Hotărârea nr. 4/2003

HOTARAREnr. 4 din 2003-01-16 HOTARIRE 4 din 16/01/2003 PRIVIND ATRIBUIREA DIN ADMINISTRAREA C.G.M.B. IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2 A SPATIULUI SITUAT IN BD. BASARABIA NR. 84, SECTOR 2, CU DESTINATIA ECONOMAT
HOT. 4 16/01/2003
HOTARIRE 4 din 16/01/2003

HOTARIRE      4 din 16/01/2003

PRIVIND ATRIBUIREA DIN ADMINISTRAREA C.G.M.B. IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2 A SPATIULUI SITUAT IN BD. BASARABIA NR. 84, SECTOR 2, CU DESTINATIA ECONOMAT

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

 

HOTARARE

privind atribuirea din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 a spatiului situat in Bdul Basarabia nr.84, sector 2, cu destinatia ECONOMAT

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor generali;

            Vazand adresa Sectorului 2 nr.D.G. 7/08.01.2003 prin care se solicita atribuirea in administrare a spatiului situat in Bdul Basarabia nr.84, sector 2;

            Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul art.38 alin.2 lit."g", art.46 alin. 5 si art.126 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 - Se aproba atribuirea din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 a spatiului situat in Bdul Basarabia nr.84, in suprafata de 181,91 mp., sector 2, cu destinatia ECONOMAT.

 

            Art.2 - Schimbarea destinatiei imobilului atrage dupa sine revocarea prezentei hotarari.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Elena Zamfir - Ciurezu   

SECRETAR GENERAL                                                                       AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

 

 

 

Bucuresti, 16.01.2003

Nr. 4