Hotărârea nr. 64/2003

HOTARAREnr. 64 din 2003-03-06 HOTARIRE 64 din 06/03/2003 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 171/18.07.2002
HOT. 64 06/03/2003
HOTARIRE 64 din 06/03/2003

HOTARIRE     64 din 06/03/2003

PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 171/18.07.2002

EMITENT : C.G.M.B.

 

            CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind modificarea si completarea Hotararii

Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.171/18.07.2002

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti, precum si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Coordonare a Investitiilor si Activitati de Asistenta Medicala, Invatamant, Sport, Turism;

            Luand in considerare adresa nr.241027/26.02.2003 a Ministerului Finantelor Publice, Directia Generala Finante Publice Externe, prin care se solicita modificarea Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.171/18.07.2002;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.2 lit.”d”, “m” si ale art.46 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Art.1- Se modifica Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.171/17.08.2002 dupa cum urmeaza:

            1.- Se inlocuieste sintagma “obiectiv de investitii” din titlul si textul Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.171/18.07.2002 cu sintagma “program de investitii”.

            2.- Art.3 se modifica si va avea urmatorul continut:

            “Art.3- Finantarea programului de investitii privind “Reabilitarea Infrastructurii Educationale in Municipiul Bucuresti”, in valoare de 149,6 milioane EURO, se va asigura din imprumutul Bancii Europene de Investitii, in cuantum de 112,2 milioane EURO (75% din valoarea totala a programului de investitii) si din alocatii de la bugetul local al municipiului Bucuresti, in limita sumei de 37,4 milioane EURO (25% din valoarea totala a programului de investitii), in conditiile Contractului de finantare care urmeaza a se incheia intre Romania, reprezentata prin Ministerul Finantelor Publice, Banca Europeana de Investitii si Municipiul Bucuresti”.

            3.- Art.4 se modifica si va avea urmatorul continut:

            “Art.4- Pentru si in numele Municipiului Bucuresti, Primarul General al Municipiului Bucuresti va negocia termenii si conditiile finantarii si va semna Contractul de finantare ce urmeaza a se incheia intre Romania, reprezentata de Ministerul Finantelor Publice, Banca Europeana de Investitii si Municipiul Bucuresti pentru realizarea programului de investitii “Reabilitarea Infrastructurii Educationale in Municipiul Bucuresti”.

            4.- Art.5 va avea acelasi continut, indicatorii tehnico-economici vor fi cei prevazuti in anexa nr.1 modificata.

            Art.2- Se completeaza Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.171/18.07.2002 cu urmatoarele articole:

            Art.6- Rambursarea imprumutului, plata dobanzilor si a costurilor externe aferente, contributia Romaniei la finantarea proiectului, vor fi asigurate din fondurile proprii ale Municipiului Bucuresti.

            Art.7- Unitatea de implementare a programului de investitii “Reabilitarea Infrastructurii Educationale in Municipiul Bucuresti” va include doi reprezentanti ai Primariei Municipiului Bucuresti, cate un reprezentant al primariilor de sector si un reprezentant al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bhucuresti.

            Art.8- Platile se vor efectua in baza situatiilor de lucrari confirmate de reprezentantii primariilor de sector”.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Stelian Galetuse

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 06.03.2003

Nr.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA LA HCGMB NR.64/06.03.2003

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICE AI PROGRAMULUI DE INVESTITII “REABILITAREA INFRASTRUCTURII

EDUCATIONALE IN MUNICIPIUL BUCURESTI”

 

TITULAR: Municipiul Bucuresti

BENEFICIAR: Municipiul Bucuresti

Valoarea totala a investitiei                      149.600.000 Euro

 

DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI         36 luni

 

ACTIVITATI

COSTURI

(Euro)

-        Reabilitare cladiri, canalizari, garduri

-        Reabilitare si modernizare instalatii

-        Constructii noi

-        Instalatii constructii noi

-        Terenuri de sport

-        Reabilitare curti interioare

-        Dotari si modernizare dotare, din care:

-        echipamente informatice

-        Alte cheltuieli (consultanta, proiectare, furnituri specifice, pregatire personal, probe, licitatii, etc.)

49.770.399

30.638.994

25.280.989

7.170.443

1.484.327

193.565

17.537.313

3.150.328

 

17.523.970

 

T O T A L

149.600.000