Hotărârea nr. 87/2003

HOTARAREnr. 87 din 2003-04-10 HOTARIRE 87 din 10/04/2003 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA C.G.M.B. IN ADMINISTRAREA ACADEMIEI OAMENILOR DE STIINTA A IMOBILULUI SITUAT IN SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 54, SECTOR 5, BUCURESTI
HOT. 87 10/04/2003
HOTARIRE 87 din 10/04/2003

HOTARIRE     87 din 10/04/2003

PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA C.G.M.B. IN ADMINISTRAREA ACADEMIEI OAMENILOR DE STIINTA A IMOBILULUI SITUAT IN SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 54, SECTOR 5, BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea Academiei Oamenilor de Stiinta a imobilului situat in Splaiul Independentei nr.54, sector 5, Bucuresti

 

            Avand in vedere cererea Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania nr.9/25.03.2003, precum si acordul chiriasului T.I.A.B. SA nr.64/25.03.2003;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu art.12 alin.(1) si (2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            In temeiul art.38 (2) lit.”f” si art.125 (1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1- Se aproba transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea Academiei Oamenilor de Stiinta a imobilului situat in Splaiul Independentei nr.54, sector 5, Bucuresti.

            Art.2- Imobilul in suprafata de 760,10 m.p., format din parter (115,84 m.p.), etaj I (245,93 m.p.), etaj II (146,75 m.p.) si mansarda (251,58 m.p.) precum si suprafata de teren aferenta de 237,93 m.p. se vor preda pe baza de protocol incheiat intre persoanele juridice prevazute la art.1.

            Art.3- Imobilul va fi utilizat pentru desfasurarea obiectului de activitate specific Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania, schimbarea destinatiei lui ducand la revocarea de drept a prezentei hotarari.

            Art.4- Directiile de specialitate ale Primariei Municipiului Bucuresti si S.C. COTROCENI S.A. vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Stelian Galetuse

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 10.04.2003

Nr.87