Hotărârea nr. 68/2003

HOTARAREnr. 68 din 2003-03-06 HOTARIRE 68 din 06/03/2003 PRIVIND APROBAREA LISTEI CONSTRUCTIILOR SPECIALE CARE NU SUNT SUPUSE IMPOZITULUI PE CLADIRE AFLATE IN EVIDENTA S.C.TERMOELECTRICA S.A.
HOT. 68 06/03/2003
HOTARIRE 68 din 06/03/2003

HOTARIRE     68 din 06/03/2003

PRIVIND APROBAREA LISTEI CONSTRUCTIILOR SPECIALE CARE NU SUNT SUPUSE IMPOZITULUI PE CLADIRE AFLATE IN EVIDENTA S.C.TERMOELECTRICA S.A.

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea listei constructiilor speciale care nu sunt supuse

impozitului pe cladire aflate in evidenta S.C. TERMOELECTRICA S.A.

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Impozite si Taxe;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile art.9 alin.3 din Ordonanta Guvernului nr.36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata, pct.9.06 alin.2 din H.G. nr.1278/2002 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr.36/2002 privind impozitele si taxele locale si pct.2 din Hotararea Guvernului nr.149/2003 privind modificarea si completarea normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr.36/2002 privind impozitele si taxele locale aprobare prin Hotararea Guvernului nr.1278/2002;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.3 si ale art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Art.1- Sunt scutite de la plata impozitului de cladire in anul 2003 constructiile speciale aflate in evidenta S.C. TERMOELECTRICA S.A., prevazute in anexa la prezenta hotarare.

            Art.2- Prezenta hotarare se comunica Primariilor sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucuresti si se aduce la cunostiinta publica, conform legii.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Stelian Galetuse

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 06.03.2003

Nr.068

 

 


Anexa la Hotararea C.G.M.B. nr.68/06.03.2003

 

L I S T A

cuprinzand constructiile speciale care se incadreaza la pct.7, subpunctul 20,

anexa 2, din ordonanta de Guvern nr.36/2002

 

NR.INV.

DENUMIRE MIJLOC FIX

VALOAREA (LEI)

CET TITAN

1/26008

Retea de ilum.ext.aer, cablu armat

92,897,054

1/26001

Rampa de descarcare pacura

465,571,197

1/26001supl.

Rampa de descarcare pacura (Supl PIFb 1965)

3,043,406,352

1/26001 supl 2

Rampa de descarcare pacura (Supl PIFb 1965)

54,993,600

1/26067

Drum in incinta L = 73 m

85,700,777

1/26003

Drum de incinta

57,642,673

1/26004

Drum de incinta

57,642,673

T O T A L

3,857,854,326

 

 

 

CET BUCURESTI SUD

1/23138

Adapost ALA la cos fun H = 120 m

492,307,471

1/23139

Adapost ALA la cos fum H = 120 m

662,510,918

1/23102

Iluminat exterior antestatia CF

127,846,326

1/23117

Iluminat exterior in zona turn de racire si a cladirii principale

259,546,233

1/23017

Iluminat interior

1,343,400,682

1/23017 supl

Iluminat interior  (Supl.PIFb 1968/1)

47,036,630

1/23101

Instalatia de iluminat exterior, rampa descarcare pacura

286,293,101

1/23146

Estacade

1,776,374,723

1/23048

Rampa de descarcare nr.1

1,720,057,606

1/23121

Rampa de descarcare pacura nr.2

2,969,626,431

1/23131

Rampa de descarcare pacura nr.3

3,309,566,562

13060

Rampa de descarcare pacura nr.4, 100 m

1,178,290,174

13060 supl 1

Rampa de descarcare pacura nr.4, 100 m (SuplPIFb 1999/2)

692,581,732

13060 supl 2

Rampa de descarcare pacura nr.4, 100 m (SuplPIFb 1999/2)

69,275,409

13060 supl 3

Rampa de descarcare pacura nr.4, 100 m (SuplPIFb 1999/2)

2,132,541,401

13060 supl 4

Rampa de descarcare pacura nr.4, 100 m (SuplPIFb 1999/2)

45,284,073

1/23155

Estacada decarbonare (parte mecanica)

2,218,626,011

1/23143

Drum si platforma intoarcere masini

148,050,730

1/23042

Drumuri

5,427,365,914

1/23087

Drumuri CAF 3-4

126,499,645

1/23084

Drumuri CAF 9-10

1,470,509,030

13068

Drumuri in incinta cu imbracaminte de beton

50,879,654

13068 supl 1

Drumuri in incinta cu imbracaminte de beton

65,508,228

1/23151

Drumuri in incinta CAF 1,2

199,837,473

1/23158

Drumuri in incinta cu imbracaminte de beton

561,304,752

1/23159

Drumuri in incinta cu imbracaminte de beton

1,900,615,754

1/23159 supl

Drumuri in incinta cu imbracaminte de beton

457,111,820

1/23159 supl 2

Drumuri in incinta cu imbracaminte de beton

68,873,777

1/23015