Hotărârea nr. 85/2003

HOTARAREnr. 85 din 2003-04-10 HOTARIRE 85 din 10/04/2003 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 221/1999 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA DIN ADMINISTRAREA P.M.B. IN ADMINISTRAREA PRIMARIILOR DE SECTOR
HOT. 85 10/04/2003
HOTARIRE 85 din 10/04/2003

HOTARIRE     85 din 10/04/2003

PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 221/1999 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA DIN ADMINISTRAREA P.M.B. IN ADMINISTRAREA PRIMARIILOR DE SECTOR

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind modificarea Hotararii C.G.M.B. nr.221/1999 privind transmiterea unor

spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta din administrarea P.M.B. in administrarea Primariilor de sector

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor generali si raportul de specialitate al Directiei de Protectie Sociala Sector 1 si al Serviciului de Medicina Veterinara din cadrul Primariei Sectorului 1;

            Tinand seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art.46 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Articol unic - Prevederile Hotararii nr.221/1999, privind transmiterea unor spatii cu alta destinatie decat aceea de locuita din administrarea P.M.B. in administrarea Primariilor de sector, se modifica dupa cum urmeaza:

            Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

            “Art.1- Spatiul cu alta destinatie decat locuinta din calea Grivitei nr.208, sector 1 va fi destinat, partial, pentru functionarea Directiei de Asistenta Sociala a sectorului 1 si a Serviciului de Medicina Veterinara din cadrul Primariei Sectorului 1.”

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Stelian Galetuse

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 10.04.2003

Nr.85