Hotărârea nr. 330/2003

HOTARAREnr. 330 din 2003-12-11 HOTARIRE 330 din 11/12/2003 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI AGENTIEI DE REGLEMENTARE A NIVELELOR DE SERVICII APA-CANAL A MUNICIPIULUI BUCURESTI (ARBAC) PE ANUL 2004
HOT. 330 11/12/2003
HOTARIRE 330 din 11/12/2003

HOTARIRE    330 din 11/12/2003

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI AGENTIEI DE REGLEMENTARE A NIVELELOR DE SERVICII APA-CANAL A MUNICIPIULUI BUCURESTI (ARBAC) PE ANUL 2004

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea bugetului Agentiei de Reglementare a nivelelor de

servicii Apa-Canal a municipiului Bucuresti (ARBAC) pe anul 2004

 

In aplicarea prevederilor Hotararilor C.G.M.B. nr. 271/1999, nr. 15/2000 si 153/2001;

Avand in vedere propunerile Directorului general al Agentiei de Reglementare a nivelelor de servicii Apa-Canal a municipiului Bucuresti (ARBAC), Raportul de specialitate al ARBAC si Expunerea de motive a consilierilor municipali;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul prevederilor art. 5, alin. (4) si (10), art. 13 alin. 1 si art. 35 alin. (1) din Legea nr. 189/1998 – privind finantele publice locale, precum si art. 38 alin. (2) lit.”icombinat cu art. 47 alin. (1) si (5) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Articol unic - Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Agentiei de Reglementare a nivelelor de servicii Apa-Canal a municipiului Bucuresti (ARBAC), conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 11.12.2003

Nr. 330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipiul Bucuresti

ARBAC

Bd. Regina Elisabeta nr. 41, sector 5

Tel/Fax: 311.21.18; 311.20.63

Autorizatie HCGMB nr. 153/23.08.2001. C.I.F. 14618886

B.R.D.- S.M.B. Cont lei SV 19718614100

Anexa la HCGMB privind aprobarea bugetului ARBAC pe anul 2004

nr. 330/11.12.2003

 

Proiect

BUGET ARBAC 2004

Nr.

Rd.

Cod

Clasificatie

Economica

DENUMIRE INDICATORI

Prevederi

Anul 2004

(lei)

A

B

C

D

 

 

TOTAL VENITURI

Venituri curente

Cota din valoarea facturii serviciilor ANB,

conform Contractului de Concesiune si

HCGMB nr. 271/1999, 15/2000 si 153/2001

(1 USD = 33960 lei)

B. Sold reportat BUGET ARBAC

11.168.000.000

 

10.188.000.000

 

 

980.000.000

 

 

TOTAL CHELTUIELI

11.114.000.000

 

01

A. CHELTUIELI CURENTE 2003

10.064.000.000

 

02

CHELTUIELI DE PERSONAL

4.696.000.000

 

20

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

5.368.000.000

 

24

Cheltuieli pentru intretinere si gospodarire

320.000.000

 

25

* Materiale si prestari servicii cu caracter functional

4.446.900.000

 

26

Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament

110.000.000

 

27

Reparatii curente

120.000.000

 

28

Reparatii capitale

0

 

29

Carti si Publicatii

231.100.000

 

30

Alte cheltuieli

140.000.000

 

69

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

1.050.000.000

 

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.050.000.000

 

74

Investitii ale institutiilor publice si activitatilor autofinantate

1.050.000.000

 

89

D. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

54.000.000

 

90

Rezerve, Excedent/Deficit

54.000.000

 

91

Rezerve

0

 

92

Excedent

54.000.000

 

93

Deficit

0

*Din care 100.00 USD/an – pentru contractele cu cei trei membri ai Comisiei de Experti

 

Director General

Adrian CRISTEA