Hotărârea nr. 45/2003

HOTARAREnr. 45 din 2003-02-19 HOTARIRE 45 din 19/02/2003 PENTRU STABILIREA UNITATII DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI PRIVIND INFRASTRUCTURA URBANA IN BUCURESTI
HOT. 45 19/02/2003
HOTARIRE 45 din 19/02/2003

HOTARIRE     45 din 19/02/2003

PENTRU STABILIREA UNITATII DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI PRIVIND INFRASTRUCTURA URBANA IN BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

pentru stabilirea unitatii de implementare a

Proiectului privind infrastructura urbana in Bucuresti

 

            Vazand Expunerea de motive a consilierilor generali;

            Avand in vedere adresa Ministerului Finantelor Publice nr.24059/2002 si scrisoarea Bancii de Investitii din 30.01.2003 adresata Ministerului Finantelor Publice;

            Vazand prevederile Hotararii C.G.M.B. nr.259/2002;

            Tinand seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu dispozitiile art.38 alin.(2) lit."d" din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1 - Se aproba mentinerea unitatii de implementare a Proiectului privind infrastructura urbana, cu cele doua componente." Reabilitarea drumurilor urbane" si Contorizarea vanzarii de caldura si apa potabila" avand o valoare corespunzatoare a imprumutului de 41,45 mil.EURO, care a fost infiintata in cadrul Primariei Municipiului Bucuresti si care este agreata de catre Banca Europeana de Investitii.

            Orice prevedere contrara se abroga.

            Art.2 -Primarul General al Municipiului Bucuresti, Secretarul General al Municipiului Bucuresti, directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Gheorghe Ciontu   

SECRETAR GENERAL                                                                       AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

 

 

Bucuresti, 19.02.2003

Nr.45