Hotărârea nr. 99/2003

HOTARAREnr. 99 din 2003-04-10 HOTARIRE 99 din 10/04/2003 PRIVIND ELIBERAREA DIN FUNCTIA DE DIRECTOR LA SCOALA POPULARA DE ARTA A DOMNULUI MARIUS NEDELCU
HOT. 99 10/04/2003
HOTARIRE 99 din 10/04/2003

HOTARIRE     99 din 10/04/2003

PRIVIND ELIBERAREA DIN FUNCTIA DE DIRECTOR LA SCOALA POPULARA DE ARTA A DOMNULUI MARIUS NEDELCU

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind eliberarea din functia de director

la Scoala Populara de Arta a domnului Marius Nedelcu

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul Directiei resurse umane si protectia muncii;

            Tinand cont de cererea de demisie a domnului Marius Nedelcu din functia de director al Scolii Populare de Arta si de expirarea termenului de preaviz (30 de zile calendaristice);

            Vazand avizul Directiei pentru Cultura si Culte si Patrimoniu Cultural al Municipiului Bucuresti, dat in baza art.15 alin.1, lit.”e” din H.G. nr.28/2001, privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

            In baza art.79 (1) si (4) din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.(2) lit.i) teza IV si art.46 alin.(1) si (5) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Articol unic - Se ia act de demisia domnului  Marius Nedelcu din functia de director al Scolii Popularie de Arta.

            Eliberarea din functie se va face cu data de 30.03.2003, data expirarii termenului legal de preaviz.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Stelian Galetuse

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

 

 

Bucuresti, 10.04.2003

Nr.099