Hotărârea nr. 88/2003

HOTARAREnr. 88 din 2003-04-10 HOTARIRE 88 din 10/04/2003 PRIVIND CONCESIONAREA PRIN LICITATIE PUBLICA, PENTRU O PERIOADA DE 49 ANI A UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 500 M.P., SITUAT IN STR. PALATUL DE JUSTITIE NR. 60, SECTOR 4
HOT. 88 10/04/2003
HOTARIRE 88 din 10/04/2003

HOTARIRE     88 din 10/04/2003

PRIVIND CONCESIONAREA PRIN LICITATIE PUBLICA, PENTRU O PERIOADA DE 49 ANI A UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 500 M.P., SITUAT IN STR. PALATUL DE JUSTITIE NR. 60, SECTOR 4

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind concesionarea prin licitatie publica, pentru o perioada de 49 ani a

unui teren in suprafata de 500 m.p., situat in Str.Palatul de Justitie nr.60,

sector 4

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a unor consilieri generali;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile art.1(2) si art.2 lit.”h” din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

            In temeiul art.38 lit.”f” si “g” si art.125(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Articol unic - Se concesioneaza, prin licitatie publica, pe o perioada de 49 de ani , terenul in suprafata de 500 mp, situat in str.Palatul de Justitie nr.60, sector 4.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Stelian Galetuse

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 10.04.2003

Nr.88