Hotărârea nr. 84/2003

HOTARAREnr. 84 din 2003-04-10 HOTARIRE 84 din 10/04/2003 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 289/2000 REFERITOARE LA TRANSMITEREA UNOR TERENURI IN ADMINISTRAREA SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU CONSTRUCTIA DE LOCUINTE SI UTILITATI PUBLICE
HOT. 84 10/04/2003
HOTARIRE 84 din 10/04/2003

HOTARIRE     84 din 10/04/2003

PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 289/2000 REFERITOARE LA TRANSMITEREA UNOR TERENURI IN ADMINISTRAREA SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU CONSTRUCTIA DE LOCUINTE SI UTILITATI PUBLICE

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind modificarea si completarea Hotararii C.G.M.B. nr.289/2000 referitoare la transmiterea unor terenuri in administrarea Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti

pentru constructia de locuinte si utilitati publice

 

            Tinand cont de Expunerea de motive formulata de un grup de consilieri generali;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul art.38 (2), lit.”f” si “g”, al art.95 (2), lit.”f” , “g” si alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Art.1- Art.1 al Hotararii C.G.M.B. nr.289/2000 se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

            “Se transmit in administrarea Sectorului 2 al municipiului Bucuresti suprafetele de teren mentionate in anexa 1, cuprinzand 2 pozitii si avand destinatia precizata in anexa.”

            Art.2- Dupa art.4 al Hotararii C.G.M.B. nr.289/2000, se introduce art.5 cu urmatoarea formulare:

            “In vederea realizarii obiectivelor de investitii pe terenurile transmise in administrarea Sectorului 2 se imputerniceste Consiliul Local al Sectorului 2 al municipiului Bucuresti sa exercite atributiile cuprinse in art.38 alin.(2) lit.”h” si art.125 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala.”

            Art.3- Hotararea C.G.M.B. nr.193/2002 se abroga.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Stelian Galetuse

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

               

 

Bucuresti, 10.04.2003

Nr.84

 

 

 

ANEXA LA

HOTARAREA C.G.M.B NR.84/10.04.2003

 

 

LISTA TERENURILOR CE SE TRANSMIT IN ADMINISTRAREA

SECTORULUI AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

 

Nr.

crt.

Adresa imobil

Suprafata

(m.p.)

Destinatia

1.

Str.Baicului fostele nr.118, 120, 122, 124, 126 si str.Telia fostele nr.27 si 29

960,00

Constructii de locuinte si dotari aferente

2.

Amplasament Str.Maior Bacila (Intr.Maior Bacila, Str.Fr.Mihai Cazan, Str.Raul Colentina si Str.Maior Bacila)

28.808,00

Constructii de locuinte si dotari aferente, complex comercial