Hotărârea nr. 94/2003

HOTARAREnr. 94 din 2003-04-10 HOTARIRE 94 din 10/04/2003 PRIVIND MAJORAREA TARIFELOR PE MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN ALE R.A.T.B.
HOT. 94 10/04/2003
HOTARIRE 94 din 10/04/2003

HOTARIRE     94 din 10/04/2003

PRIVIND MAJORAREA TARIFELOR PE MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN ALE R.A.T.B.

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind majorarea tarifelor pe mijloacele de transport in comun ale

Regiei Autonome de Transport Bucuresti

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti;

            Tinand cont de Raportul de specialitate al Directiei Generale de Transporturi, Drumuri si Siguranta Circulatiei;

            Luand in considerare prevederile Legii nr.284/25.05.2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.86/2001 privind serviciile de transport public local de calatori;

            In temeiul art.38 (2) lit.”d” si art.46 (3) si (5) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Articol unic - Se aproba majorarea tarifelor pe mijloacele de transport in comun ale Regiei Autonome de Transport Bucuresti, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Stelian Galetuse

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu\

 

 

Bucuresti,10.04.2003

Nr.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA

la H.C.G.M.B. nr.94/2003

 

Nr

 

TARIFE ACTUALE

TARIFE PROPUSE

CRESTERE

crt

 

lei/cal.

lei/ab.

lei/cal.

lei/ab.

Absolut

lei/cal.

%

 

I.

 

TRANSPORT URBAN

1.

Bilete

6.000

-

7.000

-

1.000

16,66

2.

Abonamente:

-        1 linie

-        2 linii

-        generale

 

3.000

1.800

1.600

 

150.000

180.000

240.000

 

3.200

1.900

1.666,67

 

160.000

190.000

250.000

 

200

100

66,67

 

6,66

5,55

4,16

 

II.

 

LINII PREORASENESTI

1.

Bilete

7.000

-

8.000

-

1.000

14,28

2.

Abonamente:

-        1 linie

-        2 linii

-        generale

 

3.200

1.900

1.666,67

 

160.000

190.000

250.000

 

3.400

2.000

1.733,33

 

170.000

200.000

260.000

 

200

100

66,67

 

6,25

5,26

4,00