Hotărârea nr. 320/2003

HOTARAREnr. 320 din 2003-12-11 HOTARIRE 320 din 11/12/2003 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2003
HOT. 320 11/12/2003
HOTARIRE 320 din 11/12/2003

HOTARIRE    320 din 11/12/2003

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2003

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind rectificarea bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti

pe anul 2003

 

Avand in vedere Raportul Primarului General al municipiului Bucuresti;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Tinand seama de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 87/203 privind rectificarea bugetului de stat (art. 31 si art. 37) si Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 81/2003 privind modificarea unor reglementari …(art. II);

In conformitate cu prevederile Legii finantelor publice locale nr. 189/1998;

In temeiul art. 38(2) lit. ”d” si art. 46(3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1 - Bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe anul 2003, se rectifica, atat la venituri cat si la cheltuieli cu suma de 208.509.130 mii lei si se modifica  in structura conform anexei care face parte integranta din prezenta Hotarare.

Din total, 100.000.000 mii lei reprezinta contravaloarea in lei a sumelor din creditul B.E.I. pentru Programul “Infrastructura urbana in municipiul Bucuresti” ce se deconteaza prin Trezorerie.

Art.2 - Din suma de 764.000.000 mii lei cu care se suplimenteaza subventia pentru transportul in comun potrivit prezentei Hotarari, R.A.T.B. va rambursa creditul angajat in baza Hotararii C.G.M.B. nr. 281/09.10.2003.

Art.3 - Ordonatorul principal de credite (Primarul General) va introduce modificarile aprobate la art. 1 din prezenta Hotarare in nivelul si structura bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe anul 2003.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

 

 

Bucuresti, 11.12.2003

Nr. 320

 

 

 

 

CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Hot. nr. 320/2003

A N E X A

 

BUGETUL C.G.M.B. PE ANUL 2003

PREVEDERI RECTIFICATE

 

- MII LEI -

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

APROBATE

INFLUENTE

(+/-)

PREVEDERI

RECTIFICATE

0001

V E N I T U R I

10.450.098.913

208.590.130

10.658.689.043

4802

VENITURI PROPRII

1.238.874.974

-129.177.004

1.109.697.970

0002

I. VENITURI CURENTE

855.714.974

16.788.326

872.503.300

0003

A. VENITURI FISCALE

61.594.974

99.016.126

160.611.100

0004

A1. IMPOZITE DIRECTE

59.074.974

96.696.126

155.771.100

0102

IMPOZITUL PE  PROFIT

3.000.000

112.000.000

115.000.000

0302

IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULATIE

3.034.974

-863.874

2.171.100

030201

Impozitul pe veniturile liber-profesionistilor, meseriasilor si al altor persoane fizice independente si asociatiilor familiale

 

 

40.000

 

 

26.000

 

 

66.000

030203

Taxe asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice

 

 

12.400

 

12.400

030205

Impozitul pe veniturile obtinute din drepturi de autor si cele cuvenite inventatorilor si inovatorilor

 

 

142.700

 

142.700

030208

Impozitul pe veniturile persoanelor fizice nesalariate

1.000.000

-250.000

750.000

030230

Alte impozite si taxe de la populatie

1.994.974

-794.974

1.200.000

0402

TAXA PENTRU FOLOSIREA TERENURILOR PROPRIETATE DE STAT

40.000

-40.000

 

0502

IMPOZITUL PE CLADIRI SI TERENURI DE LA PERSOANE JURIDICE

 

3.000.000

 

-3.000.000

 

050201

Impozitul pe cladiri de la persoane juridice

2.000.000

-2.000.000

 

050202

Impozitul pe teren de la persoane juridice

1.000.000

-1.000.000

 

0802

ALTE IMPOZITE DIRECTE

50.000.000

-11.400.000

38.600.000

080205

Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice

1.000.000

2.600.000

3.600.000

080230

Alte incasari din impozite directe

49.000.000

-14.000.000

35.000.000

1300

A2. IMPOZITE INDIRECTE

2.520.000

2.320.000

4.840.000

1502

IMPOZITUL PE SPECTACOLE

10.000

-10.000

 

1702

ALTE IMPOZITE INDIRECTE

2.510.000

2.330.000

4.840.000

170203

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

2.500.000

2.000.000

4.500.000

170230

Alte incasari din impozite indirecte

10.000

330.000

340.000

2000

B. VENITURI NEFISCALE

749.120.000

-82.227.800

71.892.200

2002

VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME

5.000.000

53.000.000

58.000.000

2102

VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE

105.350.000

8.650.000

114.000.000

210206

Alte venituri privind circulatia pe drumurile publice

95.000.000

-15.000.000

80.000.000

210207

Venituri din incasarea contravalorii lucrarilor de combatere a daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal - servicii publice de protectie a plantelor

50.000

-50.000

 

210212

Varsaminte din disponibilitatile institutiilor publice si activitatilor autofinantate

200.000

-200.000

 

210215

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

100.000

-100.000

 

210230

Alte venituri de la institutiile publice

10.000.000

24.000.000

34.000.000

2202

DIVERSE VENITURI

683.770.000

-143.877.800

539.892.200

220202

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

10.000

2.000

12.000

220203

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

4.500.000

2.500.000

7.000.000

220205

Restituiri de fonduri din finantarea bugetara locala a anilor precedenti

110.000.000

-14.500.000

95.500.000

220207

Venituri din concesiui si inchirieri

549.200.000

-119.200.000

430.000.000

220208

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe

10.000

370.200