Hotărârea nr. 62/2003

HOTARAREnr. 62 din 2003-03-06 HOTARIRE 62 din 06/03/2003 PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 A UNOR ATRIBUTII PREVAZUTE DE LEGEA NR. 215/2001
HOT. 62 06/03/2003
HOTARIRE 62 din 06/03/2003

HOTARIRE     62 din 06/03/2003

PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 A UNOR ATRIBUTII PREVAZUTE DE LEGEA NR. 215/2001

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea exercitarii de catre Consiliul local al sectorului 4

a unor atributii prevazute in Legea nr.215/2001

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a unui consilier municipal;

            Avand in vedere raportul de specialitate intocmit de Directia Generala de Impozite si Taxe Locale sector 4, serviciul public in subordinea Consiliului Local al sectorului 4;

            Tinand seama de solicitarea primarului sectorului 4;

            In temeiul prevederilor art.46, alin.(5) si ale art.95, alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Articol unic - Se aproba exercitarea de catre Consiliul Local al sectorului 4 a atributiilor privind aprobarea organigramei, statului de functii, numarului de personal si regulamentului de organizare si functionare a Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale sector 4, precum si numirea si eliberarea din functie a directorului.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Stelian Galetuse

Dumitru Stanescu

 

 

 

Bucuresti, 06.03.2003

Nr.62