Hotărârea nr. 72/2003

HOTARAREnr. 72 din 2003-03-06 HOTARIRE 72 din 06/03/2003 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 37/13.02.2003 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI C.G.M.B. PE ANUL 2003
HOT. 72 06/03/2003
HOTARIRE 72 din 06/03/2003

HOTARIRE     72 din 06/03/2003

PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 37/13.02.2003 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI C.G.M.B. PE ANUL 2003

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind modificarea Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti

nr.37/13.02.2003 privind aprobarea bugetului C.G.M.B. pe anul 2003

 

            Vazand Expunerea de motive a consilierilor generali;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.189/1998 privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare si ale Legii nr.631/2002 privind bugetul de stat pe anul 2003;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.(2), lit.”d” si ale art.46 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARTE:

 

            Art.1- Structura cheltuielilor bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti, aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr.37/13.02.2003, se modifica potrivit anexei 1 la prezenta hotarare.

            Art.2- Anexa 4.14 la Hotararea C.G.M.B. nr.37/13.02.2003 “Lista obiectivelor de Investitii pe anul 2003, cu finantare integrala sau partiala de la Buget” - beneficiar R.A.D.E.T. se inlocuieste cu anexa 2 la prezenta hotarare.

            Art.3- Primarul General al municipiului Bucuresti va introduce modificarile in structura bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe anul 2003, conform datelor din anexa nr.1 la prezenta hotarare.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Stelian Galetuse

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

 

 

 

Bucuresti, 06.03.2003

Nr.072

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOT.NR.72/06.03.2003

ANEXA 1

 

Modificari in structura cheltuielilor C.G.M.B. pe anul 2003

(Hotararea nr.37/2003)

 

TITULAR

COD

DENUMIRE

INDICATORI

INFLUENTE

(+/-)

OBSERVATII

TOTAL

 

 

0

 

P.M.B.

 

 

 

 

 

51020570

Cheltuieli de capital

150.000.000

Program sistem informatic

 

63020970

Cheltuieli de capital

16.000.000

Program ISPA/Glina

 

63025070

Cheltuieli de capital

3.000.000

Program LIFE MEDIU

 

63025070

Cheltuieli de capital

2.000.000

Studii ecologie

 

63025020

Cheltuieli  materiale

30.000.000

Toalete ecologice (art.30-Alte chelt.)

 

60020670

Cheltuieli de capital

5.000.000

Complex  recuperare neuropsihomotorie PANDURI

 

63021170

Cheltuieli de capital

2.000.000

Canal colector Buftea Bucuresti

 

72025020

Cheltuieli  materiale

27.000.000

Obligatii plata despagubiri stabilite de instanta  (art.30-Alte chelt.)

 

72025038

Transferuri

3.000.000

Cotozatii la organisme interne si internationale; contributii la Regiunea de dezvoltare Bucuresti Ilfov

ADMINISTRATIA STRAZILOR

 

 

 

 

 

 

 

 

63020202

Cheltuieli de personal

3.500.000

Plati scadente luna martie (10,11,12,13)

 

63020220

Cheltuieli  materiale,

din care:

 

24 Cheltuieli intretinere si gospodarie

25 Materiale si prestari servicii

9.000.000

 

 

550.000

 

8.450.000

Cheltuieli functionale si

alte obligatii trim.I (exclusiv reparatii si iluminat)

 

 

 

 

 

 

A.F.I.

 

 

 

 

 

63020802

Cheltuieli de personal

3.000.000

Plati scadente luna martie (10,11,12,13)

 

63020820

Cheltuieli  materiale,

din care:

-24 Cheltuieli intretinere      si gospodarie

-25 Materiale si prestari servicii

-27 Reparatii

- 30 Alte cheltuieli

7.000.000

 

1.800.000

 

3.200.000

 

1.900.000

100.000

Cheltuieli functionale si alte obligatii trimestrul I

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATIA PARCURILOR

 

 

 

 

 

 

 

 

63020520

Cheltuieli  materiale,

din care:

-24 Cheltuieli intretinere      si gospodarie

-25 Materiale si prestari servicii

 

10.000.000

 

 

3.000.000

 

7.000.000

Utilitati si alte cheltuieli functionale

CENTRUL DE PROIECTARE URBANA

 

 

 

 

 

 

 

 

63025020

Cheltuieli  materiale,

din care:

-24 Cheltuieli intretinere      si gospodarie

-25 Materiale si prestari servicii

 

500.000

 

 

200.000

 

300.000

Materiale si prestari servicii

 

63025070

Cheltuieli de capital

1.500.000

Dotari pentru “Banca de date urbane”

 

 

 

 

 

ADMINISTRATIA DE AGREMENT SI LACURI

 

 

 

 

 

 

 

 

63025034

Subventii

8.000.000

Cheltuieli de reparatii

 

 

 

 

 

R.A.T.B.

 

 

 

 

68020770

Cheltuieli de capital

-280.500.000

Dotari cu mijloace de transport in comun

 

 

 

 

 

UNITATI DE CULTURA

 

 

 

 

 

 

 

 

59025070

Cheltuieli de capital

-19.000.000

Redistribuire pe subcapitole

 

59020534

Subventii

19.000.000

 

 

 

 

 

 

P.M.B.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630270

Cheltuieli de capital

- surse buget local

- transfer buget de stat

0

129.500.865

-129.500.865

Reasezare-echilibrare pe surse

buget local/buget de stat - program

infrastructura urbana in mun.Bucuresti

 

 

din care:

 

 

 

63020270

- surse buget local

- transfer buget de stat

65.040.381

- 65.040.381

Reabilitare drumuri urbane

 

63021070

- surse buget local

- transfer buget de stat

64.460.484

- 64.460.484

Contorizarea vanzarii de caldura si apa calda

 


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOT.NR.72/06.03.2003

ANEXA 2

BUGETUL PE ANUL 2003

LISTA

obiectivelor de investitii pe anul 2003

cu finantare integrala sau partiala de la buget

 

Capitol 63.02 “SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE”

Capitol 96.02 “CHELTUIELI DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA”

INSTITUTIA (UNITATEA): RADET

mii lei

 

Denumirea obiectivului

 

Valoarea

PREVEDERI 2003

Capa-

COD

Data inceperii exec.lucrarilor(luna,an)

Valoare

totala

TOTAL

finantate din:

citati/

 

Nr.si data acordului MF

Nr.si data actului de aprobare

totala

actualizata

 

Surse

proprii

Credite

int./ext.