Hotărârea nr. 86/2003

HOTARAREnr. 86 din 2003-04-10 HOTARIRE 86 din 10/04/2003 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA TEATRULUI NATIONAL BUCURESTI, PE O PERIOADA DE 10 ANI, A UNUI NUMAR DE 100 DE AMPLASAMENTE PENTRU MONTAREA UNOR PANOURI DE AFISAJ EXCLUSIV PENTRU SPECTACOLE PROPRII
HOT. 86 10/04/2003
HOTARIRE 86 din 10/04/2003

HOTARIRE     86 din 10/04/2003

PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA TEATRULUI NATIONAL BUCURESTI, PE O PERIOADA DE 10 ANI, A UNUI NUMAR DE 100 DE AMPLASAMENTE PENTRU MONTAREA UNOR PANOURI DE AFISAJ EXCLUSIV PENTRU SPECTACOLE PROPRII

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind atribuirea in folosinta gratuita Teatrului National, pe o

perioada de 10 ani, a unui numar de 100 de amplasamente

pentru montarea unor panouri de afisaj exclusiv pentru spectacole proprii

 

            Avand in vedere solicitarea Teatrului National;

            Vazand Expunerea de motive a consilierilor municipali;

            Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul aer.38 alin.2, lit.”f” si art.126 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 - Se apoba atribuirea in folosinta gratuita Teatrului National Bucuresti, pentru o perioada de 10 ani, a unui numar de 100 de amplasamente pentru montarea unor panouri de afisaj exclusiv pentru spectacole proprii, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2- Schimbarea destinatiei amplasamentelor precizate la art.1 atrage dupa sine revocarea de drept a hotararii.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Stelian Galetuse

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 10.04.2003

Nr.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa la H.C.G.M.B nr.86/10.04.2003

 

PROPUNERI LOCATII - BUCURESTI

 

 

Locatii sector 1

 

Nr.crt.

Adresa

Amplasament

Suprafata la sol

Dimensiune panou

1.

Dinicu Golescu x  Gara de Nord

trotuar

1,2 m x 0,8 m

3,2 m x 2,4 m

2.

Cl.Dorobanti x Parc Lupoaica

trotuar

1,2 m x 0,8 m

3,2 m x 2,4 m

3.

Cl.Dorobanti x T.V.R.

trotuar

1,2 m x 0,8 m

3,2 m x 2,4 m

4.

Cl.Floreasca x Ceaikovschi

trotuar

1,2 m x 0,8 m

3,2 m x 2,4 m

5.

Cl.Floreasca x I. de Hunedoara

trotuar

1,2 m x 0,8 m

3,2 m x 2,4 m

6.

Cl.Dorobanti x Dacia

trotuar

1,2 m x 0,8 m

3,2 m x 2,4 m

7.

Plevnei x Stirbei Voda

trotuar

1,2 m x 0,8 m

3,2 m x 2,4 m

8.

Stirbei Voda x Berzei

trotuar

1,2 m x 0,8 m

3,2 m x 2,4 m

9.

I.Mihalache x Averescu

trotuar

1,2 m x 0,8 m

3,2 m x 2,4 m

10.

Buc.- Ploiesti x Bd.Privighetorilor

trotuar

1,2 m x 0,8 m

3,2 m x 2,4 m

11.

Calea Grivitei x I.Mihalache

trotuar

1,2 m x 0,8 m

3,2 m x 2,4 m

12.

Piata Presei Libere

trotuar

1,2 m x 0,8 m

3,2 m x 2,4 m

13.

Bd.Aerogarii x Sos.Buc.-Ploiesti

trotuar

1,2 m x 0,8 m

3,2 m x 2,4 m

14.

Av.Al.Serbanescu x N.Caramfil

trotuar

1,2 m x 0,8 m

3,2 m x 2,4 m

15.

B.Vacarescu x Sos.Pipera

trotuar

1,2 m x 0,8 m

3,2 m x 2,4 m

16.

Gh.Manu x Lascar Catargiu

trotuar

1,2 m x 0,8 m

3,2 m x 2,4 m

17.

Viisoarei x Lascar Catargiu

trotuar

1,2 m x 0,8 m

3,2 m x 2,4 m

18.

N.Balcescu

trotuar

1,2 m x 0,8 m

3,2 m x 2,4 m

19.

N.Titulescu x Banu Manta

trotuar

1,2 m x 0,8 m

3,2 m x 2,4 m

20.

Bd.Marasti x Maresal Averescu

trotuar

1,2 m x 0,8 m

3,2 m x 2,4 m

21.

I.Mihalache x Al.Constantinescu

trotuar

1,2 m x 0,8 m

3,2 m x 2,4 m

22.

Bd.Marasti x Al.Constantinescu

trotuar

1,2 m x 0,8 m

3,2 m x 2,4 m

23.

Beller x M.Eliade

trotuar

1,2 m x 0,8 m

3,2 m x 2,4 m

24.

R.Elisabeta x Schitu Magureanu

trotuar

1,2 m x 0,8 m

3,2 m x 2,4 m

25.

N.Titulescu x Buzesti

trotuar

1,2 m x 0,8 m

3,2 m x 2,4 m

26.

Plevnei x Mircea Vulcanescu

trotuar

1,2 m x 0,8 m

3,2 m x 2,4 m

27.

I.Mihalache x Banu Manta

trotuar

1,2 m x 0,8 m

3,2 m x 2,4 m

28.

Campineanu x Luterana