Hotărârea nr. 60/2003

HOTARAREnr. 60 din 2003-03-06 HOTARIRE 60 din 06/03/2003 PRIVIND REPARTIZAREA PE BUGETE COMPONENTE A VENITURILOR SI CHELTUIELILOR BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2003
HOT. 60 06/03/2003
HOTARIRE 60 din 06/03/2003

HOTARIRE     60 din 06/03/2003

PRIVIND REPARTIZAREA PE BUGETE COMPONENTE A VENITURILOR SI CHELTUIELILOR BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2003

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind repartizarea pe bugete componente a veniturilor si cheltuielilor

bugetului local al municipiului Bucuresti pe anul 2003

 

            Vazand Expunerea de motive a consilierilor generali ai Comisiei Economice, Buget-Finante;

            Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.189/1998 privind finantele publice locale, cu modificarile ulterioare, ale Legii nr.631/2002 privind bugetul de stat pe anul 2003 si ale Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.228/17.10.2002 privind aprobarea exercitarii de catre Consiliile locale ale sectoarelor 1 - 6 a atributiilor privind aprobarea bugetului local, a imprumuturilor, virarii de credite si modul de utilizare a rezervei bugetare si privind aprobarea contului de incheiere a exercitului bugetar;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.2 lit.”d”, ale art.95 alin.3 si ale art.46 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

           

            Art.1- Veniturile proprii (impozite, taxe si alte venituri) ale bugetului local al municipiului Bucuresti se repartizeaza pe bugete componente - bugetele consiliilor sectoarelor si bugetul propiu al Consiliului General al Municipiului Bucuresti aprobate in anexa nr.2 la Hotararea C.G.M.B. nr.25/2003 se modifica conform anexei nr.1 la prezenta hotarare.

            Art.2- Pe data prezentei, anexa nr.1 din Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.25/2003 isi inceteaza aplicabilitatea, celelalte prevederi ramanand nemodificate.

            Art.3- Prezenta hotarare se comunica Primariilor sectoarelor 1 - 6, Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si Administratiilor Finantelor Publice ale sectoarelor 1 - 6.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Stelian Galetuse

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 06.03.2003

Nr.60

 

CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

ANEXA NR.1 LA HCGMB NR.60/ 06.03.2003

 

REPARTIZAREA PE BUGETE COMPONENTE A SURSELOR (VENITURILOR)

BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2003

 

C.G.M.B. = bugetul propriu al C.G.M.B.

SECTOARE= bugetele Consiliilor sectoarelor

 

COD

DENUMIREA INDICATORILOR

Bugetul la care se repartizeaza

INDICATOR

(impozitelor, taxelor si celorlalte venituri)

C.G.M.B.

SECTOARE

0001

VENITURI

 

 

4802

VENITURI  PROPRII

 

 

0002

I. VENITURI CURENTE

 

 

0003

A. VENITURI  FISCALE

 

 

0004

A1. IMPOZITE DIRECTE

 

 

0102

IMPOZITUL PE PROFIT

C.G.M.B.

X

0302

IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULATIE

 

 

030201

Impozitul pe veniturile liber profesionistilor, meseriasilor si ale altor persoane fizice independente si asociatiilor familiale

C.G.M.B.

SECTOARE

030202

Impozitul pe cladiri de la persoane fizice

X

SECTOARE

030203

Taxe asupra mijloacelore de transport detinute de persoane fizice

X

SECTOARE

030204

Impozitul pe veniturile din inchirieri, subanchirieri, locatii de gestiune si arendari

X

SECTOARE

030205

Impozitul pe veniturile obtinute din drepturi de autor, si cele cuvenite inovatorilor si invetatorilor

C.G.M.B.

X

030207

Impozitul pe venituri obtinute din premii si castiguri in bani sau in natura

C.G.M.B.

X

030208

Impozitul pe veniturile persoanelor nesalariate

C.G.M.B.

X

030209

Impozitul pe terenuri de la persoane fizice

X

SECTOARE

030230

Alte impozite si taxe de la populatie

C.G.M.B.

SECTOARE

0402

TAXA PENTRU FOLOSIREA TERENURILOR PROPRIETATE DE STAT

C.G.M.B.*

SECTOARE

0502

IMPOZITUL PE CLADIRI SI TERENURI DE LA PERSOANE JURIDICE

C.G.M.B.*

SECTOARE

050201

Impozitul pe cladiri de la persoane juridice

C.G.M.B.*

SECTOARE

050202

Impozitul pe terenuri de la persoane juridice

C.G.M.B.*

SECTOARE

0802

ALTE IMPOZITE DIRECTE

 

 

080205

Taxa asupra mijloacelore de transport detinute de persoane juridice

C.G.M.B.*

SECTOARE

080206

Impozitul pe terenul agricol

X

SECTOARE

080230

Alte incasari din impozite directe

C.G.M.B.

SECTOARE

1300

A2. IMPOZITE INDIRECTE

 

 

1502

IMPOZITUL PE SPECTACOLE

X

SECTOARE

1702

ALTE IMPOZITE INDIRECTE

 

 

170203

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

C.G.M.B.

SECTOARE

170210

Taxe judiciare de timbru

X

SECTOARE

170212

Taxe de timbru pentru activitatea notariala

X

SECTOARE

170213

Taxe extrajudiciare de timbru

X

SECTOARE

170230

Alte incasari din impozite indirecte

C.G.M.B.

SECTOARE

2000