Hotărârea nr. 35/2003

HOTARAREnr. 35 din 2003-02-06 HOTARIRE 35 din 06/02/2003 PRIVIND SCHIMBAREA DESTINATIEI UNUI SPATIU DE LOCUINTA DE 21,40 M.P. IN SPATIU CU ALTA DESTINATIE PENTRU EXTINDEREA STUDIOULUI DE CREATIE AL ARTISTULUI PLASTIC ALEXANDRU GHILDUS
HOT. 35 06/02/2003
HOTARIRE 35 din 06/02/2003

HOTARIRE     35 din 06/02/2003

PRIVIND SCHIMBAREA DESTINATIEI UNUI SPATIU DE LOCUINTA DE 21,40 M.P. IN SPATIU CU ALTA DESTINATIE PENTRU EXTINDEREA STUDIOULUI DE CREATIE AL ARTISTULUI PLASTIC ALEXANDRU GHILDUS

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind schimbarea destinatiei unui spatiu de locuinta de 21,40 m.p. in spatiu

cu alta destinatie pentru extinderea studioului de creatie al artistului plastic

Alexandru Ghildus

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a consilierului general Stelian Galetuse;

            Tinand cont de raportul prezentat in adresa nr.19675/2901 din 15.02.2002 de catre Administratia Fondului Imobiliar si de referatul de specialitate al Directiei pentru Cultura nr.7185/04.02.2002;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul art.38 alin.(2) lit.”f”, “g” si “h”, art.46 alin.(5) si art.96 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Art.1- Se schimba destinatia spatiului inchiriat domnului Ciocan Ilarie Gheorghe (decedat) situat in str.Gen.Berthlot nr.39, conform contractului de inchiriere nr.70223/18.06.1985 compus din camera de 21,40 m.p. (hol, vestibul si WC comune) din spatiu de locuinte, in spatiu cu alta destinatie.

            Art.2- Se aproba extinderea suprafeteti detinute de artsitul plastic Alexandru Ghildus prin contractul nr. 00312/05.06.2000, asupra intregii unitati locative cu suprafata de 21,40 m.p. si cotele aferente (hol, vestibul si WC), specificate la art.1.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Zamfir Ciurezu Elena Veronica

SECRETAR GENERAL                                                                       AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

 

 

Bucuresti, 06.02.2003

Nr. 35