERITOARE LA TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA FONDULUI IMOBILIAR IN ADMINISTRAREA TEATRULUI DE REVISTA "CONSTANTIN TANASE" A IMOBILULUI SITUAT IN CALEA PLEVNEI, SECTOR 6, BUCURESTI HOTARAREA C.G.M.B. NR. 310/2003 SE ABROGA
 • Hotărârea 217/2005 - Municipiul București - 11.10.2005

  HOTARAREnr. 217 din 2005-10-11 HOTARIRE 217 din 11/10/2005 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU CONSOLIDAREA IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI- SECTOR 1, STR. BOTEANU NR. 3A-3B
 • Hotărârea 216/2005 - Municipiul București - 11.10.2005

  HOTARAREnr. 216 din 2005-10-11 HOTARIRE 216 din 11/10/2005 PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE IN MUNICIPIUL BUCURESTI, PENTRU ANUL 2006 ABROGA ART. 2 DIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 228/2002
 • Hotărârea 215/2005 - Municipiul București - 29.09.2005

  HOTARAREnr. 215 din 2005-09-29 HOTARIRE 215 din 29/09/2005 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR TERENURI APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 IN VEDEREA REALIZARII UNOR OBIECTIVE DE INTERES LOCAL
 • Hotărârea 214/2005 - Municipiul București - 29.09.2005

  HOTARAREnr. 214 din 2005-09-29 HOTARIRE 214 din 29/09/2005 PRIVIND TRANSMITEREA CERERII CATRE MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI DE INITIERE A UNEI HATARARI DE GUVERN CU PRIVIRE LA TRANSMITEREA IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI SI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 A UNOR TERENURI DIN CARTIERUL DE LOCUINTE "CONSTANTIN BRANCUSI", PRECUM SI IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 DE A ADMINISTRA ACEST CARTIER
 • Hotărârea 213/2005 - Municipiul București - 29.09.2005

  HOTARAREnr. 213 din 2005-09-29 HOTARIRE 213 din 29/09/2005 PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE ZONALE MODIFICATA PRIN HCGMB NR. 70/2008 ANULATA PARTIL (REF. LA PUZ STR. ZIDURI MOSI - PIATA OBOR) DE SENTINTA CIVILA NR. 1658/2008 A TRIBUNALULUI BUCURESTI RAMASA DEFINITIVA SI IREVOCABILA PRIN RESPINGEREA RECURSULUI SE COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 83/2011
 • Hotărârea 212/2005 - Municipiul București - 29.09.2005

  HOTARAREnr. 212 din 2005-09-29 HOTARIRE 212 din 29/09/2005 PRIVIND CONCESIONAREA, PRIN LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MINICIPIULUI BUCURESTI, IN SUPRAFATA DE 12000 M.P., SITUAT LA INTERSECTIA SOS. COLENTINA CU STR. MR. VASILE BACILA, SECTOR 2, PENTRU REALIZAREA UNEI CLADIRI CU DESTINATIA DE COMPLEX COMERCIAL
 • Hotărârea 211/2005 - Municipiul București - 29.09.2005

  HOTARAREnr. 211 din 2005-09-29 HOTARIRE 211 din 29/09/2005 PRIVIND CONCESIONAREA UNOR TERENURI, APARTINAND PROPRIETATII MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN VEDEREA REALIZARII DE EXTINDERI LA IMOBILELE DEJA EXISTENTE (PROPRIETATI PARTICULARE)
 • Hotărârea 210/2005 - Municipiul București - 29.09.2005

  HOTARAREnr. 210 din 2005-09-29 HOTARIRE 210 din 29/09/2005 PRIVIND CONCESIONAREA UNOR TERENURI APARTINAND PROPRIETATII MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU REALIZAREA DE CONSTRUCTII CU CARACTER DEFINITIV
 • Hotărârea 209/2005 - Municipiul București - 29.09.2005

  HOTARAREnr. 209 din 2005-09-29 HOTARIRE 209 din 29/09/2005 PRIVIND CONCESIONAREA UNOR TERENURI, APARTINAND PROPRIETATII MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN VEDEREA REALIZARII DE LOCUINTE
 • Hotărârea 208/2005 - Municipiul București - 29.09.2005

  HOTARAREnr. 208 din 2005-09-29 HOTARIRE 208 din 29/09/2005 PRIVIND CONCESIONAREA UNOR TERENURI, APARTINAND PROPRIETATII MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN VEDEREA REALIZARII DE CONSTRUCTII CU DESTINATIE DIVERSA
 • Hotărârea 207/2005 - Municipiul București - 29.09.2005

  HOTARAREnr. 207 din 2005-09-29 HOTARIRE 207 din 29/09/2005 PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE EVALUARE A TERENURILOR APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI A DOCUMENTATIEI CADRU DE ELABORARE A OFERTELOR PENTRU PROCEDURILE DE CONCESIONARE
 • Hotărârea 206/2005 - Municipiul București - 29.09.2005

  HOTARAREnr. 206 din 2005-09-29 HOTARIRE 206 din 29/09/2005 PRIVIND APROBAREA ACORDARII UNOR AJUTOARE DE URGENTA DIN BUGETUL C.G.M.B. PE ANUL 2005
 • Hotărârea 205/2005 - Municipiul București - 08.09.2005

  HOTARAREnr. 205 din 2005-09-08 HOTARIRE 205 din 08/09/2005 PENTRU ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 221/1997; A HOTARARII C.G.M.B. NR. 126/2000 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 221/1997 SI MODIFICAREA HOTARARII NR. 10/2000
 • Hotărârea 204/2005 - Municipiul București - 08.09.2005

  HOTARAREnr. 204 din 2005-09-08 HOTARIRE 204 din 08/09/2005 PRIVIND NUMIREA UNUI MEMBRU AL C.G.M.B. PT A FACE PARTE DIN COMISIA PENTRU CERCETARE PREALABILA IN VEDEREA DECLARARII UTILITATII PUBLICE A LUCRARILOR DE INTERES LOCAL " ALIMENTAREA CU UTILITATI A ANSAMBLULUI DE LOCUINTE DIN STRADA ION USURELU, SECTOR 5"
 • Hotărârea 203/2005 - Municipiul București - 08.09.2005

  HOTARAREnr. 203 din 2005-09-08 HOTARIRE 203 din 08/09/2005 PRIVIND PUNEREA IN APLICARE A CLAUZEI 52.18.2 CU PRIVIRE LA DECIZIA DE MEDIERE A EXPERTULUI TEHNIC DIN 26.11.2004, PRIVIND LITIGIUL DINTRE ANB SI ARBAC IN LEGATURA CU EVALUAREA NS C1
 • Hotărârea 202/2005 - Municipiul București - 08.09.2005

  HOTARAREnr. 202 din 2005-09-08 HOTARIRE 202 din 08/09/2005 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR TERENURI APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 IN VEDEREA REALIZARII UNOR OBIECTIVE DE INTERES LOCAL
 • Hotărârea 201/2005 - Municipiul București - 08.09.2005

  HOTARAREnr. 201 din 2005-09-08 HOTARIRE 201 din 08/09/2005 PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A PROPUNERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI DE GUVERN PRIVIND TRANSMITEREA CU TITLU GRATUIT DIN PATRIMONIUL STATULUI IN PATRIMONIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI A UNOR IMOBILE
 • Hotărârea 200/2005 - Municipiul București - 08.09.2005

  HOTARAREnr. 200 din 2005-09-08 HOTARIRE 200 din 08/09/2005 PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA JOCURILOR DE ARTIFICII IN MUNICIPIUL BUCURESTI SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 2014/2017
 • Hotărârea 199/2005 - Municipiul București - 08.09.2005

  HOTARAREnr. 199 din 2005-09-08 HOTARIRE 199 din 08/09/2005 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII "LUCRARI EDILITARE IN ANSAMBLUL DE LOCUINTE DE PE SOS. STRAULESTI NR. 58-60"
 • Hotărârea 198/2005 - Municipiul București - 08.09.2005

  HOTARAREnr. 198 din 2005-09-08 HOTARIRE 198 din 08/09/2005 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A TERENULUI SITUAT IN STR. SCAUNE NR. 4, SECTOR 3, IN SUPRAFATA DE 414 M.P., PT REALIZAREA UNEI CASE PAROHIALE
 • Hotărârea 197/2005 - Municipiul București - 08.09.2005

  HOTARAREnr. 197 din 2005-09-08 HOTARIRE 197 din 08/09/2005 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA A TERENULUI SITUAT LA INTERSECTIA STR. RAMNICU SARAT CU STR. ISTRIEI, SECTOR 3, IN SUPRAFATA DE 1030 M.P., PT REALIZAREA UNEI BISERICI ORTODOXE
 • Hotărârea 196/2005 - Municipiul București - 08.09.2005

  HOTARAREnr. 196 din 2005-09-08 HOTARIRE 196 din 08/09/2005 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A TERENULUI SITUAT IN STR. EMIL GARLEANU, SECTOR 3, IN SUPRAFATA DE 928 M.P., PENTRU REALIZAREA UNEI BISERICI ORTODOXE
 • Hotărârea 195/2005 - Municipiul București - 08.09.2005

  HOTARAREnr. 195 din 2005-09-08 HOTARIRE 195 din 08/09/2005 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A TERENULUI SITUAT IN STR. COVASNA/ ALEEA DOROHOI, SECTOR 4, IN SUPRAFATA DE 966 M.P., PT REALIZAREA UNEI BISERICI ORTODOXE
 • Hotărârea 194/2005 - Municipiul București - 08.09.2005

  HOTARAREnr. 194 din 2005-09-08 HOTARIRE 194 din 08/09/2005 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE "PIATA ION I. C. BRATIANU - ARCUL DE TRIUMF"
 • Hotărârea 193/2005 - Municipiul București - 08.09.2005

  HOTARAREnr. 193 din 2005-09-08 HOTARIRE 193 din 08/09/2005 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI "REABILITAREA STATIEI DE EPURARE A APELOR UZATE BUCURESTI"
 • Hotărârea 192/2005 - Municipiul București - 08.09.2005

  HOTARAREnr. 192 din 2005-09-08 HOTARIRE 192 din 08/09/2005 PRIVIND IMPUTERNICIREA UNOR REPREZENTANTI AI C.G.M.B. PENTRU A APARA IN INSTANTELE DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV INTERESELE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 191/2005 - Municipiul București - 08.09.2005

  HOTARAREnr. 191 din 2005-09-08 HOTARIRE 191 din 08/09/2005 PRIVIND ASIGURAREA CONTINUITATII UTILITATILOR PUBLICE IN ORASELE BUFTEA SI OTOPENI
 • Hotărârea 190/2005 - Municipiul București - 08.09.2005

  HOTARAREnr. 190 din 2005-09-08 HOTARIRE 190 din 08/09/2005 PRIVIND PROGRAMUL DE REORGANIZARE INTERNA A REGIEI AUTONOME TRANSPORT BUCURESTI, INCLUZAND CONCEDIEREA COLECTIVA IN BAZA O.U.G. NR. 8/2003
 • Hotărârea 189/2005 - Municipiul București - 08.09.2005

  HOTARAREnr. 189 din 2005-09-08 HOTARIRE 189 din 08/09/2005 PRIVIND APROBAREA NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATUL DE FUNCTII SI REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE RADET ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 76/2008
 • Hotărârea 188/2005 - Municipiul București - 08.09.2005

  HOTARAREnr. 188 din 2005-09-08 HOTARIRE 188 din 08/09/2005 PRIVIND ADOPTAREA REGULILOR STANDARD O.N.U. PRIVIND EGALIZAREA SANSELOR PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP
 • Hotărârea 187/2005 - Municipiul București - 08.09.2005

  HOTARAREnr. 187 din 2005-09-08 HOTARIRE 187 din 08/09/2005 PRIVIND SCOATEREA DE PE LISTA DE VANZARE CONF LEGII 550/2002 A SPATIULUI SITUAT IN INTRAREA LT. AV. GHEORGHE CARANDA NR. 9, SECTOR 6 SI TRANSMITEREA ACESTUIA DIN ADMINISTRATREA C.G.M.B. IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULIUI 6 MODIFICA HOTARAREA C.G.M.B NR. 109/2003
 • Hotărârea 186/2005 - Municipiul București - 08.09.2005

  HOTARAREnr. 186 din 2005-09-08 HOTARIRE 186 din 08/09/2005 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 125/1998
 • Hotărârea 185/2005 - Municipiul București - 08.09.2005

  HOTARAREnr. 185 din 2005-09-08 HOTARIRE 185 din 08/09/2005 SE APROBA ORGANIGRAMA, STATUL DE FUNCTII SI REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE TEATRULUI C.I. NOTTARA SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 194/2008
 • Hotărârea 184/2005 - Municipiul București - 08.09.2005

  HOTARAREnr. 184 din 2005-09-08 HOTARIRE 184 din 08/09/2005 SE APROBA TRECEREA MUZEULUI NATIONAL GEORGE ENESCU-BUCURESTI DIN SUBORDINEA C.G.M.B. IN SUBORDINEA MINISTERULUI CULTURII SI CULTELOR
 • Hotărârea 183/2005 - Municipiul București - 04.08.2005

  HOTARAREnr. 183 din 2005-08-04 HOTARIRE 183 din 04/08/2005 PRIVIND NUMIREA DOMNULUI ARON GHEORGHE IN FUNCTIA DE DIRECTOR GENERAL AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI
 • Hotărârea 182/2005 - Municipiul București - 04.08.2005

  HOTARAREnr. 182 din 2005-08-04 HOTARIRE 182 din 04/08/2005 PRIVIND ABROGAREA HCGMB NR. 211/2002 PRIVIND ATRIBUIREA IN ADMNINISTRARE A SPATIULUI SITUAT IN STR. VASILE LASCAR, IN SUPRAFATA DE 199,99 M.P., CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2, BUCURESTI
 • Hotărârea 181/2005 - Municipiul București - 04.08.2005

  HOTARAREnr. 181 din 2005-08-04 HOTARIRE 181 din 04/08/2005 PRIVIND APROBAREA TRECERII CENTRALEI TERMICE DIN STR. GABROVENI NR. 4 DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR IN ADMINISTRAREA RADET
 • Hotărârea 180/2005 - Municipiul București - 04.08.2005

  HOTARAREnr. 180 din 2005-08-04 HOTARIRE 180 din 04/08/2005 PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA PRIMARIEI SECTOR 4 A SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE SITUAT IN SOS. OLTENITEI NR. 188, BL. 1, SECTOR 4, IN SUPRAFATA DE 146,54 M.P.
 • Hotărârea 179/2005 - Municipiul București - 04.08.2005

  HOTARAREnr. 179 din 2005-08-04 HOTARIRE 179 din 04/08/2005 PRIVIND ASOCIEREA INTRE CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI S.C. AB INVESTITII SI CONSTRUCTII S.R.L. PENTRU REALIZAREA SI EXPLOATAREA UNUI COMPLEX MULTIFUNCTIONAL IN STR. ACADEMIEI NR. 28-30, SECTOR 1
 • Hotărârea 178/2005 - Municipiul București - 04.08.2005

  HOTARAREnr. 178 din 2005-08-04 HOTARIRE 178 din 04/08/2005 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE "STRADA GANDULUI"
 • Hotărârea 177/2005 - Municipiul București - 04.08.2005

  HOTARAREnr. 177 din 2005-08-04 HOTARIRE 177 din 04/08/2005 PRIVIND STABILIREA SI FACTURAREA CANTITATII DE APA UZATA EVACUATA DE UTILIZATORII BRANSATI LA SISTEMUL PUBLIC CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 176/2005 - Municipiul București - 04.08.2005

  HOTARAREnr. 176 din 2005-08-04 HOTARIRE 176 din 04/08/2005 CU PRIVIRE LA INSUSIREA, CU TITLU PRELIMINAR, IN VEDEREA LANSARII DEZBATERII PUBLICE, A DIRECTIILOR DE DEZVOLTARE SPATIALA INTEGRATA CONFORM MODELULUI DE DEZVOLTARE "PAZ - ZONA AGLOMERATIEI URBANE SI ZONA METROPOLITANA ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI, ACTUALIZARE SI ANALIZA SITUATIE EXISTENTA, DIAGNOZA, REGLEMENTARI, MODEL DIGITAL AL TERENULUI, PLAN DE ACTIUNE, PROGRAME PRIORITARE" - ETAPELE 3003-2004
 • Hotărârea 175/2005 - Municipiul București - 04.08.2005

  HOTARAREnr. 175 din 2005-08-04 HOTARIRE 175 din 04/08/2005 PRIVIND REORGANIZAREA ADMINISTRATIEI STRAZILOR PRIN ABSORBIREA AMINISTRATIEI SEMAFOARE MARCAJE RUTIERE
 • Hotărârea 174/2005 - Municipiul București - 04.08.2005

  HOTARAREnr. 174 din 2005-08-04 HOTARIRE 174 din 04/08/2005 PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL SOCIETATII COMERCIALE "BUJORENI" S.A.
 • Hotărârea 173/2005 - Municipiul București - 04.08.2005

  HOTARAREnr. 173 din 2005-08-04 HOTARIRE 173 din 04/08/2005 PRIVIND REPARTIZAREA LA BUGETELE SECTOARELOR A SUMELOR DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU FINANTAREA CGHELTUIELILOR DE PERSONAL LA INSTITUTIILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT SI A CHELTUIELILOR DE INVATAMANT SPECIAL PE ANUL 2005
 • Hotărârea 172/2005 - Municipiul București - 04.08.2005

  HOTARAREnr. 172 din 2005-08-04 HOTARIRE 172 din 04/08/2005 PRIVIND ATRIBUIREA DE DENUMIRI STRAZILOR CE FAC OBIECTUL PLANULUI URBANISTIC ZONAL "AEROPORT BANEASA PENTRU O SUPRAFATA DE 220 HA SITUAT INTRE ALEEA PRIVIGHETORILOR - CAMPUL PIPERA - INCINTA AEROPORT BANEASA - SOS BUCURESTI-PLOIESTI, SECTOR 1"
 • Hotărârea 171/2005 - Municipiul București - 04.08.2005

  HOTARAREnr. 171 din 2005-08-04 HOTARIRE 171 din 04/08/2005 PRIVIND IMPUTERNICIREA PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SA NEGOCIEZE SI SA SEMNEZE, IN CONDITIILE LEGII, UN CONTRACT DE ASOCIERE PENTRU ORGANIZAREA UNEI CURSE AUTOMOBILISTICE IN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 170/2005 - Municipiul București - 04.08.2005

  HOTARAREnr. 170 din 2005-08-04 HOTARIRE 170 din 04/08/2005 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE IMPRUMUT NERAMBURSABIL INCHEIAT INTRE AGENTIA PENTRU COMERT SI DEZVOLTARE (USTDA) SI PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU FINALIZAREA REALIZARII STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU UN SISTEM GEOSPATIAL DE E-GOVERNMENT PENTRU PLANIFICAREA SI CONTROLUL DEZVOLTARII URBANE
 • Hotărârea 169/2005 - Municipiul București - 04.08.2005

  HOTARAREnr. 169 din 2005-08-04 HOTARIRE 169 din 04/08/2005 PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE INFORMATIZARE A ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 168/2005 - Municipiul București - 04.08.2005

  HOTARAREnr. 168 din 2005-08-04 HOTARIRE 168 din 04/08/2005 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI DE ASISTENTA SOCIO-MEDICALA "INFIINTAREA CENTRULUI DE ALARMA PENTRU URGENTE MEDICO-SOCIALE"
 • Hotărârea 167/2005 - Municipiul București - 04.08.2005

  HOTARAREnr. 167 din 2005-08-04 HOTARIRE 167 din 04/08/2005 PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINIISTRAREA S.C. F.D.E.F.E.E. ELECTRICA MUNTENIA SUD S.A. A STATIEI ELECTRICE 110/20 KV GLINA, AFLATA IN INCINTA STATIEI DE EPURARE A APELOR UZATE A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 166/2005 - Municipiul București - 04.08.2005

  HOTARAREnr. 166 din 2005-08-04 HOTARIRE 166 din 04/08/2005 PRIVIND ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 83/ 27.04.2003 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA TEATRULUI NATIONAL DE OPERETA "ION DACIAN" BUCURESTI, PE O PERIOADA DE 10 ANI, A UNUI NUMAR DE 200 DE AMPLASAMENTE PENTRU MONTAREA UNOR PANOURI DE AFISAJ PENTRU SPECTACOLE
 • Hotărârea 165/2005 - Municipiul București - 04.08.2005

  HOTARAREnr. 165 din 2005-08-04 HOTARIRE 165 din 04/08/2005 PRIVIND ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 86/10.04.2003 SI A HOTARARII C.G.M.B. NR. 116/22.04.2003
 • Hotărârea 164/2005 - Municipiul București - 04.08.2005

  HOTARAREnr. 164 din 2005-08-04 HOTARIRE 164 din 04/08/2005 PRIVIND ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 207/ 17.10.2002, PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN SITUAT IN VALEA FLOREASCA NR. 240, SECTOR 2, DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2
 • Hotărârea 163/2005 - Municipiul București - 04.08.2005

  HOTARAREnr. 163 din 2005-08-04 HOTARIRE 163 din 04/08/2005 PRIVIND TRANSMITEREA PARCULUI IZVOR DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 5 IN ADMINISTRAREA C.G.M.B. - ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI, AGREMENT SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 197/2009
 • Hotărârea 162/2005 - Municipiul București - 04.08.2005

  HOTARAREnr. 162 din 2005-08-04 HOTARIRE 162 din 04/08/2005 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2005
 • Hotărârea 161/2005 - Municipiul București - 14.07.2005

  HOTARAREnr. 161 din 2005-07-14 HOTARIRE 161 din 14/07/2005 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. A.C.M. LIRTRAC S.A. MODIFICA H.C.G.M.B. NR 149/ 2004
 • Hotărârea 160/2005 - Municipiul București - 14.07.2005

  HOTARAREnr. 160 din 2005-07-14 HOTARIRE 160 din 14/07/2005 PRIVIND NUMIREA, PE O PERIOADA DETERMINATA, A DOAMNEI PANAITESCU SIMONA IN FUNCTIA DE DIRECTOR AL ADMINISTRATIEI PENTRU SUPRAVEGHEREA ANIMALELOR
 • Hotărârea 159/2005 - Municipiul București - 14.07.2005

  HOTARAREnr. 159 din 2005-07-14 HOTARIRE 159 din 14/07/2005 PRIVIND PROROGAREA TERMENULUI PREVAZUT LA ARTICOLUL 1 DIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 71/2005
 • Hotărârea 158/2005 - Municipiul București - 14.07.2005

  HOTARAREnr. 158 din 2005-07-14 HOTARIRE 158 din 14/07/2005 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI MONITORULUI OFICIAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2005
 • Hotărârea 157/2005 - Municipiul București - 14.07.2005

  HOTARAREnr. 157 din 2005-07-14 HOTARIRE 157 din 14/07/2005 PRIVIND REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI MODIFICA H.C.G.M.B. NR. 108/1997 SI H.C.G.M.B. NR. 109/1997
 • Hotărârea 156/2005 - Municipiul București - 14.07.2005

  HOTARAREnr. 156 din 2005-07-14 HOTARIRE 156 din 14/07/2005 PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE ZONALE
 • Hotărârea 155/2005 - Municipiul București - 14.07.2005

  HOTARAREnr. 155 din 2005-07-14 HOTARIRE 155 din 14/07/2005 PRIVIND CONCESIONAREA UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 80,00 M.P., SITUAT IN STR. SILVIA NR. 12, SECTOR 2, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PENTRU REALIZAREA EXTINDERII UNEI LOCUINTE.
 • Hotărârea 154/2005 - Municipiul București - 14.07.2005

  HOTARAREnr. 154 din 2005-07-14 HOTARIRE 154 din 14/07/2005 PRIVIND CONCESIONAREA UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 95,00 M.P., SITUAT IN STR. MEDIC LT. CONSTANTIN ZLATESCU NR. 18, SECTOR 2, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PENTRU EXTINDEREA UNEI CLADIRI CU DESTINATIA DE LOCUINTA SI SPATIU MEDICAL
 • Hotărârea 153/2005 - Municipiul București - 14.07.2005

  HOTARAREnr. 153 din 2005-07-14 HOTARIRE 153 din 14/07/2005 PRIVIND CONCESIONAREA UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 100,00 M.P., SITUAT IN STR. COLTEI NR. 28, SECTOR 2, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PENTRU EXTINDEREA UNEI CLADIRI CU DESTINATIA DE LOCUINTA SI CABINET MEDICAL
 • Hotărârea 152/2005 - Municipiul București - 14.07.2005

  HOTARAREnr. 152 din 2005-07-14 HOTARIRE 152 din 14/07/2005 PRIVIND CONCESIONAREA UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 45,60 M.P., SITUAT IN STR. CAIUTI NR. 18, SECTOR 1, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PENTRU EXTINDEREA UNEI CLADIRI CU DESTINATIA DE LOCUINTA
 • Hotărârea 151/2005 - Municipiul București - 14.07.2005

  HOTARAREnr. 151 din 2005-07-14 HOTARIRE 151 din 14/07/2005 PRIVIND CONCESIONAREA UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 55,00 M.P., ADIACENT IMOBILULUI SITUAT IN STR. OPANEZ NR. 81, SECTOR 2, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 150/2005 - Municipiul București - 14.07.2005

  HOTARAREnr. 150 din 2005-07-14 HOTARIRE 150 din 14/07/2005 PRIVIND SCHIMBUL DE TERENURI INTRE TERENUL SITUAT IN BUCURESTI, IN ZONA ARON COTRUS- SOS. NORDULUI, SECTOR 1 SI TERENUL SITUAT IN CALEA GRIVITEI NR. 82-86, SECTOR 1
 • Hotărârea 149/2005 - Municipiul București - 14.07.2005

  HOTARAREnr. 149 din 2005-07-14 HOTARIRE 149 din 14/07/2005 PRIVIND ATUALIZAREA TARIFULUI PENTRU EVACUAREA DESEURILOR MENAJERE DE LA CASE INDIVIDUALE SI ASOCIATII DE LOCATARI/ PROPRIETARI
 • Hotărârea 148/2005 - Municipiul București - 14.07.2005

  HOTARAREnr. 148 din 2005-07-14 HOTARIRE 148 din 14/07/2005 PRIVIND COLECTAREA SELECTIVA A AMBALAJELOR RECICLABILE SI REFOLOSIBILE
 • Hotărârea 147/2005 - Municipiul București - 14.07.2005

  HOTARAREnr. 147 din 2005-07-14 HOTARIRE 147 din 14/07/2005 PRIVIND NORMELE DE SALUBRITATE SI NORMELE DE IGIENIZARE ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 120/2010
 • Hotărârea 146/2005 - Municipiul București - 14.07.2005

  HOTARAREnr. 146 din 2005-07-14 HOTARIRE 146 din 14/07/2005 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SERVICIILOR PUBLICE DE SALUBRIZARE IN MUNICIPIUL BUCURESTI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 119/2010
 • Hotărârea 145/2005 - Municipiul București - 14.07.2005

  HOTARAREnr. 145 din 2005-07-14 HOTARIRE 145 din 14/07/2005 PRIVIND APROBAREA ASOCIERII DINTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 SI INSPECTORATUL SCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN VEDEREA DERULARII PROGRAMULUI PHARE 2005 " UNIUNEA EUROPEANA MAI APROAPE DE SCOALA ROMANEASCA"
 • Hotărârea 144/2005 - Municipiul București - 14.07.2005

  HOTARAREnr. 144 din 2005-07-14 HOTARIRE 144 din 14/07/2005 PRIVIND APROBAREA INCHEIERII ACORDULUI DE COOPERARE INTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI (ROMANIA) SI CONSILIUL LOCAL AL DISTRICTULUI CHARLOTTENBURG-WILMESDOLF DIN BERLIN (REPUBLICA FEDERALA GERMANIA)
 • Hotărârea 143/2005 - Municipiul București - 14.07.2005

  HOTARAREnr. 143 din 2005-07-14 HOTARIRE 143 din 14/07/2005 PRIVIND APROBAREA INFIINTARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 A UNUI CLUB SPORTIV, PERSOANA JURIDICA DE DREPT PUBLIC
 • Hotărârea 142/2005 - Municipiul București - 14.07.2005

  HOTARAREnr. 142 din 2005-07-14 HOTARIRE 142 din 14/07/2005 PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A PROPUNERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI DE GUVERN PRIVIND TRECEREA IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, STR. LUCRETIU PATRASCANU NR. 10, SECTOR 3, DIN PROPRIETATEA PUBLICA A STATULUI SI DIN ADMINISTRAREA AGENTIEI NATIONALE PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3.
 • Hotărârea 141/2005 - Municipiul București - 14.07.2005

  HOTARAREnr. 141 din 2005-07-14 HOTARIRE 141 din 14/07/2005 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE BIBLIOTECII METROPOLITANE BUCURESTI ABROGA HCGMB NR. 213/ 2003 ABROGATA PRIN HCGMB NR. 354/2007
 • Hotărârea 140/2005 - Municipiul București - 14.07.2005

  HOTARAREnr. 140 din 2005-07-14 HOTARIRE 140 din 14/07/2005 PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 A UNEI SUPRAFETE DE TEREN APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "AMENAJARE SI EXTINDERE - TEATRUL DE VARA NICOLAE BALCESCU" ABROGA H.C.G.M.B. NR. 137/1996
 • Hotărârea 139/2005 - Municipiul București - 14.07.2005

  HOTARAREnr. 139 din 2005-07-14 HOTARIRE 139 din 14/07/2005 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI " EVOLUTIA SPATIO-TEMPORALA A PARAMETRILOR ECOLOGICI DIN SALBA DE LACURI A RAULUI COLENTINA SI MODERNIZAREA ON-LINE PRIN APLICAREA UNUI SISTEM AUTOMAT" SI APROBAREA INCHEIERII ACORDULUI DE COLABORARE SI PARTENERIAT INTRE INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA (INCD-ECOIND), S.C. SIAT S.A SI ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT, IN SCOPUL IMPLEMENTARII PROIECTULUI MAI SUS MENTIONAT
 • Hotărârea 138/2005 - Municipiul București - 14.07.2005

  HOTARAREnr. 138 din 2005-07-14 HOTARIRE 138 din 14/07/2005 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR TERENURI DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4
 • Hotărârea 137/2005 - Municipiul București - 14.07.2005

  HOTARAREnr. 137 din 2005-07-14 HOTARIRE 137 din 14/07/2005 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI ABROGA H.C.G.M.B. NR. 158/ 1997 ART. 44 SE MODIFICA SI COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 181/2015 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 194/2015 SE ABROGA PRIN H.C.M.B. NR. 52/2017
 • Hotărârea 136/2005 - Municipiul București - 14.07.2005

  HOTARAREnr. 136 din 2005-07-14 HOTARIRE 136 din 14/07/2005 PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 A SPATIULUI DIN BDUL TIMISOARA NR. 21, SECTOR 6 MODIFICA H.C.G.M.B. NR. 2/2000
 • Hotărârea 135/2005 - Municipiul București - 14.07.2005

  HOTARAREnr. 135 din 2005-07-14 HOTARIRE 135 din 14/07/2005 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2004
 • Hotărârea 134/2005 - Municipiul București - 14.07.2005

  HOTARAREnr. 134 din 2005-07-14 HOTARIRE 134 din 14/07/2005 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII EFICIENTIZAREA FUNCTIONARII PUNCTELOR TERMICE NEMODERNIZATE RADET- PROIECT RADET IN CADRUL PROIECTULUI " PROGRAM MULTI-SECTOR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI"
 • Hotărârea 133/2005 - Municipiul București - 14.07.2005

  HOTARAREnr. 133 din 2005-07-14 HOTARIRE 133 din 14/07/2005 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI " MODERNIZAREA PIATA EROII REVOLUTIEI SI PASAJ PIETONAL" ABROGA H.C.G.M.B. NR. 124/2003
 • Hotărârea 132/2005 - Municipiul București - 14.07.2005

  HOTARAREnr. 132 din 2005-07-14 HOTARIRE 132 din 14/07/2005 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 134/ 2004 PRIVIND CIRCULATIA AUTOVEHICULELOR DESTINATE TRANSPORTULUI DE MARFURI CU MASA TOTALA MAXIMA AUTORIZATA MAI MARE DE 5 TONE IN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 131/2005 - Municipiul București - 16.06.2005

  HOTARAREnr. 131 din 2005-06-16 HOTARIRE 131 din 16/06/2005 PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE ZONALE SUSPENDA EXECUTAREA (REF. LA POZITIA 3 DIN ANEXA, PUZ STR. PADUREA NEAGRA - STR. PADUREA PUSTNICU) CONFORM INCHEIERII DIN DATA DE 01.10.2008 A TRIBUNALULUI BUCURESTI, PRONUNTATA IN DOSARUL 24778/3/2007, RAMASA DEFINITIVA SI IREVOCABILA PRIN RESPINGEREA RECURSULUI. SE CONSTATA NULITATEA ABSOLUTA A HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR.131/2005, POZITIA 3 DIN ANEXA, PRIN SENTINTA CIVILA NR. 2884/23.10.2009
 • Hotărârea 130/2005 - Municipiul București - 16.06.2005

  HOTARAREnr. 130 din 2005-06-16 HOTARIRE 130 din 16/06/2005 PRIVIND DELEGAREA UNUI MEMBRU AL C.G.M.B. IN COMISIA DE SOLUTIONARE A INTAMPINARILOR IN VEDEREA EXPROPRIERII TERENULUI SITUAT IN BUCURESTI, CALEA GRIVITEI - STRADA CARPATI, SECTOR 1 CE CUPRINDE ZONA DE PROTECTIE SANITARA A APEDUCTULUI ARCUDA-NORD
 • Hotărârea 129/2005 - Municipiul București - 16.06.2005

  HOTARAREnr. 129 din 2005-06-16 HOTARIRE 129 din 16/06/2005 PRIVIND ADERAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI LA RETEAUA +30 NETWORK
 • Hotărârea 128/2005 - Municipiul București - 16.06.2005

  HOTARAREnr. 128 din 2005-06-16 HOTARIRE 128 din 16/06/2005 PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA CONSILIILOR LOCALE ALE SECTOARELOR 1-6 A IMOBILELOR IN CARE FUNCTIONEAZA CABINETE MEDICALE REFERIRE LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 187 / 2004
 • Hotărârea 127/2005 - Municipiul București - 16.06.2005

  HOTARAREnr. 127 din 2005-06-16 HOTARIRE 127 din 16/06/2005 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL MONITORULUI OFICIAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI REFERIRE LA ART. 8 DIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 69 / 24.03.2005
 • Hotărârea 126/2005 - Municipiul București - 16.06.2005

  HOTARAREnr. 126 din 2005-06-16 HOTARIRE 126 din 16/06/2005 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA PE TERMEN DE 20 ANI A SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE SITUAT IN STR. GENERAL ION FLORESCU NR. 19, CORP B, SECTOR 3, IN SUPRAFATA DE 209,95 M.P. SI TERENUL AFERENT IN SUPRAFATA DE 139 M.P. UNIUNII NATIONALE PENTRU DREPTURILE FEMEII DIN ROMANIA - COMITETUL MUNICIPAL AL FEMEILOR DIN BUCURESTI
 • Hotărârea 125/2005 - Municipiul București - 16.06.2005

  HOTARAREnr. 125 din 2005-06-16 HOTARIRE 125 din 16/06/2005 PRIVIND TRANSMITEREA PARCULUI CRANGASI DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6, IN ADMINISTRAREA C.G.M.B. - ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 194/2009
 • Hotărârea 124/2005 - Municipiul București - 16.06.2005

  HOTARAREnr. 124 din 2005-06-16 HOTARIRE 124 din 16/06/2005 PRIVIND APROBAREA LUCRARILOR SUPLIMENTARE PENTRU FINALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII "COMPLEX DE RECUPERARE NEUROPSIHOMOTORIE PANDURI" HOTARAREA C.G.M.B. NR. 182 / 2003 SE ABROGA
 • Hotărârea 123/2005 - Municipiul București - 16.06.2005

  HOTARAREnr. 123 din 2005-06-16 HOTARIRE 123 din 16/06/2005 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE "STRADA NEGOITA TARGOVISTEANU" ARTEREI DE CIRCULATIE CUPRINSA INTRE SOS. BUCURESTI - MAGURELE SI STR. TEIUS, SECTOR 5
 • Hotărârea 122/2005 - Municipiul București - 16.06.2005

  HOTARAREnr. 122 din 2005-06-16 HOTARIRE 122 din 16/06/2005 PRIVIND ATRIBUREA DENUMIRII DE "BULEVARDUL BEIJING" ARTEREI DE CIRCULATIE CUPRINSA INTRE B-DUL MIRCEA ELIADE SI STR. NICOLAE G. CARAMFIL, SECTOR 1
 • Hotărârea 121/2005 - Municipiul București - 16.06.2005

  HOTARAREnr. 121 din 2005-06-16 HOTARIRE 121 din 16/06/2005 PRIVIND SCHIMBAREA CLASIFICARII MUZEULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI DIN MUZEU DE IMPORTANTA JUDETEANA IN MUZEU DE IMPORTANTA NATIONALA
 • Hotărârea 120/2005 - Municipiul București - 30.05.2005

  HOTARAREnr. 120 din 2005-05-30 HOTARIRE 120 din 30/05/2005 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL CASEI DE ASIGURARI DE SANATATE A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 119/2005 - Municipiul București - 30.05.2005

  HOTARAREnr. 119 din 2005-05-30 HOTARIRE 119 din 30/05/2005 PRIVIND AMENAJAREA A CINCI BIROURI DIN CADRUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ACTIVITATEA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 118/2005 - Municipiul București - 30.05.2005

  HOTARAREnr. 118 din 2005-05-30 HOTARIRE 118 din 30/05/2005 PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE ZONALE
 • Hotărârea 117/2005 - Municipiul București - 30.05.2005

  HOTARAREnr. 117 din 2005-05-30 HOTARIRE 117 din 30/05/2005 PRIVIND REDIMENSIONAREA NUMARULUI MAXIM DE AUTORIZATII APROBATE PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 169/19.06.2003
 • Hotărârea 116/2005 - Municipiul București - 30.05.2005

  HOTARAREnr. 116 din 2005-05-30 HOTARIRE 116 din 30/05/2005 PRIVIND TRANSMITEREA UNUI SPATIU CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR IN ADMINISTRAREA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 115/2005 - Municipiul București - 30.05.2005

  HOTARAREnr. 115 din 2005-05-30 HOTARIRE 115 din 30/05/2005 PRIVIND CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT LA INTERSECTIA STR. NAZUINTEI CU STR. CUTEZATORILOR, IN SUPRAFATA DE 49,00 M.P., NECESAR REALIZARII EXTINDERII UNEI CONSTRUCTII DEJA EXISTENTE
 • Hotărârea 114/2005 - Municipiul București - 30.05.2005

  HOTARAREnr. 114 din 2005-05-30 HOTARIRE 114 din 30/05/2005 PRIVIND CONCESIONAREA UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 80,00 M.P. SITUAT IN STR. BUZESTI/ STR. MUNTII TATRA NR. 1, SECTOR 1, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PENTRU CONSTRUIREA UNEI CLADIRI CU DESTINATIA DE COMERT, LOCUINTA SI BIROURI
 • Hotărârea 113/2005 - Municipiul București - 30.05.2005

  HOTARAREnr. 113 din 2005-05-30 HOTARIRE 113 din 30/05/2005 PRIVIND REVOCAREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE AL S.C. DIHAM S.A. ASUPRA IMOBILULUI SITUAT IN BDUL PACHE PROTOPOPESCU NR. 68, SECTOR 2
 • Hotărârea 112/2005 - Municipiul București - 30.05.2005

  HOTARAREnr. 112 din 2005-05-30 HOTARIRE 112 din 30/05/2005 PRIVIND ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 37/18.03.2004, PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 52.700 M.P., SITUAT IN PARCUL CAROL, SECTOR 4 IN ADMINISTRAREA PATRIARHIEI ROMANE, PE DURATA EXISTENTEI CONSTRUCTIEI, IN VEDEREA CONSTRUIRII CATEDRALEI MANTUIRII NEAMULUI
 • Hotărârea 111/2005 - Municipiul București - 30.05.2005

  HOTARAREnr. 111 din 2005-05-30 HOTARIRE 111 din 30/05/2005 PRIVIND ABROGAREA HOTARARII NR. 124/2004 PENTRU ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 86/2003 MODIFICATA PRIN H.C.G.M.B. NR. 116/2003 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA TEATRULUI NATIONAL BUCURESTI, PE O PERIOADA DE 10 ANI, A UNUI NUMAR DE 100 DE AMPLASAMENTE PENTRU MONTAREA UNOR PANOURI DE AFISAJ EXCLUSIV PENTRU SPECTACOLE PROPRII
 • Hotărârea 110/2005 - Municipiul București - 30.05.2005

  HOTARAREnr. 110 din 2005-05-30 HOTARIRE 110 din 30/05/2005 PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE INFRATIRE INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI (ROMANIA) SI MUNICIPALITATEA BEIJING (CHINA)
 • Hotărârea 109/2005 - Municipiul București - 30.05.2005

  HOTARAREnr. 109 din 2005-05-30 HOTARIRE 109 din 30/05/2005 PRIVIND INSTITUIREA TAXEI HOTELIERE PENTRU ANUL 2006
 • Hotărârea 108/2005 - Municipiul București - 19.05.2005

  HOTARAREnr. 108 din 2005-05-19 HOTARIRE 108 din 19/05/2005 PRIVIND APROBAREA COMPONENTEI NOMINALE A COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 107/2005 - Municipiul București - 19.05.2005

  HOTARAREnr. 107 din 2005-05-19 HOTARIRE 107 din 19/05/2005 PRIVIND DESEMNAREA A DOI CONSILIERI GENERALI CA MEMBRI IN AUTORITATEA TERITORIALA DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 106/2005 - Municipiul București - 19.05.2005

  HOTARAREnr. 106 din 2005-05-19 HOTARIRE 106 din 19/05/2005 PRIVIND COMPONENTA COMISIEI SPECIALE PENTRU INTOCMIREA INVENTARULUI BUNURILOR CE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 331/2007
 • Hotărârea 105/2005 - Municipiul București - 19.05.2005

  HOTARAREnr. 105 din 2005-05-19 HOTARIRE 105 din 19/05/2005 PRIVIND ACHIZITIONAREA DE CATRE REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI A UNUI NUMAR DE 50 DE TRAMVAIE PENTRU REABILITAREA TRANSPORTULUI URBAN DE CALATORI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 104/2005 - Municipiul București - 19.05.2005

  HOTARAREnr. 104 din 2005-05-19 HOTARIRE 104 din 19/05/2005 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI DE INVESTITII "REABILITAREA DRUMURILOR URBANE - ETAPA A II-A" MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 103/2005 - Municipiul București - 19.05.2005

  HOTARAREnr. 103 din 2005-05-19 HOTARIRE 103 din 19/05/2005 PRIVIND ELABORAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATEASUPRA TERENURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL SOCIETATII COMERCIALE "ROMARTA" S.A.
 • Hotărârea 102/2005 - Municipiul București - 19.05.2005

  HOTARAREnr. 102 din 2005-05-19 HOTARIRE 102 din 19/05/2005 PRIVIND PLATA DREPTURILOR SALARIALE CUVENITE DOMNULUI DICU CATALIN ALEXANDRU, DIRECTOR GENERAL AL DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 101/2005 - Municipiul București - 19.05.2005

  HOTARAREnr. 101 din 2005-05-19 HOTARIRE 101 din 19/05/2005 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR SPATII IN ADMINISTRAREA BIBLIOTECII METROPOLITANE BUCURESTI SI IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT
 • Hotărârea 100/2005 - Municipiul București - 19.05.2005

  HOTARAREnr. 100 din 2005-05-19 HOTARIRE 100 din 19/05/2005 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU IMOBILUL SITUAT IN BUCURESTI - SECTOR 1, CALEA VICTORIEI NR. 128A
 • Hotărârea 99/2005 - Municipiul București - 19.05.2005

  HOTARAREnr. 99 din 2005-05-19 HOTARIRE 99 din 19/05/2005 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE PREFEXABILITATE PENTRU BLOCUL V34B CU LUCRARILE EXTERIOARE AFERENTE DIN ANSAMBLUL DE LOCUINTE VITAN-DUDESTI
 • Hotărârea 98/2005 - Municipiul București - 19.05.2005

  HOTARAREnr. 98 din 2005-05-19 HOTARIRE 98 din 19/05/2005 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE PREFEZABILITATE PENTRU BLOCUL 10 SCARILE 3 SI 4 CU LUCRARILE EXTERIOARE AFERENTE DIN ANSAMBLUL DE LOCUINTE DESISULUI
 • Hotărârea 97/2005 - Municipiul București - 19.05.2005

  HOTARAREnr. 97 din 2005-05-19 HOTARIRE 97 din 19/05/2005 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE PREFEZABILITATE PENTRYU BLOCUL 11 SCARILE 1 SI 2 CU LUCRARILE EXTERIOARE AFERENTE DIN ANSAMBLUL DE LOCUINTE DESISULUI
 • Hotărârea 96/2005 - Municipiul București - 19.05.2005

  HOTARAREnr. 96 din 2005-05-19 HOTARIRE 96 din 19/05/2005 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU CONSOLIDAREA IMOBILULUI IN BUCURESTI - SECTOR 1, CALEA VICTORIEI NR. 101, CORP A+B.
 • Hotărârea 95/2005 - Municipiul București - 19.05.2005

  HOTARAREnr. 95 din 2005-05-19 HOTARIRE 95 din 19/05/2005 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE "MODERNIZARE, REAMENAJARE SI SUPRAETAJARE TEATRUL DE REVISTA CONSTANTIN TANASE, SITUAT IN CALEA VICTORIEI NR. 33-35, SECTOR 1"
 • Hotărârea 94/2005 - Municipiul București - 19.05.2005

  HOTARAREnr. 94 din 2005-05-19 HOTARIRE 94 din 19/05/2005 PRIVIND APROBAREA INCHEIERII ACORDULUI DE COOPERARE INTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI (ROMANIA) SI PRIMARIA IX DIN ROMA (REPUBLICA ITALIANA)
 • Hotărârea 93/2005 - Municipiul București - 19.05.2005

  HOTARAREnr. 93 din 2005-05-19 HOTARIRE 93 din 19/05/2005 PRIVIND APROBAREA INCHEIERII ACORDULUI DE COOPERARE INTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI (ROMANIA) SI CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMA II (REPUBLICA ITALIANA)
 • Hotărârea 92/2005 - Municipiul București - 19.05.2005

  HOTARAREnr. 92 din 2005-05-19 HOTARIRE 92 din 19/05/2005 PRIVIND APROBAREA COOPERARII INTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SECTOR 1 SI ASOCIATIA "SFANTA ANA", IN VEDEREA FINALIZARII SI REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI "CENTRUL DE ZI ANA"
 • Hotărârea 91/2005 - Municipiul București - 19.05.2005

  HOTARAREnr. 91 din 2005-05-19 HOTARIRE 91 din 19/05/2005 PRIVIND APROBAREA COOPERARII INTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SECTOR 1 SI ASOCIATIA "ALERNATIVA 2003" IN VEDEREA FINALIZARII SI REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI "CENTRUL DE ZI ALTERNATIVA"
 • Hotărârea 90/2005 - Municipiul București - 19.05.2005

  HOTARAREnr. 90 din 2005-05-19 HOTARIRE 90 din 19/05/2005 PRIVIND STABILIREA MODELULUI LEGITIMATIEI CONSILIERILOR GENERALI SI A PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRECUM SI A MODELULUI SEMNULUI DISTINCTIV AL CALITATII ACESTORA.
 • Hotărârea 89/2005 - Municipiul București - 19.05.2005

  HOTARAREnr. 89 din 2005-05-19 HOTARIRE 89 din 19/05/2005 PRIVIND APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2004
 • Hotărârea 88/2005 - Municipiul București - 19.05.2005

  HOTARAREnr. 88 din 2005-05-19 HOTARIRE 88 din 19/05/2005 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2005.
 • Hotărârea 87/2005 - Municipiul București - 26.04.2005

  HOTARAREnr. 87 din 2005-04-26 HOTARIRE 87 din 26/04/2005 PRIVIND APROBAREA ADERARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN CENTRUL DE PLANIFICARE URBANA SI METROPOLITANA BUCURESTI, LA ASOCIATIA "RETEAUA ZONELOR SI REGIUNILOR METROPOLITANE EUROPENE (METREX)"
 • Hotărârea 86/2005 - Municipiul București - 26.04.2005

  HOTARAREnr. 86 din 2005-04-26 HOTARIRE 86 din 26/04/2005 PRIVIND APROBAREA COOPERARII INTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SECTOR 1 CU ASOCIATII SI FUNDATII IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A SERVICIILOR COMUNITARE DE INGRIJIRE LA DOMICILIU A PERSOANELOR VARSTNICE, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 34/1998 SI ART. 1 DIN H.G. NR. 1153/2001
 • Hotărârea 85/2005 - Municipiul București - 26.04.2005

  HOTARAREnr. 85 din 2005-04-26 HOTARIRE 85 din 26/04/2005 PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN CONFORMITATE CU HGR NR.190/2005, IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1
 • Hotărârea 84/2005 - Municipiul București - 26.04.2005

  HOTARAREnr. 84 din 2005-04-26 HOTARIRE 84 din 26/04/2005 PRIVIND TRANSMITEREA IN FOLOSINTA GRATUITA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 17.470 M.P. SITUAT IN MUNICIPIUL BUCURESTI, B-DUL POLIGRAFIEI, INTERSECTIE CU STR. TIPOGRAFILOR, AMBASADEI FRANTEI LA BUCURESTI, PENTRU CONSTRUIREA LICEULUI FRANCEZ "ANNA DE NOAILLES"
 • Hotărârea 83/2005 - Municipiul București - 26.04.2005

  HOTARAREnr. 83 din 2005-04-26 HOTARIRE 83 din 26/04/2005 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI 3.40 LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 14/2005, PRIVIND APROBAREA BUGETULUI C.G.M.B. PE ANUL 2005
 • Hotărârea 82/2005 - Municipiul București - 26.04.2005

  HOTARAREnr. 82 din 2005-04-26 HOTARIRE 82 din 26/04/2005 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU REALIZAREA INVESTITIEI "EXTINDERE RETELE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE PE STRAZILE DIN ANEXA, LOCALIZARE IN SECTORUL 3"
 • Hotărârea 81/2005 - Municipiul București - 26.04.2005

  HOTARAREnr. 81 din 2005-04-26 HOTARIRE 81 din 26/04/2005 PRIVIND ORGANIZAREA EVENIMENTULUI SPORTIV INTERNATIONAL CHALLANGE DAY
 • Hotărârea 80/2005 - Municipiul București - 26.04.2005

  HOTARAREnr. 80 din 2005-04-26 HOTARIRE 80 din 26/04/2005 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI ETAPEI I A PROIECTULUI "REABILITAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE IN BUCURESTI" - 45 DE UNITATI DE IVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT
 • Hotărârea 79/2005 - Municipiul București - 26.04.2005

  HOTARAREnr. 79 din 2005-04-26 HOTARIRE 79 din 26/04/2005 PRIVIND APROBAREA LISTEI CONSTRUCTIILOR SPECIALE CARE NU SUNT SUPUSE IMPOZITULUI PE CLADIRI
 • Hotărârea 78/2005 - Municipiul București - 26.04.2005

  HOTARAREnr. 78 din 2005-04-26 HOTARIRE 78 din 26/04/2005 PRIVIND MAJORAREA TARIFELOR PE MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN ALE REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI
 • Hotărârea 77/2005 - Municipiul București - 26.04.2005

  HOTARAREnr. 77 din 2005-04-26 HOTARIRE 77 din 26/04/2005 PRIVIND APROBAREA DERULARII PROIECTULUI "NEVOI - RESURSE IN DOMENIUL ASISTENTEI SOCIALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURESTI" DE CATRE DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 76/2005 - Municipiul București - 26.04.2005

  HOTARAREnr. 76 din 2005-04-26 HOTARIRE 76 din 26/04/2005 PRIVIND DELIMITAREA DE CATRE CONSILIILE LOCALE ALE SECTOARELOR 1-6 A TERENURILOR PE CARE SE AFLA AMPLASATE PIETELE AGROALIMENTARE
 • Hotărârea 75/2005 - Municipiul București - 26.04.2005

  HOTARAREnr. 75 din 2005-04-26 HOTARIRE 75 din 26/04/2005 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL DIRECTIEI GENERALE DE EVIDENTA A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 74/2005 - Municipiul București - 26.04.2005

  HOTARAREnr. 74 din 2005-04-26 HOTARIRE 74 din 26/04/2005 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 42/17.02.2005 PRIVIND REORGANIZAREA CORPULUI GARDIENILOR PUBLICI, SERVICIUL PUBLIC CU PERSONALITATE JURIDICA IN SUBORDINEA C.G.M.B. CONFORM LEGII NR. 371/2004 PRIVIND INFIINTAREA, ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA POLITIEI COMUNITARE
 • Hotărârea 73/2005 - Municipiul București - 26.04.2005

  HOTARAREnr. 73 din 2005-04-26 HOTARIRE 73 din 26/04/2005 PRIVIND INFIINTAREA COMITETULUI TEHNIC PENTRU DESCENTRALIZARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 72/2005 - Municipiul București - 24.03.2005

  HOTARAREnr. 72 din 2005-03-24 HOTARIRE 72 din 24/03/2005 PRIVIND VALIDAREA UNUI MANDAT DE CONSILIER IN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 71/2005 - Municipiul București - 24.03.2005

  HOTARAREnr. 71 din 2005-03-24 HOTARIRE 71 din 24/03/2005 PRIVIND PROROGAREA TERMENULUI PREVAZUT LA ART. 1 DIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 263/2004
 • Hotărârea 70/2005 - Municipiul București - 24.03.2005

  HOTARAREnr. 70 din 2005-03-24 HOTARIRE 70 din 24/03/2005 PRIVIND VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER IN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 69/2005 - Municipiul București - 24.03.2005

  HOTARAREnr. 69 din 2005-03-24 HOTARIRE 69 din 24/03/2005 PRIVIND MODIFICAREA "MONITORULUI OFICIAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI", PRIN EXTERNALIZAREA DIRECTIEI DE REDACTARE SI EDITARE A MONITORULUI OFICIAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI DIN CADRUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 7/2010 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 174/2010
 • Hotărârea 68/2005 - Municipiul București - 24.03.2005

  HOTARAREnr. 68 din 2005-03-24 HOTARIRE 68 din 24/03/2005 PRIVIND MODIFICAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2005
 • Hotărârea 67/2005 - Municipiul București - 24.03.2005

  HOTARAREnr. 67 din 2005-03-24 HOTARIRE 67 din 24/03/2005 PRIVIND COMISIA DE TESTARE PROFESIONALA A PERSONALULUI CE VA FI ANGAJAT DIN RANDUL GARDIENILOR PUBLICI LA INFIINTAREA POLITIEI COMUNITARE A MUNICIPIULUI BUCURESTI, SERVICIU PUBLIC CU PERSONALITATE JURIDICA IN SUBORDINEA C.G.M.B.
 • Hotărârea 66/2005 - Municipiul București - 24.03.2005

  HOTARAREnr. 66 din 2005-03-24 HOTARIRE 66 din 24/03/2005 PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE AVIZARE A DOCUMENTATIILOR DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI ELABORATE LA NIVEL DE PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) PENTRU MUNICIPIUL BUCURESTI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 136/2012
 • Hotărârea 65/2005 - Municipiul București - 10.03.2005

  HOTARAREnr. 65 din 2005-03-10 HOTARIRE 65 din 10/03/2005 PRIVIND VALIDAREA DLUI BADILA ADRIAN CA MEMBRU AL AUTORITATII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 64/2005 - Municipiul București - 10.03.2005

  HOTARAREnr. 64 din 2005-03-10 HOTARIRE 64 din 10/03/2005 PRIVIND REVOCAREA H.C.G.M.B. NR. 125 DIN 21.07.2004 PT. ABROGAREA H.C.G.M.B. NR. 83/27.04.2004 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA T.N. DE OPERETA "ION DACIAN" BUCURESTI, PE O PERIOADA DE 10 ANI, A UNUI NR. DE 200 DE AMPLASAMENTE PT. MONTAREA UNOR PANOURI DE AFISAJ PT. SPECTACOLE
 • Hotărârea 63/2005 - Municipiul București - 10.03.2005

  HOTARAREnr. 63 din 2005-03-10 HOTARIRE 63 din 10/03/2005 PRIVIND SCHIMBAREA DESTINATIEI SPATIULUI SITUAT IN STR. STRADUINTEI NR. 1, SECT. 4, IN SUPRAFATA DE 1306,20 M.P., IN SEDIU AL SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR SECT. 4
 • Hotărârea 62/2005 - Municipiul București - 10.03.2005

  HOTARAREnr. 62 din 2005-03-10 HOTARIRE 62 din 10/03/2005 PRIVIND CONCESIONAREA, PRIN LICITATIE PUBLICA A UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SITUAT IN STR. CERNISOARA NR. 15, SECT. 6, PT. REALIZAREA UNEI CLADIRI DE ALIMENTATIE PUBLICA
 • Hotărârea 61/2005 - Municipiul București - 10.03.2005

  HOTARAREnr. 61 din 2005-03-10 HOTARIRE 61 din 10/03/2005 PRIVIND APROBAREA CAIETULUI DE SARCINI SI A CONTRACTULUI CADRU IN VEDEREA INCREDINTARII PRIN LICITATIE A GESTIONARII SI INTRETINERII POSTGARANTIE A STRAZILOR REABILITATE AFLATE IN ADMINISTRAREA P.M.B.
 • Hotărârea 60/2005 - Municipiul București - 10.03.2005

  HOTARAREnr. 60 din 2005-03-10 HOTARIRE 60 din 10/03/2005 PRIVIND ATRIBUIREA CATRE S.C. "GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA" S.A. A 900 DE AMPLASAMENTE, DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN VEDEREA REALIZARII RETELEI MUNICIPALE DE PUNCTE DE DISTRIBUTIE A PRESEI "ACCESS PRESS"
 • Hotărârea 59/2005 - Municipiul București - 03.03.2005

  HOTARAREnr. 59 din 2005-03-03 HOTARIRE 59 din 03/03/2005 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI C.G.M.B. CA MEMBRU IN A.G.A. LA S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 58/2005 - Municipiul București - 03.03.2005

  HOTARAREnr. 58 din 2005-03-03 HOTARIRE 58 din 03/03/2005 PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL C.G.M.B. IN COMISIA DE ACREDITARE A FURNIZORILOR DE SERVICII SOCIALE
 • Hotărârea 57/2005 - Municipiul București - 03.03.2005

  HOTARAREnr. 57 din 2005-03-03 HOTARIRE 57 din 03/03/2005 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR C.G.M.B. IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. CICLOP S.A.
 • Hotărârea 56/2005 - Municipiul București - 03.03.2005

  HOTARAREnr. 56 din 2005-03-03 HOTARIRE 56 din 03/03/2005 PRIVIND REGLEMENTAREA MANDATULUI MEMBRILOR A.G.A. SI C.A. LA REGIILE AUTONOME, SERVICIILE PUBLICE DE INTERES LOCAL SI SOCIETATILE COMERCIALE LA CARE C.G.M.B. A DESEMNAT REPREZENTANTI AI MUNICIPALITATII
 • Hotărârea 55/2005 - Municipiul București - 03.03.2005

  HOTARAREnr. 55 din 2005-03-03 HOTARIRE 55 din 03/03/2005 PRIVIND INFIINTAREA DE INFO-CHIOSCURI PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 54/2005 - Municipiul București - 03.03.2005

  HOTARAREnr. 54 din 2005-03-03 HOTARIRE 54 din 03/03/2005 PRIVIND CONCESIONAREA UNUI TEREN, IN SUPRAFATA DE 6010,47 M.P., SITUAT IN BDUL GHEORGHE SINCAI, SECTOR 4, NECESAR REALIZARII DE CAMINE STUDENTASTI, SPITAL UNIVERSITAR SI SERVICII
 • Hotărârea 53/2005 - Municipiul București - 03.03.2005

  HOTARAREnr. 53 din 2005-03-03 HOTARIRE 53 din 03/03/2005 PRIVIND CONCESIONAREA, FARA LICITATIE, A TERENULUI SITUAT IN STR. CLUCERUL UDRICANI NR. 14, SECTOR 3, IN SUPRAFATA DE 430 M.P., PENTRU EXTINDEREA UNUI COMPLEX SCOLAR
 • Hotărârea 52/2005 - Municipiul București - 03.03.2005

  HOTARAREnr. 52 din 2005-03-03 HOTARIRE 52 din 03/03/2005 PRIVIND ACCEPTAREA OFERTEI DE DONATIE A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 183.573,93 M.P. SITUAT IN BUCURESTI, SOS. BUCURESTI - PLOIESTI NR. 42-44, SECTOR 1, DE LA S.C.BANEASA INVESTMENTS S.A. SI TRECEREA TERENULUI IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRECUM SI TRANSMITEREA UNOR PARCELE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1
 • Hotărârea 51/2005 - Municipiul București - 03.03.2005

  HOTARAREnr. 51 din 2005-03-03 HOTARIRE 51 din 03/03/2005 PRIVIND INFIINTAREA POLITIEI COMUNITARE A MUNICIPIULUI BUCURESTI, SERVICIU PUBLIC CU PERSONALITATE JURIDICA IN SUBORDINEA C.G.M.B.
 • Hotărârea 50/2005 - Municipiul București - 17.02.2005

  HOTARAREnr. 50 din 2005-02-17 HOTARIRE 50 din 17/02/2005 PRIVIND NUMIREA DOMNULUI MOCANU SERGIU IN FUNCTIA DE DIRECTOR GENERAL AL DIRECTIEI GENERALE DE EVIDENTA A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 49/2005 - Municipiul București - 17.02.2005

  HOTARAREnr. 49 din 2005-02-17 HOTARIRE 49 din 17/02/2005 PRIVIND STABILIREA DESTINATIEI SPATIULUI SITUAT IN CALEA GRIVITEI NR. 208, SECTOR 1
 • Hotărârea 48/2005 - Municipiul București - 17.02.2005

  HOTARAREnr. 48 din 2005-02-17 HOTARIRE 48 din 17/02/2005 PRIVIND CLARIFICAREA IN JUSTITIE A STATUTULUI JURIDIC AL "RETELELOR TELESCOPICE"
 • Hotărârea 47/2005 - Municipiul București - 17.02.2005

  HOTARAREnr. 47 din 2005-02-17 HOTARIRE 47 din 17/02/2005 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. SFINTII VOIEVOZI NR. 65, SECTOR 1
 • Hotărârea 46/2005 - Municipiul București - 17.02.2005

  HOTARAREnr. 46 din 2005-02-17 HOTARIRE 46 din 17/02/2005 PRIVIND REVOCAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 277/2002 PRIVIND APROBAREA ASOCIERII INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI S.C. STOLERU GROUP SI CLUBUL SPORTIV SPARTAC PRIVIND REALIZAREA UNUI PROIECT DE INTERES PUBLIC LOCAL PE TERENUL SITUAT IN STR. LIVIU REBREANU NR. 4, SECTOR 3, IN SUPRAFATA DE 70.751 M.P.
 • Hotărârea 45/2005 - Municipiul București - 17.02.2005

  HOTARAREnr. 45 din 2005-02-17 HOTARIRE 45 din 17/02/2005 PRIVIND UTILIZAREA UNOR SUME DIN FONDUL DE REZERVA AL BUGETULUI C.G.M.B. PE ANUL 2005
 • Hotărârea 44/2005 - Municipiul București - 17.02.2005

  HOTARAREnr. 44 din 2005-02-17 HOTARIRE 44 din 17/02/2005 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "INLOCUIREA CONTOARELOR MECANICE PE CIRCUITUL PRIMAR IN PUNCTELE TERMICE RADET" SI INCLUDEREA ACESTUIA IN OBIECTIVUL DE INVESTITII "REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI COFINANTAT DIN CREDITE BEI SI BDCE"
 • Hotărârea 43/2005 - Municipiul București - 17.02.2005

  HOTARAREnr. 43 din 2005-02-17 HOTARIRE 43 din 17/02/2005 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE RESTRUCTURARE INTERNA A R.A.D.E.T.
 • Hotărârea 42/2005 - Municipiul București - 17.02.2005

  HOTARAREnr. 42 din 2005-02-17 HOTARIRE 42 din 17/02/2005 PRIVIND REORGANIZAREA CORPULUI GARDIENILOR PUBLICI, SERVICIU PUBLIC CU PERSONALITATE JURIDICA IN SUBORDINEA C.G.M.B. CONFORM LEGII NR. 371/2004 PRIVIND INFIINTAREA, ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA POLITIEI COMUNITARE
 • Hotărârea 41/2005 - Municipiul București - 17.02.2005

  HOTARAREnr. 41 din 2005-02-17 HOTARIRE 41 din 17/02/2005 PRIVIND VALIDAREA UNUI MANDAT DE CONSILIER IN C.G.M.B.
 • Hotărârea 40/2005 - Municipiul București - 17.02.2005

  HOTARAREnr. 40 din 2005-02-17 HOTARIRE 40 din 17/02/2005 PRIVIND VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER IN C.G.M.B.
 • Hotărârea 39/2005 - Municipiul București - 10.02.2005

  HOTARAREnr. 39 din 2005-02-10 HOTARIRE 39 din 10/02/2005 PRIVIND TRECEREA DIN ADMINISTRAREA C.G.M.B. IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECT. 4 A IMOBILULUI SITUAT IN STR. PRINCIPATELE UNITE NR. 2, SECT. 4
 • Hotărârea 38/2005 - Municipiul București - 10.02.2005

  HOTARAREnr. 38 din 2005-02-10 HOTARIRE 38 din 10/02/2005 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA PE O DURATA DE 15 ANI, SOCIETATII NATIONALE DE CRUCE ROSIE DIN ROMANIA A SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE, SITUAT IN STR. MATEI BASARAB NR. 59, SECT. 3, CORP A
 • Hotărârea 37/2005 - Municipiul București - 10.02.2005

  HOTARAREnr. 37 din 2005-02-10 HOTARIRE 37 din 10/02/2005 PRIVIND SCOATEREA DE PE LISTA DE VANZARE CF. LEGII NR.550/2002 A SPATIILOR SITUATE IN STR. VIRTUTII NR. 1-3 SI STR. DRUMUL TABEREI NR. 92, BL. C7, SECT. 6 SI TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA C.G.M.B. IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECT. 6 A SPATIULUI DIN STR. VIRTUTII NR. 1-3
 • Hotărârea 36/2005 - Municipiul București - 10.02.2005

  HOTARAREnr. 36 din 2005-02-10 HOTARIRE 36 din 10/02/2005 PRIVIND ACORDAREA DE GRATUITATI ANUMITOR CATEGORII DE CALATORI
 • Hotărârea 35/2005 - Municipiul București - 10.02.2005

  HOTARAREnr. 35 din 2005-02-10 HOTARIRE 35 din 10/02/2005 PRIVIND PROCEDURA DE EDITARE, PUBLICARE SI DIFUZARE A MONITORULUI OFICIAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 130/2011
 • Hotărârea 34/2005 - Municipiul București - 10.02.2005

  HOTARAREnr. 34 din 2005-02-10 HOTARIRE 34 din 10/02/2005 PRIVIND SUSPENDAREA DLUI TARU RAZVAN NICOLAE DIN FUNCTIA DE DIRECTOR AL ADMINISTRATIEI PT. SUPRAVEGHEREA ANIMALELOR
 • Hotărârea 33/2005 - Municipiul București - 10.02.2005

  HOTARAREnr. 33 din 2005-02-10 HOTARIRE 33 din 10/02/2005 PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL R.A.S.U.B. IN ADUNAREA GENERALA A S.C.RWE-GEKO-ROMANIA ECOLOGIC - SERVICE S.R.L.
 • Hotărârea 32/2005 - Municipiul București - 10.02.2005

  HOTARAREnr. 32 din 2005-02-10 HOTARIRE 32 din 10/02/2005 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN C.G.M.B. A DLUI UNTARU VIRGIL
 • Hotărârea 31/2005 - Municipiul București - 10.02.2005

  HOTARAREnr. 31 din 2005-02-10 HOTARIRE 31 din 10/02/2005 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER GENERAL AL DLUI IVASCU TIBERIU
 • Hotărârea 30/2005 - Municipiul București - 10.02.2005

  HOTARAREnr. 30 din 2005-02-10 HOTARIRE 30 din 10/02/2005 PRIVIND ALEGEREA DLUI CONSILIER GENERAL MURG CALIN CA MEMBRU IN COMISIA DE VALIDARE
 • Hotărârea 29/2005 - Municipiul București - 10.02.2005

  HOTARAREnr. 29 din 2005-02-10 HOTARIRE 29 din 10/02/2005 PRIVIND VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER GENERAL IN C.G.M.B., CA URMARE A DEMISIEI DNEI MUGA MARIA
 • Hotărârea 28/2005 - Municipiul București - 10.02.2005

  HOTARAREnr. 28 din 2005-02-10 HOTARIRE 28 din 10/02/2005 PRIVIND VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER GENERAL IN C.G.M.B., CA URMARE A DEMISIEI DNEI MANTALE MIOARA
 • Hotărârea 27/2005 - Municipiul București - 10.02.2005

  HOTARAREnr. 27 din 2005-02-10 HOTARIRE 27 din 10/02/2005 PRIVIND TRANSMITEREA CU PLATA DIN DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI SI DIN ADMINISTRAREA A.V.A.S. IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI IN ADMINISTRAREA C.G.M.B. A IMOBILELOR SITUATE IN BUCURESTI SOS. NORDULUI NR. 114-140, SECT. 1 SI TRANSMITEREA ACESTORA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT
 • Hotărârea 26/2005 - Municipiul București - 20.01.2005

  HOTARAREnr. 26 din 2005-01-20 HOTARIRE 26 din 20/01/2005 SE APROBA ACHIZITIONAREA DE TELEFOANE MOBILE, CONFORM LEGISLATIEI IN VIGOARE PENTRU DOTAREA CONSILIERILOR GENERALI AI MUNICIPIULUI BUCURESTI, SECRETARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, VICEPRIMARILOR PRECUM SI A PRIMARULUI GENERAL
 • Hotărârea 25/2005 - Municipiul București - 20.01.2005

  HOTARAREnr. 25 din 2005-01-20 HOTARIRE 25 din 20/01/2005 HOTARAREA C.G.M.B. NR. 147/23.09.2004, SE ABROGA
 • Hotărârea 24/2005 - Municipiul București - 20.01.2005

  HOTARAREnr. 24 din 2005-01-20 HOTARIRE 24 din 20/01/2005 SE IA ACT DE TRANSMITEREA IMOBILELOR PREVAZUTE IN ANEXA DIN PROPRIETATEA PUBLICA A STATULUI SI DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR, IN PROPRIETATEA PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 23/2005 - Municipiul București - 20.01.2005

  HOTARAREnr. 23 din 2005-01-20 HOTARIRE 23 din 20/01/2005 SE APROBA ASOCIEREA, IN CONDITIILE LEGII, CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2 CU CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VOLUNTARI SI CONSILIUL JUDETEAN ILFOV, IN VEDEREA REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI DE REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA - PASAJE SUPRATERANE
 • Hotărârea 22/2005 - Municipiul București - 20.01.2005

  HOTARAREnr. 22 din 2005-01-20 HOTARIRE 22 din 20/01/2005 SE APROBA ORGANIGRAMA SI NUMARUL TOTAL DE POSTURI AL REGIEI AUTONOME DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE - R.A.D.E.T.
 • Hotărârea 21/2005 - Municipiul București - 20.01.2005

  HOTARAREnr. 21 din 2005-01-20 HOTARIRE 21 din 20/01/2005 SE APROBA CONCESIONAREA, CATRE S.C. ANDRADA IMPEX S.R.L., A TERENULUI SITUAT IN STR. NICOLAE SEBE NR. 1A, SECTOR 3, PE O PERIOADA DE 49 ANI
 • Hotărârea 20/2005 - Municipiul București - 20.01.2005

  HOTARAREnr. 20 din 2005-01-20 HOTARIRE 20 din 20/01/2005 SE APROBA CONCESIONAREA, PRIN LICITATIE PUBLICA, PENTRU O PERIOADA DE 49 DE ANI, A TERENULUI SITUAT LA INTERSECTIA STR. LANARIEI CU STR. GHE. SINCAI, (FOSTA STR. LANARIEI NR. 71), SECTOR 4
 • Hotărârea 19/2005 - Municipiul București - 20.01.2005

  HOTARAREnr. 19 din 2005-01-20 HOTARIRE 19 din 20/01/2005 SE APROBA CONCESIONAREA, PRIN LICITATIE PUBLICA, A TERENULUI SITUAT IN BDUL MARESAL AVERESCU NR. 15A, SECTOR 1
 • Hotărârea 18/2005 - Municipiul București - 20.01.2005

  HOTARAREnr. 18 din 2005-01-20 HOTARIRE 18 din 20/01/2005 SE APROBA CONCESIONAREA, PRIN LICITATIE PUBLICA, PENTRU O PERIOADA DE 49 ANI, A TERENULUI SITUAT LA INTERSECTIA SOS. FUNDENI/STR. MAIOR BACILA (LOT 1), SECTOR 2
 • Hotărârea 17/2005 - Municipiul București - 20.01.2005

  HOTARAREnr. 17 din 2005-01-20 HOTARIRE 17 din 20/01/2005 SE APROBA PLANUL URBANISTIC ZONAL "ALEEA MINA MINOVICI NR. 1", SECTOR 1
 • Hotărârea 16/2005 - Municipiul București - 20.01.2005

  HOTARAREnr. 16 din 2005-01-20 HOTARIRE 16 din 20/01/2005 SE APROBA PLANUL URBANISTIC ZONAL - STR. VISARION - STR. CADEREA BASTILIEI, SECTOR 1
 • Hotărârea 15/2005 - Municipiul București - 20.01.2005

  HOTARAREnr. 15 din 2005-01-20 HOTARIRE 15 din 20/01/2005 SE APROBA PLANUL URBANISTIC ZONAL - CALEA GIULESTI - STR. COPSA MICA NR. 2, SECTOR 1
 • Hotărârea 14/2005 - Municipiul București - 20.01.2005

  HOTARAREnr. 14 din 2005-01-20 HOTARIRE 14 din 20/01/2005 SE APROBA BUGETUL GENERAL AL C.G.M.B. PE ANUL 2005, ATAT LA VENITURI CAT SI LA CHELTUIELI
 • Hotărârea 13/2005 - Municipiul București - 20.01.2005

  HOTARAREnr. 13 din 2005-01-20 HOTARIRE 13 din 20/01/2005 SE VALIDEAZA MANDATUL DE CONSILIER GENERAL AL DOMNULUI ZLOTEA MARIAN
 • Hotărârea 12/2005 - Municipiul București - 20.01.2005

  HOTARAREnr. 12 din 2005-01-20 HOTARIRE 12 din 20/01/2005 SE IA ACT DE VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER GENERAL, CA URMARE A DEMISIEI DOMNULUI PANAIT BOGDAN
 • Hotărârea 11/2005 - Municipiul București - 11.01.2005

  HOTARAREnr. 11 din 2005-01-11 HOTARIRE 11 din 11/01/2005 PRIVIND MODIFICAREA ARTICOLULUI 2 AL HOTARARII C.G.M.B. NR. 255 / 2004
 • Hotărârea 10/2005 - Municipiul București - 11.01.2005

  HOTARAREnr. 10 din 2005-01-11 HOTARIRE 10 din 11/01/2005 PRIVIND ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 208 / 2004 SI DECLARAREA DE UTILITATE PUBLICA A LUCRARII DE INTERES LOCAL "PROTECTIE APEDUCT ARCUDA NORD" IN ZONA CALEA GRIVITEI - STR. CARPATI, SECTOR 1
 • Hotărârea 9/2005 - Municipiul București - 11.01.2005

  HOTARAREnr. 9 din 2005-01-11 HOTARIRE 9 din 11/01/2005 PRIVIND APROBAREA "STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A CENTRULUI ISTORIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI", IN CADRUL PLANULUI URBANISTIC ZONAL - ZONA CENTRULUI ISTORIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - ETAPA II / FAZA I
 • Hotărârea 8/2005 - Municipiul București - 11.01.2005

  HOTARAREnr. 8 din 2005-01-11 HOTARIRE 8 din 11/01/2005 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI COTIZATIEI ANUALE A P.M.B. CATRE ASOCIATIILE INTERNATIONALE METROPOLIS - ASOCIATIA MONDIALA A MARILOR METROPOLE SI C.G.L.U. - ORASELE SI GUVERNELE LOCALE UNITE
 • Hotărârea 7/2005 - Municipiul București - 11.01.2005

  HOTARAREnr. 7 din 2005-01-11 HOTARIRE 7 din 11/01/2005 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI COTIZATIEI ANUALE A P.M.B. CATRE ASOCIATIA EUROCITIES
 • Hotărârea 6/2005 - Municipiul București - 11.01.2005

  HOTARAREnr. 6 din 2005-01-11 HOTARIRE 6 din 11/01/2005 PRIVIND APROBAREA INCHEIERII ACORDULUI DE COOPERARE INTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI (ROMANIA) SI CONSILIUL LOCAL AL PROVINCIEI DI CASERTA NAPOLI (REPUBLICA ITALIANA)
 • Hotărârea 5/2005 - Municipiul București - 11.01.2005

  HOTARAREnr. 5 din 2005-01-11 HOTARIRE 5 din 11/01/2005 PRIVIND TRANSMITEREA IMOBILULUI SITUAT IN STR. AVRAM IANCU NR. 1, SECTOR 2, IN ADMINISTRAREA COLEGIULUI MEDICILOR DIN BUCURESTI
 • Hotărârea 4/2005 - Municipiul București - 11.01.2005

  HOTARAREnr. 4 din 2005-01-11 HOTARIRE 4 din 11/01/2005 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI AGENTIEI DE REGLEMENTARE A NIVELELOR DE SERVICII APA-CANAL A MUNICIPIULUI BUCURESTI (ARBAC) PE ANUL 2005
 • Hotărârea 3/2005 - Municipiul București - 11.01.2005

  HOTARAREnr. 3 din 2005-01-11 HOTARIRE 3 din 11/01/2005 PRIVIND PARTICIPAREA LA CURSURI DE PERFECTIONARE PROFESIONALA A CONSILIERILOR GENERALI AI MUNICIPIULUI BUCURESTI SI A PERSONALULUI DIN CADRUL APARATULUI PERMANENT DE LUCRU AL C.G.M.B.
 • Hotărârea 2/2005 - Municipiul București - 11.01.2005

  HOTARAREnr. 2 din 2005-01-11 HOTARIRE 2 din 11/01/2005 PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCTII AL P.M.B.
 • Hotărârea 1/2005 - Municipiul București - 11.01.2005

  HOTARAREnr. 1 din 2005-01-11 HOTARIRE 1 din 11/01/2005 PRIVIND UTILIZAREA IN ANUL 2005 A UNOR SUME DIN FONDUL DE RULMENT AL BUGETULUI C.G.M.B.