Hotărârea nr. 98/2003

HOTARAREnr. 98 din 2003-04-10 HOTARIRE 98 din 10/04/2003 PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCTII PE ANUL 2003 AL CIRCULUI GLOBUS, INSTITUTIE PUBLICA DE CULTURA, DIN SUBORDINEA C.G.M.B. SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 263/2009
HOTARARE nr. 98 din 10/04/2003
HOTARIRE 98 din 10/04/2003

HOTARIRE     98 din 10/04/2003

PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCTII PE ANUL 2003 AL CIRCULUI GLOBUS, INSTITUTIE PUBLICA DE CULTURA, DIN SUBORDINEA C.G.M.B.

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea statului de functii pe anul 2003 al

Circului Globus, institutie publica de cultura,

din subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

            Avand in vedere adresa nr.738/2003 a Circului Globus, Expunerea de motive a Primarului General si Raportul Directiei resurse umane si protectia muncii;

            In conformitate cu prevederile art.24 din Hotararea Guvernului nr.281/1993, privind salarizarea personalului din unitatile bugetare, ale Legii nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, ale Ordonantei de urgenta nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si ale O.U.G. nr.191/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr.24 si personalului salarizat potrivit anexelor II si III la Legea nr.154/1998;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul art.38 alin.(2) lit.”e” si art.46 alin.(5) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Articol unic - Se aproba statul de functii pe anul 2003 al Circului Globus, institutie publica de cultura din subordinea C.G.M.B., in cadrul numarului total de 244 posturi aprobat prin H.C.G.M.B. nr.284/1999, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Stelian Galetuse

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

 

 

Bucuresti, 10.04.2003

Nr.098

 


ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.98/10.04.2003

 

STAT DE FUNCTII AL CIRCULUI GLOBUS PE ANUL 2003

 

In conformitate cu Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.284/1999 cu incadrarea in

 prevederile Legii nr.154/1998, O.U.G. nr.191/2002

 

A. FUNCTII DE EXECUTIE

 

Nr.crt.

(poz.)

FUNCTIA

Nivel studii

Grad/treapta

profesionala

Numar

posturi

Anexa la OUG 191/2002 in baza careia se stabileste salariul de baza

1

Consultant artistic

S

I

1

IV/3 a;b

2

Consultant artistic

S

II

1

IV/3 a;b

3

Artist plastic

S

III

1

IV/3 a;b

4-5

Maestru artist circ

 

I

2

IV/3 a;b

6

Maestru artist circ

 

II

1

IV/3 a;b

7

Maestru artist circ

 

III

1

IV/3 a;b

8-14

Artist circ

 

I

7

IV/3 a;b

15-30

Artist circ

 

II

16

IV/3 a;b

31-63

Artist circ

 

III

23

IV/3 a;b

64-81

Artist circ

 

IV

28

IV/3 a;b

82-110

Artist circ

 

V

29

IV/3 a;b

111-117

Artist circ

 

DEB

7

IV/3 a;b

118

Regizor scena (culise)

 

I

1

IV/3 a;b

119

Regizor scena (culise)

 

II

1

IV/3 a;b

120-131

Plasator

M.G

-

12

IV/3 a;b

132-135

Garderobier

M.G

-

4

IV/3 a;b

136-138

Referent

S

I

3

IV/3 a;b

139

Referent

M

II

1