Hotărârea nr. 63/2003

HOTARAREnr. 63 din 2003-03-06 HOTARIRE 63 din 06/03/2003 PRIVIND NUMIREA REPREZENTANTULUI C.G.M.B. IN DELEGATIA PENTRU DISCUTAREA PROIECTULUI DE ACORD INTRE GUVERNUL REGIUNII MOSCOVA A FEDERATIEI RUSE SI ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 63 06/03/2003
HOTARIRE 63 din 06/03/2003

HOTARIRE     63 din 06/03/2003

PRIVIND NUMIREA REPREZENTANTULUI C.G.M.B. IN DELEGATIA PENTRU DISCUTAREA PROIECTULUI DE ACORD INTRE GUVERNUL REGIUNII MOSCOVA A FEDERATIEI RUSE SI ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind numirea reprezentantului Consiliului General al Municipiului Bucuresti

in delegatia pentru discutarea Proiectului de Acord intre Guvernul Regiunii Moscova a Federatiei Ruse si Administratia Publica Locala a Municipiului Bucuresti

 

            Avand in vedere solicitarea Prefecturii Municipiului Bucuresti prin adresa nr.A/65/04.03.2003;

            Vazand Expunerea de motive a consilierilor municipali;

            Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art.38, alin.2, lit.”y” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Articol unic - Se aproba numirea domnului Giugula Mihai Doru ca reprezentant al Consiliului General al Municipiului Bucuresti in delegatia care se va deplasa la Moscova in perioada 10-20 martie 2003, pentru discutarea unui Proiect de Acord intre Guvernul Regiunii Moscova a Federatiei Ruse si Administratia Publica Locala a Municipiului Bucuresti.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Stelian Galetuse

Dumitru Stanescu

 

 

 

Bucuresti, 06.03.2003

Nr.63