Hotărârea nr. 97/2003

HOTARAREnr. 97 din 2003-04-10 HOTARIRE 97 din 10/04/2003 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE CENTRULUI DE CALCUL
HOT. 97 10/04/2003
HOTARIRE 97 din 10/04/2003

HOTARIRE     97 din 10/04/2003

PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE CENTRULUI DE CALCUL

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea organigramei, numarului de posturi, statului de functii si a regulamentului de organizare si functionare ale Centrului de Calcul

 

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul Directiei Resurse Umane si Protectia Muncii, prin care se propune aprobarea organigramei, numarului de posturi, statului de functii si a regulamentului de organizare si functionare ale Centrului de Calcul;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul prevederilor art. 38 alin.(2) lit. e) si art. 46  alin.(5) si al art. din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001;

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Articol unic Se aproba organigrama, numarul de posturi, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare ale Centrului de Calcul serviciu public de specialitate, care functioneaza ca institutie publica cu personalitate juridica, cu un numar total de 64 posturi, conform anexelor 1, 2 si care fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

         

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Stelian Galetuse

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

 

Bucuresti, 10.04.2003

Nr. 97

 
                                                                                Anexa 2 la H.C.G.M.B. nr. 97 din 10.04.2003

 

STAT DE FUNCTII AL CENTRULUI DE CALCUL PE ANUL 2003

 

Nr.

Crt.

FUNCTIA

NIVEL

STUDII

GRAD/TREAPTA

PROFESIONALA

NR.

POSTURI

ANEXA DIN

OUG 191/2002

In baza careia se

Stabilesc salariile de baza

1.       

Analist

S

IA

8

V/1a-V/1b

2.