Hotărârea nr. 59/2003

HOTARAREnr. 59 din 2003-03-06 HOTARIRE 59 din 06/03/2003 PRIVIND INFIINTAREA COMISIEI PENTRU LICHIDAREA PRIN DIVIZARE A ADMINISTRATIEI PENTRU SUPRAVEGHEREA ANIMALELOR
HOT. 59 06/03/2003
HOTARIRE 59 din 06/03/2003

HOTARIRE     59 din 06/03/2003

PRIVIND INFIINTAREA COMISIEI PENTRU LICHIDAREA PRIN DIVIZARE A ADMINISTRATIEI PENTRU SUPRAVEGHEREA ANIMALELOR

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind infiintarea comisiei pentru lichidarea prin divizare a

Administratiei pentru Supravegherea Animalelor

 

            Avand in vedere solicitarea Administratiei pentru Supravegherea Animalelor;

            Vazand Expunerea de motive a consilierilor  municipali;

            Tinand cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In baza Hotararii C.G.M.B. nr.287/2001 privind optimizarea activitatii Administratiei pentru Supravegherea Animalelor;

            In temeiul art.38, alin.1 si 2, lit.”i” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 - Se aproba infiintarea comisiei pentru lichidarea prin divizare a Administratiei pentru Supravegherea Animalelor, asa cum este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2- Salarizarea membrilor comisiei se va face de catre Consiliile locale ale sectoarelor 1 - 6, care i-au preluat prin absorbtie.

            Art.3- Primarii sectoarelor 1 - 6 vor numi prin dispozitie comisiile si gestionarii pentru preluarea activitatii Administratiei pentru Supravegherea Animalelor.

            Art.4- Termenul de predare-primire este de 14.03.2003.

            Art.5- Patrimoniul Sectiei Mogosoaia se va valorifica, sub coordonarea comisiei, conform legislatiei in vigoare.

            Art.6- La finalizarea procedurii de lichidare, comisia va prezenta un raport Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Stelian Galetuse

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 06.03.2003

Nr.59

 

 

 

 

 

 

ANEXALA HCGMB NR.59/06.03.2003

 

Componenta comisiei pentru Lichidarea prin Divizare a

Administratiei pentru Supravegherea Animalelor

 

Presedinte: Dr.Med.Vet.Razvan Tiru

 

Membri:

1.      ANTON ION

2.      ZAMFIR JENICA

3.      TANASE NICOLETA

4.      DUMITRICA GEORGE

5.      MATEI ELISABETA

6.      CALIN ILINCA

            Gestionarii din fiecare sectie A.S.A.