Hotărârea nr. 78/2003

HOTARAREnr. 78 din 2003-04-02 HOTARIRE 78 din 02/04/2003 PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 A ATRIBUTIILOR DE INFIINTARE A DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SECTOR 5, DE APROBARE A ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ACESTEIA
HOT. 78 02/04/2003
HOTARIRE 78 din 02/04/2003

HOTARIRE     78 din 02/04/2003

PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 A ATRIBUTIILOR DE INFIINTARE A DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SECTOR 5, DE APROBARE A ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ACESTEIA

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea exercitarii de catre Consiliul Local al Sectorului 5 a atributiilor de infiintare a Directiei Generale de Asistenta Sociala Sector 5, de aprobare a organigramei, statului de functii si regulamentului de organizare si functionare ale acesteia

 

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art.95, alin.2 lit.”e” si “h” si alin.3 din legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1- Se aproba exercitarea de catre Consiliul Local al Sectorului  5 a atributiilor de infiintare a Directiei Generale de Asistenta Sociala Sector 5, de aprobare a organigramei, statului de functii si regulamentului de organizare si functionare ale acesteia.

            Art.2- Directiile de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti si Consiliul Local al Sectorului 5 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

  

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Stelian Galetuse

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 02.04.2003

Nr.78