Hotărârea nr. 69/2003

HOTARAREnr. 69 din 2003-03-06 HOTARIRE 69 din 06/03/2003 PRIVIND APROBAREA LISTEI CONSTRUCTIILOR SPECIALE CARE NU SUNT SUPUSE IMPOZITULUI PE CLADIRE IN ANUL 2003
HOT. 69 06/03/2003
HOTARIRE 69 din 06/03/2003

HOTARIRE     69 din 06/03/2003

PRIVIND APROBAREA LISTEI CONSTRUCTIILOR SPECIALE CARE NU SUNT SUPUSE IMPOZITULUI PE CLADIRE IN ANUL 2003

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea listei constructiilor speciale

care nu sunt supuse impozitului pe cladire in anul 2003

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate comun al Directiei Impozite si Taxe, Directiei Generale de Coordonare, Reglementare Infrastructura, Directiei Generale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Directiei Generale de Transport, Drumuri si Siguranta Circulatiei, Directiei Generale de Investitii si Achizitii Publice, Directiei Generale de Utilitati Publice;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile art.9, alin.3 din ordonanta Guvernului nr.36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata si pct.2 din Hotararea Guvernului nr.149/2003 privind modificarea si completarea normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr.36/2002 privind impozitele si taxele locale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.1278/2002;

            In temeiul prevederilor art.38, alin.3 si ale art.46, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Art.1- Constructiile speciale prevazute in anexa la prezenta hotarare sunt scutite de la plata impozitului pe cladire in anul 2003.

            Art.2- Scutirile se acorda numai pentru contribuabilii care au depus cereri la Primaria Municipiului Bucuresti in conditiile prevazute la art.9.05 - 9.08 din Hotararea Guvernului nr.1278/2002.

            Art.3- Prezenta hotarare se comunica primariilor sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucuresti si se aduce la cunostiinta publica, conform legii.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Stelian Galetuse

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 06.03.2003

Nr.069

 

 

 

Anexa la H.C.G.M.B. nr.69/06.03.2003

 

 

Lista constructiilor speciale

care nu sunt supuse impozitului pe cladiri

 

1.      drumuri;

2.      alei si trotuare;

3.      retele aeriene de telecomunicatie aflate pe suportul altor proprietari (stalpi, ziduri);

4.      retele si instalatii de iluminat exterior, aflate in incinta agentului economic;

5.      rampe de descarcare;

6.      platforme metalice de acces;

7.      adapot ALA;

8.      puturi de adancime si mare adancime;

9.      estacade.