Hotărârea nr. 81/2003

HOTARAREnr. 81 din 2003-04-10 HOTARIRE 81 din 10/04/2003 PRIVIND FUNCTIONAREA ADMINISTRATIEI STRAZILOR IN SUBORDINEA C.G.M.B.
HOT. 81 10/04/2003
HOTARIRE 81 din 10/04/2003

HOTARIRE     81 din 10/04/2003

PRIVIND FUNCTIONAREA ADMINISTRATIEI STRAZILOR IN SUBORDINEA C.G.M.B.

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind functionarea Administratiei Strazilor in subordinea

Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General;

            Vazand Raportul de specialitate al Administratiei Strazilor;

            Tinand seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul art.38, alin.1, lit.”d” si “f” si art.46 alin.1 si 2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 – Incepand cu data de 15 aprilie 2003 Administratia Strazilor, serviciu public de interes municipal cu personalitate juridica, avand acelasi obiect de activitate aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr.143/2000, functioneaza in subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

            Art.2- Strazile, pasajele rutiere supra si subterane, fantanile ornamentale nominalizate in Hotararea C.G.M.B. nr.181/2000 si Hotararea C.L.M.B. nr.5/1995 care au trecut in administrarea Sectoarelor 1-6 revin in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, prin Administratia Strazilor.

            Serviciul de reglementare a circulatiei si de semaforizare, aflat in prezent in administrarea Consiliului Local al Sectorului 5, revine la Administratia Strazilor.

            Art.3- Hotararea C.G.M.B. nr.240/2002 si Hotararea C.G.M.B. nr.16/2003 precum si orice alte prevederi contrare prezentei hotarari se abroga.

            Art.4- Primaru; General si Primarii Sectoarelor 1-6 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Stelian Galetuse

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 10.04.2003

Nr.81