Hotărârea nr. 319/2003

HOTARAREnr. 319 din 2003-11-27 HOTARIRE 319 din 27/11/2003 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE " SALA UNIRII", SALII DE CONSILIU - ETAJUL 3, CAMERA 301 DIN CADRUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN CINSTEA ZILEI DE 1 DECEMBRIE 1918 - ZIUA NATIONALA A ROMANIEI
HOTARIRE nr. 319 din 27/11/2003
HOTARIRE 319 din 27/11/2003

HOTARIRE    319 din 27/11/2003

PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE " SALA UNIRII", SALII DE CONSILIU - ETAJUL 3, CAMERA 301 DIN CADRUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN CINSTEA ZILEI DE 1 DECEMBRIE 1918 - ZIUA NATIONALA A ROMANIEI

EMITENT : Consiliul de administratie

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

 

HOTARARE

privind atribuirea denumirii de “Sala Unirii”, Salii de Consiliu – etajul 3,

camera 301 din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, in cinstea zilei de 1

Decembrie 1918 – Ziua Nationala a Romaniei

 

Avand in vedere propunerea domnului consilier municipal Stoica Adrian, din cadrul sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 27.11.2003;

            Vazand  avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul art. 38, alin (2), lit. “u” din Legea nr. 215/2001,  privind administratia publica locala;

 

                       

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

Articol unic - Se atribuie denumirea de “Sala Unirii”, Salii de Consiliu,  - etajul 3, camera 301 din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, in cinstea zilei de 1 Decembrie 1918 – Ziua Nationala a Romaniei.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

 

Bucuresti, 27.11.2003

Nr. 319