Hotărârea nr. 40/2003

HOTARAREnr. 40 din 2003-02-13 HOTARIRE 40 din 13/02/2003 PRIVIND IMPUTERNICIREA PRIMARULUI GENERAL SA CONSTITUIE COMISIA DE PREDARE-PRIMIRE A TERENULUI SITUAT IN BD. UNIRII SI SA INCHEIE PROTOCOLUL CU PATRIARHIA BISERICII ORTODOXE ROMANE, CONFORM H.G. NR. 1219/2001
HOT. 40 13/02/2003
HOTARIRE 40 din 13/02/2003

HOTARIRE     40 din 13/02/2003

PRIVIND IMPUTERNICIREA PRIMARULUI GENERAL SA CONSTITUIE COMISIA DE PREDARE-PRIMIRE A TERENULUI SITUAT IN BD. UNIRII SI SA INCHEIE PROTOCOLUL CU PATRIARHIA BISERICII ORTODOXE ROMANE, CONFORM H.G. NR. 1219/2001

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind imputernicirea Primarului General sa constituie comisia de

predare-primire a terenului situat in Bdul Unirii si sa incheie protocolul cu

Patriarhia Bisericii Ortodoxe Romane, conform H.G. nr.1219/2001

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a consierilor municipali;

            Tinand cont de solicitarea Prefecturii Municipiului Bucuresti prin adresa nr.406/6/06.02.2003;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile H.G. nr.1219/2001 privind transmiterea unui teren proprietate publica a statului in administrarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Romane;

            In temeiul art.68(1), lit.”a” si art.38(2) lit.”f” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Articol unic- Se aproba imputernicirea Primarului General sa constituie comisia de predare-primire a terenului situat in Bdul Unirii si sa incheie protocolul cu Patriarhia Bisericii Ortodoxe Romane, conform H.G. nr.1219/2001.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Elena Veronica Zamfir - Ciurezu   

SECRETAR GENERAL                                                                       AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

 

 

Bucuresti, 13.02.2003

Nr.40