Hotărârea nr. 67/2003

HOTARAREnr. 67 din 2003-03-06 HOTARIRE 67 din 06/03/2003 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE CREDIT INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI, REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE SI BANCA EUROPEANA PENTRU FINANTAREA PROIECTULUI PRIVIND "PROGRAMUL MULTI-SECTOR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 67 06/03/2003
HOTARIRE 67 din 06/03/2003

HOTARIRE     67 din 06/03/2003

PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE CREDIT INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI, REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE SI BANCA EUROPEANA PENTRU FINANTAREA PROIECTULUI PRIVIND "PROGRAMUL MULTI-SECTOR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Contractului de credit intre Municipiul Bucuresti, Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) pentru finantarea proiectului privind

“Programul Multi-Sector al Municipiului Bucuresti”

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti;

            Tinand cont de Raportul de specialitate al Directiei Generale Transporturi, Drumuri si Siguranta Circulatiei;

            Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile art.16 si Cap.5, art.48 al Legii nr.189/1998 privind finantele publice locale si ale Hotararii Guvernului Romaniei nr.978/2001 privind constituirea, componeta si functionarea comisiei de autorizare a contractarii sau garantarii de imprumuturi externe de catre autoritatile administratiei publice locale;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.2, lit.”d”, “f” si “m”, art.46 alin.(1, 2, 3), art.68, lit.”b” si ale art.128 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Art.1- Se aproba Contractul de Credit intre Municipiul Bucuresti, Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) pentru finantarea proiectului privind “Programul Multi-Sector al Municipiului Bucuresti” prezentat in anexa.

            Art.2- Contractarea directa a imprumutului extern, prevazut la art.1, se face pe baza garantiilor proprii ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

            Art.3- Se imputerniceste Primarul General al municipiului Bucuresti sa semneze Contractul de credit mentionat la art.1 dupa aprobarea acestuia de catre Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

            Art.4- Anexa face parte integranta din prezenta hotarare.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Stelian Galetuse

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 06.03.2003

Nr. 067

 

Anexa la Hotararea C.G.M.B.

nr. 067/06.03.2003

 

Proiect Confidential 12.0                                                                 j: ro bnm contract de credit

In scopul tratativelor                                                                           din data de 12/08/2002

 

Operatiunea numarul 26313

 

European Bank

for Reconstruction and Development

 

CONTRACT DE CREDIT

intre

MUNICIPIUL BUCURESTI

si

REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE

si

BANCA EUROPEANA

PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

 

 

din data de [·] 2002

 

I N D E X

 

ARTICOLUL I - CREDITUL MUNICIPAL ......................................................................1

Sectiunea 1.01 Suma si Moneda la Creditul Municipal.......................................................1

Sectiunea 1.02 Dobanda la Creditul Municipal...................................................................2

Sectiunea 1.03 Comisioane si Speze la Creditul Municipal................................................4

Sectiunea 1.04 Rambursarea Creditului Municipal.............................................................5

Sectiunea 1.05 Plati anticipate la Creditul Municipal..........................................................6

Sectiunea 1.06 Plati la Creditul Municipal..........................................................................7

Sectiunea 1.07 Plati Insuficiente la Creditul Municipal......................................................7

Sectiunea 1.08 Protectia Valorii Platilor la Creditul Municipal..........................................8

Sectiunea 1.09 Costuri in legatura cu incetarea Creditului Municipal................................8

Sectiunea 1.10 Contul privind Creditul Municipal..............................................................9

Sectiunea 1.11 Ilegalitati privind Creditul Municipal..........................................................9

 

ARTICOLUL II - CREDITUL RADET ...........................................................................10

Sectiunea 2.01 Suma si Moneda la Creditul RADET.......................................................10

Sectiunea 2.02 Dobanda la Creditul RADET....................................................................11

Sectiunea 2.03 Comisioane si Speze la Creditul RADET.................................................12

Sectiunea 2.04 Rambursarea Creditului RADET..............................................................13

Sectiunea 2.05 Plati anticipate la Creditul RADET..........................................................14

Sectiunea 2.06 Plati la Creditul RADET...........................................................................15

Sectiunea 2.07 Plati Insuficiente la Creditul RADET.......................................................15

Sectiunea 2.08 Protectia Valorii Platilor la Creditul RADET...........................................16

Sectiunea 2.09 Costuri in legatura cu incetarea Creditului RADET.................................16

Sectiunea 2.10 Contul privind Creditul RADET...............................................................17

Sectiunea 2.11 Ilegalitati privind Creditul RADET...........................................................17

 

ARTICOLUL III - ASIGURARI SI GARANTII...............................................................18

Sectiunea 3.01 Scrisoare de Informare a Municipiului si Proiectul Municipal.................18

Sectiunea 3.02 Asigurarile Municipiului privind Contractele...........................................18

Sectiunea 3.03 Scrisoare de Informare a RADET si Proiectul RADET............................19

Sectiunea 3.04 Asigurarile RADET privind Contractele...................................................20

 

ARTICOLUL IV - CONDITII SUSPENSIVE..................................................................20

Sectiunea 4.01 Prima Tragere la Creditul Municipal........................................................20

Sectiunea 4.02 Toate Tragerile la Creditul Municipal.......................................................23

Sectiunea 4.03 Participanti la Creditul Municipal.............................................................23

Sectiunea 4.04 Prima Tragere la Creditul RADET............................................................23

Sectiunea 4.05 Toate Tragerile la Creditul RADET..........................................................25

Sectiunea 4.06 Participanti la Creditul RADET................................................................25

 

ARTICOLUL V - ANGAJAMENTE ...............................................................................25

Sectiunea 5.01 Angajamente de A Face ale Municipiului.................................................25

Sectiunea 5.02 Angajamente de A Nu Face ale Municipiului...........................................28

Sectiunea 5.03 Angajamente Financiare ale Municipiului................................................29

Sectiunea 5.04 Costuri si Cheltuieli privind Creditul Municipal......................................29

Sectiunea 5.05 Furnizarea de Informatii de catre Municipiu............................................29

Sectiunea 5.06 Angajamente Aditionale ale Municipiului...............................................31

Sectiunea 5.07 Angajamente de A Face ale RADET.......................................................32

Sectiunea 5.08 Angajamente de A Nu Face ale RADET.................................................34

Sectiunea 5.09 Angajamente Financiare ale RADET.......................................................35

Sectiunea 5.10 Costuri si Cheltuieli privind Creditul RADET.........................................36

Sectiunea 5.11 Furnizarea de Informatii de catre RADET...............................................36

Sectiunea 5.12 Angajamente Aditionale ale RADET.......................................................38

 

ARTICOLUL VI - CAZURI DE INCALCARE A OBLIGATIILOR..............................38

Sectiunea 6.01 Cazuri de Incalcare a Obligatiilor.............................................................38

Sectiunea 6.02 Consecintele Cazurilor de Incalcare a Obligatiilor...................................40

 

 

ARTICOLUL VII - DIVERSE..........................................................................................40

Sectiunea 7.01 Raspunderea Aditionala a Municipiului...................................................40

Sectiunea 7.02 Despagubiri...............................................................................................41

Sectiunea 7.03 Acord bilateral, Amendamente si Renuntari.............................................41

Sectiunea 7.04 Invaliditatea.............................................................................................42

Sectiunea 7.05 Notificari.................................................................................................42

Sectiunea 7.06 Drepturi, Cai de Atac si Renuntari..........................................................43

Sectiunea 7.07 Legea Contractului..................................................................................43

Sectiunea 7.08 Arbitraj si Jurisdictie...............................................................................43

Sectiunea 7.09 Succesori si Cesionari. Drepturile Tertilor..............................................44

Sectiunea 7.10 Informari..................................................................................................44

Sectiunea 7.11 Limba Contractului..................................................................................44

Sectiunea 7.12 Exemplare................................................................................................44

Sectiunea 7.13 Renuntarea la exceptia de suveranitate....................................................44

 

ANEXA A - FORMULARUL DE CERERE DE EFECTUARE A UNEI TRAGERI

                     MUNICIPALE.............................................................................................47

 

ANEXA B - FORMULARUL DE CERERE DE EFECTUARE A UNEI TRAGERI

                     RADET........................................................................................................50

 

ANEXA C - FORMULARUL CERTIFICATULUI PRIVIND DESEMNAREA SI

                     CALITATEA PERSOANELOR AUTORIZATE.......................................53

 

ANEXA D - MODELUL SCRISORII CATRE AUDITORII EXTERNI........................55

 

ANEXA 1 - SCRISOAREA DE INFORMARE PRIVIND MUNICIPIUL.....................57

 

ANEXA 2 - SCRISOAREA DE INFORMARE PRIVIND RADET...............................58

 

 

CONTRACT DE CREDIT

 

Prezentul Contract de Credit (numit in cele ce urmeaza “Contractul”) a fost semnat la data de [·] 2002 intre:

 

1.      MUNICIPIUL BUCURESTI (“Municipiul”), infiintat si organizat conform legislatiei romanesti;

 

2.      REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE (“RADET”), o regie autonoma de utilitate publica infiintata si organizata conform legislatiei romanesti si care se afla sub autoritatea Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

 

(Municipiul si RADET numiti,  separat,  “Imprumutat” si impreuna “Imprumutati”),  si

 

3.      BANCA EUROPEANA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE (“Banca”);

 

            (fiecare dintre cei numiti mai sus “Parte” si impreuna “Partile”).

 

INTRUCAT

 

(A) Municipiul a inaintat anumite propuneri pentru refacerea zonei istorice si modernizarea sistemului de administrare a traficului din Bucuresti, iar RADET a inaintat propuneri pentru imbunatatirea sistemului de furnizare a energiei termice din Bucuresti.

 

(B) In scopul finantarii proiectelor de modernizare mentionate mai sus, Banca, Municipiul si RADET au cazut de acord ca Banca sa imprumute Municipiul si RADET anumite fonduri, in conformitate cu termenii si conditiile din prezentul Contract.

 

PARTILE AU CAZUT DE ACORD DUPA CUM URMEAZA:

 

ARTICOLUL I - CREDITUL MUNICIPAL

 

Sectiunea 1.01            Suma si Moneda Creditului Municipal

 

(a)