Hotărârea nr. 36/2003

HOTARAREnr. 36 din 2003-02-06 HOTARIRE 36 din 06/02/2003 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 184/25.07.2002
HOT. 36 06/02/2003
HOTARIRE 36 din 06/02/2003

HOTARIRE     36 din 06/02/2003

PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 184/25.07.2002

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind modificarea si completarea Hotararii C.G.M.B. nr.184/25.07.2002

 

            Avand in vedere numeroasele sesizari ale cetatenilor sosite la Consiliul General al Municipiului Bucuresti;

            Vazand Expunerea de motive a a consilierilor generali;

            Tinand cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.(1) lit.”d” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Art.1- Anexa 1 la Hotararea C.G.M.B. nr.184/2002 se modifica si completeaza astfel:

            “Invalizilor, veteranilor de razboi, persoanelor care beneficiaza de ajutor social, persoanelor care beneficiaza de alocatie de sprijin si paersoanelor care beneficiaza de somaj li se aplica o reducere de 50% la taxele pentru atribuiri, concesionari si tarife ce vor fi practicate in cimitirele si crematoriilor umane.

            Pensionarii cu pensii pana la 2.500.000 lei (inclusiv) beneficiaza de o reducere de 30% la taxele pentru atribuiri, concesionari si tarife ce vor fi practicate in cimitirele si crematoriilor umane.”.

            Art.2- Consiliului General al Municipiului Bucuresti si Administratia Cimitirelor si Creamatoriilor Umane vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Elena Veronica Zamfir - Ciurezu   

SECRETAR GENERAL                                                                       AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

 

 

Bucuresti, 06.02.2003

Nr.36