Hotărârea nr. 48/2003

HOTARAREnr. 48 din 2003-02-19 HOTARIRE 48 din 19/02/2003 PRIVIND STABILIREA ORGANISMELOR SI BUGETELOR "CENTRELOR TERITORIALE" PENTRU SUPRAVEGHEREA ANIMALELOR ALE SECTOARELOR 1-6
HOT. 48 19/02/2003
HOTARIRE 48 din 19/02/2003

HOTARIRE     48 din 19/02/2003

PRIVIND STABILIREA ORGANISMELOR SI BUGETELOR "CENTRELOR TERITORIALE" PENTRU SUPRAVEGHEREA ANIMALELOR ALE SECTOARELOR 1-6

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind stabilirea organigramelor si bugetelor “Centrelor Teritoriale” pentru supravegherea animalelor ale sectoarelor 1-6

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Comisiei de Analiza si Verificare a Programului pentru Supravegherea Animalelor ;

            In baza prevederilor Hotararii C.G.M.B. nr. 287/2001 privind optimizarea activitatii Administratiei pentru Supravegherea Animalelor (A.S.A);

            In baza prevederilor Hotararii C.G.M.B. nr. 287/2001 privind stabilirea competentelor consiliilor locale ale sectoarelor de a infiinta institutii si agenti economici de interes local ale sectoarelor si de a participa cu capital sau bunuri la societati comerciale;

Vazand Hotararea C.G.M.B. nr. 249/2000 si Hotararea C.G.M.B nr. 51/2002;

            In temeiul art. 96 raportat la art. 38 alin. (2), lit. “i”,  art. 95 alin.(2) lit.”h”, art. 45 raportat la art. 40 alin. (2) si alin. (4) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1La nivelul Sectoarelor 1-6 se vor infiinta “Centre Teritoriale” pentru supravegherea animalelor, ca servicii publice de interes local, sub autoritatea Consiliilor locale ale sectoarelor 1-6, conduse de un Sef de serviciu.

            Art. 2 – La nivelul Centrelor Teritoriale pentru supravegherea animalelor ale sectoarelor 1-6, se vor stabili organigrame de functionare cuprinzand maximum 25-30 posturi pentru fiecare sector.

            Art. 3 – Bugetele locale ale sectoarelor 1-6 vor cuprinde la capitolul “Centrul teritorial” pentru supravegherea animalelor valori maximale de 2,5-3,0 miliarde lei pentru exercitiul bugetar pe anul 2003 al fiecarui sector.

 

 

           

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Gheorghe Ciontu

SECRETAR GENERAL

al municipiului Bucuresti

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 19.02.2003

Nr. 48