Hotărârea nr. 83/2003

HOTARAREnr. 83 din 2003-04-10 HOTARIRE 83 din 10/04/2003 PRIVIND APROBAREA COOPERARII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 CU ORASUL CATANIA-ITALIA
HOT. 83 10/04/2003
HOTARIRE 83 din 10/04/2003

HOTARIRE     83 din 10/04/2003

PRIVIND APROBAREA COOPERARII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 CU ORASUL CATANIA-ITALIA

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea cooperarii Consiliului Local al sectorului 1 cu

orasul Catania - Italia

 

            Avand in vedere existenta bunelor relatii dintre Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti si orase ale lumii, precum si necesitatea dezvoltarii acestor relatii in domeniul administratiei publice locale, mai precis in domeniile economic, social, cultural;

            Vazand Expunerea de motive a consilierilor municipali;

            Luand in considerare Raportul de specialitate al Serviciului Registratura Relatii cu Publicul din cadrul Primariei Sectorului 1;

            Tinand seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul art.46 si art.95 alin.(2), lit.”p” si alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Articol unic - Se aproba cooperarea Consiliului Local al sectorului 1 cu Consiliul Local al orasului Catania - Italia, in vederea promovarii unor interese comune.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Stelian Galetuse

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

 

 

Bucuresti, 10.04.2003

Nr.083